Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 22.02.2020

4
Stor
Publisert:

Snø og kraftig vind gjør en allerede skjerpet skredsituasjonen mer alvorlig! All ferdsel i og i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor risiko.

Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Betydelige nedbørsmengder og kraftig vind fra SV gjør at en allerede skjerpet skredsituasjon blir mer alvorlig. Leområder har i den siste perioden fått uvanlig store nedbørsmengder på relativt kort tid og store skred kan nå løsne i kjente skredfar, men også i terreng der det sjelden går skred. Enkelte skred kan i tillegg bli svært store. Den store pålagringen av fokksnø kan påvirke vedvarende svake lag dypt i snødekket. All ferdsel i og i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor risiko og det oppfordres til uvanlig stor sikkerhetsmargin. Skredfaren antas å være størst vest i regionen, men skredproblemet vil være tilstede i hele regionen.
Snøoverflaten består i hovedsak av vindtransportert snø med ulik fasthet og utbredelse etter flere omganger med vind og snø. Dypere i snødekket finnes eldre fokksnø- og skarelag. Utsatt terreng, rygger og kuler i terrenget er stedvis avblåst til skarelag. Leområder, fortrinnsvis i østlig sektor, har den siste tiden fått betydelig pålagring av fokksnø.
Observasjoner viser at det finnes kantkorn både over og under skarelag i snødekket, i tillegg til kantkorn ved bakken. Det antas at det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å påvirke disse lagene, men det kan variere innad i regionen. Fra Turtagrø ble det eksempelvis 19.02 rapportert om kollaps og drønn i kantkornlag under tynt skarelag. Vær oppmerksom på at eventuelle skred i fokksnø kan påvirke vedvarende svake lag lengre ned i snødekket og skredene kan da bli store.
19.02 løsnet det et str. 3 skred i østvendt terreng under Vesleloftet i Leirdalen. Natt til 19.02 blir det rapportert om omfattende skredaktivitet ved Tyin. Det meste i forbindelse med sikring av vei med sprengstoff, men også et naturlig utløst str. 3 skred i østvendt terreng på Stølsnøse.
Fredag formiddag meldes det fra Leirvassbu om stor snøtransport til leområder med vind fra SV. Skavler har en mengde steder nådd betydelig størrelse.
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest.
-10 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-10 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til lørdag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2020 kl. 16:21

521 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skredet har gått mellom 1030 og 1615.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind og til dels mye nedbør som snø over 400 moh har fylt opp leheng og forsenkninger med ganske mjuk fokksnø. Mange og store skavler som bryter svært lett. Enkelte ferske skred, der to gikk i dag. Skredet fra Høgskriubrean var str 3-4. I den høgden som var tilgjengelig for testing i dag, så var det til dels sterke bindinger. Tror det skyldes at nedbøren kan ha vært lett fuktig opp til ca 1400 moh. Innover Leirdalen var det økende snømengde, fra ca 40 cm ytterst til ca 200 cm ved Leirvassbu. Der var det fremdeles tette snøbyger. I østvendte svært bratte heng kunne en se enkelte laussnøskred. Svært godt skiføre med svært mye tørr laussnø i alle heng mot N og Ø. Mer vind og snøbyger utover dagen, og kraftig snøfokk, gir fortsatt farlige forhold. Varslet faregrad er riktig Antar at det er mer nedbør lenger vest og nord som forsvarer faregraden.

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 1200 moh Mjo, opp på motsatt side av Røisheim. Stoppet 100 m før fv 55.

ObsID: 215849

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2020 kl. 15:18

1049 moh

Albert (*****)

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1200 moh

ObsID: 215844

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2020 kl. 14:36

1404 moh

Albert (*****)

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør intensitet ca 1 cm/ time. Dårlig sikt i byger.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø over 1200 moh Observert i enkelte svært bratte heng.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

210 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Svært mye laus snø. Snødybde er ved Leirvassbu. Avtar markert nedover Leirdalen, særlig etter Storbreabakken.

ObsID: 215839

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2020 kl. 13:54

962 moh

Albert (*****)

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Ikke mellom 1500 moh og 1200 moh Frå Høgskriubrean

ObsID: 215836

Jotunheimen / VANG

Snø

22.02.2020 kl. 12:57

472 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Massiv vindtransport i høyfjellet

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 215821

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2020 kl. 12:55

1177 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F PP 3 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 50 cm K MF 3 mm D ØNØ-vendt. Tester i denne profilen gav inntrykk av ganske sterke bindinger. Trolig skyldes det at nedbøren har tidvis vært lett fuktig, og nå er det minusgrader på denne høgden.

ObsID: 215822

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2020 kl. 12:11

1095 moh

Albert (*****)

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet I glimtvis god sikt, ingen ferske skred

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 1000 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Stor innlasting mot N og Ø. Store skavler, mjuke flak.

ObsID: 215814

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

22.02.2020 kl. 11:44

1079 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

ObsID: 215806

Jotunheimen / VANG

Snø

22.02.2020 kl. 11:40

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

151 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

ObsID: 215804

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

22.02.2020 kl. 11:33

1048 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Vær

8 m/s fra V → Snøfokk på toppane

ObsID: 215798

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

22.02.2020 kl. 11:31

985 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Skreda har gått frå skavlen på høgre side av Gjendehøe

Skredaktivitet

22. feb. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Over 1000 moh

ObsID: 215797

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2020 kl. 11:12

954 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Moderat til kraftig snøfokk over tregrensen

Vær

Ikke nedbør -1 °C fra SV ↗ 75% skyer

ObsID: 215809

Jotunheimen / VANG

Snø

22.02.2020 kl. 10:45

1088 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra der fresen ble truffet av snøskred som løsnet over støtteforbygning.

Skredhendelse

22. feb 10:45 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1112 moh og sluttet på 1090 moh Brattheng Tyin bom Gjenfortalt fra fres Tyin: hele sida på over bommen og støtteforbygningen slapp rett etter han hadde kjørt gjennom bommen. Traff fresen som ble flytta 20 cm. Han klarte å komme seg løs selv. Har ikke sett skredet, men hvis skredet klarte å flytte en fres på noen tonn så må det være litt volum.

Ulykke/hendelse

Hjullaster truffet. Hjullasteren kom seg løs på egenhånd etter litt rugging og streving. Snø Vei

ObsID: 215786

Jotunheimen / VANG

Snø

22.02.2020 kl. 10:00

967 moh

paul@wyssen (****)

Vær

fra V → 50% skyer Klart vær nå kl 11, men lave skyer /snøfokk rundt fjelltoppene i området. Ikke nedbør i skrivende stund. Vindstille mellom kl 07 og 09 i dag tidlig

Snødekke

Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snødybde observert av brøytesjåfør som freste opp vei som var stengt i natt. Snøfokk observert av meg i samme område. Kraftig snøfokk pålagrer snø i Ø-vendte heng, naturlig nok.

ObsID: 215783

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2020 kl. 20:31

1090 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra SVV webkamera.

Skredhendelse

21. feb 19:05 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet sluttet på 1090 moh Brattheng Støtteforbygning Tyin panorama Observert med webkamera på Tyin bom. Tidspunkt avgrenset til mellom 19:00 og 19:10 ut i fra bilder.

Ulykke/hendelse

Gikk på stengt vei, men ved siden av støtteforbygning som skal hindre skred i vei. Snø Påvirket ingenting Vei

ObsID: 215706

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

21.02.2020 kl. 13:47

988 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Sett sydover

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

25 cm totalt 5 cm nysnø Varierende snødekke. 5-50 cm fra lemonsjøen til tesse. 15 cm på tesse (nordende)

ObsID: 215649

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2020 kl. 11:57

1237 moh

Sinnerud (Ukjent)

Tester

LBT@15cmQ2 LBT i flatt terreng. Harde klapp før øverste lag (1F) løsna. Nedføyket nysnø @15 cm, Tynt lag kantkorn @ 80 cm Til info: 2cm skare/is @65 cm Skare @ 90 cm

ObsID: 215710

Jotunheimen / LOM

Snø

21.02.2020 kl. 11:10

1165 moh

Samuel@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Samuel@forsvaret Kommentar:  Vindtransport av snø.
ObsID: 215584

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2020 kl. 11:09

1241 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  På bildet ses str 1-skredet, vindpakket myk snøoverflate med dyner (i forgrunnen) og avblåst snøoverflate til enten gammel fokksnø eller gammel skare (øverst)

Skredhendelse

21. feb 06:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1230 moh og sluttet på 1181 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Leområder Tyinstølen brattheng Observert med webkamera. Har gått rett under skavl og stanset umiddelbart ved utflating. Én smal avsetningstunge gikk litt lenger. Løsnet med vær fra V, så med den størrelsen antar jeg nedføyket svakt lag med nysnø som svakt lag.

ObsID: 215633

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2020 kl. 11:08

1279 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skredmasser synlig bak det nærmeste skredtårnet i bildet.

Skredhendelse

21. feb 06:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1315 moh og sluttet på 1259 moh Leområder Mel 1,5 Observert på webkamera. Trolig tynt flak som har løsnet på nedføyket svakt lag med nysnø. Stanset i henget.

ObsID: 215656

Jotunheimen / LOM

Snø

21.02.2020 kl. 08:41

1475 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -6 °C 15 m/s fra SV ↗ 90% skyer Kraftig snøfokk, vindkast på over 20m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lokalt vestlig, sørvestlig vind

Snødekke

Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen samler seg i leheng og på flatmark. Danner myke flak men kraftige vindkast flytter på snøen.

ObsID: 215539

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2020 kl. 07:00

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -2,4 °C 4 m/s fra S ↑ 80% skyer

Snødekke

133 cm totalt Lett snøfokk 6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 215536

Jotunheimen / VANG

Snø

20.02.2020 kl. 08:08

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Snø -7 °C 1 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

132 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 0,5cm nysnø og sprøhagl

ObsID: 215354

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org