Snøskredvarsel for Oppland sør søndag 17.01.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Oppland sør / Gausdal

Snø

17.01.2021 kl. 13:04

1082 moh

nahelset (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  nahelset

Skredhendelse

17. jan 13:06 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1177 moh og sluttet på 1109 moh Kantkornet snø under skarelag 20 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Svært lett å løse ut 2 - Middels

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -18 °C 1 m/s

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred i vestvendt fjellside. Solpåvirket.

ObsID: 249642

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org