Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 01.06.2020 11:41 Gyldig: fra 01.06.2020 11:00 til 04.06.2020 09:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 01.06.2020 11:00:00
04.06.2020 09:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 01 June 09:00 UTC til 04 June 07:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 01 June 09:00 UTC til 04 June 07:00 UTC.
Oversiktskart