Snøskredvarsel for Ofoten søndag 05.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag kan være nedføyket. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket kan være ustabilt der gårdagens vind har dannet ferske fokksnøflak. Lave temperatur gjøre at disse flak trenger mer tid til å stabiliserer seg. De steder hvor fokksnøflak ligger oppå svake lag av kantkorn eller overflaterim vil problemet vedvare. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av nedføyket overflaterim og kantkorn. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønnelyder, og vis varsomhet der fokksnøflak er tynne eller myke. Husk at selv små skred kan ha alvorlig konsekvenser på grunn av oppstikkende steiner.
Over skoggrensen er snøoverflaten svært vindpreget etter kraftig vind fra sør. Det består i hovedsak av harde fokksnøflak og noen steder er det avblåst til skare/bakken. Under skoggrensen ligger det 15-30 cm løs snø rett på bakken uten noe særlig "såle", dette snø er under omvandling til kantkorn.
Det er observert begynnende kantkorn rundt et skarelag, men det er generelt få observasjoner og mye usikkerhet rundt hvorvidt dette kan beregnes som aktiv skredproblem. Dette svake lag mest utviklet der snødekke er tynt og generelt i område høyt til fjells og i indrestrøk hvor temperatur har vært lavere. Det er også observert lommer med nedføyket overflaterim i indre del av regionen tidligere i uken men få observasjoner skaper ussikkerhet rundt utbredelsen av dette svaklag.
På lørdag er det observert kraftig snøfokk med pålagring i nordvendt leheng.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til lørdag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-26 °C til -14 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

05.12.2021 kl. 11:59

447 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Widforss
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Widforss

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Meget små rim på overflaten her.

Skredhendelse

4. des 12:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 455 moh 30 cm høy og 25 m bred bruddkant Nær rygg Det er en del fokksnø i glideyten, så den har ikke gått i dag. Brottkanten är ~30 cm på mitten, men ökar åt sidorna. På vänstersidan har ~130 cm lossnat i toppen.

ObsID: 279316

Ofoten / WxSkistua

Snø

05.12.2021 kl. 08:01

345 moh

Widforss (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -13,3 °C 0 m/s Tmax: -7,8 °C, Tmin: -14,0 °C, RH: 56%

Snødekke

23 cm totalt 0 cm nysnø Tørr PF: 15 cm

ObsID: 279297

Ofoten / Narvik

Snø

04.12.2021 kl. 16:20

716 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Rim på mykt underlag Rim observert både på mykt og hardt underlag

ObsID: 279240

Ofoten / Narvik

Snø

04.12.2021 kl. 09:20

726 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Widforss Kommentar:  Eksposisjon på fjellet på bilden er NE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Widforss
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Widforss
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Widforss Kommentar:  Snödrevsplymer på Sandviktinden.

Vær

16 m/s fra S ↑ Byig vind. Vinden pendler mellom SE-SW avhengig av høyde. Fokk med til tredgrens.

Snødekke

Kraftig snøfokk Gjorde inte någon särskild undersökelse, men den översta drevsnön på nordsidorna har sintrat ihop, är relativt hård och bryggar. 5 cm ner är det fortfarande mjukt. Ett riktigt helvetesföre med andra ord! Rätt nedanför trädgräns är det mjukt på ytan.

ObsID: 279188

Ofoten / WxSkistua

Snø

04.12.2021 kl. 06:15

345 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -11,7 °C 0 m/s Tmax (48 h): -3,9 °C, Tmin (48 h): -12,3 °C, RH: 53 %

Snødekke

23 cm totalt 0 cm nysnø PF: 20 cm

Snøprofil

DF 1 mm -11,4 °C @ 10 cm

ObsID: 279183

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org