Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Nordland og Sør-Troms

Publisert: 05.05.2020 12:02 Gyldig: fra 05.05.2020 20:00 til 07.05.2020 14:00

Varseltype

Snø

Tirsdag ventes snø over ca 400-600 moh, men natt til onsdag ventes synkende snøgrense til ca 200 moh. Onsdag ettermiddag vil snøgrensen stige til 400-600 moh igjen, men natt til torsdag blir det kaldere med snøgrense på 0-200 moh.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 05.05.2020 20:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland og Sør-Troms, 05 May 18:00 UTC til 07 May 12:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland og Sør-Troms, 05 May 18:00 UTC til 07 May 12:00 UTC.
Oversiktskart