Isulykker 2020-21

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med for læring. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.   Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vann/sted
Høyde
kommune, fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.   Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse,
pdf, bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer under ulykkestabellen.
Svært god: Flere i følge med avstand, ispigger, isstaver og kasteline.
God: Alene, men med ispigger, isstaver og kasteline, og holdt seg nær land i rolig fart.
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 14.01.2021

38 kjente isulykker/hendelser fra vinteren 2020-21
Dato
Døde
Gjennom isen
Vann/sted
Høyde
Kommune
Fylke
Aktivitet
Vanntype
Istype
Påvirket
Regobs
Presse
pdf
bilde
13.01.2021
0
1
Vangsvatnet
44 moh
Voss
Vestland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann gikk tur langs land på Vangsvatnet, og ville gå på den snødekte isen. 20 m fra land gikk han uventet gjennom. Men det var grunt. Han ble stående med vann til knærne, og det gikk greit å komme seg inn. Hadde det skjedd 50 m ute er vannet betydelig dypere og det kunne vært vanskelig uten hjelp fra andre.
12.01.2021
0
1
Vangsvatnet
44 moh
Voss
Vestland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Dame gikk tur langs land på Vangsvatnet, og ville gå på den snødekte isen. Hun gikk gjennom isen nær land. Men det var grunt. Hun ble stående med vann til livet, og det gikk greit å komme seg inn. Hadde det skjedd 50 m ute er vannet betydelig dypere og det kunne vært vanskelig uten hjelp fra andre.
11.01.2021
1
1
Bahusvatnet
53 moh
Bergen
Vestland
Redde et dyr
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann gikk tur på Bahusvatnet etter snøfall sammen med familiehunden. Hunden har trolig gått ut på for tynn is og gått gjennom. Mannen druknet dessverre i forsøket på å redde hunden. Uten eget redningsutstyr er det svært risikabelt å skulle redde noen andre dersom man må nær råken. Med et dyr som ikke kan ta i mot et tau eller en grein er det direkte livsfarlig. Man ender nesten sikkert i vannet selv. Bahusvatnet er mer en utposing på en elv, enn et vann. Det har derfor relativt stor gjennomstrømning som kan gi store forskjeller i istykkelsen, da isen kan smelte nedenifra. Etter et snøfall er det umulig å se disse variasjonene. Han var alene.
10.01.2021
0
1
Glomma
3 moh
Fredrikstad
Viken
Skøyteløper
Elv
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Gutter skulle spille ishockey på kanalene rundt Gamlebyen i Fredrikstad. Da det ble mye folk skulle de forflytte seg. De kom på tynnere is før de rakk å reagere. Faktisk var det åpent vann noen meter lenger fremme. En gikk i gjennom. De hadde verken ispigger eller tau/kasteline, men heldigvis hadde de hockeykøller som de strakk ut og dro han opp. I kanaler er det ofte strøm som smelter isen nedenifra på grunne partier. Det kan også være utslipp fra overvannsledinger eller rett og slett varmt grunnvann som pipler opp.
10.01.2021
0
1
Isebakktjern
59 moh
Råde
Østfold
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
248486
Erfaren og fullt utstyrt turskøyter gikk gjennom isen på Isebakktjernet nær land. Fra bildet ser man et ganske tydelig skille, som han overså denne gangen. Ved slike skiller må man sjekke istykkelsen på nytt. Men med sikkerhetsutstyr, tørre klær og liten avstand til land, ble dette udramatisk.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Erfaren og fullt utstyrt turskøyter gikk gjennom isen etter meget tydelig isskille, antagelig fra ca 7 cm til ca 3 cm. Reddet seg udramatisk opp ved å knekke seg tilbake til solid is, deretter enkelt opp med ispigger. Uhellet skyldtes for mye fokus på å unngå overis, og ble derved uoppmerksom for isskillet.
Egensikring: God
10.01.2021
0
1
Kilevann
62 moh
Skien
Vestfold og Telemark
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skøyteløper kom fra tykk nok is til for tynn is på vei innover kanalen mot Gåsoddtjenn. Lyden fra skøytene og isen ble lysere, men han reagerte for sent. De var flere sammen og hadde kasteliner. Han kom seg likevel opp selv med ispiggene. Etter en mild og våt høst er det ennå mye vann i elvene, og dermed også strøm i dette sundet. Der det er grunt presses vannet opp mot isen og smelter nedenifra. Det lå et tynt snølag på isen, nok til at en ikke så det på overflaten. Men skøyteløperen visste at han var i et sund og burde ha sjekket oftere.
Egensikring: God
10.01.2021
0
1
ØvreJægersbergvann
42 moh
Kristiansand
Agder
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
Utrolig nok gikk en annen mann gjennom isen i samme området som dagen før, og de samme ungdommene reddet han også. Denne gangen hadde de med seg et tau, som egentlig var ment for lek, og fikk reddet han. Også han kunne ha omkommet. Dette lærer oss at alle som går på tynn is i det minste må ha ispigger rundt halsen, og den store nytten av å ha med en kasteline eller et tau. Det blir en mye tryggere redning enn for eksempel med greiner, skistaver osv., da man kan redde på flere meters avstand. Isen gikk fra ca 7 cm til alt for tynn mot demningen. Det var et tydelig skille i isen, men problemet var at mannen kom på skøyter fra land i det tynne området, og kom langt ut før han gikk gjennom.
09.01.2021
0
1
ØvreJægersbergvann
42 moh
Kristiansand
Agder
Gående
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
presse
Tre ungdommer var på skøyter i østlig del av vannet der istykkelsen var minst 10 cm. Nærmere demningen var derimot isen nylagt. Der så de en mann komme gående på isen, og gikk gjennom. De klarte å komme nær nok til å strekke ut en gren og dra han opp. Mannen hadde ikke eget sikringsutstyr og kunne lett omkommet. Ofte er det mer strøm nær demninger på regulerte vann, slik at isen blir tynnere. Det kan også hende at vannet er dypere nær demningen, og dermed større vannmasser som må kjøles ned før islegging i det området. Regn uansett med variasjon på større vann.
09.01.2021
0
2
Bråsteinvatnet
53 moh
Sandnes
Rogaland
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
248496
presse
To personer gjennom isen i omtrent samme område. Bråsteinvatnet er et såpass stort vann at det er vanskelig for kommunens folk å fange opp alle svake punkter, og i år er det uvanlig store variasjoner på grunn av ennå varmt vann under isen. Selv om vannet er klarert som "trygt", må man bruke egen vurderingsevne og ha med sikringsutstyr som ispigger og kasteline. Nå kan det godt hende disse skøyteløperne var sikret, men minst en av dem fikk hjelp til å komme seg opp og ble tatt hånd om av nødetatene. Det gikk bra med begge. Plumpetedet var svært nær land under Kjeaberget. Vannet kan være dypere i dette området, og dermed islegges senere, eller vind har holdt det åpent. Hele østre del av vannet ble sperret med sperrebånd inntil isen blir tykkere, eller også østre del blir erklært utrygt.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Bråsteinvatnet blei godkjent for ferdsel om formiddagen 9. januar. Etter kort tid gjekk ein person gjennom isen. Ca 1,5 time seinare gjekk nok ein persom gjennom isen. Det har gått bra med begge to. Etter disse hendelsene blei heile austre del av vatnet sperra av. Det ser ut til at begge uhella skjedde ved Kjeaberget ca 250 m aust-nordaust for holmen. Plumping har skjedd ca 10 m fra land og ca 10 m fra kvarandre. Stålisflaka som ligger i råkene er 1,5 cm. Såvidt gjennfrosset med ny tynn ishinne nå.
09.01.2021
0
1
Kroktjønn
88 moh
Kristiansand
Agder
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skøyteløper gjennom isen i stor fart på et vann ved Sødalsmyra. Han hadde ikke sjekket isen godt nok selv, men så andre ute på isen og antok den var trygg. En klassisk feil. "Ispiggene" var to lange skruer med en snor i mellom. Ikke så godt som ispigger, men ga til slutt den lille ekstra hjelpen som skulle til. En nabo kom til unnsetning og vasset ut i vannet til brysthøyde. Deretter strakk han ut en 4 m grein. Likevel manglet det noen meter. Men med de provisoriske ispiggene fikk han til slutt karret seg opp på isen og bort til greinen. Han kuttet opp ansiktet i møtet med den skarpe iskanten, og måtte sy 15 sting. Det er noe å tenke på når man har stor fart på tynn is. Beskytt ansiktet i fallet med hendene/albuene om du har stor fart. Dette kunne gått helt galt. Posisjonen er usikker, men mest sannsynlig var det her på Kroktjønn.
08.01.2021
0
1
Goksjø
28 moh
Sandefjord
Vestfold og Telemark
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann gjennom isen. I følge avisoverskrift hørte noen rop om hjelp. Det gikk heldigvis bra. Området ble sperret av med kvister etterpå. Det rapporteres om god is i bukta inn mot Svinesaga. Han har nok ikke sett overgangen til tynnere is. Omtrentlig posisjon.
08.01.2021
0
1
Nøklevann
163 moh
Oslo
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
248146
presse
Skøyteløper med ispigger gikk gjennom isen på Nøklevann.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Var tjukk is over 10 cm stål over det meste. Kom over et belte med lysere is rett ved odden sør for Kattisa. Rett etter gikk jeg gjennom. Når jeg lå vannet var det tynne flak rundt 1cm rundt meg. Jeg dro meg opp med pigger der jeg kom fra. Og staven gikk ikke gjennom på andre siden av det lyse beltet. Store variasjoner i istype og istykkelse flere steder rundt vannet.
Egensikring: God
07.01.2021
0
1
Jonsvatnet
150 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247995
presse
Skøyteløperen var på tur på Jonsvatnet når hunden forvillet seg ut på for tynn is. Han gikk selv gjennom når han prøvde å redde hunden. Han hadde ikke sikkerhetsutstyr og måtte ha hjelp. Det ble full utrykning, men endte heldigvis bra. Dette er et klassisk dilemma, men som regel må man regne med å havne i vannet selv om man skal redde et dyr som er lettere enn en selv. Da må man vite at en klarer å komme opp igjen selv også. Det skjedde ved Hestøya, trolig nær der skøyteløperen tro gjennom samme dag.
07.01.2021
0
1
Jonsvatnet
150 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
248041
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Skøyteløper tråkket gjennom isen med skøyta, men ungikk så vidt bading. Mer enn 6 cm langs land fra Storvassbukta, men raskt tynnere og IKKE farbart østover.
Egensikring: Svært god
06.01.2021
0
1
Gjevilvatnet
660 moh
Oppdal
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247996
248038
presse
Erfaren skøyteløper gikk gjennom isen nær land ved Rensbekksætra. De var flere sammen, hadde redningsutstyr og tørreklær, samt liten fart i området. Da er dette ufarlig selv langt fra vei.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Skøyteløper gjennom isen nær Reinsbekksetra. Utstyrt med ispigger og kom seg opp ved egen hjelp. Tørt vanntett-pakket tøy i sekken. Fortsatte tur etter skifte, som gikk på 8 min. Tynt, delvis åpent område 5 m fra land, 2-3 cm, trolig påvirket av Reinsbekken. Ikke så tydelige grenser. -15 C, vindstille.
Egensikring: Svært god
06.01.2021
0
1
Sandviksbukta
0 moh
Bærum
Viken
Skøyteløper
Fjord
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann på skøytetur gikk gjennom fjordisen vest for Høvikodden. De målte isen til 7-8 cm langs land, men tynt snødekke på isen gjorde at de ikke så overgangen til tynnere is litt lenger ute. Fjordis har som regel større variasjon enn innsjøis. Han kom seg opp selv, men var ikke alene. Når han fikk varmet seg litt varslet han politiet for å unngå redningsaksjon dersom noen så hullet i isen. Det er veldig riktig og viktig.
Egensikring: Svært god
06.01.2021
0
1
Væleren
209 moh
Ringerike
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247782
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: En meget erfaren turskøyter plumpet nær land. Han hadde målt istykkelse og funnet ut at isen var for tynn på runde nr 1. Vi gikk til samme punket og deltager nr 2 målte på samme sted og vi konkluderte at isen ikke var farbar. Vedkommende skulle da gå i sine egne spor som i runde 1. Men før vi rakk å starte, var han uoppmerksom i 2 sekunder og to to skøytetak rett ut i område som vi hadde funnet ut at var for tynt. Han var raskt oppe, hadde tørt tøy og ingen dramatikk. Var med bort for å se på hullet, før vi fulgte han tilbake til land, der vi startet. Lærerikt for flere. Våt til ca navelen. Men minus 15 grader, og veltrent friluftsmann, men mye erfaring. Ingen skader. Meldt inn til politiet, dog lite trolig at noen så dette. Ingen ting lå igjen på isen.
Egensikring: Svært god
04.01.2021
0
1
Jonsvatnet
150 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
247459
247462
Erfaren skøyteløper gikk gjennom isen sør i Jonsvatnet nær land. De var flere sammen, hadde redningsutstyr og tørreklær, samt liten fart i området. Da er dette ufarlig selv langt fra vei.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: En overgang fra 11 cm til 6 cm var godt synlig, men neste overgang fra 6 til 3 cm bare 5 m lenger nord var usynlig, og derfor gikk første mann gjennom isen. Alle i følget var fullt utstyrt med kasteliner, ispigger og ryggsekker med tørre klær, Baderen kom seg opp på egen hånd ved hjelp av ispiggene. Han var glad for å få hjelp til å finne fram tørre klær fra sekken, for da gikk skiftingen på noen få minutter, og det var en fordel da det var -10 C i lufta. Turen kunne fortsette etter hendelsen
Egensikring: Svært god
02.01.2021
0
1
Tolgesbekken
675 moh
Engerdal
Innlandet
Gående
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Ekteparet var på trugetur på Tolgesbekken da mannen plutselig gikk gjennom. Isen var så dårlig at han slet med å komme seg opp. Kona strakk ut skistavene som hjalp han opp. Mannen var i tvil om han hadde klart å komme seg opp alene. Han hadde tidligere i vinter gått på skøyter på elva og følte seg trygg. Men stort snøfall i jula stopper avkjølingen av isoverflaten. Da smelter isen nedenifra siden det ennå er litt over frysepunktet på grunnvannet som kommer fra myrene. Smelting nedenifra ser man ikke på overflaten. Av og til merker man at snødekket blir tynnere da også snøen kan bli påvirket av varmen nedenifra.
30.12.2020
0
1
Karasjokka
124 moh
Karasjok
Troms og Finnmark
Bil
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Sjåfør kjørte ut på elveisen 3,5 km sørvset for Karasjok. Isen brast ogsjåføren kom seg kald opp igjen. Bilen ble dratt opp av redningsbil. Heldigvis gikk dette bra. På et dypt sted er det vanskelig å komme seg ut da is sperrer dører.
27.12.2020
0
1
Bergsjøen
1082 moh
Ål
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Løypemaskin feilberegnet kursen og kom ut på Bergsjøen. Bergsjøen er regulert, og når vannet er nedtappet er området tørrlagt, men noen myrdammer er igjen, og løypemaskina traff en slik. Isen var bare 12 cm der maskinen gikk gjennom. Det oppgis å være 1,7 m dypt på stedet, men heldigvis kom sjåføren seg ut. Maskinen ble raskt reddet med noen andre løypemaskiner, et par gravemaskiner, og dykkere fra brannvesenet
26.12.2020
0
1
Bekk fravannpåRaudfjellet
888 moh
Hamar
Innlandet
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Stor løypemaskin fast i myr i fjellet ved Åstadalen. Uhellet skjedde ved en bekkekrysning. Det spekuleres i om en beverdam hadde demt opp elva. Etter en mild november og desember er isen for tynn til å bære tråkkemaskiner på dammer.
24.12.2020
1
1
Alsvågvatnet
8 moh
Øksnes
Nordland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Mann i 50 årene var på tur alene ved Alsvågvatnet når han gikk gjennom isen og druknet. Noen meldinger sier det var i sørenden av vannet. Det er uvisst om han gikk tur på isen, eller gikk over isen for å korte inn runden rundt vannet. Han ble funnet i en råk på vannet og gitt førstehjelp, men ble erklært død senere på dagen. Det er ennå tidlig på vinteren, og isen er generelt tynnere enn vanlig. Trolig hadde han ikke med hjelpemidler som ispigger, og selv med ispigger er det vanskelig å komme opp igjen på tynn is. Det er også lurt å være flere sammen om man er usikker på bæreevnen. Denne gangen fikk det dessverre et tragisk utfall.
19.12.2020
0
1
Gangåsvatnet
153 moh
Orkland
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
245420
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Skøyteløper gjennom isen nær land. Reddet seg opp med ispigger og skiftet til tørt umiddelbart. Alt vel. Råk etter plumpingen.
Egensikring: God
19.12.2020
0
1
Elgsmyra
1024 moh
Etnedal
Innlandet
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
 
Nok en løypemaskin kjørte seg ned i en myr. Det slår sjelden feil at det er en del av myra hvor det er et lite tjern, eller et nylig gjengrodd tjern. I år er isen tynnere enn normalt, og flere tråkkemaskiner har gått gjennom is på slike steder. Som regel er det grunt, men det skal ikke mer enn et par meters dybde til før det er en dødsfelle for føreren. Skal man unngå slikt må ruta legges utenom myrpytter. Kilde: Facebook og skisporet.no
16.12.2020
0
1
Myr nærHestehovdstølen
1130 moh
Ål
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
247531
presse
Løypemaskin fast i myrpytt i løypa over til Hestehovdstølen. Isen i år er for tynn til å bære store løypemaskiner på myrpytter. Det gikk bra med løypekjøreren. Posisjonen er bekreftet.
15.12.2020
0
1
MyrpyttnærSveigebru
904 moh
Vinje
Vestfold og Telemark
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Stor løypemaskin fast i myr nær Sveigebru. På grunn av dårlig sikt er ikke løypekjøreren helt sikker på eksakt posisjon, men det er flere myrpytter i aktuelt område. Han skulle ta en tur og finne mer nøyaktig posisjon. De fleste hendelsene i år med løypemaskiner har vært på myrpytter hvor isen er for tynn ennå.
13.12.2020
0
1
Svorksjøen
236 moh
Orkland
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
244851
Trange utløpsområder har nesten alltid dårlig is, særlig tidlig i sesongen. Det virker som at disse var utstyrt med sikkerhetsutstyr. Posisjonen er noe usikker, men det var i utløpsområdet.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Hele innsjøen dekket, unntatt ved utløpet i vest. Her har det gått to skøyteløpere gjennom tynn is i dag, i uavhengige hendelser. Det er også meldt om tynn is ved øyene.
Egensikring: God
13.12.2020
0
1
Svorksjøen
236 moh
Orkland
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
244851
Trange utløpsområder har nesten alltid dårlig is, særlig tidlig i sesongen. Det virker som at disse var utstyrt med sikkerhetsutstyr. Posisjonen er noe usikker, men det var i utløpsområdet.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Hele innsjøen dekket, unntatt ved utløpet i vest. Her har det gått to skøyteløpere gjennom tynn is i dag, i uavhengige hendelser. Det er også meldt om tynn is ved øyene.
Egensikring: God
12.12.2020
0
1
Leirelva
198 moh
Trondheim
Trøndelag
Skøyteløper
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skøyteløper på vei fra Leirsjøen til Skjelbreia gikk igjennom isen i Leirelva på et grunt parti mellom Litl- og Store Leirsjøen. Udramatisk, ble våt på beina. Forsatte turen og skiftet etter hvert. Hadde noen ubrukte tørre klær med seg hjem. Men uten noe skift hadde det blitt kaldere.
Egensikring: God
12.12.2020
0
1
Tjern iKlogapet
613 moh
Nannestad
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Etter 75 cm på Marifjell ville løypelaget pakke skisporene. Problemet ligger i en svært mild november slik at myrene ikke er tilfrosset nok. På et lite myrvann i Klogapet gikk det galt. Heldigvis var det så grunt at førerhuset ble stående over vann slik at føreren kom seg greit ut. Løypemaskinene blir tyngre og tyngre, og vintrene mildere, så løypevalg utenom myrer blir mer og mer nødvendig. Er det litt dypere får ikke føreren opp døren og situasjonen er kritisk. Maskinen ble reddet.
11.12.2020
0
1
Tjern påKisteåsen
996 moh
Sigdal
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Løypelaget ville tilfredsstille hytteeierne etter gode snøfall. Problemet ligger i en svært mild november slik at myrene ikke er tilfrosset nok. På et lite myrvann i Kisteåsen gikk det galt. Heldigvis var det så grunt at førerhuset ble stående over vann slik at føreren kom seg greit ut. Løypemaskinene blir tyngre og tyngre, og vintrene mildere, så løypevalg utenom myrer blir mer og mer nødvendig. Er det litt dypere får ikke føreren opp døren og situasjonen er kritisk.
07.12.2020
0
1
Ikke gitt
400 moh
Kautokeino
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Snøskuter kjørte seg fast i en råk i isen på fjellet ved Ciekkavárri. Føreren kom seg tørr av skuteren, men måtte ha hjelp av Reinspolitiet for å få skuteren løs igjen. Det er sparsommelig med opplysninger, og usikkert om det var på en elv eller en innsjø. Det er likevel dramatisk nok når isen brister under en snøskuter. Tidlig på vinteren er det ennå mye usikker is, selv på Finnmarksvidda.
04.12.2020
0
1
MyrpyttnordforFurursjøen
596 moh
Rennebu
Trøndelag
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Løypemaskin gikk gjennom isen på myrpytt. Heldigvis ble maskinen hengende igjen på kanten. Det har skjedd mange tilsvarende ulykker denne forvinteren. Et resultat av mild høst med mye vann i myrene. Myrene bærer som regel en løypemaskin, selv når det ikke er særlig tele i bakken. Det skyldes den brede kontaktflaten som tyngden blir fordelt på. Men kommer man på en myrpytt, så er den islagt med bare vann under. Vannet gir ikke samme mottrykket som en myr, og isen er i år for tynn til å bære vekten. På alle ulykkene vi har registrert i år har ulykken skjedd på små islagte vann som er synlige på kart. Man må legge ruten utenom slike opplagte feller.
29.11.2020
0
1
Skim/Otta
363 moh
Lom
Innlandet
Gående
Elv
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
En mann syklet over isen fra Ottadalen Mølle og over til andre siden. Der gikk han av sykkelen og ifølge observasjoner virket det som han hoppet litt opp og ned. Han ble sett idet han gikk gjennom isen. På stedet han gikk gjennom går det ei djupåre i elva. Ellers er det nesten ikke vann i området på denne tid av året. Nødetater ble varslet, men personen hadde kommet seg på land ved egen hjelp, og var våt og kald når politiet kom. I følge politiet hadde han ikke redningsutstyr som ispigger. Selv med liten vannføring er det risikabelt å begi seg ut på nylagt is alene. Det er svært glatt og vanskelig å komme opp, særlig uten noe skarpt å hogge i isen. Nå kan det tenkes han så at det var grunt der han "testet" isen. Det gikk heldigvis bra med han.
Egensikring: Svært god
29.11.2020
0
2
Næra
340 moh
Ringsaker
Innlandet
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
243202
243120
presse
To skøyteløpere gikk uventet gjennom den nylagte isen på Næra 50-60 m fra land. På en såpass stor innsjø må man regne med vesentlige forskjeller i istykkelsen, så skøyting på nylagt is gir betydelig fare for å gå gjennom. Nå var de to sammen, som er bra, men de har enten gått for tett slik at begge gikk gjennom, eller manglet kasteline slik at nummer to gikk gjennom i forsøket på å hjelpe. De klarte å komme seg opp av hullet, men var forkomne etter det som skjedde. Brannvesenet kom til og fikk dem trygt til land.
29.10.2020
0
1
Rágesluobbalat
361 moh
Kautokeino
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Det er tidlig i issesongen, og mann gikk gjennom isen på snøskuter. Ulykken skjedde kun 3 meter fra land, så både mann og snøskuter ble berget i land. Forsto det slik at det var noe snø på isen som trolig har forsinket istilveksten, da den vil virke som et isolerende lag på isen. Snøen gjør det også vanskelig å vurdere istykkelsen. Problemet nå tidlig i issesongen er at det kan være store forskjeller i istykkelsen fra vann til vann, og innefor samme vann, da is kan ha lagt seg på forskjellige tidspunkt avhengig av strørrelse og dybdeforhold. Ellers så har vi registrert at mange vann har islagt seg under snøfall. Det dannes da sørpeis, som er en lys istype, og som er svakere enn klar stålis. Vannet som ulykken skjedde på er langt og smalt og har trolig godt med gjennomstrømning som svekker isen, særlig tidlig i issesongen. Det er ikke klart hva som var årsaken til denne ulykken, vær derfor ekstra forsiktig nå tidlig i sesongen da det er store variasjoner i istykkelse.
20.10.2020
0
1
NedreBjønntjønna
947 moh
Sør-Fron
Viken
Redde et dyr
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Alle hundeeieres mareritt endte heldigvis bra. Støveren jagde trolig en hare og gikk gjennom den tynne isen på Nedre Bjønntjønna. Heldigvis hadde eierne GPS-sporing og skjønte raskt situasjonen. Da eieren ikke rakk bunnen lenger klarte han å åle seg på isen ut til hunden og dra den med tilbake. Han visste at kameraten var like bak og at de kunne fyre bål for å tørke seg etterpå. Dette hendte heldigvis bra, men man må være klar over hvor farlig en redningsoperasjon uten tau er. Ved farlig tynn is anbefales det å ha med kasteline, og som disse, være to sammen.

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten