Snøskredvarsel for Voss onsdag 24.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturstigning og regn gjør at naturlige skred ventes. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store variasjoner innad i regionen. Skredfaren er størst i indre strøk og høyt til fjells der det fortsatt ligger godt med snø. I disse områdene kan det gå store flakskred som følge av regnværet. Våte skred vil i større grad følge terrengformasjonene og de kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller. Fjordnære fjell og store deler av lavlandet har lite eller ingen snø og lavere skredfare. Der det ligger snø under 1000moh er snødekket isotermt og det ventes løssnøskred som følge av regnet.
Mildværet påvirker nå snødekket høyt opp i fjellet. Spesielt i kystnære strøk har det smeltet mye. Vind og varm luft tærer raskt på snødekket. På de høyeste toppene kan det fortsatt ligge tørr snø og ferske fokksnøflak. Snødekket er generelt tynt for årstiden men mye vær fra sørøst har tidligere lagt igjen mest snø i nord og vestvendt terreng.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
Det er rapportert om mange våte flak- og løssnøskred gjennom helgen.
Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene.
10 mm i døgnet, opp mot 19 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør hovedsaklig om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
40 mm i døgnet, opp mot 70 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
0 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

24.02.2021 kl. 16:30

560 moh

Jens@SVV (*****)

Ulykke/hendelse

Gjekk litt uti vegen Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

24. feb 16:26 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 561 moh og sluttet på 561 moh Brattheng Kvassdalen Dårleg sikt i området. Ikkje eksakt skredposisjon. Truleg laussnøskred, men kan også ha starta som flakskred

ObsID: 257685

Voss / Nautgrovi

Snø

24.02.2021 kl. 09:28

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

24. feb 09:28 S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 19.224 sekunder. Hendelsen aktiverte rødt trafikklys på veien.

ObsID: 257576

Voss / Vik

Snø

23.02.2021 kl. 14:29

1085 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et gammelt skred og en bekk - elv som har laget et vannpytt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen, våte løssnøskred fra begge sider umulig å telle nærmest sammenhengende. Enkelte har stoppet kun noen meter unna veien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Finnbufjellet elven som skiller veien fra fjellet er åpen høyt til fjells
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen kom nærmest igjennom midt på dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bristende skare dette fra ca 980moh og en liten lomme med kram nysnø til høyre, har "gravsa" med staven
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kanten lengst ned dette fra 980moh begynner å kjenne varmen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme kant / smelteformer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Fortsatt kan det gå enkelte slike lavt nede, enkelte flak kan også gå. Men tenker en del har rast og snøen nå ser ut til å takle varmen bedre enn første gang den kom.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Tipper her trolig må du høyere til fjells for å finne kant som lett lar seg løse ut. Men her er det nok et skarelag i toppen mange steder som "låser" den noe. Men lander på dette her jeg

Faretegn

Drønn i snøen Drønn par stk ikke voldsomt forplanting men var drønn ja, går på løsere kant. Alle drønn på svært tynt snødekke 20-30cm - snødybde. Kun et flak av 3-5cm skare på overflaten, kanten har fortsatt tydelige streker på seg.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 980-1100moh. Etter en lang kuldeperiode siden nyttår så og si. Har det blitt sikkelig væromslag dette kom i slutten av sist uke, med varme og regn også i høyfjellet. En rekke skred løsna naturlig da, str 1-3 flak og svært mange våte løssnøskred. Kvassdalen feks har nå så og si sammenhengde våte løsnøskred. I dag var tempen rundt 0 grader på 1000moh noe stigende utover dagen. Oppholdsvær med litt sur vind fra syd. Snødekke fryst noe til toppen av snødekke , men bristende mange plasser på ski. Snødekke er fuktig også på tykkere dekke. Enkelte drønn på svært tynt snødekke ellers føles det nå ganske stabilt der jeg var. Ny runde med regn og vind høyt til fjells. Snødekke takler dette trolig noe bedre nå enn første runde med varme, men enkelte store naturlige skred er å forvente. Enkelte kan nå vei og bane. Skredfaren er stigende i morgen Onsdag og Torsdag også, men holdes nok innenfor fg 3. Der nedbør kommer som snø spesielt da for Torsdagen når tempen skal synke, vil det legge seg opp ferske foksnøflak. Stabiliseres relativt for men mektigheten på flakene avgjør. På lengre sikt når tempen synker og nedbøren forsvinner vil snødekke bli igjennfryst - spesielt der det har vært utsatt for regn og mer stabilt. Det er usikkerhet knyttet til snødekke høyt til fjells, når det gjelder status på kanten. Synes varslet var noe høyt i dag, mindre sannsynleg med naturlige skred. Snødekke var noe fryst til som bidrar til stabilisering. Men seint i kveld kommer det nedbør inn og da øker skredfaren. Sjekka nå varselet for i morgen og dagen etter, er meldt ganske så mye nedbør spesielt i morgen. Jeg er i tvil om vi kanskje skulle ha meldt fg 4 ja, men det er noe usikkert hvordan snødekke nå takler regnet. Men trolig noe bedre enn sist ja, så er vel greit slik det står.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 900 moh Skare Tørr Snøoverflaten består stort sett av skare, bristende mange plasser. Men også bærende så bristende, ekkelt skiføre. Innslag av lommer med kram nysnø 1-3cm dybde enkelte få steder opp mot 5++. Under skaren har du kram snø / kram kant , som begynner å merke varmen, og enkelte islag/skarelag. Det er så og si bart ved fjorden nå og snøen som er i skogen er trolig råtten snø, får følelsen av vår. Bekker og elver har begynt å åpne seg og det er overvann også på vann på 1000moh, men bare enkelte områder der. Ellers er det mest snø i le for Sø, der kan du fine 2-3 meter. Men i øst og på topper / rygger er det generelt godt under 1 meter. Helt avblåst enkelte steder, samt smeltet frem bare flekker i skogen.

Snøprofil

3 cm P+ MFcr D, 47 cm 1F+ FCxr/RG 1 mm M, 1 cm I IF, 3 cm 4F- FCxr 1 mm M, 106 cm 1F+/P MF/RG M, 2 cm P MFcr, 4 cm 4F- FCxr 1 mm M, 14 cm K- MF/MFcr M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,6 °C @ 110 cm, -0,6 °C @ 120 cm, -0,5 °C @ 130 cm, -0,3 °C @ 140 cm, -0,2 °C @ 150 cm Vest til bakken 980moh -1 i lufta

ObsID: 257449

Voss / Vik

Snø

23.02.2021 kl. 10:56

976 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et av mange flakskred, stoppet 1-2 meter fra veien.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsna her
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vann har begynt å få overvann
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen tidligere skred, snøfokk inn i vest siden her nå. Skavlene er småe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnøen på denne lille veilomme, føyket noe inn også.

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser ingen som ser ferske ut, men teller enn ca 20 sett fra veien mellom Vik og her, flakskred str 1-3 mange str 3. De fleste i vestlig himmelretning men også i andre. Blokkene ser store og tunge , krame ut.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra S ↑ Overskyet , noe lavt skydekke men også noe lettere. Mindre lave skyer på vik siden enn Voss siden. Rundt -1 på 1000moh, sur kald vind. Kuling enkelte steder. Noe lokale forskjeller på vinden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett snøfokk men gunstig temp på nysnøen.

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Kommet et par cm nysnø men vanskelig å måle eksakt 1-3 cm vil jeg tro, lett snøfokk nå. Nysnøen er sånn fuktig minus. Enkelte steder lett snøfokk andre steder ingen transport. Veibanen er er glatt , isete, nå kl 11.10 kom strøbilen.

ObsID: 257368

Voss / Vik

Snø

23.02.2021 kl. 10:33

733 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skred har tidligere gått over veien ryddet nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Begrenset med snø igjen i siden, men ligger noe is feks som kan komme ned. Skal ikke store skredet før det når ned til veien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Vik
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vestover fra markør, hytteområdet i Vik.

Snødekke

Tidligere skredaktivitet i dette området, begrenset mengder med snø igjen i siden nå.

ObsID: 257362

Voss / Myrkdalen, Vetlebotn

Snø

23.02.2021 kl. 09:08

751 moh

Jarle@myrkdalen.no (**)

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra N ↓

Notater

Gjennom trukket snødekke med vann ingen bæreevne i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig

ObsID: 257348

Voss / Aurland

Snø

23.02.2021 kl. 08:54

816 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JonasD@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Skredaktivitet

23. feb. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Over 800 moh Tørre flakskred gått i natt.

Skredhendelse

23. feb 08:56 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 885 moh og sluttet på 776 moh Leområder

ObsID: 257344

Voss / Vik

Snø

22.02.2021 kl. 14:24

971 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Før klemming
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Etter klemming. Tørr kant. Hansken er våt, derfor kan man få inntrykk av at det er kram kant?!
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Topplokket går ved isolering.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Islag ved kost.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Nærbilde av islag. Vann har hopet seg opp i helga, og fryst. Fortsatt kald snø under isen. Det er sånn jeg oppfatter det: at islag er nydannet. Merk at islag har heterogen utbredelse innad i profilen. Smeltevannskanaler?
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Synker til livet når en går til fots. Merk dette gjelder flatt terreng der snødybde er ca 1m. Her er det gjennomfukta.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Myrkdalen, fotografert mot vest
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Sørpeskred i myrkdalen.

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Mange (10 eller mer) 100vis? Små våte løssnøskred mellom Vinje og vikafjell. Det er den våte, løse kanten som har rutsjet avgårde da det blei vått. En del flakskred opp til str 2 sett også, også mot sør.

Snødekke

Førefall i flatt terreng. Innsynk fot: ned til lårhalsen... Der flaskene var harde før mildværet er det nesten bærende på beina. I helle de terre mot NV er snødekke fuktet 50 cm ned. Kald snø under.

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 1 cm K MFcr, 35 cm 4F-/1F+ FCxr/RG 1 mm M, 2 cm I IF Stor variasjon. Til venstre i profilen er det ikke is., 5 cm 4F FC 2 mm D Kompaktert overflatekant, 30 cm 1F FC/RG 2 mm D Gammel, fasettert fokksnø. 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 45 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 55 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -2,4 °C @ 90 cm 985 moh, nordvendt Leheng 50 m fra vei. HS 250 +

ObsID: 257249

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org