Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Hordaland og Sogn og Fjordane

Publisert: 03.01.2020 09:25 Gyldig: fra 03.01.2020 09:00 til 04.01.2020 07:00

Varseltype

Snø

Frå fredag morgon til laurdag morgon er det venta lokalt 5-15 cm snø i låglandet, vesentleg i midtre og indre strok. I fjellet er det venta meir snø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 03.01.2020 09:00:00
04.01.2020 07:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Hordaland og Sogn og Fjordane, 03 January 08:00 UTC til 04 January 06:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Hordaland og Sogn og Fjordane, 03 January 08:00 UTC til 04 January 06:00 UTC.
Oversiktskart