Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Sør-Norge

4

Ekstremt mye regn, rødt nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 07.08.2023 08:00 til 08.08.2023 22:00

Varsel

Regn

Navn

Hans

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager. Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig.

Beskrivelse

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Nedbøren vil komme både som regn og regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t. Lokalt kan det komme enda mer. Høyest timesverdier ventes å være mellom 20-35 mm/1t. Hendelsen ventes å være mange steder blant de kraftigste de siste 25 år.

Kart over Ekstremt mye regn, rødt nivå, Deler av Sør-Norge, 2023-08-07T06:00:00+00:00, 2023-08-08T20:00:00+00:00
Kart over Ekstremt mye regn, rødt nivå, Deler av Sør-Norge, 2023-08-07T06:00:00+00:00, 2023-08-08T20:00:00+00:00
Oversiktskart