Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 22.05.2020 08:27 Gyldig: fra 22.05.2020 12:00 til 22.05.2020 22:00

Varseltype

Vindkast

Fredag ettermiddag og kveld ventes det sørøstlig vind med lokalt kraftige vindkast 25-28 m/s i indre fjordstrøk og kraftig vind i fjellet. I ytre strøk ventes det mindre vind.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 22.05.2020 12:00:00
22.05.2020 22:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.
Råd Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 22 May 10:00 UTC til 22 May 20:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 22 May 10:00 UTC til 22 May 20:00 UTC.
Oversiktskart