Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 06.05.2020 08:48 Gyldig: fra 06.05.2020 09:00 til 07.05.2020 15:00

Varseltype

Snø

I dag, onsdag, og i morgen, torsdag, kan det lokalt komme 5-15 cm snø i indre strøk over 200-500 m.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.05.2020 09:00:00
07.05.2020 15:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart