Snøskredvarsel for Voss mandag 05.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Fortsatt vind og snøbyger gir ustabil fokksnø i fjellet. Noen skred kan løsne naturlig. Svake kantkornlag i høyfjellet forsterker problemet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kraftig vind og nedbør som snø vil opprettholde problemet med ferske fokksnøflak i høyden. Det vil fremdeles være lett å løse ut store skred i heng med ferske flak. Fortsatt pålagring av snø i leheng vil opprettholde faren for naturlig utløste skred. Mest utsatt er heng mot S-SØ-Ø. Det er lite snø i lavlandet og problemet er størst i fjellterreng. Soloppvarming mellom bygene vil gi fare for løssnøskred. Spesielt utsatt er lune områder som har fersk, løs snø. I høyfjellet kan det i enkelte heng fremdeles finnes svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Skred i fokksnøen som påvirker slike lag, kan få et større volum.
Mildt vær har de siste dagene gjennomfuktet snødekket mange steder. Det er lite snø for årstiden, kuler og rygger er stort sett snøfrie. Snøgrensen ligger på ca 500 moh.
Kantkornlag dannet under kuldeperioden i januar og februar kan fremdeles være intakt i høyden, over ca 1200 moh. Det er lite terreng og få ferske observasjoner over denne høyden.
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-10 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur og nysnøgrense om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

05.04.2021 kl. 16:04

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mykje vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stort snøfall, mykje vind og store temp forandringar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 265698

Voss / Voss

Snø

05.04.2021 kl. 12:20

833 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  SØ heng ved ca800moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot Sør og Øyaseteggi
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  SØ side. Fokksnø oppå skare
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Lbt. Blokka sklir rett ut etter eit slag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske fokksnøflak som er lette å løyse ut i SØ sektor. Sola spelar og inn når den tittar fram. Merkar at den varmer godt no. Ser ut som det blir ny runde med snø og vind det neste slgnet også. Så blir fortsatt fokksnø problematikk. Varslet faregrad er riktig Det har nok vært FG 3 i natt og i dag tidleg. Mulig det er mellom 2-3 no i ettermiddag. Sola spelar inn der den er framme, men så stabiliserer fokksnøen seg og utover dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen som har kommt har danna ferske fokksnøflak.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP5@25cmQ1 God Litt midt i mellom ectn og ectp denne.

ECTP5@11cmQ2 Middels

LBT@11cmQ1 Dårlig binding i sjikt mellom 1f og 4f delvis nedføyka nysnø. Løsner lett. Eit slag på LBT og blokka sklir rett ut.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Lite snø til du kjem i tregrensa. Har regna heilt opp i starten av påska og så fryst til. 10 vm nysnø som kom med mykje vind frå vest/nv i natt. Denne har lagt seg i fokksnø flak oppå smeltfrys skaren frå tidligare i påsken. Flott, men litt fuktig skiføre i le sider mot SØ idag

Snøprofil

4 cm 1F-P DFbk/RG M, 4 cm 1F DFbk M, 18 cm 4F DF M, 6 cm 1F DFbk M, 9 cm 4F DF M, 2 cm K MFcr M, 6 cm P-K MF M 2 tester knyttet til snøprofilen Le heng mot SØ. Merker stor forskjell på snøen i starten av turen når det var overskya (tørr snø) og på veg ned igjen i sola(våt kram snøoverflate)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 80% skyer Varierande vær. Veksler mellom sol og overskya. Kald vind frå nordvest. Mellom 5-12 ms. Varmt i sola. Var mykje vind i natt. Nysnø heilt ned til 0moh. Ca 5-10 cm nysnø her oppe på Hamlagrø.

ObsID: 265670

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

04.04.2021 kl. 05:53

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 265432

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org