Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 20.01.2020 09:54 Gyldig: fra 21.01.2020 04:00 til 22.01.2020 11:00

Varseltype

Snøfokk

Tirsdag og onsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snø og sterk vind fra vest.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.01.2020 04:00:00
22.01.2020 11:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 21 January 03:00 UTC til 22 January 10:00 UTC.
Kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 21 January 03:00 UTC til 22 January 10:00 UTC.
Oversiktskart