Snøskredvarsel for Voss lørdag 20.02.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold. Naturlig utløste skred forventes. Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Omfattende ustabile forhold! Temperaturstigning og kraftig nedbør på et veldig svakt snødekke vil kunne gi store naturlig utløste skred mange steder. Temperaturstigning kan binde flak og gi flakskred også i skogen. Regn vil svekke snødekket i lavereliggende områder og gi våte skred. Unngå alt skredterreng!
I begynnelsen av denne uken har det kommet noe nysnø sammen med vind fra sørøst som har dannet ferske fokksnøflak. Mye av snøen over skoggrensen er fortsatt myk. Snødekket er generelt tynt for årstiden. Siste store snøfall kom i slutten av januar. Kaldt klart vær i to uker har omdannet mye av snøen til kantkorn. Dette har vært den løse fine snøen for skikjøring den siste tiden, men er også det svake laget i dagens skredproblem.
Kantkorn og overflaterim har stedvis føyket ned eller blitt dekket av fokksnøflak, og er aktive vedvarende svake lag. Det finnes lag med kantkorn under gamle fokksnøflak. Det skal generelt mye til for å påvirke dypere lag av kantkorn men mye fokksnø og stigende temperaturer kan svekke disse.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling natt til fredag.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Aurland

Snø

20.02.2021 kl. 16:48

1158 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sondrekv

Skredhendelse

20. feb 13:52 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 1152 moh og sluttet på 1134 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 50 cm høy og 35 m bred bruddkant Leområder Fjernutløste to små skred på 100 meters avstand. De øvre 15-20 cm av flaket var så langt fuktig etter mildværet, men ikke vått. Videre nedover var snødekket fortsatt tørt. Hørte ellers flere drønn og skytende sprekker i dag. Registrerte ingen naturlig utløste skred.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 256837

Voss / Voss

Snø

20.02.2021 kl. 14:52

579 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@VLFK

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 400 moh Mange laussnøsked.

ObsID: 256815

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

20.02.2021 kl. 13:56

562 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

20. feb 13:59 (+01:00) - 19. feb 13:59 (+01:00) Sørpeskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Rv13 Nobbi - Vik, Småskred i vikjali rv 13. Dekkar halve vegbana. Vegen er rydda

ObsID: 256783

Voss / Gråsida

Snø

20.02.2021 kl. 13:17

1004 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ, NV Dårlig sikt med skodd, men meiner eg ser fleire bruddkanter i brattheng i Gråsida. Den eine bruddkanten har betydelig forplantning og mulig str. 3. Sett fra Vangen.

ObsID: 256774

Voss / Voss

Snø

20.02.2021 kl. 11:30

765 moh

Eltervaag (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eltervaag Kommentar:  Bildet er tatt mot sør sørøst. Viser nordsida av Rjoandeggi. Vet ikke når skredet gikk
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Eltervaag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP1@20cmQ2 Dårlig Se kommentarer for LBT

LBT@20cmQ2 Selve bruddoverflaten var ujevn, som q3, men blokka kom på ett forsiktig slag med energi som q1. Lander på en slags q2. Bruddet gikk i lag med kantkorn

Skredfarevurdering

4 Stor Varslet faregrad er riktig

Vær

Regn 3 °C Bygevær, mye nedbør i noen av bygene

Snødekke

50 cm totalt Våt løssnø Fuktig

Snøprofil

20 cm 4F DF M, 20 cm F FC 2 mm, 10 cm P MFcr 1 test knyttet til snøprofilen Litt grov profil desverre. Utrivelig å stå å notere i regnværet. Fuktig snø ned til kantkornlaget

ObsID: 256767

Voss / Voss

Snø

20.02.2021 kl. 11:28

259 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Faretegn

Ferske skred Snø evt is på veien, veien stengt. Kun lest i media. Trolig i veikjerring i området som markør står. Men kjenner ikke mer til det enn igjennom media.

Skredhendelse

20. feb 10:55 (+01:00) Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst Tipper på str og type skred.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256752

Voss / Vik

Snø

20.02.2021 kl. 10:57

733 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 10:57 (+01:00) Snø på RV13 løsnet fra fjell/dalside. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 257621

Voss / Vik

Snø

20.02.2021 kl. 10:03

900 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 10:03 (+01:00) Snø på RV13 løsnet fra fjell/dalside. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257620

Voss / Voss

Snø

20.02.2021 kl. 09:22

714 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 09:22 (+01:00) Snø på RV13 løsnet fra fjell/dalside. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257619

Voss / Vik

Snø

20.02.2021 kl. 01:03

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 01:03 (+01:00) Snø på FV5600 løsnet fra fjell/dalside >200m. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257623

Voss / Aurland

Snø

19.02.2021 kl. 19:40

815 moh

LarsMartin (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsMartin
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsMartin
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsMartin Kommentar:  Viser til Sondre sin observasjon

Vær

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 256666

Voss / VOSS

Snø

19.02.2021 kl. 19:20

791 moh

Nils@alf (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Nils@alf

Skredhendelse

19. feb 19:10 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 60 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløst af person på ski i travers opover bakke, utløs punkt antageligt ret ovenfor strekzone.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski i anlegg

ObsID: 256662

Voss / Masfjordtunellen

Snø

19.02.2021 kl. 17:59

636 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 17:59 (+01:00) Snø på EV39 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257321

Voss / Vik

Snø

19.02.2021 kl. 16:17

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 16:17 (+01:00) Snø på FV5600 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 257615

Voss / Voss

Snø

19.02.2021 kl. 16:13

902 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Frå Storebottseggi mot sørvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Lite snø.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Brudd i nedføyka nysnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, S, SV, V, NV over 700 moh Lite snø i fjellet, men i mange av lehenga og i terreng formasjoner i vestlig sektor fekk eg drønn idag.

Tester

ECTPV@8cmQ2 Dårlig

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er tydelige fareteikn der det er snø. Komplisert snødekke, med fersk vindtransportert snø og kantkorn i snødekket. Det er problemer både ved tynt og tjukkt snødekket. Henholdsvis nedføyka nysnø og kantkorn. Blir spennande i helga og då spesielt lørdag med sterk vind frå sør og ein god del nedbør. Blir litt mildare og. Kan fort havne på fg4. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vil tru det er drønn overalt der det er bunden snø i og over tregrensa.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blitt flytta ein del snø inn i lesider og søkk i terrenget etter vinden frå sørøst/øst siste to døgna.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Klarna opp i ettermiddag, blei nokon grader kaldare med ein gong oppå fjellet. Svak vind frå sørøst.

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Vårstemmning i nedre del av skogen, fuktig snø. Rett under og i tregrensa her på Storebottseggi (ca 750/800moh) er det tørr overflatakant i lesider, flott skiføre. Over tregrensa er det veldig avblåst på rygger og topper. Snørn ligg i le heng og søkk i terrenget. Lite snø generellt. Nokon plassar har det samla seg opp mot 150-200 cm med snø, andre plassar 5 cm. Mjuke og nokon plassar harde sastrugi. Overraskande og spennande skiføre.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm P RG 1 mm M, 2 cm F DF 2 mm/2 mm M, 25 cm 4F-1F RG 1 mm D-M, 2 cm P RG 1 mm D, 9 cm 1F RG/FCxr 1 mm D, 55 cm P MF/FCxr 1 mm/2 mm D, 18 cm 4F-1F FC 2 mm D -0,6 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -1,4 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Le heng mot NordVest.

ObsID: 256655

Voss / Vik

Snø

19.02.2021 kl. 16:00

15 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk

Skredhendelse

19. feb 16:00 (+01:00) Skredet sluttet på 15 moh

ObsID: 257096

Voss / Aurland

Snø

19.02.2021 kl. 15:22

972 moh

sondrekv (**)

Faretegn

Drønn i snøen Generelt mange drønn og skytende sprekker i den ferske vindtransporterte snøen fra sørøst. Observerte også flere naturlig utløste skred fra nattens uvær. Snøoverflaten i skogen er tørr og myk (men bunden), men varmere enn den underliggende snøen (klabbeføre). Over tregrensa har vinden tatt hardere og rygger er avblåste. Ferske flak er myke nok til at vi kan påvirke svake lag lett. Vi fjernutløste et middels stort skred i vestvendt heng (i kartposisjonen). Gikk i brudd på kantkornlag innad i fokksnøen. Bruddkanten varierte fra 40-150 cm. Forventer økning i skredfaren med varslede temperaturer og nedbør, spesielt i natt.

ObsID: 256651

Voss / Voss

Snø

19.02.2021 kl. 13:39

693 moh

kh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kh

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Svært lett å løse ut Få bratte heng. N, NØ, NV. Mellom 700 moh og 600 moh

ObsID: 256675

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

19.02.2021 kl. 13:18

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Svake lag i snødekke i lag med milde temperaturar og vind gir betydelig snøskredfare. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det same veret held fram utover helga, samt ein del nedbør som er meldt..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 256562

Voss / Voss

Snø

19.02.2021 kl. 12:14

893 moh

SjantN (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SjantN

Skredhendelse

19. feb 12:25 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 906 moh og sluttet på 896 moh 40 cm høy og 15 m bred bruddkant I skogen

Ulykke/hendelse

Ingen skade eller ulykke. Var på trygg avstand fra skred og utløpsområdet Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 256542

Voss / Voss

Snø

19.02.2021 kl. 12:10

650 moh

giskle@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  giskle@rkh-skredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  giskle@rkh-skredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  giskle@rkh-skredgruppe

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

ECTN12@55cmQ3 Middels

Vær

Ikke nedbør 2 °C 1 m/s 80% skyer

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 256667

Voss / Voss

Snø

19.02.2021 kl. 12:01

816 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 256532

Voss / Vik

Snø

19.02.2021 kl. 11:50

930 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Marianne@svv

Skredhendelse

19. feb 11:50 (+01:00) Skavlfall 2 - Middels Utløst med sprengstoff NV-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 2 cm høy og 130 m bred bruddkant Leområder Ygnishamrane Kjent skredpunkt på Rv.13 Vikafjell. Vellykka skredkontroll av skavlar som deretter løyst ut skred i sideterrenget mot veg.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Vei

ObsID: 256573

Voss / Vik

Snø

19.02.2021 kl. 10:42

48 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tore@VLFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tore@VLFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tore@VLFK

Skredhendelse

19. feb 05:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 493 moh og sluttet på 46 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø I renne eller forsenkning Kjem tilbake med meir informasjon om losneområdet. Skredet tok med seg stein som fortsatte ned til vegen, som vidare førte til stenging

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256499

Voss / Vik

Snø

19.02.2021 kl. 10:06

930 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Marianne@svv

Skredhendelse

19. feb 10:06 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 958 moh og sluttet på 913 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 40 m bred bruddkant Leområder Skred gått i natt/morgon

ObsID: 256491

Voss / D1206(35244) Voss 2019-2024

Snø

19.02.2021 kl. 09:18

341 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Holven-ulvik (200moh) kl 09:19

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5380 Holven - Ulvik, Lite snø

ObsID: 256474

Voss / D1206(35244) Voss 2019-2024

Snø

19.02.2021 kl. 07:23

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite is i fjellsjeringer. Nåken plasser. FV572 Ulvik - Vallavik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C Ulvik-Vallavik (100moh) kl 09:01

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv572 Ulvik - Vallavik,

ObsID: 256472

Voss / Vik

Snø

18.02.2021 kl. 13:28

977 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Dårleg sikt, vanskeleg å sjå kor mykje snø som har lagt seg i leheng, men sidan det er sopass avblåst på SØ, antar at det ligg mykje i NV-heng-

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Frisk bris til stiv kuling i kasta på Vikafjell frå SØ. Byger med snø innimellom.

Vær

Snø -2 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vegen stengt pga dårleg sikt.

ObsID: 256347

Voss / Voss

Snø

17.02.2021 kl. 16:57

700 moh

Endre (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Endre

Skredaktivitet

17. feb. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut V, NV Fjernutløsing av skiløper

ObsID: 256172

Voss / Voss

Snø

17.02.2021 kl. 14:30

961 moh

ABoge (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ABoge
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ABoge

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: skred utløst av snowboard kjører, ingen tatt

Skredhendelse

17. feb 14:30 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng personutløst skred, ingen tatt

Ulykke/hendelse

ingen tatt, ingen skade Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 256187

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

17.02.2021 kl. 06:43

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 255988

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org