Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 10.01.2020 09:44 Gyldig: fra 11.01.2020 04:00 til 11.01.2020 20:00

Varseltype

Regn

Frå natt til laurdag og til seint laurdag ettermiddag/tidleg kveld er det lokalt venta 50-70mm/12t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.01.2020 04:00:00
11.01.2020 20:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye regn, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 11 January 03:00 UTC til 11 January 19:00 UTC.
Mye regn, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 11 January 03:00 UTC til 11 January 19:00 UTC.
Oversiktskart