Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Hordaland og Sogn og Fjordane

Publisert: 27.12.2019 21:56 Gyldig: fra 29.12.2019 07:00 til 30.12.2019 07:00

Varseltype

Regn

Frå søndag morgon og til måndag morgon er det venta lokalt mykje nedbør. I løpet av 24 timer vil det lokalt kome 70-110 mm. Det er venta mest nedbør i midtre og indre strok.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 29.12.2019 07:00:00
30.12.2019 07:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye regn, gult nivå, Hordaland og Sogn og Fjordane, 29 December 06:00 UTC til 30 December 06:00 UTC.
Mye regn, gult nivå, Hordaland og Sogn og Fjordane, 29 December 06:00 UTC til 30 December 06:00 UTC.
Oversiktskart