Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 04.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Enkelte steder kan det ligger lommer med nedføyket overflaterim

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vært en del vind i flere dager og mye transport av snø inn i leheng vendt mot nordvest. Problemet med fokksnø ventes å har stabilisert seg noe. Men de steder hvor fokksnøflak ligger oppå svake lag av kantkorn eller overflaterim vil problemet vedvare. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av nedføyket overflaterim og kantkorn. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønnelyder, og vis varsomhet der fokksnøflak er tynne eller myke. Selve små skred kan fort bli alvorlig på dette årstid på grunn av mange oppstikkende steiner.
Snøoverflaten ovenfor skoggrensen er generelt vindpåvirket etter sterk vind de siste dagene. Den består i hovedsak av en blanding av myke og harde fokksnøflak. Enkelte steder er det avblåst til bakken. Det største snøfall av betydning så langt i sesongen kom 27-28 november. Det kom 20-30 cm, men det er store lokale variasjoner pga. bygevær.
Det har enkelte steder blitt observert både overflaterim og kantkorn i snøoverflaten. Det er usikkert om disse har blitt nedføyket av vindtransportert snø.
Tirsdag formiddag ble det observert et lite naturlig utløst flakskred under Torskmannen i Lofoten.
Snødekket er fortsatt svært tynt og det er mye oppstikkende steiner. Det er snø til havnivå, men ingen "såle" under skoggrensen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til fredag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til lørdag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.12.2021 kl. 13:15

581 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Sterk snøføyk på toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små SV Fant nedsnødd overflaterim og noe kantkorn på 10 og 20 cm. Glatt bruddflate og lett å løse ut med LBT.

Snødekke

40 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind i natt har blåst bort og pakket mye av snøen. Fremdeles en del snø tilgjengelig for transport.

Vær

-4 °C 15 m/s fra NØ ↙ 50% skyer

ObsID: 279005

Lofoten og Vesterålen / ØKSNES

Snø

02.12.2021 kl. 11:03

483 moh

barbro@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Under skoggrensa: Vindpakket mykt, noen steder tynt skarelag, smelteformer nærmest bakken (ikke kantkorn).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Lett snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Middels vindpåvirket på 450moh, bærende snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø Vikheia - ingen skavler
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N/NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket. Myk fokksnø.
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps

Tester

LBT@18cmQ2 Hardt slag. Forplantningsevnen er dårlig.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 400 moh

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Lett snøfokk; moderat snøfokk i kastene. Lett vindpåvirket fra 200moh, middels vindpåvirket fra 450moh. Fortsatt mulig å treffe stein, spesielt under skoggrensa, men også mulighet til å finne linjer med snødekke for fin skikjøring. Avblåste rygger. Snødekket på observasjonspunkt består øverst av myke fokksnøflak (RG, hardhet P og 4F), liten forplantningsevne. I bunnen smelteformer (MF, hardhet K). Bunndekket varierer opp til 500moh. Noen steder tynt eller tykt lag med skare, andre steder løssnø/vindpåvirket snø rett på bakken.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Noe mer vindpåvirket snødekke, men dårlig forplantningsevne. Fant ikke nedføyket nysnø, men heller delvis nedbrutte nedbørspartikler (DF) mellom lag i fokksnøen. Fant heller ikke tegn til kantkorn eller overflaterim nær overflaten. Lite vind de neste dagene gir stabilisering av fokksnøen. Lavere temperaturer og klarvær kan gi mulighet for oppbygging av overflaterim. Og også oppbygging av kantkorn nær bakken, spesielt under skoggrensa. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra NØ ↙ 75% skyer

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm P/4F RG/DF D, 10 cm 4F RG D, 5 cm 4F/4F RG/DF, 42 cm 1F/P, 30 cm K MF D -8,6 °C @ 0 cm, -6,8 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 278983

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org