Snøskredvarsel for Voss mandag 29.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vi venter våte naturlig utløste flakskred. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje regn heilt opp til fjelltopphøgde vil gjennomvæte fokksnøflak og kan føre til naturleg utløyste våte flakskred. Leformasjonane der fokksnøflak har bygde seg opp over tette skarelag dei siste dagane er mest utsett. Der svakt lag av kantkorn ligg djupt i snødekket kan regnvêret gi stor nok tilleggsbelastning til å løyse ut skred. Problemet er truleg avgrensa til enkelte heng høgt til fjells, men skred på dette laget kan bli store.
Mange stader ligg det fersk fokksnø oppå snø som er smelteomdanna. Toppar og ryggar er avblåst eller er dekka av skare. Det er lite snø for årstida i regionen. Snøgrensa er på rundt 500 moh.
Kantkorn danna i kuldeperioda i januar/februar kan framleis vere eit problem høgt til fjells.
På Vikafjellet er det til dels store skavler mot nord og aust.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
40 mm i døgnet, opp mot 65 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om formiddagen.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

29.03.2021 kl. 11:16

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 6 °C Gudvangen (200moh) kl 11:18

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. FV241 Gudvangen - Bakka er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventet mye nedbør.

Skredaktivitet

29. mar 11:22 - 28. mar 11:22 Sørpeskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv241 Gudvangen - Bakka, Ispropp som løsnet

ObsID: 264564

Voss / Vik

Snø

27.03.2021 kl. 12:35

1092 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Skavler mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Fjellside sim vender mot SØ
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Lbt
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Lbt til venstre, ect til høgre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Blyant på 34 cm der det vart brudd i ECT

Vær

Ikke nedbør -1,6 °C 6 m/s 70% skyer Bygevær. Sol og fint innimellom her på fjellet, med 5-8 ms. Regn og trist nede på Voss i dag tidleg. Varmt i sola, rundt -1,5 grader her på 950 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø oppå nedføyka nedbrutt nysnø. Litt fuktig.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen stab. Seg raskt pga gunstige temperaturer. Har ikkje sett noko ferske skred eller skavlbrudd Sola tar skikkelig no, kan bli våte løssnøskred i solsida utover dagen om det blir skyfritt. Meldt meir nedbør og sterk vind neste dagane, spesielt på mandag. Det ligg ein god del snø jevnt over på fjellet som kjem til å bli flytta på. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr Fersk fokksnø oppå smeltepakke. Var kald og tørr snø i dag tidleg, men merkar det blir fuktig snø no når sola kjem. Veldig fint skiføre i nord/østlig sektor. Begynner å sjå ut som ein normal vinter med tanke på snømengde i terrenget her på Vikafjellet. Til dels store skavler mot nord og øst her i høgfjellet.

Tester

ECTN24@34cmQ2 God

ECTN13@7cmQ2 God

LBT@34cmQ2 7 slag. God stab.

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm 1F DFbk 1 mm/1 mm M, 10 cm P RG 0 mm/1 mm M, 15 cm 1F DFbk/DFdc 1 mm M, 4 cm 1F/P- DF/RG M, 2 cm P-K MFcr 1 mm/3 mm M, 7 cm 1F RG M, 1 cm K MFcr M, 10 cm 1F-P RG M, 15 cm P-K RG M -1,7 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Leside mot NØ.

ObsID: 264307

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org