Snøskredvarsel for Voss fredag 12.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det kan være lett å løse ut skred der fokksnø legger seg på et vedvarende svakt lag av kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er framleis lett å løyse ut skred i områder med fokksnø som ligg på svakt lag av kantkorn. I enkelte utsette heng kan skred verte store (str 3). Eldre svake lag av kantkorn er vanskelegare å påverke, men ein lyt vere merksam der snødekket er tynt ut mot ryggar og konveksar. Der snøoverflata er ubunden er skredfaren lågare. Det er kaldt vêr og snødekket stabiliserar seg svært sakte.
Snødekket er variert. Områder som er vindpåverka har fokksnøflak med ulik hardleik, mens det i skjerma formasjonar og i skogen framleis ligg laus snø. Snødekket er ujamt fordelt med lite snø på vindutsette plassar og det er mindre snø i fjellet enn normalt for årstida.
Det ligg stadvis rim og kantkorn under den siste fokksnøen. Det er også kantkorn under skarelag djupare i snødekket.
Mykje drønn og lange skytende sprekkar i fersk fokksnø som ligg over svakt lag av kantkorn den siste tida.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-19 °C til -9 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 16:53

1047 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Østside, ca 800moh. Tidenes skiføre.

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr Tidenes skiforhold i østsida me gjekk opp. Ubunden snø så og sei til topps. Riffelschnee.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 1 m/s fra NØ ↙ Stille og kaldt. Sola varmar litt. Inversjon.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 255000

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:35

1275 moh

Kimsenhell (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kimsenhell Kommentar:  Harde fokk lag på toppen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kimsenhell Kommentar:  Bildet er fra øst mot vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@85cmQ2 Krevde harde slag med spade

Snødekke

100 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ble merkbart våtere i solsiden utover formiddagen

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C Store temperaturforskjeller fra det islagtevannet (-25)og midt i henget. (-8,5)

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm, 20 cm 4F DF 3 mm, 15 cm K MF 3 mm, 5 cm 4F FCxr 3 mm, 40 cm P RG 0 mm, 3 cm K MF, 2 cm 4F FC 3 mm, 40 cm K MF, 3 cm FC 3 mm -18 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -10,4 °C @ 30 cm, -7,7 °C @ 40 cm, -6 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 120 cm Fint i bakken, hardt på toppen. Vær obs ved værskifte.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255028

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:17

1229 moh

Anders (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  @36 cm. Kantkorn er kostet vekk med hånden. Viser at underliggende smelteformer er meget rufet og i ferd med å bli omvandlet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders Kommentar:  små flekker av knivhard fokksnø fra siste østavind som ligger i skåler og bak små rygger. Skyter sprekker ved liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  @8cm. Bryter ved isolering
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Godt utviklet store kantkorn @36cm
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Tynne lokale flak i toppen av dekket i noen få heng. Der hvor det finnes større utbredelse av fersk fokksnø i større vestlige leformasjoner vil det være lett å løse ut skred.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Anders
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Lokalt ustabilt der hvor den siste fokksnøen ligger. Tørre flakskred kan løses ut med liten tilleggsbelastning i noen få vestlige leheng. Problemet er størst høyt i terrenget der vinden har flyttet på snøen.

Vær

Pent, lite vind

Snøprofil

8 cm K RG 0 mm, 2 cm F FC 2 mm, 32 cm 4F/1F FC, 3 cm 4F FC 4 mm D, 10 cm K MF, 15 cm 1F MF/FC, 5 cm K MF

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Overflaterim, mest i forsenkninger i terrenget.

Ferske sprekker

Tester

LBT@36cmQ3 Bryter Ikke lett eller glatt. Svært store kantkorn. 3-5mm. Det svake laget er tykt. Underliggende snø er hard men ujevn.

LBT@8cmQ1 Bryter lett og glatt ved isolering. Svakt lag av kant under meget hardt fokksnøflak.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV

ObsID: 255023

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:12

1235 moh

Bobby (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bobby
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bobby

Tester

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt mye løssnø, mer bunden og noe fokksnø på utsatte steder.

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

5 cm F SH 2 mm, 10 cm 1F RGxf 1 mm, 28 cm P RG 1 mm, 12 cm P RG 1 mm, 1 cm 4F FC 1 mm, 15 cm P RG 1 mm, 1 cm 4F FC 1 mm, 25 cm P RG 1 mm, 5 cm K MFcr 2 mm

ObsID: 254990

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 14:05

1154 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Blå: Hardt lag av smelteformer Rød: Brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@85cmQ3 Løste ut ved hardt slag

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Stedvis solpåvirket rim i overflaten

Vær

-10,3 °C

Snøprofil

0,5 cm 1F MFcr, 20 cm F FC 4 mm D, 30 cm 1F RG/FC 3 mm D, 5 cm F FC 3 mm D, 5 cm K MF, 5 cm F FC 3 mm, 15 cm P MF/FC 3 mm, 1 cm I IF, 7 cm F FC 5 mm Øvre del, 10 cm K MF -10,5 °C @ 0 cm, -9,9 °C @ 10 cm, -9,5 °C @ 20 cm, -8,8 °C @ 30 cm, -6,9 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm Profil gravd i SØ vendt helning på 1150 moh. LBT løsner først ved hardt slag, og da i dypt kantkornlag i gammel snø. God binding i snøen over.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Undersøkelse er gjort i et S-SØ heng

ObsID: 255021

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:54

1175 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Isolert, før test

Snøprofil

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Øverste fokklag 10cm ga etter. Slo sprekker.

Notater

Rapport fra Bendix inneholder snøprofil

Tester

LBT@75cmQ3 120cm snødybde. LBT til 80 cm. 3cm beger lag. 3mm korn, 4f, oppbyggende. Harde slag for brydd.

ObsID: 255029

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:52

1171 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Løsnet under skiløper
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bendix
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

40 cm 4F RGxf 2 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 3 cm 4F DH 4 mm D, 42 cm K MF 3 mm D -13,5 °C @ 0 cm, -11,5 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Øverste fokklaget løsnet i flak, veldig lokalt og lav forplantningsevne. SV - vendt.

Tester

LBT@75cmQ3 Hard belastning, 3mm beger , 4f, 3cm tykt, oppbyggende.

ObsID: 255027

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:36

1046 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Runding på bildet er hvor profilen ble laget, ca 50 over LBT
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@80cmQ1 Ca 80 cm avrundet korn med hardhet fra 1F til P ned til bruddpunkt. Bruddpunkt bestod av 1 cm kantkorn. Bruddet skjedde lett og bruddplaten var glatt. 1 cm MF over og under kantkornet.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 7,1 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels

Snøprofil

12 cm F DF 1 mm D, 9 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm K 2 mm D, 22 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 6 cm K MF 3 mm D -7,9 °C @ 1 cm, -7,3 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 65 cm Profilen ble laget i 27 graders helling i sør østlig retning Ca. 50 meter over LBT

ObsID: 255025

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 13:31

1324 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V gammelt str 2-3 skred
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S

Faretegn

Ingen faretegn observert Korte sprekker rundt skia på de små flaka som lagde hulrom liggende på et tjukt helt løst lag med kantkorna snø. Så flere flakskred som har gått en eller annen gang ila de siste ukene. Vanskelig å se på avstand, men de var ikke ferske de vi så.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har flytta seg endel snø, og her er det enkelte små flak på ca 5 cm tjukk hard fokksnø som er lette å løse ut. Disse kan jo være tjukkere, mykere og større andre steder muligens. Her er det stort sett hardpakka oppe i høyden, og ubunden snø lenger nede. Og jeg vil tro at det skal mye til å påvirke kantkornalaga nedover i snødekket. Opplever Fg 2 her i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Vi så noe i det fjerne som vi lurte på om var et ferskt skred, men det er umulig å vite med sikkerhet. Som sagt mange gamle flakskred i omr

ObsID: 254955

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 12:16

1131 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør

Tester

ECTN28@19cmQ1 God

Snøprofil

4 cm F DF, 15 cm 1F RG, 0,3 cm F FC, 30 cm P RG/RGxf, 1 cm F FC, 50 cm K MFcr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254924

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 12:10

945 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning SØ
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun

Vær

Innsyn alle himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@80cmQ3 80cm snødybde. Veldig stabilt, løsnet ikke i test. Veltet blokk for hand. Brudd ved bakken, 4mm kantkorn 5cm lag. Hele blokk bundet snø.

ObsID: 255031

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 11:45

856 moh

JKF (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JKF Kommentar:  To svake lag. Begge bryter ikke veldig lett. Nederste brøt først Q3. Øverste, Q1.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JKF Kommentar:  Oversikt over gjeldene fjellside
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  JKF
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBTQ1

LBTQ3

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 2% skyer

Snøprofil

1 cm 1F MF 1 mm/2 mm D-M, 8 cm F DF/FC 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm/3 mm Hele laget, 40 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm 4F RG/FC 1 mm/2 mm D Hele laget, 10 cm 1F RG 1 mm D, 114,5 cm P RG 1 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -9,5 °C @ 40 cm, -8,1 °C @ 50 cm, -7,5 °C @ 60 cm, -7 °C @ 70 cm, -6 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 90 cm, -5 °C @ 100 cm, -4,8 °C @ 110 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV

Notater

Fine skiforhold SØ-vendt. Tendenser til hardt fokksnølag mot toppen.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 255026

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 11:44

1051 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot SV

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vindtegn etter vin fra NØ. Ikke særlig vindpåvirka før vi kom opp i denne høyden. Ikke observert faretegn så langt. Tynt p-hardt fokksnø lag over herlig miks av kantete saker

ObsID: 254915

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 11:28

839 moh

Anders (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Kraften fra slag har knust halve bredden av blokka.

Tester

LBT@35cmQ3 Svakt lag; kantkorn, 1mm. Det svake laget er 4-5 cm tykt. Bryter ikke lett eller glatt. Underliggende lag er mykt. Ingen evne til foplantning.

LBT@10cmQ2 Bryter lett men ikke glatt. Svakt lag: Kantkorn. 0,7mm. Underliggende og overliggende snø myk. Dårlig evne til forplantning.

ObsID: 255024

Voss / Voss

Snø

12.02.2021 kl. 10:46

770 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd 100cm nede
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Ikke bruddet i testen.

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@100cmQ2 115cm snødybde på teststed, 29 grader. Brudd ved harde slag. 4cm lag RGxf@2mm. Dypt nede, liten sannsynlighet for påvirkning av skiløper.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S

ObsID: 255030

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

12.02.2021 kl. 05:54

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254828

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 14:10

1023 moh

JES (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES Kommentar:  Uthevet svake lag iht snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@110cmQ3 Utført på samme blokk som forrige LBT (25°). Gled ikke ut.

LBT@26cmQ1 Brøt lett-medium. Relativt glatt glidning i 25° helning.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s Nydelig vintervær. Kaldest i dalbunnen og progressivt varmere oppover.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

Notater

Godt skiføre i Ø-SØ vendt side under 30°.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Over 800 moh Observert i andre siden av dalen. Små naturlig utløste i bratte heng.

Snøprofil

1 cm 1F RG D, 25 cm 4F/1F RGxf/RG 2 mm/1 mm D, 2 cm F FC 1 mm/2 mm Hele laget, 82 cm P RG D Tett og kompakt., 5 cm F-4F FC/DH 3 mm/5 mm Hele laget Noen sammenfryste DH i øvre del., 20 cm K MF D Ukjent tykkelse på lag. Gikk videre ned mot bakken. Fast hele veien. Utført i 25° helning SØ vendt. Snøprofilen ansees som relevant for denne delen av fjellsiden og henget 50m lengre sør.

ObsID: 254765

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 14:04

1128 moh

Vebjørn (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Vebjørn

Tester

CTV@15cmQ2 God

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stort sett løssnø i østlig side, noe mer hardpakket på vindutsatte steder

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flak løsner med lett tilleggsbelastning, men på få, vindutsatte plasser (østvendt side) Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -13 °C 3 m/s

Snøprofil

15 cm K RG 1 mm, 10 cm 4F FC 1 mm, 3 cm F FC 1 mm, 30 cm P RG 1 mm, 6 cm 4F FC 2 mm, 30 cm I MF 3 mm

ObsID: 254755

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 14:00

1027 moh

Stian (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stian
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stian Kommentar:  Bilde av lag på stedet drønnet skjedde
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Stian Kommentar:  Gir ett inntrykk av været i området
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stian
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stian
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@90cmQ3 Det svake laget var 5cm, 2mm krystaller, innenfor en meter fra overflaten, og overliggende snø var bunden. Krever stor tilleggsbelastning

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt lite løssnø i området, men i lavtliggende og le områder finne man 10-20cm løssnø. Er videre stor variasjon i snødekket og dybde. Opplever både harde vindpåvirket områder og løssnøområder.

Snøprofil

1 cm F SH 0 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 14 cm 1F DF/FC 2 mm D, 20 cm P RG D, 5 cm 4F FC/FC D, 45 cm P RG D -18 °C @ 1 cm, -14,9 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -8,7 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm Gravde 90 cm ned i snøen, men ikke ned til bakken.

Faretegn

Drønn i snøen Opplevde et drønn i snøen på østlig side av fjellet. Drønnet skjedde i et flatere parti. Liten forplantning lokalt. Bilde ligger vedlagt.

Skredfarevurdering

1 Liten Faren er tilstede der snøen er vindpåvirket og snømengden er liten. Varslet faregrad er for høy De stedene med vindpåvirket var snødekket tynt og de svake lagene var høye(3-5cm)

Vær

Ikke nedbør -16 °C 1 m/s fra N ↓

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø Det finnes svake lag, men faren er der det ligger vindtransportert snø. Og lite snødekke. Kun observasjon på østlig side.

Skredaktivitet

11. feb. 0-6 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Over 1100 moh Noen mindre tørre løssnøskred observert i bratte heng.

ObsID: 254764

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:53

1075 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  laffen@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  laffen@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  laffen@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s

Tester

LBTQ2 Bryter lett

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø

Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm D, 10 cm F DF/FCxr 1 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm K MFcr 3 mm D, 3 cm F FC/DH 5 mm/5 mm D Hele laget, 5 cm 1F FC/MFpc 3 mm D -18,4 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm

ObsID: 254750

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:37

1008 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Ferske sprekker øverste 10 cm
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mindre flak 10-20cm, løsnet ved lett belastning

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Øverste 10-15 cm

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Tester

LBT@35cmQ2 3mm kantkorn (beger)

Skredproblem

Tørre løssnøskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut S, SV Tydlig bundet lag over og under det svake laget beskrevet i testen. Ved litt belastning kom drønn fra det svake laget.

ObsID: 254772

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:35

1116 moh

Oyvsko (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Oyvsko
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Oyvsko
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@35cmQ2 Brudd ved mye tilleggsbelastning

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

27 cm 1F/P RG 1 mm D, 6 cm 1F RG/FC 1 mm D, 20 cm K RG 1 mm D, 52 cm P MF 2 mm D -22 °C @ 0 cm, -18 °C @ 10 cm, -14,6 °C @ 20 cm, -10,7 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -7,8 °C @ 50 cm, -6,3 °C @ 60 cm, -5,4 °C @ 70 cm, -4,8 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 90 cm, -3,8 °C @ 100 cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite drønn

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s

ObsID: 254753

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:35

884 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Floern

Tester

LBT@50cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent NØ, Ø Øverste 10 cm er DF, resterende 40 cm er fast. Underliggende snø er fast.

ObsID: 254771

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:31

1116 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Østside av Jordalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Overside av snø profilen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Plater er satt i hvor det er kantkornlag. Kollaps etter LBT i det nedre laget på ca 100cm
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@100cmQ2 Mulig brudd i det øvre kantkorn laget (dybde 53cm) men uten at laget løsnet. Nedre kantkorn lag på ca 5 cm (dybde 100cm) løsnet etter relativt hard klapping med spade. Vurdering av faren: kan løsne med stor tilleggsbelastning.

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

-8 °C

Snøprofil

0,5 cm F DF 1 mm D, 53 cm 1F/K RG 1 mm/2 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm D, 22 cm P/K MF 1 mm/4 mm D, 5 cm 4F FC/FCxr 2 mm D Hele laget, 32 cm P/K MF 1 mm/3 mm D -20 °C @ 0 cm, -16,8 °C @ 10 cm, -13,8 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 70 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -2,9 °C @ 90 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 110 cm, -1,1 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 127,5 cm Profilen er laget i østside

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Motsatt side av dalen

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 254773

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:27

1110 moh

Anders (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Anders
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Hardt flak over kantkorn. Opptil 15 cm tykt på de tykkeste stedene.

Tester

CTM@15cmQ2 Middels Kantkorn over tynt lag smelteformer. Tok CT etter LBT for å se om vi fikk svar i noen av lagene høyt i dekket.

LBT@63cmQ3 Lag av kantkorn. Brøt ikke lett eller glatt.

Snødekke

112 cm totalt Vindpakket hard Flak i toppen gjelder. kun enkelte små lommer etter siste østavind. Vi oppsøkte steder med flak i toppen av dekket. Ellers løst fint skiføre med blandet rim/kant i toppen.

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm D, 0,5 cm F FC 1 mm D, 13 cm 4F FC/RGxf 1 mm D, 7 cm 4F/1F FC 1 mm D, 0,5 cm K MF D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P FC/RGxf 1 mm D, 2 cm K MF D, 1 cm 4F FC 2 mm D Brudd LBT Q3 -17 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm Total dybde: 112cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-13 °C 1 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Denne vurderingen tar utgangspunkt i svakt lag på LBT langt nede i dekket. Dette laget skal mye til å påvirke, mens det finnes kantkorn lengre opp som ligger under tynne flak. I vestlige heng med mer fokksnø i toppen vil det være sannsynlig å løse ut skred med liten tilleggsbelastning

ObsID: 254761

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 12:30

965 moh

JKF (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JKF Kommentar:  Tynne fokksnøflak som sklir lett og enkelt kan fjernutløses.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JKF Kommentar:  Skytende sprekker i tynt fokksnølag ligger på mykt lag av kantkorn.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn i tilknytning tynne lag av fokksnø som ligger SV-vendt.

Notater

I de fleste SV-vendte partier, spesielt nært ryggformasjoner ligger det tynne fokksnøflak oppå et veldig løst lag av kantkorn. Disse kan enkelt fjernutløses av en skiløper. De fleste omkringliggende ryggformasjoner er avblåst av siste markante vind som i dette området har kommet fra NØ.

ObsID: 254766

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 11:48

874 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Q2 2mm kantkorn

Vær

Ikke nedbør

Tester

LBT@70cmQ2 Harde slag for brudd

LBT@30cmQ2 Brudd ved middels sterke spadeslag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut NØ, Ø Øverste lag 10cm, er mykt DF. Underliggende snø er hardt.

ObsID: 254769

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 11:00

1133 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Vestsiden av Kråkenosi
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Sprekkdannelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Sprekkdannelse går til brudd i vestvendt heng omtrent 1100 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø i vestvendt heng løser ut med belastning av skiløpere. Bryter på svakt lag av kantkorn over 1 mm, svakt lag er 10 cm tykt.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert fra vei: to naturlig utløste skred i vestvendt heng på rundt 1200 moh.

Notater

Skiløper har også løst ut fokksnø på svakt lag i lite sørvendt heng

ObsID: 254763

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 10:55

747 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Nord til nordvest vendt terreng 1300moh, kråkenosi
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Samme skred, på avstand

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Uvisst når dette gikk

Tester

LBT@30cmQ2 Tydlig svakt lag med 3mm kantkorn. 30 cm fra overflaten, mykt over.

ObsID: 254754

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 10:55

745 moh

Floern (Ukjent)

Tester

LBT@30cmQ2 Østlig heng. Test gjort under tregrensen og i konveks terreng med total snødybde 165 cm. Øvre snølag er DF. Nedre skala av Q2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent Ø

ObsID: 254762

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 10:00

859 moh

skatman (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  skatman
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  skatman
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  skatman

Tester

LBT@100cmQ3 det svake laget lå på ca 30 cm dybde. løs ubundet snø over.

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag varierende dybde på snøen i observasjonsposisjon. Fint skiføre, men med et svakt lag av kantkorn ca 30 cm under en pakke med avrundet kantkorn. Overflateterim på toppen.

Snøprofil

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Sannsynlig i observert heng ved mer enn 30 grader. varierende grad av markant svakt lag.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0,5 m/s fra SØ ↖

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Ukjent

Notater

observasjonen er gjort ved 30 graders henget like ved, og er et forsøk på å beskrive henget. Det er ikke representativt for resten av fjellsiden.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254767

Voss / Voss

Snø

10.02.2021 kl. 16:06

914 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  På rygg mot vest. 900moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Ser kjipt ut mange plasser mot øst over tregrensa, men det var det ikkje. Riffelschnee, magisk skiføre. Beste så langt i 2021.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  LBT i skavel

Tester

ECTN21@30cmQ3 God

ECTPV@4cmQ2 Dårlig

LBT@4cmQ2 Løsna ved frigjøring. Nedføyka rim/snø og litt kant løsna under P hardt fokksnø lag.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen er det fryd og gammen. Mjuk laus snø. Kantkorn og rim i skjønn forening. Frå tregrensa og opp (ca700moh) er det vindpakka hard på ryggar og mjuk ubunden snø i søkk. 'Riffelshcnee'. Rim og kant. Vannvittig bra skiføre. Avblåst på dei høgaste toppane. Gjekk opp i øst vendt side.

Snøprofil

3 cm P-K RG 0 mm D, 15 cm F DF/SHxr 2 mm/4 mm D, 12 cm 1F-P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 8 cm F FC 1 mm/3 mm D, 28 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm D, 7 cm F DH 3 mm D, 25 cm P-K MFcr/FC D -13,7 °C @ 0 cm, -12,8 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -7,4 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde profil i vestvendt leheng bak rygg. Litt usikker på om det var den mest representative plassen. Men alle skredproblema var tilstede, kan vere denne plassen var avblåst for ei veke sidan.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø sprekker opp

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak oppå rim/kantkron er det aktuelle problemet idag. Det løsner lett, men det er veldig varierande med snømengde der som vinden har laga fokksnøflak, så det blir mest sannsynlig begrensa med områder der skredproblemet finst. Kantkorn lenger nede i snødeket er som det har vært den siste tida, rolig. Usikker. Det er meldt kaldt til over helga så rim og kantkorn under fokksnøen blir værande som eit problem vil eg tru, sidan det var såpass løst(F). Varslet faregrad er for høy Følte det var meir fg2 enn 3 her på Hamlagrø som eg var idag, men kan vere fg3 andre områder i regionen.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra N ↓ Kaldt og fint. Sole varmar litt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 800 moh Nedføyka rim og delvis nedbrutt snø under delvis hard fokksnø. Det er og små kantkorn innimellom. Der snødekket er hardt nok, men ikkje for hardt er det lett å løyse ut fokksnø flak. Vanskelig å anslå skredstørrelse, men tipper str 2 til kanskje 3.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254567

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:45

1100 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bgodø

Tester

LBT@25cmQ2 Brudd i lag med kantkorn på 3 mm. Svakt lag under 3 cm tykt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørt enkelte drønn, ingen skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Inversjon

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent Kankornlaget er i alle himmelretninger. Avhengig av vindtransportert snø over

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt inn i bratte lehellinger og i alle himmelretninger

ObsID: 254546

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:40

1092 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Ser østover fra observasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bendix
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Bruddkant LBT @25cm kantkorn 3mm

Tester

LBT@25cmQ2 Kantkorn på 3mm i brudd

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn med noe forplantning. Hadde veldig god sikt og har ikke sett andre faretegn.

Vær

Ikke nedbør -9,4 °C 0 m/s Rundt 50% skydekke 0800 Inversjon, 10 grader forskjell fra 330-970 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornlag i alle sider, varierende dybde, vindpåvirkning som avgjør om dette blir et problem.

Notater

Dag 2 i området, liten totaloversikt.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254549

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:29

1105 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning nord
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning sør
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Av brudd Q2
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Av brudd Q2

Tester

LBT@25cmQ2 I brudd 3mm kantkornkrustaller

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Avhengig av vind og terreng, kan øveste 8 cm transporteres

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite, lokalt 3m forplantning. Ingen skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør 9,6 °C God sikt alle himmelretninger. Skyer på morgen 50%. Inversjon, kaldere i søkk.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent Kantkorn laget finnes sannsynligvis over alt i området. Vindtransportert snø inn i le soner, over dette laget vill kunne skape ett skredproblem

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i alle himmelretninger og lesider

ObsID: 254547

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:03

1099 moh

snøsokk (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  snøsokk Kommentar:  Tynt lag av fokksnø oppå over kantkorn dannet i overflaten.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i nedføyket overflatekantkorn.

ObsID: 254539

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1102 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Floern Kommentar:  Mot øst.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Floern Kommentar:  Bildet viser bruddkanten. Øverst i bildet ser du også overflaterimet som er typisk på overflaten i området.

Tester

LBT@25cmQ2 Svakt lag mindre enn 3 cm. Størrelse kantkorn i brudd = 3 mm.

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokale drønn som ikke har vist tegn til å spre seg. God sikt, vindstille, stabilt kaldt (-9 grader)

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Skyet i morgentimene, ca 50% skydekke. Inversjon: temp nede i dalen = -22 grader, temp over 1000 moh. - grader.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornlaget finnes i alle himmelretninger. Det som er avgjørende er om det er fokksnø eller vindtransportert snø over.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt mot bratte lesider i alle himmelretninger.

ObsID: 254548

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1076 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@82cmQ3 Ligger som kommentar i profilen

Snøprofil

1 cm F SH 6 mm D, 7 cm F DF/FC 2 mm D, 40 cm P RG 2 mm D, 22 cm 1F/P RGxf 2 mm D, 8 cm P/K MF/IF 2 mm D, 4 cm 4F DH 5 mm D LBT Q3, 90 cm K/I MF 2 mm D -17,8 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -12,1 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm Profilen er tatt i et område med over gjennomsnittlig snødybde. Ikke representativt for området.

ObsID: 254555

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1102 moh

FinnÅge@330 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FinnÅge@330 Kommentar:  Ca 10 cm transportert snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm F SH 6 mm D, 2 cm 1F FC 3 mm D, 20 cm 4F RG/RGxf 2 mm D, 105 cm 1F/K RG 2 mm/5 mm D, 25 cm P/K MF 2 mm D -19 °C @ 1 cm, -8,5 °C @ 70 cm, -4,4 °C @ 150 cm Profil går til 150 cm av total dybde på 260 cm Øverste kantkornlaget består av vindtransportert kantkorn, som er blitt avrundet og bundet som flak

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ingen faretegn observert

ObsID: 254551

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:57

1117 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  Rim og fokksnø på toppen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr - Mer løssnø(10-20cm) lavt i terrenget. - Rimet ligger over hard fokksnø enkelte steder mot toppen. - Terrenget bærer preg av vind fra ØST. -

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm, 10 cm 1F RG 1 mm, 10 cm K MF, 1 cm 4F FC/RG 5 mm, 1 cm K MF, 1 cm 4F RG/FC 3 mm, 1 cm K MF, 20 cm 1F/P RG, 10 cm K MF, 20 cm 1F RG, 60 cm K MF -17 °C @ 1 cm, -16,4 °C @ 8 cm, -16 °C @ 18 cm, -14,5 °C @ 28 cm, -14 °C @ 29 cm, -13 °C @ 30 cm, -12,4 °C @ 32 cm, -10 °C @ 52 cm, -8,5 °C @ 62 cm, -6,5 °C @ 82 cm, -3,5 °C @ 110 cm, -0,3 °C @ 135 cm -Profilen er Nordvest-vendt - 1127moh

Faretegn

Drønn i snøen Lite drønn på 1050moh, ØST av høyde.

Skredfarevurdering

- Finnes svake lag i snødekket, faregraden avhenger av mengde snø, og hardhet over disse svake lagene. - Ingen merkbar endring Faregrad ikke vurdert, pga. ikke gjennomført stabilitetstest.

Vær

9 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV - ingen stabilitetstest gjennomført, men snøpakken er hard og virker solid.

Skredaktivitet

10. feb. 0-6 (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst V Sett fra vei, antatt 1-3 dager gammelt.

ObsID: 254553

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:45

1060 moh

Ræggen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ræggen

Snødekke

135 cm totalt 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Snøprofil

2 cm F SH 6 mm D, 12 cm 4F FC/DF 2 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 3 mm D Hele laget Glatt, 13 cm P RG/RGxf 2 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 2 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm, 2 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 20 cm P MF/MFcl 4 mm Kornstørrelse fra 1-6mm -14 °C @ 1 cm, -15 °C @ 5 cm, -12 °C @ 22 cm, -11 °C @ 24 cm, -10 °C @ 27 cm, -8 °C @ 60 cm, -6 °C @ 76 cm, -4,5 °C @ 86 cm, -4,2 °C @ 100 cm

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen på flater og i skålterreng ved stor tillegsbelastning (4 pers). Tynt snødekke. Ingen sprekker.

Vær

1 m/s fra Ø ← - 11°C. Sol og fint vær

Notater

1090 Moh. I Sør-vestvendt side.

ObsID: 254542

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:45

1073 moh

Vebjørn (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vebjørn Kommentar:  Skytende sprekker, oppsøkt og fremprovosert i slakt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vebjørn Kommentar:  -10, vindstille
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt tørr løssnø, mykt/hard vindpakket snø på utsatte steder

Snøprofil

5 cm F FC 1 mm, 10 cm 4F FCxr 1 mm, 10 cm 4F FC 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 10 cm 1F RG 2 mm, 80 cm K MF 2 mm -13 °C @ 0 cm, -9 °C @ 25 cm, -5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 120 cm

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn på flatere, litt lunere områder

Vær

Ikke nedbør

Notater

1090moh, sørvestvendt side

ObsID: 254543

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:00

1077 moh

Bendik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bendik
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bendik
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bendik Kommentar:  Bilde tatt på toppen av ryggen. Fra vest mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

103 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Snøprofil

0,5 cm F SH 6 mm D, 15 cm F DF/FC 2 mm D, 5 cm P MF 1 mm D, 16 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm P MF 1 mm D, 2 cm K MFcr 3 mm D, 2 cm P MF 2 mm D, 20 cm K MF 2 mm D, 10 cm F FC 5 mm D, 28 cm K MF 2 mm D -15 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert på vestside

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

ObsID: 254545

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:45

1076 moh

skatman (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skatman
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Tørt og kaldt i en lang periode nå. det lages rim og kantkorn påoverflaten. Noen plasser tegn på vindpåvirket snø.

Snøprofil

0,5 cm F SH/DH 2 mm/3 mm D, 1 cm 1F RG/FC 1 mm D, 5 cm F FC 1 mm D, 40 cm 1F/P RG 1 mm D, 2 cm 4F/1F FC/RGxf 1 mm/2 mm D, 15 cm P RG 1 mm/2 mm D, 3 cm 1F RGxf 2 mm D, 40 cm P RG/MF 1 mm D, 2 cm 4F FC/DH 1 mm/3 mm D, 40 cm K/P+ MFcl 1 mm/1 mm D -17 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -6,5 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,5 °C @ 90 cm, -4 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3 °C @ 120 cm, -2,8 °C @ 130 cm, -2,2 °C @ 150 cm mangler siste 30cm til bakken

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små lokale drønn, dog mange plasser i området

Vær

Ikke nedbør -9,2 °C 1 m/s fra NØ ↙ Blå himmel og sol. så å si vindstille.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent SV over 1200 moh Snøprofil vil variere fra sted til sted lokalt. Ikke gjort snøprofil i brattere terreng på samme sted.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254552

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:30

1085 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F SH/FC 6 mm, 6 cm F DF/FC 3 mm, 42 cm 1F RG/FC 2 mm Tynt skarelag 18 cm ned fra øvre lag., 13 cm 1F/P MF 2 mm, 8 cm K IF/MFcl, 2 cm 1F FC 2 mm, 8 cm K IF/MFcl, 21 cm P MF 2 mm, 53 cm K MF 2 mm -13,5 °C @ 0 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 140 cm, 0 °C @ 160 cm Snøprofilen er ikke representativ for området. Leside i østlig helling.

ObsID: 254554

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:00

1080 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  LBT Q3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Andre dag i området.

Tester

LBT@82cmQ3

Snøprofil

1 cm F SH 6 mm D, 7 cm F DF/FC 2 mm D, 40 cm P RG 2 mm D, 22 cm 1F/P RGxf 2 mm D, 8 cm P/K MF/IF 2 mm D, 4 cm 4F DH 5 mm D Ved LBT test, brudd i dette lag. Q3, 90 cm K/I MF 2 mm -17,8 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -12,1 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm Ikke representativt for det generelle skredproblemet, da det varierer veldig i snømengde.

ObsID: 254558

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2021 kl. 11:42

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Er noen svake lag i snøen fortsatt. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

ObsID: 254483

Voss / Voss

Snø

09.02.2021 kl. 13:53

959 moh

BrittMari@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.800 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.960 moh - utsikt mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.960 moh - utsikt mot sørvest

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Fin laussnø i skogen, meir varierande skiføre jo lengre opp ein kjem. Hard, vindpakka snø over tregrensa, ikkje veldig bra skiføre. Avblåst på toppane.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransportert snø over tregrensa

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra Ø ←

ObsID: 254396

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.02.2021 kl. 13:45

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær.

ObsID: 254364

Voss / Vik

Snø

09.02.2021 kl. 13:43

1158 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Glatt brudd 6 cm tykt lag og 3 mm store krystaller.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bryter lett og glatt i svakt lag av kantkorn ca 20 cm ned i snødekket.

ObsID: 254367

Voss / Voss

Snø

09.02.2021 kl. 11:01

947 moh

Skipatrulje Voss Tor (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Skipatrulje Voss Tor Kommentar:  Testheng ved Horgaletten. Liten belastning.

Skredhendelse

9. feb 10:08 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Nær rygg Kontroll av testheng. (Skilpatrulje) Gjekk ut så lett at eg nett ville nemne det. Bortimot fjernutløyst.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 254339

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org