Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Ofoten og Troms og Vest-Finnmark med Vidda

Publisert: 19.01.2020 14:14 Gyldig: fra 20.01.2020 06:00 til 21.01.2020 00:00

Varseltype

Is

Omslag til mildvær og regn mandag ventes å gi lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av at regn på snødekt veg fører til is og holkeføre. I indre strøk kan det lokalt komme regn som fryser på bakken.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 20.01.2020 06:00:00
21.01.2020 00:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart