Snøskredvarsel for Hedmark søndag 17.01.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hedmark / RENDALEN

Snø

16.01.2021 kl. 11:00

1292 moh

Jonas@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jonas@rkh-skredgruppe

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nedblåst overflaterim under hardpakket fokksnø

ObsID: 249523

Hedmark / Tynset

Snø

15.01.2021 kl. 11:20

1449 moh

Arnfinn330@forsvaret (***)

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vinden har vært tydeligvis vært hard over skoggrensa siste natt/ døgn. Harde fokksnøflak, og lite løs snø tilgjengelig for transport nå. Rabber og kuler bærer preg av å ha blitt blåst av.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Få steder det ligger løs snø, men det fins heng og lommer

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Mindre potent snø nå enn på tirsdag. Mindre drønn og sprekker, men fravær av disse betyr ikke at det er trygt. Kantkornlaget over skaren, (under fokksnølaget), er fremdeles tilstede, og viser fremdeles tegn til forplantning. Fokksnøflakene er hardere, og dermed sterkere, men kan gi store flak om de løsner. Har også brudd i sjikt i fokksnøen når jeg går i løsere fokksnø.

Tester

CTM11@20cmQ3 Middels I lag med fasetter/ kantkorn over skare.

Vær

-10 °C 12 m/s fra N ↓ Føyker over kanter og heng

ObsID: 249283

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org