Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Troms

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 31.07.2023 11:00 til 11.08.2023 01:59

Varsel

Skogbrannfare

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokalt stor skog- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Deler av Troms, 2023-07-31T09:00:00+00:00, 2023-08-10T23:59:00+00:00
Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Deler av Troms, 2023-07-31T09:00:00+00:00, 2023-08-10T23:59:00+00:00
Oversiktskart