Varsel fra Meteorologisk Institutt

Lite is, grønt nivå (MET)

Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen

Publisert: 16.11.2019 08:52 Gyldig: fra 14.11.2019 21:00 til 16.11.2019 09:00

Varseltype

Is

Dette varselet er nedgradert.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.11.2019 21:00:00
16.11.2019 09:00:00
Konsekvens Ingen ventede konsekvenser.
Råd Forhold deg normalt.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart