Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Troms

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 31.07.2023 11:00 til 22.08.2023 00:00

Varsel

Skogbrannfare

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Deler av Troms, 2023-07-31T09:00:00+00:00, 2023-08-21T22:00:00+00:00
Kart over Stor skogbrannfare, oransje nivå, Deler av Troms, 2023-07-31T09:00:00+00:00, 2023-08-21T22:00:00+00:00
Oversiktskart