Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 18.01.2020 14:03 Gyldig: fra 19.01.2020 19:00 til 20.01.2020 07:00

Varseltype

Snøfokk

Fra søndag kveld vil kraftig vind og snø gi snøfokk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 19.01.2020 19:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 19 January 18:00 UTC til 20 January 06:00 UTC.
Kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 19 January 18:00 UTC til 20 January 06:00 UTC.
Oversiktskart