Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 14.01.2020 12:08 Gyldig: fra 15.01.2020 04:00 til 16.01.2020 19:00

Varseltype

Snøfokk

Sterk vind og snø gir snøfokk i fjellet frem til torsdag kveld.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.01.2020 04:00:00
16.01.2020 19:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 15 January 03:00 UTC til 16 January 18:00 UTC.
Kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 15 January 03:00 UTC til 16 January 18:00 UTC.
Oversiktskart