Snøskredvarsel for Voss onsdag 10.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fokksnø, den ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn som gjør at det lett kan løses ut skred. Fare for fjernutløsning av skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil fortsatt være svært lett å løse ut skred i områder med fokksnø som ligger på et svakt lag av kantkorn eller rim. Fjernutløsning er sannsynlig. I enkelte utsatte heng kan skred blir store (str 3). Det er kaldt vær og snødekket stabiliseres sakte. Eldre svake lag av kantkorn kan fortsatt være mulig å påvirke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Der snøoverflata er ubunden er skredfaren lavere.
Nysnø fra forrige helg er vindpåvirket og ligger som fokksnøflak med ulik hardhet i høyden. I skjermede formasjoner og i skogen er det fortsatt løs snø. Det kom mest nysnø vest i regionen Det gamle snødekket er ujevnt fordelt med lite snø på vindutsatte plasser. Snødekket er i liten grad påvirket av mildvær den siste måneden. Det er generelt mindre snø i fjellet enn normalt for årstiden.
Det ligger rim og kantkorn under den siste fokksnøen noen steder. Godt utvikla kantkorn under skarelag er observert på Vikafjellet. Laget er antakelig dannet i forbindelse mildværet 21.jan.
Skipatruljen i Voss rapporterte om at det var lett å løse ut skred tirsdag. Det ble rapportert om mange skiløperutløste flakskred i helga. De fleste skredene er str. 2, og har sannsynligvis løsnet der ferske flak har lagt seg over kantkorn.
Mye drønn og lange skytende sprekker i fersk fokksnø som ligger over svakt lag av kantkorn den siste tiden.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-17 °C til -11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-20 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Klarner opp om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

10.02.2021 kl. 16:06

914 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  På rygg mot vest. 900moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Ser kjipt ut mange plasser mot øst over tregrensa, men det var det ikkje. Riffelschnee, magisk skiføre. Beste så langt i 2021.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  LBT i skavel

Tester

ECTN21@30cmQ3 God

ECTPV@4cmQ2 Dårlig

LBT@4cmQ2 Løsna ved frigjøring. Nedføyka rim/snø og litt kant løsna under P hardt fokksnø lag.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen er det fryd og gammen. Mjuk laus snø. Kantkorn og rim i skjønn forening. Frå tregrensa og opp (ca700moh) er det vindpakka hard på ryggar og mjuk ubunden snø i søkk. 'Riffelshcnee'. Rim og kant. Vannvittig bra skiføre. Avblåst på dei høgaste toppane. Gjekk opp i øst vendt side.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 800 moh Nedføyka rim og delvis nedbrutt snø under delvis hard fokksnø. Det er og små kantkorn innimellom. Der snødekket er hardt nok, men ikkje for hardt er det lett å løyse ut fokksnø flak. Vanskelig å anslå skredstørrelse, men tipper str 2 til kanskje 3.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak oppå rim/kantkron er det aktuelle problemet idag. Det løsner lett, men det er veldig varierande med snømengde der som vinden har laga fokksnøflak, så det blir mest sannsynlig begrensa med områder der skredproblemet finst. Kantkorn lenger nede i snødeket er som det har vært den siste tida, rolig. Usikker. Det er meldt kaldt til over helga så rim og kantkorn under fokksnøen blir værande som eit problem vil eg tru, sidan det var såpass løst(F). Varslet faregrad er for høy Følte det var meir fg2 enn 3 her på Hamlagrø som eg var idag, men kan vere fg3 andre områder i regionen.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø sprekker opp

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra N ↓ Kaldt og fint. Sole varmar litt.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm P-K RG 0 mm D, 15 cm F DF/SHxr 2 mm/4 mm D, 12 cm 1F-P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 8 cm F FC 1 mm/3 mm D, 28 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm D, 7 cm F DH 3 mm D, 25 cm P-K MFcr/FC D -13,7 °C @ 0 cm, -12,8 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -7,4 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde profil i vestvendt leheng bak rygg. Litt usikker på om det var den mest representative plassen. Men alle skredproblema var tilstede, kan vere denne plassen var avblåst for ei veke sidan.

ObsID: 254567

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:45

1100 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bgodø Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bgodø

Tester

LBT@25cmQ2 Brudd i lag med kantkorn på 3 mm. Svakt lag under 3 cm tykt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent Kankornlaget er i alle himmelretninger. Avhengig av vindtransportert snø over

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørt enkelte drønn, ingen skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Inversjon

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt inn i bratte lehellinger og i alle himmelretninger

ObsID: 254546

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:40

1092 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Ser østover fra observasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bendix
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bendix Kommentar:  Bruddkant LBT @25cm kantkorn 3mm

Tester

LBT@25cmQ2 Kantkorn på 3mm i brudd

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornlag i alle sider, varierende dybde, vindpåvirkning som avgjør om dette blir et problem.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn med noe forplantning. Hadde veldig god sikt og har ikke sett andre faretegn.

Vær

Ikke nedbør -9,4 °C 0 m/s Rundt 50% skydekke 0800 Inversjon, 10 grader forskjell fra 330-970 moh

Notater

Dag 2 i området, liten totaloversikt.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254549

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:29

1105 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning nord
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning sør
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Av brudd Q2
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Av brudd Q2

Tester

LBT@25cmQ2 I brudd 3mm kantkornkrustaller

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Avhengig av vind og terreng, kan øveste 8 cm transporteres

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent Kantkorn laget finnes sannsynligvis over alt i området. Vindtransportert snø inn i le soner, over dette laget vill kunne skape ett skredproblem

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite, lokalt 3m forplantning. Ingen skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør 9,6 °C God sikt alle himmelretninger. Skyer på morgen 50%. Inversjon, kaldere i søkk.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i alle himmelretninger og lesider

ObsID: 254547

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:03

1099 moh

snøsokk (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  snøsokk Kommentar:  Tynt lag av fokksnø oppå over kantkorn dannet i overflaten.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i nedføyket overflatekantkorn.

ObsID: 254539

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1102 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Floern Kommentar:  Mot øst.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Floern Kommentar:  Bildet viser bruddkanten. Øverst i bildet ser du også overflaterimet som er typisk på overflaten i området.

Tester

LBT@25cmQ2 Svakt lag mindre enn 3 cm. Størrelse kantkorn i brudd = 3 mm.

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornlaget finnes i alle himmelretninger. Det som er avgjørende er om det er fokksnø eller vindtransportert snø over.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokale drønn som ikke har vist tegn til å spre seg. God sikt, vindstille, stabilt kaldt (-9 grader)

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Skyet i morgentimene, ca 50% skydekke. Inversjon: temp nede i dalen = -22 grader, temp over 1000 moh. - grader.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt mot bratte lesider i alle himmelretninger.

ObsID: 254548

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1076 moh

Bendix (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@82cmQ3 Ligger som kommentar i profilen

Snøprofil

1 cm F SH 6 mm D, 7 cm F DF/FC 2 mm D, 40 cm P RG 2 mm D, 22 cm 1F/P RGxf 2 mm D, 8 cm P/K MF/IF 2 mm D, 4 cm 4F DH 5 mm D LBT Q3, 90 cm K/I MF 2 mm D -17,8 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -12,1 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm Profilen er tatt i et område med over gjennomsnittlig snødybde. Ikke representativt for området.

ObsID: 254555

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 14:00

1102 moh

FinnÅge@330 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FinnÅge@330 Kommentar:  Ca 10 cm transportert snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,5 cm F SH 6 mm D, 2 cm 1F FC 3 mm D, 20 cm 4F RG/RGxf 2 mm D, 105 cm 1F/K RG 2 mm/5 mm D, 25 cm P/K MF 2 mm D -19 °C @ 1 cm, -8,5 °C @ 70 cm, -4,4 °C @ 150 cm Profil går til 150 cm av total dybde på 260 cm Øverste kantkornlaget består av vindtransportert kantkorn, som er blitt avrundet og bundet som flak

ObsID: 254551

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:57

1117 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  Rim og fokksnø på toppen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr - Mer løssnø(10-20cm) lavt i terrenget. - Rimet ligger over hard fokksnø enkelte steder mot toppen. - Terrenget bærer preg av vind fra ØST. -

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV - ingen stabilitetstest gjennomført, men snøpakken er hard og virker solid.

Skredfarevurdering

- Finnes svake lag i snødekket, faregraden avhenger av mengde snø, og hardhet over disse svake lagene. - Ingen merkbar endring Faregrad ikke vurdert, pga. ikke gjennomført stabilitetstest.

Faretegn

Drønn i snøen Lite drønn på 1050moh, ØST av høyde.

Vær

9 °C 0 m/s

Skredaktivitet

10. feb. 0-6 (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst V Sett fra vei, antatt 1-3 dager gammelt.

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm, 10 cm 1F RG 1 mm, 10 cm K MF, 1 cm 4F FC/RG 5 mm, 1 cm K MF, 1 cm 4F RG/FC 3 mm, 1 cm K MF, 20 cm 1F/P RG, 10 cm K MF, 20 cm 1F RG, 60 cm K MF -17 °C @ 1 cm, -16,4 °C @ 8 cm, -16 °C @ 18 cm, -14,5 °C @ 28 cm, -14 °C @ 29 cm, -13 °C @ 30 cm, -12,4 °C @ 32 cm, -10 °C @ 52 cm, -8,5 °C @ 62 cm, -6,5 °C @ 82 cm, -3,5 °C @ 110 cm, -0,3 °C @ 135 cm -Profilen er Nordvest-vendt - 1127moh

ObsID: 254553

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:45

1060 moh

Ræggen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ræggen

Snødekke

135 cm totalt 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen på flater og i skålterreng ved stor tillegsbelastning (4 pers). Tynt snødekke. Ingen sprekker.

Vær

1 m/s fra Ø ← - 11°C. Sol og fint vær

Notater

1090 Moh. I Sør-vestvendt side.

Snøprofil

2 cm F SH 6 mm D, 12 cm 4F FC/DF 2 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 3 mm D Hele laget Glatt, 13 cm P RG/RGxf 2 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 2 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm, 2 cm 1F FC/FCxr 2 mm D, 20 cm P MF/MFcl 4 mm Kornstørrelse fra 1-6mm -14 °C @ 1 cm, -15 °C @ 5 cm, -12 °C @ 22 cm, -11 °C @ 24 cm, -10 °C @ 27 cm, -8 °C @ 60 cm, -6 °C @ 76 cm, -4,5 °C @ 86 cm, -4,2 °C @ 100 cm

ObsID: 254542

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:45

1073 moh

Vebjørn (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vebjørn Kommentar:  Skytende sprekker, oppsøkt og fremprovosert i slakt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vebjørn Kommentar:  -10, vindstille
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt tørr løssnø, mykt/hard vindpakket snø på utsatte steder

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn på flatere, litt lunere områder

Vær

Ikke nedbør

Notater

1090moh, sørvestvendt side

Snøprofil

5 cm F FC 1 mm, 10 cm 4F FCxr 1 mm, 10 cm 4F FC 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 10 cm 1F RG 2 mm, 80 cm K MF 2 mm -13 °C @ 0 cm, -9 °C @ 25 cm, -5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 120 cm

ObsID: 254543

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 13:00

1077 moh

Bendik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bendik
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bendik
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bendik Kommentar:  Bilde tatt på toppen av ryggen. Fra vest mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

103 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert på vestside

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 0 m/s

Snøprofil

0,5 cm F SH 6 mm D, 15 cm F DF/FC 2 mm D, 5 cm P MF 1 mm D, 16 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm P MF 1 mm D, 2 cm K MFcr 3 mm D, 2 cm P MF 2 mm D, 20 cm K MF 2 mm D, 10 cm F FC 5 mm D, 28 cm K MF 2 mm D -15 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm

ObsID: 254545

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:45

1076 moh

skatman (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skatman
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Tørt og kaldt i en lang periode nå. det lages rim og kantkorn påoverflaten. Noen plasser tegn på vindpåvirket snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent SV over 1200 moh Snøprofil vil variere fra sted til sted lokalt. Ikke gjort snøprofil i brattere terreng på samme sted.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små lokale drønn, dog mange plasser i området

Vær

Ikke nedbør -9,2 °C 1 m/s fra NØ ↙ Blå himmel og sol. så å si vindstille.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH/DH 2 mm/3 mm D, 1 cm 1F RG/FC 1 mm D, 5 cm F FC 1 mm D, 40 cm 1F/P RG 1 mm D, 2 cm 4F/1F FC/RGxf 1 mm/2 mm D, 15 cm P RG 1 mm/2 mm D, 3 cm 1F RGxf 2 mm D, 40 cm P RG/MF 1 mm D, 2 cm 4F FC/DH 1 mm/3 mm D, 40 cm K/P+ MFcl 1 mm/1 mm D -17 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -6,5 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,5 °C @ 90 cm, -4 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3 °C @ 120 cm, -2,8 °C @ 130 cm, -2,2 °C @ 150 cm mangler siste 30cm til bakken

ObsID: 254552

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:30

1085 moh

Floern (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F SH/FC 6 mm, 6 cm F DF/FC 3 mm, 42 cm 1F RG/FC 2 mm Tynt skarelag 18 cm ned fra øvre lag., 13 cm 1F/P MF 2 mm, 8 cm K IF/MFcl, 2 cm 1F FC 2 mm, 8 cm K IF/MFcl, 21 cm P MF 2 mm, 53 cm K MF 2 mm -13,5 °C @ 0 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 140 cm, 0 °C @ 160 cm Snøprofilen er ikke representativ for området. Leside i østlig helling.

ObsID: 254554

Voss / Vik

Snø

10.02.2021 kl. 12:00

1080 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  LBT Q3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@82cmQ3

Notater

Andre dag i området.

Snøprofil

1 cm F SH 6 mm D, 7 cm F DF/FC 2 mm D, 40 cm P RG 2 mm D, 22 cm 1F/P RGxf 2 mm D, 8 cm P/K MF/IF 2 mm D, 4 cm 4F DH 5 mm D Ved LBT test, brudd i dette lag. Q3, 90 cm K/I MF 2 mm -17,8 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -12,1 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm Ikke representativt for det generelle skredproblemet, da det varierer veldig i snømengde.

ObsID: 254558

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2021 kl. 11:42

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Er noen svake lag i snøen fortsatt. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254483

Voss / Voss

Snø

09.02.2021 kl. 13:53

959 moh

BrittMari@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.800 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.960 moh - utsikt mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Ca.960 moh - utsikt mot sørvest

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Fin laussnø i skogen, meir varierande skiføre jo lengre opp ein kjem. Hard, vindpakka snø over tregrensa, ikkje veldig bra skiføre. Avblåst på toppane.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransportert snø over tregrensa

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra Ø ←

ObsID: 254396

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.02.2021 kl. 13:45

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254364

Voss / Vik

Snø

09.02.2021 kl. 13:43

1158 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Glatt brudd 6 cm tykt lag og 3 mm store krystaller.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bryter lett og glatt i svakt lag av kantkorn ca 20 cm ned i snødekket.

ObsID: 254367

Voss / Voss

Snø

09.02.2021 kl. 11:01

947 moh

Skipatrulje Voss Tor (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Skipatrulje Voss Tor Kommentar:  Testheng ved Horgaletten. Liten belastning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredhendelse

9. feb 10:08 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Nær rygg Kontroll av testheng. (Skilpatrulje) Gjekk ut så lett at eg nett ville nemne det. Bortimot fjernutløyst.

ObsID: 254339

Voss / Vik

Snø

08.02.2021 kl. 17:06

1100 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Se tidligere melding

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Eldre kantkorn finnes i alle himmelretninger men vanskelig å løse ut og trolig få plasser.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV over 700 moh Østavind har laget flak oppå løse kantkorn. Svært lett å løse ut. Tydelige faretegn som drønn, sprekker og fjernutløsning. Alt jeg gikk på av flak drønna.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind fra øst siste dager har laget flak i vestsider pluss sideladning oppå et løst lag av kantkorn. Snøen gir fra seg tydelige faretegn som drønn, skytende sprekker og fjernutløsning av skred. Svært lett å løse ut disse flakene og fjernutløsning er sannsynleg. Ganske så "hissig" denne kanten under flakene. Eldre kant skal mer til å det er helt klart ferske flak oppi dagen som hovedproblemet. Ikke så ofte jeg opplever så ustabil snø. Kaldt vært fortsatt lite som skjer. Flakene som har blitt dannet mot vest vil også i dagene fremover være svært lett å løse ut. Men vil gradvis stabiliseres men ting tar tid i kulden. Meldt rolige vindforhold men noe pålagring vil forekomme. Mener det er str 3 potensialet der vi har flak oppå kanten, og ville tatt med nord og syd himmelretning. Opplever kanskje forholdene som mer ustabilt enn det teksten skriver. Men står jo at fjernutløsning er mulig men burde kanskje stått i hovedbudskapet eller kommet mer tydelig frem. Der vi har løs snø i overflaten er det kun evt eldre kant som er problemet ja. Så mulig jeg var på den værste plassen i dag?

Faretegn

Drønn i snøen Drønn samt sprekker også på samtlige flak jeg gikk inn på.

Ulykke/hendelse

Fjernutløst av meg til venstre i bilde. Enten på vei opp eller ned, men oppdaget på vei ned. Flaket hadde blitt større hadde terrenget vært brattere. Sprekken fortsetter også bortover. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

8. feb 15:55 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst N-vendt Skredet startet på 1030 moh og sluttet på 1017 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 50 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Mål på skredet er øyemålt.

Snøprofil

10 cm P- RG 0 mm D, 10 cm F FC/SH 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F- FC 1 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 5 cm 4F- FC 2 mm D, 50 cm P+ RG 0 mm D, 10 cm K MFcr D -13,1 °C @ 0 cm, -17,1 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 20 cm, -11,2 °C @ 30 cm, -8,6 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 70 cm, -3,9 °C @ 80 cm, -3,1 °C @ 90 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,1 °C @ 110 cm, -1,6 °C @ 120 cm Vest i forbindelse med sprekk liggende forhold der jeg fjernutløste bare flaket var større/mer innblåst.

ObsID: 254261

Voss / Vik

Snø

08.02.2021 kl. 14:25

926 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk som skyter langt bortover
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme sprekken

Faretegn

Drønn i snøen Drønner også litt der det sprekker opp.

Ferske sprekker Sprekker som skyter avgårde sikkelig futt i dette nå. Ganske så ferske flak oppå løse kantkorn.

ObsID: 254250

Voss / Voss

Snø

08.02.2021 kl. 14:12

1080 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  En liten snerk i toppen av rim og kantkorn som henger sammen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm 4F SH/FC 3 mm, 3 cm F FC 2 mm, 20 cm P RGxf, 10 cm 4F FC 2 mm -10 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm

ObsID: 254259

Voss / Vik

Snø

08.02.2021 kl. 13:36

903 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær, Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ganske så fersk skavel mot vest har løsna noen blokker der mens den bygget seg
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fortsatt en god del løsere snø i terrenget mens også noe hardere
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst heng Skjellingavatnet tatt retning Vik
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side Skjellingavatnet retning Voss
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vest side Yngnisdalen noe fersk transport inn i denne side, men så ingen ferske skred. Skal som dere se svært lite skred før det når uti veien. Satt i bilen å tok bilde.

Snødekke

Lett snøfokk Enkelte steder er det lett til moderat snøfokk men kommer å går litt. Mange steder ingen transport. Snøen er ulik hardhet fra blyant til knyttneve. avblåst på rygger / topper ferske skavler vender mot vest. Så hardere snø på terreng som stikker opp mens helt løst nedi lune søkk. Den løse snø består av kantkorn med rim på toppen, fint skiføre i disse lune søkk. Ikke så fint på harde avblåste rygger, der er lyng og skare blåst frem i dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe transport på enkelte steder fra øst til vest men også mange steder men ikke transport. Noe snø fraktes inn i veibanen ene feltet , men svært småe mengder.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra Ø ← 20% skyer Pent vær lite skyer , men noe skyer finnes. Østlig trekk gjør at det føles kaldere enn temp målern.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kjørt bort til Skjellingavatnet ikke sett noe flak skred men ser den skavel mot vest som hadde løsna noen bolker. Samt ser også mange tørre løsnøskred i bratt terreng småe , trolig pga solen. Syd vend gjerne med klippe bak

ObsID: 254245

Voss / Osterøy

Snø

07.02.2021 kl. 15:20

783 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Eirik

Notater

Flakskred

ObsID: 254134

Voss / Aurland

Snø

07.02.2021 kl. 13:51

933 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye snøfokk av toppene (og i høyden generelt basert på tur opp i høyden i dag). Mye dannelse av ferske flak.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 12 m/s

ObsID: 254068

Voss / Voss

Snø

07.02.2021 kl. 13:30

1202 moh

Anders (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Lekte litt med belastning etter utført LBT. Gikk først på gynging ca 30cm ned. Tynt FC lag. Ikke funnet på LBT. Deretter på hopp ca 60cm. FC over skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@60cmQ1 Bryter glatt , men ikke lett. kantkornlag over skare. Det svake laget er 3cm tykt. Hardt RG/Fc lag gjør det vanskelig å påvirke det svake laget. Ved stor tilleggsbelastning (skiløper som hopper, isolert i rand) går det til brudd. også et q1 30cm brudd på små kantkorn i lengre opp i dekket som ikke ble identifisert ved LBT. Her er det svake laget 1cm og mindre krystaller.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Mest og best(skisnø) i østlig eksposisjon. Generelt mye ubunden blank tørr snø med store krystaller, spesielt opp til 800-1000 meter. Under skoggrensen er snødekket helt løst til bunn med bare kant i varierende størrelse. Over 900-1000 meter et det mer lagdelt med vindpåvirket snø, mer intakte skarelag samt tynnere sjikt med kant over og under skaren.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observert i øst. Men utbredelse gjelder trolig alle himmelretninger.

Skredfarevurdering

Mye kantkorn problematikk som må følges med. Vi kunne ikke finne myke flak som vi fikk til å gå til brudd med mindre belastning, men der hvor det gamle flaket er mykere/tynnere, eller i vestlige vindutsatte heng hvor fersk fokksnø legger seg over kantkorn vil det være sannsynlig med liten belastning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ved turens start kunne man se noe vinddrift på toppene pga moderat østavind. Minkende utover dagen. Fokksnø kan forventes i vestlige eksposisjoner.

Ingen faretegn observert

Vær

15 °C 3 m/s fra Ø ←

Snøprofil

15 cm F FC, 15 cm 4F FC, 1 cm F FC, 30 cm P RG, 3 cm F FC, 1 cm K MF

ObsID: 254135

Voss / Voss

Snø

07.02.2021 kl. 09:45

175 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Ferske skred i NV lesider i Gråsida.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser 4 eller 5 naturlig utløste flakskred i NV lesider opp mot Gråsida. Str 1, 2 og et vesentlig større/bredere med forplantning over rygg.

ObsID: 254000

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org