Varsel fra Meteorologisk Institutt

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert: 12.01.2020 13:05 Gyldig: fra 14.01.2020 12:00 til 14.01.2020 15:00

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Ryvarden til Leka: Tirsdag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 45-55 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.01.2020 12:00:00
14.01.2020 15:00:00
Konsekvens Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Høy vannstand, gult nivå, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, 14 January 11:00 UTC til 14 January 14:00 UTC.
Høy vannstand, gult nivå, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, 14 January 11:00 UTC til 14 January 14:00 UTC.
Oversiktskart