Ulykker

Se flere detaljer om snøskredulykker
Se flere detaljer om isulykker

Her deles erfaringer og fakta om nestenulykker, dødsfall og skader fra snøskred og ulykker på islagte vann - så langt vi klarer.

Hensikten er læring slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Vi deler erfaringer som kan komme andre til gode, på samme vis som Norges klatreforbund deler informasjon om nestenulykker og ulykker innen klatring.

Den viktigste kilden for fakta og læring er de som var involverte i hendelsen. Vi oppmuntrer til åpenhet om årsakene slik at andre kan lære av det. Det være seg hvordan ulykken kunne vært unngått, skadene redusert eller redningen mer effektiv. Les mer om rapportering på detaljsidene for snøskredulykker og isulykker.