Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Finnmark

Publisert: 12.05.2020 12:05 Gyldig: fra 14.05.2020 02:00 til 15.05.2020 14:00

Varseltype

Snø

Torsdag og Først på fredag ventes lokalt kraftig snøfall og sterk vind. Snøen ventes lokalt å legge seg på veiene, både i lavlandet og i fjellet. Det kan på det meste komme 10-25 cm snø i løpet av 24 timer. Sterk vind kan lokalt gi snøfokk. Sterkest vind og mest snø i Øst-Finnmark. Sør på Vidda kommer lite snø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.05.2020 02:00:00
15.05.2020 14:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Finnmark, 14 May 00:00 UTC til 15 May 12:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Finnmark, 14 May 00:00 UTC til 15 May 12:00 UTC.
Oversiktskart