Snøskredvarsel for Voss mandag 15.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk vindtransportert snø, den hviler på et svakt underlag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø kombinert med kuling fra sørøst første del av mandagen ventes å flytte på løs snø og danne fokksnøflak i leheng mot nordvest. Disse legger seg over et lag av kantkornet snø og overflaterim og vil derfor være ustabile. Også eldre fokksnø i andre himmelretninger er ustabil, og fjernutløsning kan være mulig. Flak som ligger på rim eller kantkorn stabiliseres svært sakte. I bratt terreng med mye løs kantkornet snø så er det nå enkelte steder mulig å løse mindre løssnøskred i denne.
Vinden har lagt opp myke fokksnøflak i leområder over tregrensen. Fokksnøflakene har lagt seg over rim og kantkorn. I mindre vindutsatte områder ligger det fremdeles rim og kantkorn i overflaten. Det gamle snødekket består av fokksnøflak av varierende hardhet, skare og kantkorn. I bratte solsider er snøen mange steder nå påvirket av solen. Snødekket er ujevnt fordelt med lite snø på vindutsatte steder, og det er generelt mindre snø i fjellet enn normalt for årstiden.
Det er to relevante svake lag. Det mest kritiske er kantkornlag og rim i overflaten som stedvis er dekket av innblåst fokksnø. Det er også observert vedvarende svake lag med kantkorn under skare dypere i snødekket, men disse er nå vanskeligere å påvirke.
Det er søndag morgen observert naturlig utløst flakskred langs RV13 i Kvassdalen opp mot Vikafjellet, sannsynligvis løst ut av isnedfall.
Det er observert mange drønn og skytende sprekker i fersk fokksnø som ligger over svakt lag av kantkorn den siste tida.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Bjørnafjorden

Snø

15.02.2021 kl. 13:00

610 moh

strava_12345 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  strava_12345
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  strava_12345

Vær

Snø

Skredhendelse

15. feb 13:04 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Nær rygg

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting. Lite skred. Snø Påvirket ingenting Fottur

ObsID: 255688

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.02.2021 kl. 08:36

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 255629

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.02.2021 kl. 05:44

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Skredaktivitet

14. feb 05:53 (+01:00) - 13. feb 05:53 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Rv13 Nobbi - Vik, Sterk sol, fall ned is og slo laus snø

ObsID: 255307

Voss / Vik

Snø

13.02.2021 kl. 17:58

1077 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX

Snøprofil

0,5 cm F SH/DH 5 mm/10 mm D, 6,5 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm K MFcr, 7 cm 1F RGxf 1 mm D, 4 cm 1F- RGxf 1 mm D, 54 cm P+ RGxf 0 mm D, 5 cm 1F- FC D, 20 cm 1F+/1F- RGxf D, 10 cm 1F+/P+ MF/RG D 1 test knyttet til snøprofilen Øst 1080moh snødybde 142cm

ObsID: 255261

Voss / Vik

Snø

13.02.2021 kl. 17:30

1080 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsere snø av kantkorn med rim på toppen også i høyfjellet , nø dette her
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hard snø under denne løse snø på
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk i fokksnø vestvendt på kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsner svært lett disse flak
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fokksnø over løsere snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Flott dag, værmessig. Kaldt men vindstille , deilig i sol sider midt på dagen. Men blir brått kaldt når den går bort. Enkelte flak finnes oppå løs kantkorn , svært lett å løse ut men trolg få heng. Fjernutløsning er mulig. Ellers ligger det mye løs snø kantkorn med rim på toppen 5-10cm i terrenget, rygger topper har hardere snø / avblåst. Skredfaren vil oppleves som stor der du har disse flakene og liten der du har løs snø av kantkorn / rim. Lengre ned finnes eldre kantkorn fra tidlig i Januar , skal mer til å påvirke nå. Noe vindøkning i morgen kan legge opp ferskere flak på løsere kantkorn. Men kaldt og stor sol også i morgen men meldt noe mer vind. Værskifte på gang utover uken, men noe nedbør og vind mandag , vil legge opp ferske flak på løs snø av kantkorn / rim som svært lett lar seg løse ut. Videre utover uken er det per nå ikke meldt noe særlig vind eller nedbør men en generelt varmere overskyet værtype, men dette kan endre seg. Det er ikke gunstig det laget evt nysnø og vind legger seg på.

Tester

ECTP1@10cm

Faretegn

Ferske sprekker Se bilder, sprekker opp flakene

Drønn i snøen I flak oppå kant

Snødekke

Se tidligere melding

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Lengre ned finnes eldre kantkorn fra starten av januar , skal mer til for å løsne.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 700 moh Vind fra øst har tidligere dannet flak på løsere kantkorn, disse er fortsatt svært lett å løse ut. Men trolig få heng.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet mellom Vik og ned til bakkene starter mot Kvassdalen.

Snøprofil

10 cm P- RG 0 mm D, 1,9 cm F FC 2 mm, 0,1 cm P MFcr D, 8,1 cm F FC 2 mm D, 25 cm 1F+ RGxf 1 mm D, 30 cm 4F+/1F FC/MF 2 mm D, 2 cm P MFcr D Porøst, 3 cm 1F MF/FC D, 7 cm P MFcr D Porøst, 8 cm 4F FC/MF D, 40 cm K/P MFcr/FC -10 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -15 °C @ 20 cm, -12,4 °C @ 30 cm, -10,5 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 50 cm, -7,1 °C @ 60 cm, -5,8 °C @ 70 cm, -4,2 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 90 cm Vest ca 1000moh -8,7 i lufta. Vanskelig å måle temperatur i skyggen sola påvirker noe.

ObsID: 255257

Voss / Voss

Snø

13.02.2021 kl. 16:36

592 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. feb 16:36 (+01:00) Snø på RV13 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på RV13 mellom 13.02.2021 kl. 14:00 og 13.02.2021 kl. 17:11.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256389

Voss / OSTERØY

Snø

13.02.2021 kl. 15:45

786 moh

Jen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jen
ObsID: 255446

Voss / Voss

Snø

13.02.2021 kl. 15:09

592 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rikke@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rikke@SVV

Skredhendelse

13. feb 15:00 (+01:00) Ukjent 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 661 moh og sluttet på 596 moh Brattheng Halsabakkane Lite skred traff vei. Antageligvis et lite flakskred, utløst av isras i bratthenget ovenfor.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255224

Voss / Aurland

Snø

13.02.2021 kl. 13:50

1318 moh

Steffen Strandos (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Steffen Strandos
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Steffen Strandos
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Steffen Strandos

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard

Snøprofil

To tydlige svake lag henholdsvis 8 og 25cm ned i snødekket. (Se bilde) Løser ut ved liten belastning. Gravd i vestvendt helling.

ObsID: 255238

Voss / Vik

Snø

13.02.2021 kl. 13:41

1014 moh

Siggen@obskorps (****)

Notater

Vikafjellet 13.02.21 https://vimeo.com/511934667

Faretegn

Ferske sprekker Blyant flak på løse kantkorn sprekker opp, lagde en film også.

ObsID: 255149

Voss / Voss

Snø

13.02.2021 kl. 13:20

165 moh

Gwselje (Ukjent)

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 256406

Voss / Voss

Snø

13.02.2021 kl. 12:49

1063 moh

yngve@nrh (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  yngve@nrh
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  yngve@nrh
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  yngve@nrh

Notater

Kom over et par dager gammelt flakskred oppunder toppen på Huldaholsnuten, sørsiden. Utløst av skiløper?? Skispor inn i overkant av skred, samt skispor tvers gjennom skrdet. Størrelse ca 15 m bredt, 10 m langt.

ObsID: 255228

Voss / Vik

Snø

13.02.2021 kl. 12:37

977 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær, Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side ved Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vest i Yngnisdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen varme denne kalde løse snø her og mens jeg tok bilde kom det noen smøe snøklumper.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et eldre flakskred i nv føyket en god del igjen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s Pent kaldt vær, solen varmer huden midt på dagen i solsider. Varmer også den kalde løse snø litt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Snøoverflaten består av ulike hardhet på snøen. Avblåst og hard på enkelte utsatte plasser, enkelte flak av ulik hardhet. Men også mye løsere snø av kantkorn/rim. Også i høyfjells terreng gjerne lune skjerma formasjoner. Skispor fra min aktivitet her Mandag 08.02 synes, men noe føyket igjen.

ObsID: 255127

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.02.2021 kl. 07:33

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255068

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 16:53

1047 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Østside, ca 800moh. Tidenes skiføre.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 1 m/s fra NØ ↙ Stille og kaldt. Sola varmar litt. Inversjon.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr Tidenes skiforhold i østsida me gjekk opp. Ubunden snø så og sei til topps. Riffelschnee.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 255000

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:35

1275 moh

Kimsenhell (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kimsenhell Kommentar:  Harde fokk lag på toppen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kimsenhell Kommentar:  Bildet er fra øst mot vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C Store temperaturforskjeller fra det islagtevannet (-25)og midt i henget. (-8,5)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@85cmQ2 Krevde harde slag med spade

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ble merkbart våtere i solsiden utover formiddagen

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm, 20 cm 4F DF 3 mm, 15 cm K MF 3 mm, 5 cm 4F FCxr 3 mm, 40 cm P RG 0 mm, 3 cm K MF, 2 cm 4F FC 3 mm, 40 cm K MF, 3 cm FC 3 mm -18 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -10,4 °C @ 30 cm, -7,7 °C @ 40 cm, -6 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 120 cm Fint i bakken, hardt på toppen. Vær obs ved værskifte.

ObsID: 255028

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:17

1229 moh

Anders (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  @36 cm. Kantkorn er kostet vekk med hånden. Viser at underliggende smelteformer er meget rufet og i ferd med å bli omvandlet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders Kommentar:  små flekker av knivhard fokksnø fra siste østavind som ligger i skåler og bak små rygger. Skyter sprekker ved liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  @8cm. Bryter ved isolering
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Godt utviklet store kantkorn @36cm
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Tynne lokale flak i toppen av dekket i noen få heng. Der hvor det finnes større utbredelse av fersk fokksnø i større vestlige leformasjoner vil det være lett å løse ut skred.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Anders
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Pent, lite vind

Skredfarevurdering

Lokalt ustabilt der hvor den siste fokksnøen ligger. Tørre flakskred kan løses ut med liten tilleggsbelastning i noen få vestlige leheng. Problemet er størst høyt i terrenget der vinden har flyttet på snøen.

Tester

LBT@36cmQ3 Bryter Ikke lett eller glatt. Svært store kantkorn. 3-5mm. Det svake laget er tykt. Underliggende snø er hard men ujevn.

LBT@8cmQ1 Bryter lett og glatt ved isolering. Svakt lag av kant under meget hardt fokksnøflak.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Overflaterim, mest i forsenkninger i terrenget.

Ferske sprekker

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV

Snøprofil

8 cm K RG 0 mm, 2 cm F FC 2 mm, 32 cm 4F/1F FC, 3 cm 4F FC 4 mm D, 10 cm K MF, 15 cm 1F MF/FC, 5 cm K MF

ObsID: 255023

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:12

1235 moh

Bobby (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bobby
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bobby

Vær

Ikke nedbør

Tester

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt mye løssnø, mer bunden og noe fokksnø på utsatte steder.

Snøprofil

5 cm F SH 2 mm, 10 cm 1F RGxf 1 mm, 28 cm P RG 1 mm, 12 cm P RG 1 mm, 1 cm 4F FC 1 mm, 15 cm P RG 1 mm, 1 cm 4F FC 1 mm, 25 cm P RG 1 mm, 5 cm K MFcr 2 mm

ObsID: 254990

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:05

1154 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Blå: Hardt lag av smelteformer Rød: Brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-10,3 °C

Tester

LBT@85cmQ3 Løste ut ved hardt slag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Stedvis solpåvirket rim i overflaten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Undersøkelse er gjort i et S-SØ heng

Snøprofil

0,5 cm 1F MFcr, 20 cm F FC 4 mm D, 30 cm 1F RG/FC 3 mm D, 5 cm F FC 3 mm D, 5 cm K MF, 5 cm F FC 3 mm, 15 cm P MF/FC 3 mm, 1 cm I IF, 7 cm F FC 5 mm Øvre del, 10 cm K MF -10,5 °C @ 0 cm, -9,9 °C @ 10 cm, -9,5 °C @ 20 cm, -8,8 °C @ 30 cm, -6,9 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm Profil gravd i SØ vendt helning på 1150 moh. LBT løsner først ved hardt slag, og da i dypt kantkornlag i gammel snø. God binding i snøen over.

ObsID: 255021

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:54

1175 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Isolert, før test

Notater

Rapport fra Bendix inneholder snøprofil

Tester

LBT@75cmQ3 120cm snødybde. LBT til 80 cm. 3cm beger lag. 3mm korn, 4f, oppbyggende. Harde slag for brydd.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Øverste fokklag 10cm ga etter. Slo sprekker.

Snøprofil

ObsID: 255029

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:52

1171 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Løsnet under skiløper
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bendix
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@75cmQ3 Hard belastning, 3mm beger , 4f, 3cm tykt, oppbyggende.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Øverste fokklaget løsnet i flak, veldig lokalt og lav forplantningsevne. SV - vendt.

Snøprofil

40 cm 4F RGxf 2 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 3 cm 4F DH 4 mm D, 42 cm K MF 3 mm D -13,5 °C @ 0 cm, -11,5 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm

ObsID: 255027

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:36

1046 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Runding på bildet er hvor profilen ble laget, ca 50 over LBT
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 7,1 °C 0 m/s

Tester

LBT@80cmQ1 Ca 80 cm avrundet korn med hardhet fra 1F til P ned til bruddpunkt. Bruddpunkt bestod av 1 cm kantkorn. Bruddet skjedde lett og bruddplaten var glatt. 1 cm MF over og under kantkornet.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels

Snøprofil

12 cm F DF 1 mm D, 9 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm K 2 mm D, 22 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 6 cm K MF 3 mm D -7,9 °C @ 1 cm, -7,3 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 65 cm Profilen ble laget i 27 graders helling i sør østlig retning Ca. 50 meter over LBT

ObsID: 255025

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:31

1324 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V gammelt str 2-3 skred
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har flytta seg endel snø, og her er det enkelte små flak på ca 5 cm tjukk hard fokksnø som er lette å løse ut. Disse kan jo være tjukkere, mykere og større andre steder muligens. Her er det stort sett hardpakka oppe i høyden, og ubunden snø lenger nede. Og jeg vil tro at det skal mye til å påvirke kantkornalaga nedover i snødekket. Opplever Fg 2 her i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Korte sprekker rundt skia på de små flaka som lagde hulrom liggende på et tjukt helt løst lag med kantkorna snø. Så flere flakskred som har gått en eller annen gang ila de siste ukene. Vanskelig å se på avstand, men de var ikke ferske de vi så.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Vi så noe i det fjerne som vi lurte på om var et ferskt skred, men det er umulig å vite med sikkerhet. Som sagt mange gamle flakskred i omr

ObsID: 254955

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 12:16

1131 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør

Tester

ECTN28@19cmQ1 God

Snøprofil

4 cm F DF, 15 cm 1F RG, 0,3 cm F FC, 30 cm P RG/RGxf, 1 cm F FC, 50 cm K MFcr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254924

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 12:10

945 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning SØ
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun

Vær

Innsyn alle himmelretninger.

Tester

LBT@80cmQ3 80cm snødybde. Veldig stabilt, løsnet ikke i test. Veltet blokk for hand. Brudd ved bakken, 4mm kantkorn 5cm lag. Hele blokk bundet snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255031

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 11:45

856 moh

JKF (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JKF Kommentar:  To svake lag. Begge bryter ikke veldig lett. Nederste brøt først Q3. Øverste, Q1.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JKF Kommentar:  Oversikt over gjeldene fjellside
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  JKF
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 2% skyer

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Notater

Fine skiforhold SØ-vendt. Tendenser til hardt fokksnølag mot toppen.

Tester

LBTQ1

LBTQ3

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm 1F MF 1 mm/2 mm D-M, 8 cm F DF/FC 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm/3 mm Hele laget, 40 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm 4F RG/FC 1 mm/2 mm D Hele laget, 10 cm 1F RG 1 mm D, 114,5 cm P RG 1 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -9,5 °C @ 40 cm, -8,1 °C @ 50 cm, -7,5 °C @ 60 cm, -7 °C @ 70 cm, -6 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 90 cm, -5 °C @ 100 cm, -4,8 °C @ 110 cm

ObsID: 255026

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 11:44

1051 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot SV

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vindtegn etter vin fra NØ. Ikke særlig vindpåvirka før vi kom opp i denne høyden. Ikke observert faretegn så langt. Tynt p-hardt fokksnø lag over herlig miks av kantete saker

ObsID: 254915

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 11:28

839 moh

Anders (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Kraften fra slag har knust halve bredden av blokka.

Tester

LBT@35cmQ3 Svakt lag; kantkorn, 1mm. Det svake laget er 4-5 cm tykt. Bryter ikke lett eller glatt. Underliggende lag er mykt. Ingen evne til foplantning.

LBT@10cmQ2 Bryter lett men ikke glatt. Svakt lag: Kantkorn. 0,7mm. Underliggende og overliggende snø myk. Dårlig evne til forplantning.

ObsID: 255024

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 10:46

770 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd 100cm nede
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Ikke bruddet i testen.

Vær

Ikke nedbør

Tester

LBT@100cmQ2 115cm snødybde på teststed, 29 grader. Brudd ved harde slag. 4cm lag RGxf@2mm. Dypt nede, liten sannsynlighet for påvirkning av skiløper.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S

ObsID: 255030

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

12.02.2021 kl. 05:54

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254828

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org