Snøskredvarsel for Ofoten fredag 16.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt og soleksponert terreng midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Gunstige temperaturer stabiliserer fokksnøen som la seg torsdag. Enkelte steder kan det fortsatt være lett å løse ut skred for en skiløper. Milde temperaturer og muligheter for sol gjør at det kan løsne våte skred naturlig. I de områdene som fikk mest nedbør som regn torsdag kan enkelte våte flakskred ikke utelukkes. Høyt til fjells og i indre strøk kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket. Svake lag kan være lettest å påvirke der snødekket er tynt.
De siste dagene har det kommet nysnø sammen med kraftig vind. I leområder ligger det myke og hardere flak av fokksnø. På vindutsatte steder er det avblåst ned til gammel fokksnø og skare.
I høyfjellet over 800-1000 moh er det trolig fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn fra kuldeperiode i januar. Men lagene er vanskelig å påvirke, og finnes i størst omfang i indre strøk.
Det har blitt observert rim i fjellet mellom Narvik og Bjørnfjell. Dette kan bli et problem når det legger seg fersk fokksnø onsdag og torsdag.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 06:44

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 06:44 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 06:45 Ingen, 3,0 °C.

ObsID: 267761

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 18:35

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267702

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 10:08

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Ingen nye observasjoner

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Øse (100moh) kl 10:08

ObsID: 267594

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 07:57

129 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Sludd 0 °C Skjellevikskare (300moh) kl 07:57 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 267571

Ofoten / Narvik

Snø

14.04.2021 kl. 13:30

875 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Utsikt fra Fagernesfjellet i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Blanding av PPgp og DF 20-25cm fra overflate som ga tydelig resultat på stabilitetstester.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh i SØ vendt heng med litt ansamling av fersk vindtransportert snø.

Tester

ECTP3@24cm

LBT@24cmQ1

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Null sikt!

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh Ut ifra sted hvor snø profil ble gravde kan dagens skredproblem bedre beskrives som "nedføyket nysnø" (eller sprøhagl for å være mer presis), enn "dårlig binding mellom lag i fokksnø".

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra SV på snaufjellet hele dagen i dag.

Snøprofil

23 cm 4F+/4F- DF D, 1 cm 4F- PPgp/DF D, 1 cm P MFcr D, 15 cm 4F DF, 65 cm 1F RG -4,3 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 90 cm, -3,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -4,5 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Siden tirsdag kveld har det vært en trend mot økende vindstyrke, og snøbyger til havnivå. Svært dårlig sikt ovenfor skoggrensen skapte noe utfordring ift. observasjoner...

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekke bær preg av økende vindstyrke siden tirsdag kveld. Det er pågående vindtransport inn i leheng vendt mot NØ spesielt, og det er dette som skaper økt skredfare i dag. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere stor område, men det virker som utsatt område var generelt avblåst/hard vindpakket, mens leområde hadde samlet en del fersk snø. Snøprofil viste tydelig lag med nedføyket sprøhagl blandet med delvis nedbrutt krystaller som ga god resultat på LBT og ECT. Jeg valgte å grave på et sted som hadde fersk fokksnø, noe som gjorde at total snødybde var langt over gjennomsnitt (HS245), og jeg gravde dermed ikke ned til den dybde hvor man kunne forvente å finne kantkorn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økende vind siste døgn har dannet et fokksnøproblem. Der hvor snøprofil ble gravde var det tydelig resultat på et tynn lag med PPgp og DF opp på tynn MFcr. Selvom dette sprøhagl er kanskje ikke tilstede i alle heng, så er problem med nedføyket DF troligvis tilstede over tilstrekkelig område for å begrunne FG3. Der hvor vindtransport er størst er det ikke utenkelig med naturlig utløst skred i dag. . . . Overflaterim som ble observert på Sildviktind i går ble ikke observert i dag. Det er grunn til å tro at mye av det ble ødelagt av vinden før det ble føyket ned. Men (som vanlig) er det svært vanskelig å utelukke at det ikke finnes noen lommer i skjermede område hvor det er intakt. Fortsatt nedbør og sterk vind i morgen vil opprettholde/øke skredfare relatert til fokksnø i høyden. Samtidig vil økende temperatur og regn i lavlandet skaper ny problem med våte skred av både løs og flak arten. . . . Mot helgen vil litt penere vær sannsynligvis føre til minkende skredfare.

ObsID: 267485

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 12:54

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Skoglund (300moh) kl 12:54 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fokksnø. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 267440

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 09:37

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Snø 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:38 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 09:38 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Går over i regn framover.

ObsID: 267414

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 08:12

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267398

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org