Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Nordland, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

Publisert: 10.05.2020 11:43 Gyldig: fra 11.05.2020 02:00 til 12.05.2020 23:00

Varseltype

Snø

Mandag og tirsdag ventes lokalt kraftige snøbyger. Snøen ventes lokalt å legge seg på veiene i de mest intense bygene, både i lavlandet og i fjellet. Det kan på det meste komme 10-20 cm snø i løpet av 24 timer. Lite nedbør øst i Øst-Finnmark.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.05.2020 02:00:00
12.05.2020 23:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 11 May 00:00 UTC til 12 May 21:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 11 May 00:00 UTC til 12 May 21:00 UTC.
Oversiktskart