Isulykker 2020-21

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med i tabellen for læring, men slike hendelser tas ikke med i statistikken vår, da faren for tap av liv var svært liten. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.   Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vann/sted
Høyde
kommune, fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.   Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse,
pdf, bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer under ulykkestabellen.
Svært god: Flere i følge med avstand, ispigger, isstaver og kasteline.
God: Alene, men med ispigger, isstaver og kasteline, og holdt seg nær land i rolig fart.
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 03.05.2021

Minst 113 gikk gjennom isen vinteren 2020-21
Dato
Døde
Gjennom isen
Vann/sted
Høyde
Kommune
Fylke
Aktivitet
Vanntype
Istype
Påvirket
Regobs
Presse
pdf
bilde
28.04.2021
1
1
Håsetdammen
242 moh
Malvik
Trøndelag
Redde et dyr
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
se NRK
se Stjørdals-Nytt
se TV2
En turvandt mann i 70-årene var på tur med hunden. Han startet fra Krokåtbekkdalen, men kom ikke tilbake. Han og hunden ble funnet neste dag i en råk på Håsetdammen. Et meget sannsynlig hendelsesforløp er at hunden har løpt ut på isen og gått gjennom, og han selv har gått gjennom under forsøket på å redde hunden. På vårisen er det nesten umulig å komme seg opp. Dette er dessverre andre dødsulykke denne vinteren med samme hendelsesforløp, samt flere andre hunderedninger som nær kunne gått galt. Det vi kan lære av dette er at en hund må være i bånd nær innsjøer eller elver med usikker is. Stort sett gjelder det korte perioder på høsten og våren, og bør være mulig å gjennomføre. Vi vet ikke hvor på vannet det skjedde, men isen er kommet langt i vårløsningen. Det er lite sannsynlig at mannen gikk frivillig ut på den dårlige vårisen.
25.04.2021
0
1
Soløyvatnet
49 moh
Bodø
Nordland
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
270164
presse
Sitat fra kilde:
Rapportert til Regobs: Posisjon er ikke nøyaktig. Politiet i Nordland. "#Bodø Nødetatene rykket ut til Soløyvannet etter melding om at en person hadde ramlet gjennom isen ved Osan. Voksent par hadde gått på isen, en person falt gjennom men kom seg på land selv. Ivaretas av ambulanse på stedet. Ingen personskade, kun kald."
15.04.2021
1
1
Ebbestadvannet
148 moh
Drammen
Viken
Isfisker
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
En mann i 70-årene kom ikke hjem fra Isfisketuren og det ble satt i gang søk. En råk ble funnet i nordenden av Ebbestadvannet og dykker fant dessverre mannen omkommet under isen. Det er vårisdannelse for tiden, og store variasjoner på vannene fra bærende til ikke bærende is. Det er svært vanskelig å komme seg opp når vårisen brister. Det beste rådet er å være to sammen og ha med kasteliner. Selv om ulykkesstedet var i nærheten av innløpet i nord, så er årsaken mest sannsynlig at isen bar etter nattefrost, og mistet bæreevnen utover dagen når solen fikk tak.
08.04.2021
0
1
Møkkelandsvatnet
13 moh
Harstad
Troms og Finnmark
Gående
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
266437
presse
Mann gikk gjennom isen nær land. Han kom seg opp selv og varslet politiet i tilfelle noen skulle se råken og varsle. Det har snødd de siste dagene og tynne partier er dekket med snø. Isen er generelt tykk i området, så han har mest sannsynlig kommet inn i innløpsområdet til en av de mindre innløpsbekkene. Satellittbilde fra 26. mars viser mye overvann langs land, men det trenger ikke å bety at det var råker langs land. Etter snøfallet er innløpet og utløpet i øst godt synlig, mens et innløp i vest er vanskelig å se.
01.04.2021
0
1
Valldalsvatnet
745 moh
Ullensvang
Vestland
Skiløper
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, og derfor svakere is
Hardanger Folkeblad (abonnenter)
Mann på ski gikk gjennom isen på et sterkt nedtappet Valldalsmagasin nær der gamleløypa kommer ut på vannet (posisjon usikker). Han fikk ikke løs skiene, men klarte ved hjelp av skistavene å bakse seg opp på isen og løfte opp skiene bak seg så han fikk dratt seg inn på fast is igjen. Han var alene og opplevde det som at det lett kunne ha gått galt. Valldalsmagasinet er betydelig regulert med opp mot 70 m nedsenking om vinteren. Da tørrlegges mye is nær land, og vannet renner under isen i gamle elveløp. Isen smelter fra undersiden, og dype kulper i elvene kan være skjult under svak is. Han rakk ikke bunnen der han gikk gjennom. Han visste det var risikabelt, og var forsiktig, men likevel gikk han gjennom. Det ville økt sikkerheten betydelig om man var to sammen og hadde kasteline/tau med seg. Det var mildvær og økende vannføring i innløpselvene.
30.03.2021
0
1
Strondafjorden
356 moh
Nord-Aurdal
Innlandet
Bil
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
265801
se OA (abonnenter)
se OA (abonnenter)
Kassebil med henger gikk gjennom det øverste islaget med to hjul og måtte dras opp med wire. det var tydelig vårisdannelse på det øverste islaget. Isen under var derimot målt til 70 cm. Bilen hadde utstyr til å fly med modellfly. Banen var brøytet.
24.03.2021
0
1
Strengsdalsvannet
20 moh
Færder
Vestfold og Telemark
Redde et dyr
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse
En voksen hund og en valp gikk løs langs vannet da de gikk ut på isen og gjennom isen. Hundeeieren prøvde å åle seg utover og gikk selv gjennom . Hun rakk ikke bunnen, men klarte å få lokket hundene til seg og inn til land. Det kunne lett gått galt, og hun angret på at hun ikke hadde ringt nødetatene først. Mobilen ble med ut i vannet og var den eneste som druknet. Usikker posisjon.
23.03.2021
0
1
Stødalstjørna/Glubetjørn
9 moh
Lindesnes
Agder
Redde et dyr
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse
Hundeieren gikk med hunden løs, og den vannglade hunden løp ut på isen og gikk gjennom knappe 10 m fra land. Eieren prøvde å åle seg ut, men gikk selv igjennom. Hun kom seg ikke opp, og begge holdt på å omkomme. Heldigvis var de to til i følge som klarte å åle seg ut å hjelpe dem opp. Isen var i full oppløsning, og borte neste dag. Dette kunne lett gått galt. Forsikre deg alltid om at du vil klare å komme opp før du redder noen.
22.03.2021
0
2
Hvalstjern
183 moh
Lillestrøm
Viken
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Familie på tur ved Hvalstjern lekte i snøen, da 4-åringen skled på snøen og gikk gjennom isen. Moren kom til unnsetning og fikk gutten opp, men klarte ikke å komme opp selv. Den rådsnare datteren fikk tilkalt hjelp og hun ble reddet opp med en grein. Ulykken skjedde trolig i utløpspartiene av Hvalstjern/Slora, så strøm hadde tæret på isen undenifra og svekket den betydelig. Noen dager senere var det isfritt. Men det var aldri planlagt å gå ut på isen. Likevel er lek i vannkanten risikabelt nok når isen er for dårlig.
13.03.2021
0
1
Mjøsa
123 moh
Ringsaker
Innlandet
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
262373
Se HA (abonnenter)
se Dagbladet
To menn var ute på den snødekte isen på Mjøsa i Krokvika, da den ene gikk gjennom nær en ganske synlig råk. Ropene ble hørt på land, og kameraten fikk lånt tau og et akebrett og dristet seg ut til råka og fikk mannen på land innen nødetatene kom frem. Det var synlige råker i området. Slike råker får raskere dårlig is rundt seg om våren. Isen var snødekt som gjør det enda vanskeligere å se svakheter. Mannen var ca 50 m fra land ved Krokvikodden. Om han hadde ispigger, så er det likevel vanskelig å komme seg opp igjen på dårlig våris, da den brister på nytt.
13.03.2021
0
1
Holsfjorden
542 moh
Hol
Viken
Snøskuter
Innsjø
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
262394
se Hallingdølen (abonnenter)
Om morgenen 14. mars ble det observert snøskuterspor som endte i en råk ute på Holsfjorden. Isen var snødekt etter et stort snøfall 11. mars. heldigvis så man også fotspor i snøen vekk fra råken. Trolig har skuteren kjørt gjennom isen kvelden før i mørket. Holsfjorden har stor tilførsel av "varmt" vann fra kraftverk og regnes alltid som utrygt. Satellittbilde fra 9. mars viser at store deler av vannet var helt isfritt før snøfallet, og resten av isen var åpenbart for svak for en snøskuter. Posisjonen er noe usikker, og det er usikkert om føreren havnet i vannet og om han eventuelt hadde ispigger.
13.03.2021
0
1
Middelalderparken
4 moh
Oslo
Traktor
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
262384
presse
Liten hjullaster gikk gjennom isen nær land under brøyting av skøytebane. Det var bare 1 m dypt, så sjåføren klarte seg. Om våren blir ofte isen først dårlig på svært grunne vann på grunn av varme fra bunnen. Når isen er blitt snødekt, så isolerer det for avkjøling. Da får bunnvarmen enda større virkning. Selv om isen ennå var tykk, så var bæreevnen sterkt redusert.
10.03.2021
0
1
Lyseren
161 moh
Enebakk
Viken
Gående
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
 
Turløper kom fra god is (minst 20 cm hard is) til plutselig gjennomslag sørvest for Åkerøya. I det han rundet øya så han en 2 m bred gulnet svakhetssone som strakte seg fra øya og langt utover mot søvest. Han merket at isen ble mykere i det han krysset beltet. Han antar det bare er det øverste laget som er myknet og fortsetter til han havner i vannet. det er ingen ting som tyder på en grunne. Øya er relativt høy, og vind fra nordøst blir nok kanaisert og forsterket rundt øya. Trolig har dette gitt strekk-krefter som har dratt i isen og lagd en sprekk med svakhetssone. Det er vanlig å finne svakheter ved øyer etter perioder med mye vind. Men han hadde badet før og beholdt fatningen til tross for manglende sikring. Ble våt til livet, men en kant på isen gjorde det greit å komme opp. Nødsikringen var en kniv i lomma. Men neste gang skal ispigger med sier den uheldige.
10.03.2021
0
1
Gaulhåen
821 moh
Holtålen
Trøndelag
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
262370
Nea Radio
To løypemaskiner skulle preparere Gauldalsløypa, som er en snøskuterløype, da den ene maskinen gikk gjennom isen på Gaulhåen helt inntil land. Trolig har det ligget tykt med snø der som har hindret isvekst. I tillegg kan varme fra bunnen bidra negativt. Det sikreste er å legge ruta utenom innsjøisen. Her var det heldigvis så grunt at sjåføren kunne gå tørrskodd ut, men på et dypere sted er det livsfarlig.
09.03.2021
0
1
Mjøsa
123 moh
Hamar
Innlandet
Sykkel
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
To syklister syklet på Mjøsisen 1 km fra land når den ene gikk gjennom isen og slo hodet mot iskanten. Redningsaksjon ble igangsatt, og brannfolk rykket ut med flåte. Isen ble vurdert til å være så dårlig at helikopter ble brukt til å få dem til land. Det gikk bra med dem. Mjøsa har hatt vårisdannelse under mildværet, men isen har styrket seg noe de siste dagene. Likevel var bæreevnen for dårlig. Det var også synlige råker i området som tyder på smelting nedenifra.
07.03.2021
0
1
Nea
158 moh
Selbu
Trøndelag
Redde et dyr
Elv
Is i oppløsning
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
Familie på tur langs elva Nea da hunden løp ut på elveisen og gikk gjennom. Mannen ville redde hunden, men gikk selv gjennom. Redningen ble en bonde nær ved som resolutt kjørte traktoren ned og delvis ut i elva. Hunden og mannen ble reddet av lesseapparatet som rakk frem. Elveisen var i full oppløsning, og mannen ville ikke ha gått utpå uten at hunden gikk gjennom. Denne gangen gikk det bra, men det er svært risikabelt å skulle redde et dyr uten å sikre seg til land. Nesten alltid havner et tyngre menneske også i vannet.
27.02.2021
1
1
Straumsfjorden
0 moh
Hitra
Trøndelag
Isfisker
Fjord
Is i oppløsning
Ingen regulering
259617
presse1
presse2
presse3
81 år gammel isfisker gikk gjennom isen på Straumfjorden og omkom. Mannen skal ha hatt spark, men gikk trolig gjennom til fots under fisket. Han ble først funnet fire dager senere av en undervannsrover. Satellittbilde fra 25. februar viser is et stykke ut i fjorden. På neste bilde 2. mars er isen allerede forsvunnet, men vitner sier den forsvant allerede dagen etter ulykken, 28. februar. Det hadde vært mildt i flere dager da mannen dro ut på isfiske, og isen var nok i oppløsning. Omtrentlig posisjon.
26.02.2021
1
1
Mjøsa
123 moh
Ringsaker
Innlandet
Gående
Innsjø
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
presse3
presse4
Mann i 60-årene gikk gjennom Mjøsisen i Nessundet, utenfor Tingnes på Helgøya. Folk på land hørte ropene og varslet nødetatene. Han ble hentet opp av vannet, men omkom dessverre. Det er vårisdannelse på Mjøsa. Posisjonen er noe usikker, så han kan ha gått så langt ut at strømmen under brua har smeltet isen nedenifra.
20.02.2021
0
1
Mjøsa
123 moh
Hamar
Innlandet
Gående
Innsjø
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Kvinne tråkket gjennom isen da hun var på vei inn mot land mot Geiteryggen ytterst på Domkirkeodden. 40 m fra land. Hun kastet seg forover og ble derfor bare våt til livet. Samtidig tyder det på at det svake området var av begrenset størrelse. Det har vært observert flere sprekker i området, og det er trolig en slik svakhetssone som er blitt større. Isen er generelt tykk nok for ferdsel, men har mange usikre områder knyttet til sprekker/råker. Det hadde vært kaldt lenge, og nylig slått om til mildvær.
17.02.2021
0
2
Topdalsfjorden
0 moh
Kristiansand
Agder
ATV
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
En ATV med to personer gikk gjennom isen i Topdalsfjorden like nord for Eidsbukta. Posisjon noe usikker, men det gikk bra med begge to som kom seg til land selv. Uvisst om de var i vannet, men ATV'en gikk til bunns, og politiet advarte mot hullet. Mange undervurderer variasjonen det er i fjordisen på grunn av tidevannsstrømmene under isen.
16.02.2021
0
1
Haukvikåga
124 moh
Meløy
Nordland
Gående
Elv
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
To gutter på 6 og 7 år skulle ta snarveien hjem fra skolen over bekken/elva. Førstemann greide det, men nest gutt plumpet og satt fast i hullet. De ropte på hjelp og voksne kom til og dro han opp. Kjeledressen var så våt at kleshengeren brakk. Elver er uberegnelige, og for små barn kan selv små elver være farlige. Snakk med barna om farene. Her var det en bro bare 30 m lenger opp, men barn kan likevel ta slike valg hvis de ikke er fortalt at det er farlig.
13.02.2021
0
1
Hvalerskjærgården
0 moh
Fredrikstad
Viken
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Person gikk gjennom isen ved Ramsøyknubben og kom seg ikke opp igjen selv. En annen turgåer hørte ropene og fikk varslet nødetatene. Mannen ble fraktet til sykehuset, men skal ikke være alvorlig skadet. Ramsøyknubben er like ved isgrensen, så det er å strekke strikken alt for langt, i hvert fall uten sikringsutstyr og alene. Dette hadde gått galt om ropene ikke hadde blitt hørt.
13.02.2021
0
1
Fanafjorden
0 moh
Bergen
Vestland
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Gutt spilte ishockey og løp etter en puck som gikk mot Stendaholmen. Han gikk plutselig gjennom isen og ble stående med vann til brystet. På grunn av tidevannsforskjeller er isen alltid svakere langs land der det er landgrunt, da isen grunnstøter og brekker ved fjære. Ved loddrette brygger og flytebrygger kan isen bevege seg opp og ned uten å knuses, så det er oftest det tryggeste stedet å gå av og på isen. Men hvis isen er for tynn der, så når man ikke bunnen. Posisjonen er noe usikker.
13.02.2021
0
1
Fanafjorden
0 moh
Bergen
Vestland
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Far og sønn var blant de mange hundre som brukte isen på Fanafjorden i helgen. Trolig var de på skøyter da sønnen gikk gjennom isen utenfor Grimsdalen. Sønnen kom seg opp, og for alt vi vet kan de ha vært godt sikret med ispigger og kasteline. Men de ble observert og utrykning ble startet. Gutten var kald, men ellers OK. Eksakt posisjon er ukjent. Det er alltid en sjanse for plumping på fjordisen, særlig i sund, nær øyer, eller nær iskanten. Dette var i et sund.
13.02.2021
0
2
Karlsøysundet
0 moh
Fredrikstad
Viken
ATV
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
ATV med to personer i gikk gjennom isen i Karlsøysundet og ble liggende på 3 m dyp 10 m fra land. I sund vil alltid tidevannet føre til stor variasjon i istykkelsen. Like etterpå kom det to ATV'er til som ville ut på isen, men de ble advart av hyttefolk. Sjåføren og passasjeren kom seg trygt på land.
13.02.2021
0
2
Hanangervatnet
2 moh
Farsund
Agder
Sparkstøtting
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
To på spark gikk gjennom isen i en nyfrosset råk nær en øy. Noe usikker posisjon, men satellittbilder viser flere råker på vannet i dagene før hendelsen. På vindutsatte vann må man regne med at isen beveger på seg i vinden og en får råker ut fra land og øyer. Disse kan det ta overraskende lang tid før er helt tilfrosne igjen, og må alltid sjekkes før krysning. De sank bare plutselig, men fikk tatt seg inn på øya og fortsatte våte til fots til land, godt unna råkene.
12.02.2021
0
2
Fanafjorden
0 moh
Bergen
Vestland
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Erfaren skøyteløper, fullt utrustet og i følge med andre, gikk gjennom fjordisen i sakte fart nær Furevikholmen. De søkte å følge flobeltet, da snøen var smeltet ned der. Samtidig betyr det tilførsel av saltvann, og ved en sprekk ved et nes gikk han gjennom isen. Trolig hadde salt svekket isen. Lenger ute, der det lå snø på isen, var den tykkere. Hendelsen var kald, men udramatisk. Han kom seg opp selv med ispiggene, og trengte ikke hjelp av kasteliner fra kameratene. Det var lurt å ha med tørt klesskifte når det var 10-15 kuldegrader. Litt senere på dagen fikk tipseren beskjed om at enda en erfaren og godt utrustet skøyteløper hadde plumpet på omtrent samme sted.
Egensikring: Svært god
11.02.2021
0
2
Aksdalsvatnet
18 moh
Tysvær
Rogaland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
Aksdalsvatnet er et mellomstort vann hvor isen vil være påvirket av vind. Når det blåser flytter isen litt på seg og det kan oppstår råker som det er mulig å falle ned i. Nær land på en badestrand har en slik råk oppstått, og i følge Tysvær bygdeblad har to personer havnet i råken og hatt noe problemer med å komme seg opp, trolig i to hendelser. Slike råker kan også oppstå ute på store vann, så vær varsom om du må krysse råken.
10.02.2021
0
1
Skogseidvatnet
12 moh
Bjørnafjorden
Vestland
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
 
I følge kilde gikk en erfaren og godt utrustet skøyteløper gjennom isen i en nyfrosset råk. Han trodde nok den ville bære.
Egensikring: God
10.02.2021
0
1
Midsjøvannet
128 moh
Nordre Follo
Viken
Redde et dyr
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Hund og eier gikk tur på Midsjøvannet da hunden løp for langt inn i en vik og nær et av innløpene. Hunden gikk gjennom, og også eieren under forsøket på å redde hunden. Det var grunt og gjørmebunn, og 10-15 m fra land. Han fikk kastet hunden opp igjen på isen, og etter litt baksing hvor isen brast på nytt under han, kom han seg opp. Det gikk bra med begge. Selv om isfiskere melder om 25 cm is på vannet, så har de fleste vann utrygg is ved innløp, utløp og i trange sund. En må derfor holde avstand fra slike steder, og uansett er ispigger lurt å ha rundt halsen.
08.02.2021
0
2
Torvefjorden
0 moh
Kristiansand
Agder
ATV
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
To personer på ATV gikk gjennom isen i Torvefjorden. De kjørte fra Vaglen mot en hytte på en av øyene, men gikk gjennom isen langt ute. Først kjørte de opp spor med en ATV som de visste fløt, men lasten ble tatt med en sterkere ATV, og de kom ut av sporet og gikk gjennom isen. De kom seg opp av isvannet, men måtte gå våte tilbake til bilen. Ble derfor kalde, men ellers OK. En lokalkjent prøvde å stoppe dem på vei ut, uten hell. Fjordis er alltid svært variabel på grunn av tidevannet. Skal man ferdes trygt må man sjekke isen ofte. Drar man langt ut bør man også ha med tørt skift i vanntett pose. Posisjonen er usikker. Den litt utrolige avslutningen på historien var at det viste seg at den andre ATV'en også fløt. Den drev rundt med isen og ble observert og reddet opp av vannet to og en halv uke senere.
07.02.2021
0
1
Fjæreidpollen
0 moh
Øygarden
Vestland
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
To menn gikk på fjordisen da den ene gikk gjennom. De klarte å redde seg selv. Usikkert om de hadde sikkerhetsutstyr, og noe usikker posisjon. Også usikkert om det var til fots eller på skøyter.
07.02.2021
0
1
Koksa
0 moh
Bærum
Viken
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Kvinne gikk gjennom isen ved Torvøya utenfor Storøyodden. Hun kom seg opp av vannet og på land før redningspersonell rakk frem. Usikkert om det var skøyteløper eller til fots, og noe usikker posisjon.
07.02.2021
0
1
Evenstadvågen
0 moh
Nærøysund
Trøndelag
Redde et dyr
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Hunden gikk gjennom den tynne fjordisen. Mannen fikk etter hvert reddet hunden opp av vannet, men den var så nedkjølt at den dessverre omkom. Mannen var nedkjølt, men ikke alvorlig skadet. Det er sparsommelig med opplysninger, men vi må anta at han tenkte seg om og fikk tak i noe/noen til å sikre seg selv før han prøvde å redde hunden. Det kan nemlig lett gå galt for begge om man hopper etter uten å ha sikringsutstyr til å komme seg opp med.
06.02.2021
0
1
Tromøysundet
0 moh
Arendal
Agder
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Politiet melder at en mann gikk gjennom isen i nærheten av Tromøybrua. Han hadde nødvendig utstyr (trolig ispigger), og kom seg opp selv. Usikkert om det var skøyteløper eller turgåer. Uansett bra at man er sikret når man går på isen i et område med gode sjanser for å gå gjennom. Posisjon usikker.
Egensikring: God
06.02.2021
0
1
Visterflo
1 moh
Fredrikstad
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
En gruppe godt sikrede skøyteløpere skulle tenne på metangasslommer i innløpsområdet til Visterflo, da en tråkket gjennom med den ene foten. Etter mange år med sagbruk litt lenger opp i elva ligger det materiale og råtner på elvebunnen i nordenden av Visterflo. Noen steder er det så stor gassaktivitet at man kan tråkke gjennom med foten. I fart kan man skade seg da man vil snuble. I sakte gange kan man i verste fall gå gjennom isen. Trøsten er da at man som regel finner sterk nok is like ved siden av gasshullet så man kan komme seg opp.
Egensikring: Svært god
04.02.2021
0
2
Vallesverdfjorden
0 moh
Lillesand
Agder
Bil
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Flere biler kjørte på fjordisen i Vallesverdfjorden da to av bilene gikk gjennom isen. Heldigvis kom alle seg ut før bilene sank til 10-30 m dyp. Tykkelsen på fjordisen varierer mye da tidevannet smelter isen nedenifra. Det er derfor risikabelt uten å ha målt grundig først. Dessuten er det en stor risiko for at man ikke får opp dørene før man er på bunnen og bilen har fylt seg med vann. Da kan det være for sent. Usikker posisjon, og usikkert hvor mange som var i bilene. Har antatt kun sjåfør.
04.02.2021
0
1
Øyeren
102 moh
Enebakk
Viken
Traktor
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Traktor kjørte ut på isen og gikk gjennom på grunt vann. Føreren kom seg heldigvis av i tide. Bare taket stikker litt opp. Uvisst hva han skulle ut på isen, og det er ikke lov i naturreservat.
03.02.2021
0
1
Sauøysundet
0 moh
Halden
Viken
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
70 år gammel mann gikk sammen med datteren på isen i Sauøysundet utenfor havnebassenget i Halden da isen blutselig sviktet under han.Han kuttet ansiktet mot iskanten, og blødde en del da han gikk på blodfortynnende. De hadde ikke ispigger eller tau, men hun klarte likevel å dra han opp da det var en brå overgang til tynnere is, så isen holdt der hun sto. Ambulansen ble tilkalt. Han var kald, men klarte seg greit. Etterpå jagde politiet folk lenger innover i havnebassenget på land. Mange andre hadde heller ikke sikkerhetsutstyr som ispigger.
02.02.2021
0
2
Hvalerskjærgården
0 moh
Fredrikstad
Viken
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
253394
presse
De var flere i følge med kasteliner, så dette var udramatisk, bare litt kaldt. Nordavinden påvirket isen og det var flere områder som var usikre. Disse gikk gjennom nær Lille Fårenot. Nr 2 gikk gjennom under redningen, men bare halv plumping.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: 2 erfarne gjennom isen. testet tykkelse. en krabbet opp på svaberg, den andre trukket opp med line.
Egensikring: Svært god
31.01.2021
0
5
Sandviksbukta
0 moh
Bærum
Viken
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
252957
presse
En fantastisk helg med folkevandring på fjordisen ved Sandvika. Men alt for mange tror at isen er trygg over alt, helt til iskanten. På fjordisen er det raske variasjoner på grunn av tidevannstrømmer under isen. Grunnen til at det er is i området i det hele tatt, er ferskvann fra Sandvikselva som legger seg som et tynt lag over det varmere havvannet. Dette laget raskt ned og islegges, men er også sårbar for smelting nedenifra. I hovedstrømmen fra Sandvikselva mot Brønnøya/Oustøya er det alltid usikker is, og risikabelt å krysse eller komme nær iskanten. Som regel er det også strøm som svekker isen under Kalvøyabrua. Til sammen gikk 10 personer gjennom isen denne helgen nær hovedstrømmen i området Sandvika-Kalvøya-Borøya-Ostøya og ble reddet opp. Noen hadde sikkerhetsutstyr og reddet seg selv, andre måtte ha hjelp. Politiet rykket ut med båt i hovedstrømmen uten at det skremte folk vekk fra iskanten. Dykkere svømte og reddet flere. Men de tusen andre som holdt god avstand til iskanten, og brukte brygger til å komme seg av og på isen (der knuser ikke tidevannet isen), hadde en flott dag på fjorden! Antatt 5 gjennom isen i dette området, 5 til lenger inne, og antatt at halvparten hadde god egensikring!
Egensikring: God
31.01.2021
0
5
Sandviksbukta
0 moh
Bærum
Viken
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
252957
presse
En fantastisk helg med folkevandring på fjordisen ved Sandvika. Men alt for mange tror at isen er trygg over alt, helt til iskanten. På fjordisen er det raske variasjoner på grunn av tidevannstrømmer under isen. Grunnen til at det er is i området i det hele tatt, er ferskvann fra Sandvikselva som legger seg som et tynt lag over det varmere havvannet. Dette laget raskt ned og islegges, men er også sårbar for smelting nedenifra. I hovedstrømmen fra Sandvikselva mot Brønnøya/Oustøya er det alltid usikker is, og risikabelt å krysse eller komme nær iskanten. Som regel er det også strøm som svekker isen under Kalvøyabrua. Til sammen gikk 10 personer gjennom isen denne helgen nær hovedstrømmen i området Sandvika-Kalvøya-Borøya-Ostøya og ble reddet opp. Noen hadde sikkerhetsutstyr og reddet seg selv, andre måtte ha hjelp. Politiet rykket ut med båt i hovedstrømmen uten at det skremte folk vekk fra iskanten. Dykkere svømte og reddet flere. Men de tusen andre som holdt god avstand til iskanten, og brukte brygger til å komme seg av og på isen (der knuser ikke tidevannet isen), hadde en flott dag på fjorden! Antatt 5 gjennom isen i dette området, 5 til lenger ute, og antatt at halvparten hadde god egensikring!
31.01.2021
0
1
Sørenga,Oslo
0 moh
Oslo
Gående
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Person gjennom isen ved Sørenga og folk sendt på land av politiet. Samtidig ble det observert 10-18 cm is i området, så det viser at fjordisen er vanskelig å vurdere. Posisjon usikkert.
31.01.2021
0
1
Hallevannet
48 moh
Larvik
Vestfold og Telemark
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
252682
presse
Isen ble sjekket ved start, men en gjenfrosset råk ble ikke oppdaget før en gikk gjennom isen. Personen ble dratt opp av vannet i følge de første meldingene. Det er mye som tyder på at dette var godt utrustede skøytere som var flere sammen med kasteline.
Sitat fra kilde:
Rapportert av Politiet i Sør-Øst: Person gått gjennom isen. Personen hadde sjekket isen før han gikk ut fra land, men var ikke klar over en råk som hadde frosset igjen i natt.
Egensikring: Svært god
31.01.2021
0
1
Hundesundet
0 moh
Bærum
Viken
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
253099
En sekk med lufttett pakkpose med klær gir mye oppdrift. Hvis man fester stropper fra sekken og under skrittet vil ikke sekken skli opp, men i stedet løfte deg så du ikke faller i vannet. Har man et par lag med ull innerst vil man komme greit fra et raskt bad.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Skøyteløper var litt uforsiktig og gikk gjennom isen, dvs sjekket ikke isen på tross av endringer. Takket være stor sekk med mye luft og skrittstropp + tørt skift var det ikke noe problem. God erfaring.
Egensikring: God
30.01.2021
0
1
Isteren
645 moh
Engerdal
Innlandet
Isfisker
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
252912
Dessverre er det ofte best fiske der det er strøm under isen. Når det legger seg snø på isen som isolerer, kan strømutsatte steder svekkes. Stålisen smelter da nedenifra, til det er for lite. Dette er svært vanskelig å se, om ikke umulig. En må derfor sikre seg så man kan komme seg opp og få skiftet til tørre klær. Selv isfiskere kan ha nytte av en isstav når man beveger seg mot svakere is. Man gidder som regel ikke å bore ofte nok.
Sitat fra kilde:
Fisket nær utløpet av Isteren. Mye sørpeis, og varierende fra 15 cm, til for lite is. Kom seg opp selv.
Egensikring: God
27.01.2021
0
2
Sandviksbukta
0 moh
Bærum
Viken
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
252390
presse
To skøyteløpere gikk sammen, men begge havnet i vannet ved Prinseskjæret. Satellittbilde fra samme dag viser en tydelig mørk svakhetssone. Overgangen til tynnere is var vanskelig å se for skøyterne som ikke brukte isstavene ofte nok. Skøyterne gikk for tett siden begge gikk i vannet. Heldigvis var de godt utstyrt med sikkerhetsutstyr og kom seg opp selv.
Egensikring: God
27.01.2021
0
1
Tyrifjorden
63 moh
Ringerike
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
252248
Facebook
Se fullversjon av film
Godt utrustede skøyteløpere. Flere i følge. Men det viser at det ikke alltid er enkelt å krysse en råk.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Vi ble vitne til at ei råk delte hele bukta i to, nesten helt inn til land. Råken utvidet seg i stor hastighet. Den ble til slutt på ca 1,5 km og opptil 5-6 meter bred på det bredeste. En skøyteløper plumpet da vi skulle passere råken og før vi forsto at den fortsatt var i bevegelse. Skøyteløper var oppe på trygg is på noen sekunder.
Egensikring: Svært god
25.01.2021
1
1
Losna
181 moh
Øyer
Innlandet
Traktor
Innsjø
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
Traktor gjennom isen da det skulle brøytes bilbane. Det var to traktorer som brøytet på natten, og de var ca 60 m fra land når den ene traktoren gikk gjennom isen og sank til 8-10 m dyp. Mannen kom seg ikke av traktoren og ble funnet av dykkere oppunder isen nær hullet. I mørket hadde han ikke funnet hullet. Han hadde da vært lenge under vann. Livreddende førstehjelp ble utført og han ble fraktet til sykehus, men omkom dessverre av skadene. Det hadde vært flere dager med mildvær og overvann, men kaldt noen dager før ulykken. Traktoren gikk gjennom isen i de gamle brøytekantene. Usikkert om han ønsket å utvide tilkjørselsveien. Brøytekanter er alltid et svakt punkt. Mye snø isolerer og hindrer isvekst. Tyngden av snøen presser vann opp og skaper slukhull i isen, og det kan oppstå langsgående svakhetssoner slik at man i praksis beveger seg mot en iskant med vesentlig mindre bæring. Det brøytes bilbane på Losna hver vinter. Også for to år siden gikk en brøytetraktor gjennom isen med samme sjåfør. Føreren klarte da å hoppe av i tide. Brøyting med tunge redskaper er alltid risikabelt. Beste sikkerhet ligger i å fjerne førerhuset for å lett kunne komme seg av traktoren, i det minste helt åpen takluke. Kaldt, men tryggere. Vår analyse er basert på bilder fra ulykkesstedet (og generelle erfaringer), så det kan ha vært andre faktorer som spiller inn som vi ikke har kjennskap til.
24.01.2021
0
1
Steinsfjorden
63 moh
Ringerike
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
251683
En uvanlig godt sikret skøyteløper gikk gjennom isen langs Herøya. Ikke mange har tørrdrakt, men godt å ha når man havner i vannet. Steinsfjorden har mange små odder som får dårlig is når det blåser og vannstanden går ned. Ulykken skjedde samme dag som andre meldte om fine skøyteforhold på Steinsfjorden. De farlige områdene er svært lokale og komemr derfor overraskende på mange. Se røde områder på iskart.no som viser de mest kjente stedene hvor råker kan oppstå.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: En lokal fra Åsa med tørrdrakt og turskøyter gikk gjennom isen ved land omtrent midt på øya. Posisjon er usikker, men antar at det er her, pga Uværet "Frank" og vindbrønn. Info fra annenhånds. Bra utstyrt, og med ispigger. Helt uventet.
Egensikring: God
16.01.2021
0
1
Huevannet
169 moh
Marker
Viken
Bil
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Bil gikk gjennom isen på ulovlig brøytet bane på Huevannet i Marker. Banen var brøytet for nær en bekk og en bil gikk gjennom. Usikkert om bilen er reddet opp, men mest sannsynlig er den det. Uansett gikk det heldigvis bra med sjåføren. Datoen noe usikker. Var en lørdag i starten av januar.
16.01.2021
0
1
Kilsfjorden
0 moh
Kragerø
Vestfold og Telemark
ATV
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
To ATV'er og en moped var ute på isen da den ene ATV'en gikk gjennom og sank. Føreren kom seg raskt opp på isen. I følge artikkelen var det en annen ATV som gikk gjennom isen i samme område for noen dager siden, men vi har ikke funnet mer informasjon om det. Generelt er det store variasjoner i havis på grunn av tidevannsstrømmen under isen. ferdsel er derfor mer risikabelt enn på innsjøis.
14.01.2021
0
1
Lyseren
161 moh
Enebakk
Viken
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
 
Person til fots uventet gjennom isen ved sørvestspissen av Bergsøya. Området er kjent for variabel is. Lokalkjente mener det er grunnvann som kommer opp. Det kan også skyldes vind og bevegelse i isen. Personen hadde ikke hjelpemidler som ispigger, men en kniv i lomma. Han prøvde "selmetoden" for å komme opp på isen. Etter å ha gått gjennom isen kom han seg opp igjen på isen to ganger hvoretter isen brast umiddelbart under hele kroppsvekten, mens den holdt etter den tredje oppstigningen. Personen kom seg da i sikkerhet ved å gå samme vei tilbake. Det var snø på isen som nok ga litt friksjon. Det ble en kald halvtimes marsj tilbake. På veien kjente han hvor glad han var for at han hadde ull innerst, ullvotter og to lag ullstrømper. Midt oppi all kulden kjente han at ullplaggene varmet. En god påminnelse om viktigheten av ull innerst og ispigger. Svakhetene i isen var skjult under et snølag.
13.01.2021
0
1
Seldalsvatnet
209 moh
Sandnes
Rogaland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
249011
Mann gikk gjennom snødekt is på Seldalsvatnet. Han har trent på det å falle i vannet, noe som kom til nytte. Hvis snøen er fastfrosset til isen kan man komme seg opp uten ispigger, på glatt is er det vanskelig. Han hadde ispigger, men kom raskt opp uten denne gangen.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Eg gjekk på snødekt is sørover mellom holmen og austsida for å undersøke isforholda. Kom til ei svak skillelinje under snøen der det såg ut til å være overvatn. Skulle til å søke med isøksa. Plutselig gjekk eg rett igjennom uten forvarsel. Fekk ikkje panikk, men snudde meg i refleks 180 grader rundt og kravla meg opp på isen igjen. Var kanskje nedi vatnet i drøyt 5 sekunder. Hadde ispigger i brystlomme fra snor rundt halsen og høgre hand i hempa til isøksa, men fekk ikkje bruk for det, og mista ingen ting i vatnet. Kjeledressen eg hadde på meg holdt mykje vatn ute, men blei gjennomblaut på armane og fra livet og ned. Udramatisk i dette tilfellet, men ein alvorlig påminnelse om kor skummelt snødekt nylagt is er. Og kor farlig slikt uhell kunne ha vore hvis det hadde skjedd langt fra allfarveg i vind eller sprengkulde. Nå var det stille med nokon få kuldegrader. Trulig ingen som såg uhellet, og råka synes heller ikkje fra land. Posisjonen er ca 300 m sør for Fv 4498 og 100 m ut fra land i nordaustsida.
Egensikring: God
13.01.2021
0
1
Vangsvatnet
44 moh
Voss
Vestland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann gikk tur langs land på Vangsvatnet, og ville gå på den snødekte isen. 20 m fra land gikk han uventet gjennom. Men det var grunt. Han ble stående med vann til knærne, og det gikk greit å komme seg inn. Hadde det skjedd 50 m ute er vannet betydelig dypere og det kunne vært vanskelig uten hjelp fra andre.
12.01.2021
0
1
Vangsvatnet
44 moh
Voss
Vestland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Dame gikk tur langs land på Vangsvatnet, og ville gå på den snødekte isen. Hun gikk gjennom isen nær land. Men det var grunt. Hun ble stående med vann til livet, og det gikk greit å komme seg inn. Hadde det skjedd 50 m ute er vannet betydelig dypere og det kunne vært vanskelig uten hjelp fra andre.
11.01.2021
1
1
Bahusvatnet
53 moh
Bergen
Vestland
Redde et dyr
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
presse5
Mann gikk tur på Bahusvatnet etter snøfall sammen med familiehunden. Hunden har trolig gått ut på for tynn is og gått gjennom. Mannen druknet dessverre i forsøket på å redde hunden. Uten eget redningsutstyr er det svært risikabelt å skulle redde noen andre dersom man må nær råken. Med et dyr som ikke kan ta i mot et tau eller en grein er det direkte livsfarlig. Man ender nesten sikkert i vannet selv. Bahusvatnet er mer en utposing på en elv, enn et vann. Det har derfor relativt stor gjennomstrømning som kan gi store forskjeller i istykkelsen, da isen kan smelte nedenifra. Etter et snøfall er det umulig å se disse variasjonene. Han var alene.
11.01.2021
0
1
Herefossfjorden
79 moh
Birkenes
Agder
Traktor
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
251186
presse
Mann skulle brøyte skøytebane med en liten hjullaster. Han hadde målt isen til 18 cm, og vurderte det som trygt nok. Men etter flere passeringer i området gikk han plutselig gjennom og hjullasteren sank til bunns på 12 m dyp. På grunn av veltebøylen (et lite tak) kom han seg ikke ut før på 3-5 m dyp. Det skjedde på kvelden, så det var nok flaks at han fant hullet i isen raskt og kom seg opp. Med kjeledress ble han ikke veldig nedkjølt, men kunne lett ha druknet om han ikke fant hullet. Etter NVE sine veiledende råd skal 18 cm stålis bære minst 1600 kg, og det er ikke kjent hva den lille hjullasteren veide. Sjåføren spekulererer i en luftlomme under isen. Det kan være tilfelle hvis det ligger trevirke på bunnen og råtner og slipper opp metangass. Men samtidig ville det vært årvisse problemer. Ofte skyldes slike ulykker at det ikke er ren stålis, men at deler av isen er sørpeis som er dannet etter snøfall, og at sørpeisen og stålisen noen steder ikke er sammenfrosset, og dermed vesentlig svakere. Men det er usikkert hva som var tilfelle her. Heldigvis gikk det bra. Hjullasteren ble hevet noen dager senere. Et godt sikkerhetstiltak ved brøyting på tynn is er å demontere taket dersom det er mulig.
10.01.2021
0
1
Glomma
3 moh
Fredrikstad
Viken
Skøyteløper
Elv
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
Gutter skulle spille ishockey på kanalene rundt Gamlebyen i Fredrikstad. Da det ble mye folk skulle de forflytte seg. De kom på tynnere is før de rakk å reagere. Faktisk var det åpent vann noen meter lenger fremme. En gikk i gjennom. De hadde verken ispigger eller tau/kasteline, men heldigvis hadde de hockeykøller som de strakk ut og dro han opp. I kanaler er det ofte strøm som smelter isen nedenifra på grunne partier. Det kan også være utslipp fra overvannsledinger eller rett og slett varmt grunnvann som pipler opp.
10.01.2021
0
1
Isebakktjern
59 moh
Råde
Østfold
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
248486
Erfaren og fullt utstyrt turskøyter gikk gjennom isen på Isebakktjernet nær land. Fra bildet ser man et ganske tydelig skille, som han overså denne gangen. Ved slike skiller må man sjekke istykkelsen på nytt. Men med sikkerhetsutstyr, tørre klær og liten avstand til land, ble dette udramatisk.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Erfaren og fullt utstyrt turskøyter gikk gjennom isen etter meget tydelig isskille, antagelig fra ca 7 cm til ca 3 cm. Reddet seg udramatisk opp ved å knekke seg tilbake til solid is, deretter enkelt opp med ispigger. Uhellet skyldtes for mye fokus på å unngå overis, og ble derved uoppmerksom for isskillet.
Egensikring: God
10.01.2021
0
1
Kilevann
62 moh
Skien
Vestfold og Telemark
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skøyteløper kom fra tykk nok is til for tynn is på vei innover kanalen mot Gåsoddtjenn. Lyden fra skøytene og isen ble lysere, men han reagerte for sent. De var flere sammen og hadde kasteliner. Han kom seg likevel opp selv med ispiggene. Etter en mild og våt høst er det ennå mye vann i elvene, og dermed også strøm i dette sundet. Der det er grunt presses vannet opp mot isen og smelter nedenifra. Det lå et tynt snølag på isen, nok til at en ikke så det på overflaten. Men skøyteløperen visste at han var i et sund og burde ha sjekket oftere.
Egensikring: God
10.01.2021
0
1
ØvreJægersbergvann
42 moh
Kristiansand
Agder
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
presse3
presse4
Utrolig nok gikk en annen mann gjennom isen i samme området som dagen før, og de samme ungdommene reddet han også. Denne gangen hadde de med seg et tau, som egentlig var ment for lek, og fikk reddet han. Også han kunne ha omkommet. Dette lærer oss at alle som går på tynn is i det minste må ha ispigger rundt halsen, og den store nytten av å ha med en kasteline eller et tau. Det blir en mye tryggere redning enn for eksempel med greiner, skistaver osv., da man kan redde på flere meters avstand. Isen gikk fra ca 7 cm til alt for tynn mot demningen. Det var et tydelig skille i isen, men problemet var at mannen kom på skøyter fra land i det tynne området, og kom langt ut før han gikk gjennom.
09.01.2021
0
1
ØvreJægersbergvann
42 moh
Kristiansand
Agder
Gående
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
Tre ungdommer var på skøyter i østlig del av vannet der istykkelsen var minst 10 cm. Nærmere demningen var derimot isen nylagt. Der så de en mann komme gående på isen, og gikk gjennom. De klarte å komme nær nok til å strekke ut en gren og dra han opp. Mannen hadde ikke eget sikringsutstyr og kunne lett omkommet. Ofte er det mer strøm nær demninger på regulerte vann, slik at isen blir tynnere. Det kan også hende at vannet er dypere nær demningen, og dermed større vannmasser som må kjøles ned før islegging i det området. Regn uansett med variasjon på større vann.
09.01.2021
0
2
Bråsteinvatnet
53 moh
Sandnes
Rogaland
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
248496
presse1
presse2
presse3
To personer gjennom isen i omtrent samme område. Bråsteinvatnet er et såpass stort vann at det er vanskelig for kommunens folk å fange opp alle svake punkter, og i år er det uvanlig store variasjoner på grunn av ennå varmt vann under isen. Selv om vannet er klarert som "trygt", må man bruke egen vurderingsevne og ha med sikringsutstyr som ispigger og kasteline. Nå kan det godt hende disse skøyteløperne var sikret, men minst en av dem fikk hjelp til å komme seg opp og ble tatt hånd om av nødetatene. Det gikk bra med begge. Plumpetedet var svært nær land under Kjeaberget. Vannet kan være dypere i dette området, og dermed islegges senere, eller vind har holdt det åpent. Hele østre del av vannet ble sperret med sperrebånd inntil isen blir tykkere, eller også østre del blir erklært utrygt.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Bråsteinvatnet blei godkjent for ferdsel om formiddagen 9. januar. Etter kort tid gjekk ein person gjennom isen. Ca 1,5 time seinare gjekk nok ein persom gjennom isen. Det har gått bra med begge to. Etter disse hendelsene blei heile austre del av vatnet sperra av. Det ser ut til at begge uhella skjedde ved Kjeaberget ca 250 m aust-nordaust for holmen. Plumping har skjedd ca 10 m fra land og ca 10 m fra kvarandre. Stålisflaka som ligger i råkene er 1,5 cm. Såvidt gjennfrosset med ny tynn ishinne nå.
09.01.2021
0
1
Kroktjønn
88 moh
Kristiansand
Agder
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
Skøyteløper gjennom isen i stor fart på et vann ved Sødalsmyra. Han hadde ikke sjekket isen godt nok selv, men så andre ute på isen og antok den var trygg. En klassisk feil. "Ispiggene" var to lange skruer med en snor i mellom. Ikke så godt som ispigger, men ga til slutt den lille ekstra hjelpen som skulle til. En nabo kom til unnsetning og vasset ut i vannet til brysthøyde. Deretter strakk han ut en 4 m grein. Likevel manglet det noen meter. Men med de provisoriske ispiggene fikk han til slutt karret seg opp på isen og bort til greinen. Han kuttet opp ansiktet i møtet med den skarpe iskanten, og måtte sy 15 sting. Det er noe å tenke på når man har stor fart på tynn is. Beskytt ansiktet i fallet med hendene/albuene om du har stor fart. Dette kunne gått helt galt. Posisjonen er usikker, men mest sannsynlig var det her på Kroktjønn.
08.01.2021
0
1
Goksjø
28 moh
Sandefjord
Vestfold og Telemark
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
Mann gjennom isen. I følge avisoverskrift hørte noen rop om hjelp. Det gikk heldigvis bra. Området ble sperret av med kvister etterpå. Det rapporteres om god is i bukta inn mot Svinesaga. Han har nok ikke sett overgangen til tynnere is. Omtrentlig posisjon.
08.01.2021
0
1
Nøklevannet
165 moh
Oslo
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
248146
presse
Skøyteløper med ispigger gikk gjennom isen på Nøklevannet.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Var tjukk is over 10 cm stål over det meste. Kom over et belte med lysere is rett ved odden sør for Kattisa. Rett etter gikk jeg gjennom. Når jeg lå vannet var det tynne flak rundt 1cm rundt meg. Jeg dro meg opp med pigger der jeg kom fra. Og staven gikk ikke gjennom på andre siden av det lyse beltet. Store variasjoner i istype og istykkelse flere steder rundt vannet.
Egensikring: God
07.01.2021
0
1
Jonsvatnet
150 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247995
presse
Skøyteløperen var på tur på Jonsvatnet når hunden forvillet seg ut på for tynn is. Han gikk selv gjennom når han prøvde å redde hunden. Han hadde ikke sikkerhetsutstyr og måtte ha hjelp. Det ble full utrykning, men endte heldigvis bra. Dette er et klassisk dilemma, men som regel må man regne med å havne i vannet selv om man skal redde et dyr som er lettere enn en selv. Da må man vite at en klarer å komme opp igjen selv også. Det skjedde ved Hestøya, trolig nær der skøyteløperen tro gjennom samme dag.
07.01.2021
0
1
Jonsvatnet
150 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
248041
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Skøyteløper tråkket gjennom isen med skøyta, men ungikk så vidt bading. Mer enn 6 cm langs land fra Storvassbukta, men raskt tynnere og IKKE farbart østover.
Egensikring: Svært god
06.01.2021
0
1
Gjevilvatnet
660 moh
Oppdal
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247996
248038
presse
Erfaren skøyteløper gikk gjennom isen nær land ved Rensbekksætra. De var flere sammen, hadde redningsutstyr og tørreklær, samt liten fart i området. Da er dette ufarlig selv langt fra vei.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Skøyteløper gjennom isen nær Reinsbekksetra. Utstyrt med ispigger og kom seg opp ved egen hjelp. Tørt vanntett-pakket tøy i sekken. Fortsatte tur etter skifte, som gikk på 8 min. Tynt, delvis åpent område 5 m fra land, 2-3 cm, trolig påvirket av Reinsbekken. Ikke så tydelige grenser. -15 C, vindstille.
Egensikring: Svært god
06.01.2021
0
1
Sandviksbukta
0 moh
Bærum
Viken
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann på skøytetur gikk gjennom fjordisen vest for Høvikodden. De målte isen til 7-8 cm langs land, men tynt snødekke på isen gjorde at de ikke så overgangen til tynnere is litt lenger ute. Fjordis har som regel større variasjon enn innsjøis. Han kom seg opp selv, men var ikke alene. Når han fikk varmet seg litt varslet han politiet for å unngå redningsaksjon dersom noen så hullet i isen. Det er veldig riktig og viktig.
Egensikring: Svært god
06.01.2021
0
1
Væleren
209 moh
Ringerike
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247782
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: En meget erfaren turskøyter plumpet nær land. Han hadde målt istykkelse og funnet ut at isen var for tynn på runde nr 1. Vi gikk til samme punket og deltager nr 2 målte på samme sted og vi konkluderte at isen ikke var farbar. Vedkommende skulle da gå i sine egne spor som i runde 1. Men før vi rakk å starte, var han uoppmerksom i 2 sekunder og to to skøytetak rett ut i område som vi hadde funnet ut at var for tynt. Han var raskt oppe, hadde tørt tøy og ingen dramatikk. Var med bort for å se på hullet, før vi fulgte han tilbake til land, der vi startet. Lærerikt for flere. Våt til ca navelen. Men minus 15 grader, og veltrent friluftsmann, men mye erfaring. Ingen skader. Meldt inn til politiet, dog lite trolig at noen så dette. Ingen ting lå igjen på isen.
Egensikring: Svært god
04.01.2021
0
1
Jonsvatnet
150 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247459
247462
Erfaren skøyteløper gikk gjennom isen sør i Jonsvatnet nær land. De var flere sammen, hadde redningsutstyr og tørreklær, samt liten fart i området. Da er dette ufarlig selv langt fra vei.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: En overgang fra 11 cm til 6 cm var godt synlig, men neste overgang fra 6 til 3 cm bare 5 m lenger nord var usynlig, og derfor gikk første mann gjennom isen. Alle i følget var fullt utstyrt med kasteliner, ispigger og ryggsekker med tørre klær, Baderen kom seg opp på egen hånd ved hjelp av ispiggene. Han var glad for å få hjelp til å finne fram tørre klær fra sekken, for da gikk skiftingen på noen få minutter, og det var en fordel da det var -10 C i lufta. Turen kunne fortsette etter hendelsen
Egensikring: Svært god
02.01.2021
0
1
Tolgesbekken
675 moh
Engerdal
Innlandet
Gående
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Ekteparet var på trugetur på Tolgesbekken da mannen plutselig gikk gjennom. Isen var så dårlig at han slet med å komme seg opp. Kona strakk ut skistavene som hjalp han opp. Mannen var i tvil om han hadde klart å komme seg opp alene. Han hadde tidligere i vinter gått på skøyter på elva og følte seg trygg. Men stort snøfall i jula stopper avkjølingen av isoverflaten. Da smelter isen nedenifra siden det ennå er litt over frysepunktet på grunnvannet som kommer fra myrene. Smelting nedenifra ser man ikke på overflaten. Av og til merker man at snødekket blir tynnere da også snøen kan bli påvirket av varmen nedenifra.
30.12.2020
0
1
Karasjokka
124 moh
Karasjok
Troms og Finnmark
Bil
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Sjåfør kjørte ut på elveisen 3,5 km sørvset for Karasjok. Isen brast ogsjåføren kom seg kald opp igjen. Bilen ble dratt opp av redningsbil. Heldigvis gikk dette bra. På et dypt sted er det vanskelig å komme seg ut da is sperrer dører.
27.12.2020
0
1
Bergsjøen
1082 moh
Ål
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Løypemaskin feilberegnet kursen og kom ut på Bergsjøen. Bergsjøen er regulert, og når vannet er nedtappet er området tørrlagt, men noen myrdammer er igjen, og løypemaskina traff en slik. Isen var bare 12 cm der maskinen gikk gjennom. Det oppgis å være 1,7 m dypt på stedet, men heldigvis kom sjåføren seg ut. Maskinen ble raskt reddet med noen andre løypemaskiner, et par gravemaskiner, og dykkere fra brannvesenet
26.12.2020
0
1
Bekk fravannpåRaudfjellet
888 moh
Hamar
Innlandet
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Stor løypemaskin fast i myr i fjellet ved Åstadalen. Uhellet skjedde ved en bekkekrysning. Det spekuleres i om en beverdam hadde demt opp elva. Etter en mild november og desember er isen for tynn til å bære tråkkemaskiner på dammer.
24.12.2020
1
1
Alsvågvatnet
8 moh
Øksnes
Nordland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann i 50 årene var på tur alene ved Alsvågvatnet når han gikk gjennom isen og druknet. Noen meldinger sier det var i sørenden av vannet. Det er uvisst om han gikk tur på isen, eller gikk over isen for å korte inn runden rundt vannet. Han ble funnet i en råk på vannet og gitt førstehjelp, men ble erklært død senere på dagen. Det er ennå tidlig på vinteren, og isen er generelt tynnere enn vanlig. Trolig hadde han ikke med hjelpemidler som ispigger, og selv med ispigger er det vanskelig å komme opp igjen på tynn is. Det er også lurt å være flere sammen om man er usikker på bæreevnen. Denne gangen fikk det dessverre et tragisk utfall.
19.12.2020
0
1
Gangåsvatnet
153 moh
Orkland
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
245420
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Skøyteløper gjennom isen nær land. Reddet seg opp med ispigger og skiftet til tørt umiddelbart. Alt vel. Råk etter plumpingen.
Egensikring: God
19.12.2020
0
1
Elgsmyra
1024 moh
Etnedal
Innlandet
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
 
Nok en løypemaskin kjørte seg ned i en myr. Det slår sjelden feil at det er en del av myra hvor det er et lite tjern, eller et nylig gjengrodd tjern. I år er isen tynnere enn normalt, og flere tråkkemaskiner har gått gjennom is på slike steder. Som regel er det grunt, men det skal ikke mer enn et par meters dybde til før det er en dødsfelle for føreren. Skal man unngå slikt må ruta legges utenom myrpytter. Kilde: Facebook og skisporet.no
16.12.2020
0
1
Myr nærHestehovdstølen
1130 moh
Ål
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
247531
presse
Løypemaskin fast i myrpytt i løypa over til Hestehovdstølen. Isen i år er for tynn til å bære store løypemaskiner på myrpytter. Det gikk bra med løypekjøreren. Posisjonen er bekreftet.
15.12.2020
0
1
MyrpyttnærSveigebru
904 moh
Vinje
Vestfold og Telemark
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Stor løypemaskin fast i myr nær Sveigebru. På grunn av dårlig sikt er ikke løypekjøreren helt sikker på eksakt posisjon, men det er flere myrpytter i aktuelt område. Han skulle ta en tur og finne mer nøyaktig posisjon. De fleste hendelsene i år med løypemaskiner har vært på myrpytter hvor isen er for tynn ennå.
13.12.2020
0
1
Svorksjøen
236 moh
Orkland
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
244851
Trange utløpsområder har nesten alltid dårlig is, særlig tidlig i sesongen. Det virker som at disse var utstyrt med sikkerhetsutstyr. Posisjonen er noe usikker, men det var i utløpsområdet.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Hele innsjøen dekket, unntatt ved utløpet i vest. Her har det gått to skøyteløpere gjennom tynn is i dag, i uavhengige hendelser. Det er også meldt om tynn is ved øyene.
Egensikring: God
13.12.2020
0
1
Svorksjøen
236 moh
Orkland
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
244851
Trange utløpsområder har nesten alltid dårlig is, særlig tidlig i sesongen. Det virker som at disse var utstyrt med sikkerhetsutstyr. Posisjonen er noe usikker, men det var i utløpsområdet.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Hele innsjøen dekket, unntatt ved utløpet i vest. Her har det gått to skøyteløpere gjennom tynn is i dag, i uavhengige hendelser. Det er også meldt om tynn is ved øyene.
Egensikring: God
12.12.2020
0
1
Leirelva
198 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skøyteløper på vei fra Leirsjøen til Skjelbreia gikk igjennom isen i Leirelva på et grunt parti mellom Litl- og Store Leirsjøen. Udramatisk, ble våt på beina. Forsatte turen og skiftet etter hvert. Hadde noen ubrukte tørre klær med seg hjem. Men uten noe skift hadde det blitt kaldere.
Egensikring: God
12.12.2020
0
1
Tjern iKlogapet
613 moh
Nannestad
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Etter 75 cm på Marifjell ville løypelaget pakke skisporene. Problemet ligger i en svært mild november slik at myrene ikke er tilfrosset nok. På et lite myrvann i Klogapet gikk det galt. Heldigvis var det så grunt at førerhuset ble stående over vann slik at føreren kom seg greit ut. Løypemaskinene blir tyngre og tyngre, og vintrene mildere, så løypevalg utenom myrer blir mer og mer nødvendig. Er det litt dypere får ikke føreren opp døren og situasjonen er kritisk. Maskinen ble reddet.
11.12.2020
0
1
Tjern påKisteåsen
996 moh
Sigdal
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
Løypelaget ville tilfredsstille hytteeierne etter gode snøfall. Problemet ligger i en svært mild november slik at myrene ikke er tilfrosset nok. På et lite myrvann i Kisteåsen gikk det galt. Heldigvis var det så grunt at førerhuset ble stående over vann slik at føreren kom seg greit ut. Løypemaskinene blir tyngre og tyngre, og vintrene mildere, så løypevalg utenom myrer blir mer og mer nødvendig. Er det litt dypere får ikke føreren opp døren og situasjonen er kritisk.
07.12.2020
0
1
Ikke gitt
400 moh
Kautokeino
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Snøskuter kjørte seg fast i en råk i isen på fjellet ved Ciekkavárri. Føreren kom seg tørr av skuteren, men måtte ha hjelp av Reinspolitiet for å få skuteren løs igjen. Det er sparsommelig med opplysninger, og usikkert om det var på en elv eller en innsjø. Det er likevel dramatisk nok når isen brister under en snøskuter. Tidlig på vinteren er det ennå mye usikker is, selv på Finnmarksvidda.
04.12.2020
0
1
MyrpyttnordforFurursjøen
596 moh
Rennebu
Trøndelag
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Løypemaskin gikk gjennom isen på myrpytt. Heldigvis ble maskinen hengende igjen på kanten. Det har skjedd mange tilsvarende ulykker denne forvinteren. Et resultat av mild høst med mye vann i myrene. Myrene bærer som regel en løypemaskin, selv når det ikke er særlig tele i bakken. Det skyldes den brede kontaktflaten som tyngden blir fordelt på. Men kommer man på en myrpytt, så er den islagt med bare vann under. Vannet gir ikke samme mottrykket som en myr, og isen er i år for tynn til å bære vekten. På alle ulykkene vi har registrert i år har ulykken skjedd på små islagte vann som er synlige på kart. Man må legge ruten utenom slike opplagte feller.
29.11.2020
0
1
Skim/Otta
363 moh
Lom
Innlandet
Gående
Elv
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
En mann syklet over isen fra Ottadalen Mølle og over til andre siden. Der gikk han av sykkelen og ifølge observasjoner virket det som han hoppet litt opp og ned. Han ble sett idet han gikk gjennom isen. På stedet han gikk gjennom går det ei djupåre i elva. Ellers er det nesten ikke vann i området på denne tid av året. Nødetater ble varslet, men personen hadde kommet seg på land ved egen hjelp, og var våt og kald når politiet kom. I følge politiet hadde han ikke redningsutstyr som ispigger. Selv med liten vannføring er det risikabelt å begi seg ut på nylagt is alene. Det er svært glatt og vanskelig å komme opp, særlig uten noe skarpt å hogge i isen. Nå kan det tenkes han så at det var grunt der han "testet" isen. Det gikk heldigvis bra med han.
Egensikring: Svært god
29.11.2020
0
2
Næra
340 moh
Ringsaker
Innlandet
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
243202
243120
presse
To skøyteløpere gikk uventet gjennom den nylagte isen på Næra 50-60 m fra land. På en såpass stor innsjø må man regne med vesentlige forskjeller i istykkelsen, så skøyting på nylagt is gir betydelig fare for å gå gjennom. Nå var de to sammen, som er bra, men de har enten gått for tett slik at begge gikk gjennom, eller manglet kasteline slik at nummer to gikk gjennom i forsøket på å hjelpe. De klarte å komme seg opp av hullet, men var forkomne etter det som skjedde. Brannvesenet kom til og fikk dem trygt til land.
29.10.2020
0
1
Rágesluobbalat
361 moh
Kautokeino
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Det er tidlig i issesongen, og mann gikk gjennom isen på snøskuter. Ulykken skjedde kun 3 meter fra land, så både mann og snøskuter ble berget i land. Forsto det slik at det var noe snø på isen som trolig har forsinket istilveksten, da den vil virke som et isolerende lag på isen. Snøen gjør det også vanskelig å vurdere istykkelsen. Problemet nå tidlig i issesongen er at det kan være store forskjeller i istykkelsen fra vann til vann, og innefor samme vann, da is kan ha lagt seg på forskjellige tidspunkt avhengig av strørrelse og dybdeforhold. Ellers så har vi registrert at mange vann har islagt seg under snøfall. Det dannes da sørpeis, som er en lys istype, og som er svakere enn klar stålis. Vannet som ulykken skjedde på er langt og smalt og har trolig godt med gjennomstrømning som svekker isen, særlig tidlig i issesongen. Det er ikke klart hva som var årsaken til denne ulykken, vær derfor ekstra forsiktig nå tidlig i sesongen da det er store variasjoner i istykkelse.
20.10.2020
0
1
NedreBjønntjønna
947 moh
Sør-Fron
Viken
Redde et dyr
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Alle hundeeieres mareritt endte heldigvis bra. Støveren jagde trolig en hare og gikk gjennom den tynne isen på Nedre Bjønntjønna. Heldigvis hadde eierne GPS-sporing og skjønte raskt situasjonen. Da eieren ikke rakk bunnen lenger klarte han å åle seg på isen ut til hunden og dra den med tilbake. Han visste at kameraten var like bak og at de kunne fyre bål for å tørke seg etterpå. Dette hendte heldigvis bra, men man må være klar over hvor farlig en redningsoperasjon uten tau er. Ved farlig tynn is anbefales det å ha med kasteline, og som disse, være to sammen.

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten