Snøskredvarsel for Ofoten mandag 18.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes svake lag i snødekket. Selv om der er lite snø i fjellet, så vil områder der fokksnøflak ligger over kantkorn, nedsnødd rimlag eller glatt skare være ustabile. Vær oppmerksom på at det pga svake lag i snødekket kan være mulig å løse ut små flak også i eldre fokksnø. Dette gjelder i flere himmelretninger.
Det kom litt nysnø med byger de siste par dager, men generelt er det fortsatt lite snø for årstiden. I grensetraktene er det mest snø og ok skiføre. Snøoverflaten består nå mange steder av litt nysnø eller ferske flak som ligger over skare eller hard fokksnø. I isolerte leområder kan det også finnes mykere fokksnøflak under nysnøen. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett lite såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-18 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

17.01.2021 kl. 11:07

967 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Kantkorn som ligger relativt nære overflate. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 980moh mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 980moh. Viser SV vendt terreng på Fagernesfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 870moh. Viser S og SØ vendt terreng på Fagernesfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 750moh. Viser NV vendt terreng på Fagernesfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblem #1 på dagens varsel ble ikke observert på dagens obstur. Det kan være at det er mer aktuelt i indrestrøk mot svenskgrensen. Den svaklag som er assosiert med skredproblem var imidlertid tilstede, veldig åpenbar lag med kantkorn krystaller under tynn, porøs skarelag. Men det var fravær av sammenhengende snøflak opp på. Ingen stor endring ventes under de kommende dager. Økende vind etterhvert vil kunne skaper fokksnøproblem da det finnes løs snø tilgjengelig for transport. neste obstur blir på tirsdag, inn mot grensen med sverige da.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Det har kommet litt snø de siste 3 dager, ca. 10cm på obssted. Nok for å dekke mange oppstikkende stein, men fortsatt litt lite for skikjøring her på Fagernesfjellet. Det er litt små overflaterim opp på myk underlag. Enkelte søkk og forsenkninger holder litt mer snø, men disse område er avgrenset til tydelig leområde, og det finnes svært tynn snødekke i område rett ved siden av de. Kanskje litt mer vind transportert snø i NØ vendt terreng. Men ingen direkt observasjoner av dette.

Vær

Ikke nedbør -5,8 °C 1 m/s fra S ↑ 10% skyer Oppholdsvær. Igår kom det litt nedbør, ca. 5cm ved skoggrensen. Siste døgn har temperatur synket og vinden roet seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 600 moh Dette er problem er basert mest på data fra værstasjoner, og dominant vindretning i høyden frem til at vinden roet seg igår kveld.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh Dette problem ble ikke direkte observert på dagens obstur.. På observasjons sted er det fravær av overliggende flak for å utgjøre noe reelt problem. Bare en desimeter med lett ubunnen snø. Det kan være at problemene er mer aktuelt lengre øst i regionen hvor det finnes mer snø.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm/0 mm, 9 cm F PP 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MFcr/FC 0 mm/0 mm skare som er delvis "oppspist" av kulde, og omvandlet til kantkorn, 5 cm 4F FC 2 mm/3 mm, 50 cm P MFpc/FC 0 mm/0 mm Nedre del av snødekke består generelt av hardt avrundede polykrystaller, med et par tynn sjikt av små kantkornkrystaller som godt isolert av omkringliggende smelteformer. -9,6 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm

ObsID: 249637

Ofoten / Narvik

Snø

16.01.2021 kl. 11:43

616 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Godt skiføre. Bra med snø i forsenkningene i terrenget.

ObsID: 249457

Ofoten / Narvik

Snø

16.01.2021 kl. 10:15

520 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Avblåst, mindre snø enn forrige helg. Bjørnfjell på bildet.

ObsID: 249420

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org