Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Vestland fylke

Publisert: 15.01.2020 08:38 Gyldig: fra 14.01.2020 13:00 til 16.01.2020 13:00

Varseltype

Snøfokk

I dag, onsdag, og første del av torsdag ventes sterk vind og snø å gi snøfokk i fjellet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.01.2020 13:00:00
16.01.2020 13:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftig snøfokk, gult nivå, Vestland fylke, 14 January 12:00 UTC til 16 January 12:00 UTC.
Kraftig snøfokk, gult nivå, Vestland fylke, 14 January 12:00 UTC til 16 January 12:00 UTC.
Oversiktskart