Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Østlandet

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 21.09.2023 02:00 til 22.09.2023 14:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare pågår: torsdag 21. september 2023, kl.02:00
  • Fare minker: fredag 22. september 2023, kl. 14:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Torsdag og første del av fredag ventes mye nedbør i området. I løpet av 24 timer kan det komme 40-60 mm, enkelte steder mer. Det vil også være lokalt kraftige byger på 10-15 mm/t. Plasseringen av den kraftigste nedbøren er fortsatt noe usikker. Nedbøren kommer først inn i vest og beveger seg østover.

Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Østlandet, 2023-09-21T00:00:00+00:00, 2023-09-22T12:00:00+00:00
Kart over Mye regn, gult nivå, Deler av Østlandet, 2023-09-21T00:00:00+00:00, 2023-09-22T12:00:00+00:00
Oversiktskart