Snøskredvarsel for Voss torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det kan være lett å løse ut skred der fokksnø legger seg på et vedvarende svakt lag av kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut skred i områder med fokksnø som ligger på et svakt lag av kantkorn. I enkelte utsatte heng kan skred blir store. Skredfaren er i stor grad knyttet til vindtransport av snø. I områder som ikke har fått vind av betydning vil dette problemet være mindre eller fraværende. Det er kaldt vær og snødekket stabiliseres sakte. Et svake lag av kantkorn dypere i snødekke kan fortsatt være mulig å påvirke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Der snøoverflata er ubunden er skredfaren lavere.
Snødekket er vindpåvirket og det ligger fokksnøflak med ulik hardhet i høyden, mens det i skjermede formasjoner og skogen fortsatt er løs snø. Snødekket er ujevnt fordelt med lite snø på vindutsatte plasser - det er mindre snø i fjellet enn normalt for årstiden.
Det ligger rim og kantkorn under den siste fokksnøen noen steder. Det er også kantkorn under skarelag dypere i snødekket.
Skipatruljen i Voss rapporterte at det var lett å løse ut skred tirsdag.
Mye drønn og lange skytende sprekker i fersk fokksnø som ligger over svakt lag av kantkorn den siste tiden.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-20 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Klarner opp om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 14:10

1023 moh

JES (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES Kommentar:  Uthevet svake lag iht snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

1 cm 1F RG D, 25 cm 4F/1F RGxf/RG 2 mm/1 mm D, 2 cm F FC 1 mm/2 mm Hele laget, 82 cm P RG D Tett og kompakt., 5 cm F-4F FC/DH 3 mm/5 mm Hele laget Noen sammenfryste DH i øvre del., 20 cm K MF D Ukjent tykkelse på lag. Gikk videre ned mot bakken. Fast hele veien. Utført i 25° helning SØ vendt. Snøprofilen ansees som relevant for denne delen av fjellsiden og henget 50m lengre sør.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s Nydelig vintervær. Kaldest i dalbunnen og progressivt varmere oppover.

Tester

LBT@110cmQ3 Utført på samme blokk som forrige LBT (25°). Gled ikke ut.

LBT@26cmQ1 Brøt lett-medium. Relativt glatt glidning i 25° helning.

Notater

Godt skiføre i Ø-SØ vendt side under 30°.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Over 800 moh Observert i andre siden av dalen. Små naturlig utløste i bratte heng.

ObsID: 254765

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 14:04

1128 moh

Vebjørn (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Vebjørn

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stort sett løssnø i østlig side, noe mer hardpakket på vindutsatte steder

Snøprofil

15 cm K RG 1 mm, 10 cm 4F FC 1 mm, 3 cm F FC 1 mm, 30 cm P RG 1 mm, 6 cm 4F FC 2 mm, 30 cm I MF 3 mm

Vær

Ikke nedbør -13 °C 3 m/s

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flak løsner med lett tilleggsbelastning, men på få, vindutsatte plasser (østvendt side) Varslet faregrad er riktig

Tester

CTV@15cmQ2 God

ObsID: 254755

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 14:00

1027 moh

Stian (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stian
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stian Kommentar:  Bilde av lag på stedet drønnet skjedde
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Stian Kommentar:  Gir ett inntrykk av været i området
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stian
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stian
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø Det finnes svake lag, men faren er der det ligger vindtransportert snø. Og lite snødekke. Kun observasjon på østlig side.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt lite løssnø i området, men i lavtliggende og le områder finne man 10-20cm løssnø. Er videre stor variasjon i snødekket og dybde. Opplever både harde vindpåvirket områder og løssnøområder.

Snøprofil

1 cm F SH 0 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 14 cm 1F DF/FC 2 mm D, 20 cm P RG D, 5 cm 4F FC/FC D, 45 cm P RG D -18 °C @ 1 cm, -14,9 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -8,7 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm Gravde 90 cm ned i snøen, men ikke ned til bakken.

Vær

Ikke nedbør -16 °C 1 m/s fra N ↓

Skredfarevurdering

1 Liten Faren er tilstede der snøen er vindpåvirket og snømengden er liten. Varslet faregrad er for høy De stedene med vindpåvirket var snødekket tynt og de svake lagene var høye(3-5cm)

Tester

LBT@90cmQ3 Det svake laget var 5cm, 2mm krystaller, innenfor en meter fra overflaten, og overliggende snø var bunden. Krever stor tilleggsbelastning

Skredaktivitet

11. feb. 0-6 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Over 1100 moh Noen mindre tørre løssnøskred observert i bratte heng.

Faretegn

Drønn i snøen Opplevde et drønn i snøen på østlig side av fjellet. Drønnet skjedde i et flatere parti. Liten forplantning lokalt. Bilde ligger vedlagt.

ObsID: 254764

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:53

1075 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  laffen@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  laffen@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  laffen@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm D, 10 cm F DF/FCxr 1 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm K MFcr 3 mm D, 3 cm F FC/DH 5 mm/5 mm D Hele laget, 5 cm 1F FC/MFpc 3 mm D -18,4 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s

Tester

LBTQ2 Bryter lett

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø

Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 254750

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:37

1008 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Ferske sprekker øverste 10 cm
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mindre flak 10-20cm, løsnet ved lett belastning

Tester

LBT@35cmQ2 3mm kantkorn (beger)

Skredproblem

Tørre løssnøskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut S, SV Tydlig bundet lag over og under det svake laget beskrevet i testen. Ved litt belastning kom drønn fra det svake laget.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Øverste 10-15 cm

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 254772

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:35

1116 moh

Oyvsko (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Oyvsko
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Oyvsko
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

27 cm 1F/P RG 1 mm D, 6 cm 1F RG/FC 1 mm D, 20 cm K RG 1 mm D, 52 cm P MF 2 mm D -22 °C @ 0 cm, -18 °C @ 10 cm, -14,6 °C @ 20 cm, -10,7 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -7,8 °C @ 50 cm, -6,3 °C @ 60 cm, -5,4 °C @ 70 cm, -4,8 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 90 cm, -3,8 °C @ 100 cm

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s

Tester

LBT@35cmQ2 Brudd ved mye tilleggsbelastning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite drønn

ObsID: 254753

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:35

884 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Floern

Tester

LBT@50cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent NØ, Ø Øverste 10 cm er DF, resterende 40 cm er fast. Underliggende snø er fast.

ObsID: 254771

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:31

1116 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Østside av Jordalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Overside av snø profilen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Plater er satt i hvor det er kantkornlag. Kollaps etter LBT i det nedre laget på ca 100cm
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

0,5 cm F DF 1 mm D, 53 cm 1F/K RG 1 mm/2 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm D, 22 cm P/K MF 1 mm/4 mm D, 5 cm 4F FC/FCxr 2 mm D Hele laget, 32 cm P/K MF 1 mm/3 mm D -20 °C @ 0 cm, -16,8 °C @ 10 cm, -13,8 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 70 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -2,9 °C @ 90 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 110 cm, -1,1 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 127,5 cm Profilen er laget i østside

Vær

-8 °C

Tester

LBT@100cmQ2 Mulig brudd i det øvre kantkorn laget (dybde 53cm) men uten at laget løsnet. Nedre kantkorn lag på ca 5 cm (dybde 100cm) løsnet etter relativt hard klapping med spade. Vurdering av faren: kan løsne med stor tilleggsbelastning.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Motsatt side av dalen

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 254773

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 13:27

1110 moh

Anders (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Anders
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Hardt flak over kantkorn. Opptil 15 cm tykt på de tykkeste stedene.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Denne vurderingen tar utgangspunkt i svakt lag på LBT langt nede i dekket. Dette laget skal mye til å påvirke, mens det finnes kantkorn lengre opp som ligger under tynne flak. I vestlige heng med mer fokksnø i toppen vil det være sannsynlig å løse ut skred med liten tilleggsbelastning

Snødekke

112 cm totalt Vindpakket hard Flak i toppen gjelder. kun enkelte små lommer etter siste østavind. Vi oppsøkte steder med flak i toppen av dekket. Ellers løst fint skiføre med blandet rim/kant i toppen.

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm D, 0,5 cm F FC 1 mm D, 13 cm 4F FC/RGxf 1 mm D, 7 cm 4F/1F FC 1 mm D, 0,5 cm K MF D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P FC/RGxf 1 mm D, 2 cm K MF D, 1 cm 4F FC 2 mm D Brudd LBT Q3 -17 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm Total dybde: 112cm

Vær

-13 °C 1 m/s

Tester

CTM@15cmQ2 Middels Kantkorn over tynt lag smelteformer. Tok CT etter LBT for å se om vi fikk svar i noen av lagene høyt i dekket.

LBT@63cmQ3 Lag av kantkorn. Brøt ikke lett eller glatt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254761

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 12:30

965 moh

JKF (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JKF Kommentar:  Tynne fokksnøflak som sklir lett og enkelt kan fjernutløses.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JKF Kommentar:  Skytende sprekker i tynt fokksnølag ligger på mykt lag av kantkorn.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn i tilknytning tynne lag av fokksnø som ligger SV-vendt.

Notater

I de fleste SV-vendte partier, spesielt nært ryggformasjoner ligger det tynne fokksnøflak oppå et veldig løst lag av kantkorn. Disse kan enkelt fjernutløses av en skiløper. De fleste omkringliggende ryggformasjoner er avblåst av siste markante vind som i dette området har kommet fra NØ.

ObsID: 254766

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 11:48

874 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Q2 2mm kantkorn

Vær

Ikke nedbør

Tester

LBT@70cmQ2 Harde slag for brudd

LBT@30cmQ2 Brudd ved middels sterke spadeslag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut NØ, Ø Øverste lag 10cm, er mykt DF. Underliggende snø er hardt.

ObsID: 254769

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 11:00

1133 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Vestsiden av Kråkenosi
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Sprekkdannelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Sprekkdannelse går til brudd i vestvendt heng omtrent 1100 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø i vestvendt heng løser ut med belastning av skiløpere. Bryter på svakt lag av kantkorn over 1 mm, svakt lag er 10 cm tykt.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert fra vei: to naturlig utløste skred i vestvendt heng på rundt 1200 moh.

Notater

Skiløper har også løst ut fokksnø på svakt lag i lite sørvendt heng

ObsID: 254763

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 10:55

747 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Nord til nordvest vendt terreng 1300moh, kråkenosi
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Samme skred, på avstand

Tester

LBT@30cmQ2 Tydlig svakt lag med 3mm kantkorn. 30 cm fra overflaten, mykt over.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Uvisst når dette gikk

ObsID: 254754

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 10:55

745 moh

Floern (Ukjent)

Tester

LBT@30cmQ2 Østlig heng. Test gjort under tregrensen og i konveks terreng med total snødybde 165 cm. Øvre snølag er DF. Nedre skala av Q2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent Ø

ObsID: 254762

Voss / Voss

Snø

11.02.2021 kl. 10:00

859 moh

skatman (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  skatman
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  skatman
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  skatman

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Ukjent

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag varierende dybde på snøen i observasjonsposisjon. Fint skiføre, men med et svakt lag av kantkorn ca 30 cm under en pakke med avrundet kantkorn. Overflateterim på toppen.

Snøprofil

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0,5 m/s fra SØ ↖

Skredfarevurdering

Sannsynlig i observert heng ved mer enn 30 grader. varierende grad av markant svakt lag.

Tester

LBT@100cmQ3 det svake laget lå på ca 30 cm dybde. løs ubundet snø over.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

observasjonen er gjort ved 30 graders henget like ved, og er et forsøk på å beskrive henget. Det er ikke representativt for resten av fjellsiden.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254767

Voss / Voss

Snø

10.02.2021 kl. 16:06

914 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  På rygg mot vest. 900moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Ser kjipt ut mange plasser mot øst over tregrensa, men det var det ikkje. Riffelschnee, magisk skiføre. Beste så langt i 2021.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  LBT i skavel

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 800 moh Nedføyka rim og delvis nedbrutt snø under delvis hard fokksnø. Det er og små kantkorn innimellom. Der snødekket er hardt nok, men ikkje for hardt er det lett å løyse ut fokksnø flak. Vanskelig å anslå skredstørrelse, men tipper str 2 til kanskje 3.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen er det fryd og gammen. Mjuk laus snø. Kantkorn og rim i skjønn forening. Frå tregrensa og opp (ca700moh) er det vindpakka hard på ryggar og mjuk ubunden snø i søkk. 'Riffelshcnee'. Rim og kant. Vannvittig bra skiføre. Avblåst på dei høgaste toppane. Gjekk opp i øst vendt side.

Snøprofil

3 cm P-K RG 0 mm D, 15 cm F DF/SHxr 2 mm/4 mm D, 12 cm 1F-P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 8 cm F FC 1 mm/3 mm D, 28 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm D, 7 cm F DH 3 mm D, 25 cm P-K MFcr/FC D -13,7 °C @ 0 cm, -12,8 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -7,4 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde profil i vestvendt leheng bak rygg. Litt usikker på om det var den mest representative plassen. Men alle skredproblema var tilstede, kan vere denne plassen var avblåst for ei veke sidan.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra N ↓ Kaldt og fint. Sole varmar litt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak oppå rim/kantkron er det aktuelle problemet idag. Det løsner lett, men det er veldig varierande med snømengde der som vinden har laga fokksnøflak, så det blir mest sannsynlig begrensa med områder der skredproblemet finst. Kantkorn lenger nede i snødeket er som det har vært den siste tida, rolig. Usikker. Det er meldt kaldt til over helga så rim og kantkorn under fokksnøen blir værande som eit problem vil eg tru, sidan det var såpass løst(F). Varslet faregrad er for høy Følte det var meir fg2 enn 3 her på Hamlagrø som eg var idag, men kan vere fg3 andre områder i regionen.

Tester

ECTN21@30cmQ3 God

ECTPV@4cmQ2 Dårlig

LBT@4cmQ2 Løsna ved frigjøring. Nedføyka rim/snø og litt kant løsna under P hardt fokksnø lag.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø sprekker opp

ObsID: 254567

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:45

1100 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bgodø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent Kankornlaget er i alle himmelretninger. Avhengig av vindtransportert snø over

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Inversjon

Tester

LBT@25cmQ2 Brudd i lag med kantkorn på 3 mm. Svakt lag under 3 cm tykt.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt inn i bratte lehellinger og i alle himmelretninger

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørt enkelte drønn, ingen skytende sprekker.

ObsID: 254546

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:40

1092 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Ser østover fra observasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bendix
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Bruddkant LBT @25cm kantkorn 3mm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornlag i alle sider, varierende dybde, vindpåvirkning som avgjør om dette blir et problem.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Vær

Ikke nedbør -9,4 °C 0 m/s Rundt 50% skydekke 0800 Inversjon, 10 grader forskjell fra 330-970 moh

Tester

LBT@25cmQ2 Kantkorn på 3mm i brudd

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn med noe forplantning. Hadde veldig god sikt og har ikke sett andre faretegn.

Notater

Dag 2 i området, liten totaloversikt.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254549

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:29

1105 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning nord
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning sør
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Av brudd Q2
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Av brudd Q2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent Kantkorn laget finnes sannsynligvis over alt i området. Vindtransportert snø inn i le soner, over dette laget vill kunne skape ett skredproblem

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Avhengig av vind og terreng, kan øveste 8 cm transporteres

Vær

Ikke nedbør 9,6 °C God sikt alle himmelretninger. Skyer på morgen 50%. Inversjon, kaldere i søkk.

Tester

LBT@25cmQ2 I brudd 3mm kantkornkrustaller

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i alle himmelretninger og lesider

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite, lokalt 3m forplantning. Ingen skytende sprekker.

ObsID: 254547

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:03

1099 moh

snøsokk (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  snøsokk Kommentar:  Tynt lag av fokksnø oppå over kantkorn dannet i overflaten.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i nedføyket overflatekantkorn.

ObsID: 254539

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1102 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Floern Kommentar:  Mot øst.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Floern Kommentar:  Bildet viser bruddkanten. Øverst i bildet ser du også overflaterimet som er typisk på overflaten i området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornlaget finnes i alle himmelretninger. Det som er avgjørende er om det er fokksnø eller vindtransportert snø over.

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Skyet i morgentimene, ca 50% skydekke. Inversjon: temp nede i dalen = -22 grader, temp over 1000 moh. - grader.

Tester

LBT@25cmQ2 Svakt lag mindre enn 3 cm. Størrelse kantkorn i brudd = 3 mm.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt mot bratte lesider i alle himmelretninger.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokale drønn som ikke har vist tegn til å spre seg. God sikt, vindstille, stabilt kaldt (-9 grader)

ObsID: 254548

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1076 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@82cmQ3 Ligger som kommentar i profilen

Snøprofil

1 cm F SH 6 mm D, 7 cm F DF/FC 2 mm D, 40 cm P RG 2 mm D, 22 cm 1F/P RGxf 2 mm D, 8 cm P/K MF/IF 2 mm D, 4 cm 4F DH 5 mm D LBT Q3, 90 cm K/I MF 2 mm D -17,8 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -12,1 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm Profilen er tatt i et område med over gjennomsnittlig snødybde. Ikke representativt for området.

ObsID: 254555

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1102 moh

FinnÅge@330 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FinnÅge@330 Kommentar:  Ca 10 cm transportert snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,5 cm F SH 6 mm D, 2 cm 1F FC 3 mm D, 20 cm 4F RG/RGxf 2 mm D, 105 cm 1F/K RG 2 mm/5 mm D, 25 cm P/K MF 2 mm D -19 °C @ 1 cm, -8,5 °C @ 70 cm, -4,4 °C @ 150 cm Profil går til 150 cm av total dybde på 260 cm Øverste kantkornlaget består av vindtransportert kantkorn, som er blitt avrundet og bundet som flak

ObsID: 254551

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:57

1117 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  Rim og fokksnø på toppen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV - ingen stabilitetstest gjennomført, men snøpakken er hard og virker solid.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr - Mer løssnø(10-20cm) lavt i terrenget. - Rimet ligger over hard fokksnø enkelte steder mot toppen. - Terrenget bærer preg av vind fra ØST. -

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm, 10 cm 1F RG 1 mm, 10 cm K MF, 1 cm 4F FC/RG 5 mm, 1 cm K MF, 1 cm 4F RG/FC 3 mm, 1 cm K MF, 20 cm 1F/P RG, 10 cm K MF, 20 cm 1F RG, 60 cm K MF -17 °C @ 1 cm, -16,4 °C @ 8 cm, -16 °C @ 18 cm, -14,5 °C @ 28 cm, -14 °C @ 29 cm, -13 °C @ 30 cm, -12,4 °C @ 32 cm, -10 °C @ 52 cm, -8,5 °C @ 62 cm, -6,5 °C @ 82 cm, -3,5 °C @ 110 cm, -0,3 °C @ 135 cm -Profilen er Nordvest-vendt - 1127moh

Vær

9 °C 0 m/s

Skredaktivitet

10. feb. 0-6 (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst V Sett fra vei, antatt 1-3 dager gammelt.

Skredfarevurdering

- Finnes svake lag i snødekket, faregraden avhenger av mengde snø, og hardhet over disse svake lagene. - Ingen merkbar endring Faregrad ikke vurdert, pga. ikke gjennomført stabilitetstest.

Faretegn

Drønn i snøen Lite drønn på 1050moh, ØST av høyde.

ObsID: 254553

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:45

1060 moh

Ræggen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ræggen

Snødekke

135 cm totalt 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Snøprofil

2 cm F SH 6 mm D, 12 cm 4F FC/DF 2 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 3 mm D Hele laget Glatt, 13 cm P RG/RGxf 2 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 2 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm, 2 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 20 cm P MF/MFcl 4 mm Kornstørrelse fra 1-6mm -14 °C @ 1 cm, -15 °C @ 5 cm, -12 °C @ 22 cm, -11 °C @ 24 cm, -10 °C @ 27 cm, -8 °C @ 60 cm, -6 °C @ 76 cm, -4,5 °C @ 86 cm, -4,2 °C @ 100 cm

Vær

1 m/s fra Ø ← - 11°C. Sol og fint vær

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen på flater og i skålterreng ved stor tillegsbelastning (4 pers). Tynt snødekke. Ingen sprekker.

Notater

1090 Moh. I Sør-vestvendt side.

ObsID: 254542

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:45

1073 moh

Vebjørn (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vebjørn Kommentar:  Skytende sprekker, oppsøkt og fremprovosert i slakt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vebjørn Kommentar:  -10, vindstille
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt tørr løssnø, mykt/hard vindpakket snø på utsatte steder

Snøprofil

5 cm F FC 1 mm, 10 cm 4F FCxr 1 mm, 10 cm 4F FC 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 10 cm 1F RG 2 mm, 80 cm K MF 2 mm -13 °C @ 0 cm, -9 °C @ 25 cm, -5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 120 cm

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn på flatere, litt lunere områder

Notater

1090moh, sørvestvendt side

ObsID: 254543

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:00

1077 moh

Bendik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bendik
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bendik
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bendik Kommentar:  Bilde tatt på toppen av ryggen. Fra vest mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

103 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Snøprofil

0,5 cm F SH 6 mm D, 15 cm F DF/FC 2 mm D, 5 cm P MF 1 mm D, 16 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm P MF 1 mm D, 2 cm K MFcr 3 mm D, 2 cm P MF 2 mm D, 20 cm K MF 2 mm D, 10 cm F FC 5 mm D, 28 cm K MF 2 mm D -15 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 0 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert på vestside

ObsID: 254545

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:45

1076 moh

skatman (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skatman
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent SV over 1200 moh Snøprofil vil variere fra sted til sted lokalt. Ikke gjort snøprofil i brattere terreng på samme sted.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Tørt og kaldt i en lang periode nå. det lages rim og kantkorn påoverflaten. Noen plasser tegn på vindpåvirket snø.

Snøprofil

0,5 cm F SH/DH 2 mm/3 mm D, 1 cm 1F RG/FC 1 mm D, 5 cm F FC 1 mm D, 40 cm 1F/P RG 1 mm D, 2 cm 4F/1F FC/RGxf 1 mm/2 mm D, 15 cm P RG 1 mm/2 mm D, 3 cm 1F RGxf 2 mm D, 40 cm P RG/MF 1 mm D, 2 cm 4F FC/DH 1 mm/3 mm D, 40 cm K/P+ MFcl 1 mm/1 mm D -17 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -6,5 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,5 °C @ 90 cm, -4 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3 °C @ 120 cm, -2,8 °C @ 130 cm, -2,2 °C @ 150 cm mangler siste 30cm til bakken

Vær

Ikke nedbør -9,2 °C 1 m/s fra NØ ↙ Blå himmel og sol. så å si vindstille.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små lokale drønn, dog mange plasser i området

ObsID: 254552

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:30

1085 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F SH/FC 6 mm, 6 cm F DF/FC 3 mm, 42 cm 1F RG/FC 2 mm Tynt skarelag 18 cm ned fra øvre lag., 13 cm 1F/P MF 2 mm, 8 cm K IF/MFcl, 2 cm 1F FC 2 mm, 8 cm K IF/MFcl, 21 cm P MF 2 mm, 53 cm K MF 2 mm -13,5 °C @ 0 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 140 cm, 0 °C @ 160 cm Snøprofilen er ikke representativ for området. Leside i østlig helling.

ObsID: 254554

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:00

1080 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  LBT Q3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@82cmQ3

Notater

Andre dag i området.

Snøprofil

1 cm F SH 6 mm D, 7 cm F DF/FC 2 mm D, 40 cm P RG 2 mm D, 22 cm 1F/P RGxf 2 mm D, 8 cm P/K MF/IF 2 mm D, 4 cm 4F DH 5 mm D Ved LBT test, brudd i dette lag. Q3, 90 cm K/I MF 2 mm -17,8 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -12,1 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm Ikke representativt for det generelle skredproblemet, da det varierer veldig i snømengde.

ObsID: 254558

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2021 kl. 11:42

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Er noen svake lag i snøen fortsatt. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254483

Voss / Voss

Snø

09.02.2021 kl. 13:53

959 moh

BrittMari@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.800 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.960 moh - utsikt mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.960 moh - utsikt mot sørvest

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Fin laussnø i skogen, meir varierande skiføre jo lengre opp ein kjem. Hard, vindpakka snø over tregrensa, ikkje veldig bra skiføre. Avblåst på toppane.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransportert snø over tregrensa

ObsID: 254396

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.02.2021 kl. 13:45

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254364

Voss / Vik

Snø

09.02.2021 kl. 13:43

1158 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Glatt brudd 6 cm tykt lag og 3 mm store krystaller.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bryter lett og glatt i svakt lag av kantkorn ca 20 cm ned i snødekket.

ObsID: 254367

Voss / Voss

Snø

09.02.2021 kl. 11:01

947 moh

Skipatrulje Voss Tor (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Skipatrulje Voss Tor Kommentar:  Testheng ved Horgaletten. Liten belastning.

Skredhendelse

9. feb 10:08 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Nær rygg Kontroll av testheng. (Skilpatrulje) Gjekk ut så lett at eg nett ville nemne det. Bortimot fjernutløyst.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 254339

Voss / Vik

Snø

08.02.2021 kl. 17:06

1100 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredhendelse

8. feb 15:55 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst N-vendt Skredet startet på 1030 moh og sluttet på 1017 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 50 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Mål på skredet er øyemålt.

Ulykke/hendelse

Fjernutløst av meg til venstre i bilde. Enten på vei opp eller ned, men oppdaget på vei ned. Flaket hadde blitt større hadde terrenget vært brattere. Sprekken fortsetter også bortover. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Eldre kantkorn finnes i alle himmelretninger men vanskelig å løse ut og trolig få plasser.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV over 700 moh Østavind har laget flak oppå løse kantkorn. Svært lett å løse ut. Tydelige faretegn som drønn, sprekker og fjernutløsning. Alt jeg gikk på av flak drønna.

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Se tidligere melding

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind fra øst siste dager har laget flak i vestsider pluss sideladning oppå et løst lag av kantkorn. Snøen gir fra seg tydelige faretegn som drønn, skytende sprekker og fjernutløsning av skred. Svært lett å løse ut disse flakene og fjernutløsning er sannsynleg. Ganske så "hissig" denne kanten under flakene. Eldre kant skal mer til å det er helt klart ferske flak oppi dagen som hovedproblemet. Ikke så ofte jeg opplever så ustabil snø. Kaldt vært fortsatt lite som skjer. Flakene som har blitt dannet mot vest vil også i dagene fremover være svært lett å løse ut. Men vil gradvis stabiliseres men ting tar tid i kulden. Meldt rolige vindforhold men noe pålagring vil forekomme. Mener det er str 3 potensialet der vi har flak oppå kanten, og ville tatt med nord og syd himmelretning. Opplever kanskje forholdene som mer ustabilt enn det teksten skriver. Men står jo at fjernutløsning er mulig men burde kanskje stått i hovedbudskapet eller kommet mer tydelig frem. Der vi har løs snø i overflaten er det kun evt eldre kant som er problemet ja. Så mulig jeg var på den værste plassen i dag?

Faretegn

Drønn i snøen Drønn samt sprekker også på samtlige flak jeg gikk inn på.

Snøprofil

10 cm P- RG 0 mm D, 10 cm F FC/SH 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F- FC 1 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 5 cm 4F- FC 2 mm D, 50 cm P+ RG 0 mm D, 10 cm K MFcr D -13,1 °C @ 0 cm, -17,1 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 20 cm, -11,2 °C @ 30 cm, -8,6 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 70 cm, -3,9 °C @ 80 cm, -3,1 °C @ 90 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,1 °C @ 110 cm, -1,6 °C @ 120 cm Vest i forbindelse med sprekk liggende forhold der jeg fjernutløste bare flaket var større/mer innblåst.

ObsID: 254261

Voss / Vik

Snø

08.02.2021 kl. 14:25

926 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk som skyter langt bortover
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme sprekken

Faretegn

Drønn i snøen Drønner også litt der det sprekker opp.

Ferske sprekker Sprekker som skyter avgårde sikkelig futt i dette nå. Ganske så ferske flak oppå løse kantkorn.

ObsID: 254250

Voss / Voss

Snø

08.02.2021 kl. 14:12

1080 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  En liten snerk i toppen av rim og kantkorn som henger sammen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm 4F SH/FC 3 mm, 3 cm F FC 2 mm, 20 cm P RGxf, 10 cm 4F FC 2 mm -10 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm

ObsID: 254259

Voss / Vik

Snø

08.02.2021 kl. 13:36

903 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær, Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ganske så fersk skavel mot vest har løsna noen blokker der mens den bygget seg
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fortsatt en god del løsere snø i terrenget mens også noe hardere
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst heng Skjellingavatnet tatt retning Vik
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side Skjellingavatnet retning Voss
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vest side Yngnisdalen noe fersk transport inn i denne side, men så ingen ferske skred. Skal som dere se svært lite skred før det når uti veien. Satt i bilen å tok bilde.

Snødekke

Lett snøfokk Enkelte steder er det lett til moderat snøfokk men kommer å går litt. Mange steder ingen transport. Snøen er ulik hardhet fra blyant til knyttneve. avblåst på rygger / topper ferske skavler vender mot vest. Så hardere snø på terreng som stikker opp mens helt løst nedi lune søkk. Den løse snø består av kantkorn med rim på toppen, fint skiføre i disse lune søkk. Ikke så fint på harde avblåste rygger, der er lyng og skare blåst frem i dagen.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra Ø ← 20% skyer Pent vær lite skyer , men noe skyer finnes. Østlig trekk gjør at det føles kaldere enn temp målern.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kjørt bort til Skjellingavatnet ikke sett noe flak skred men ser den skavel mot vest som hadde løsna noen bolker. Samt ser også mange tørre løsnøskred i bratt terreng småe , trolig pga solen. Syd vend gjerne med klippe bak

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe transport på enkelte steder fra øst til vest men også mange steder men ikke transport. Noe snø fraktes inn i veibanen ene feltet , men svært småe mengder.

ObsID: 254245

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org