Snøskredvarsel for Voss søndag 07.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt har det vært nok vind til å danne fokksnøflak de siste dagene. Fokksnøen ligger på ustabile vedvarende lag av kantkorn og der disse er tynne er det svært lett å løse ut skred. Her er også fjernutløsning sannsynlig. Det er kaldt vær og snødekket stabiliseres sakte. Eldre svake lag av kantkorn kan fortsatt være mulig å påvirke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Der snøoverflata er ubunden er skredfaren lavere.
I høyden ligger nysnø fra sist helg over fokksnøflak av ulik hardhet. I skogen er det mye tørr og løs snø. Snødekket er ujevnt fordelt med lite snø på vindutsatte plasser og mye snø i leheng som følge av kraftig vind tidligere i vinter. Det er variasjoner i nysnømengde i regionen, mest nysnø i vest.
Det ligger rim og kantkorn under den siste fokksnøen noen steder. Godt utvikla kantkorn under skarelag er observert på Vikafjellet. Laget er antakelig dannet i forbindelse mildværet 21.jan.
Det ble rapportert om mange naturlig utløste og noen skiløperutløste flakskred fredag. Skredene var str 1 og 2, og har løsnet der ferske flak har lagt seg over kantkorn.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Osterøy

Snø

07.02.2021 kl. 15:20

783 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Eirik

Notater

Flakskred

ObsID: 254134

Voss / Aurland

Snø

07.02.2021 kl. 13:51

933 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Vær

Ikke nedbør 12 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye snøfokk av toppene (og i høyden generelt basert på tur opp i høyden i dag). Mye dannelse av ferske flak.

ObsID: 254068

Voss / Voss

Snø

07.02.2021 kl. 13:30

1202 moh

Anders (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Lekte litt med belastning etter utført LBT. Gikk først på gynging ca 30cm ned. Tynt FC lag. Ikke funnet på LBT. Deretter på hopp ca 60cm. FC over skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

15 °C 3 m/s fra Ø ←

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ved turens start kunne man se noe vinddrift på toppene pga moderat østavind. Minkende utover dagen. Fokksnø kan forventes i vestlige eksposisjoner.

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Mye kantkorn problematikk som må følges med. Vi kunne ikke finne myke flak som vi fikk til å gå til brudd med mindre belastning, men der hvor det gamle flaket er mykere/tynnere, eller i vestlige vindutsatte heng hvor fersk fokksnø legger seg over kantkorn vil det være sannsynlig med liten belastning.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Mest og best(skisnø) i østlig eksposisjon. Generelt mye ubunden blank tørr snø med store krystaller, spesielt opp til 800-1000 meter. Under skoggrensen er snødekket helt løst til bunn med bare kant i varierende størrelse. Over 900-1000 meter et det mer lagdelt med vindpåvirket snø, mer intakte skarelag samt tynnere sjikt med kant over og under skaren.

Tester

LBT@60cmQ1 Bryter glatt , men ikke lett. kantkornlag over skare. Det svake laget er 3cm tykt. Hardt RG/Fc lag gjør det vanskelig å påvirke det svake laget. Ved stor tilleggsbelastning (skiløper som hopper, isolert i rand) går det til brudd. også et q1 30cm brudd på små kantkorn i lengre opp i dekket som ikke ble identifisert ved LBT. Her er det svake laget 1cm og mindre krystaller.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observert i øst. Men utbredelse gjelder trolig alle himmelretninger.

Snøprofil

15 cm F FC, 15 cm 4F FC, 1 cm F FC, 30 cm P RG, 3 cm F FC, 1 cm K MF

ObsID: 254135

Voss / Voss

Snø

07.02.2021 kl. 09:45

175 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Ferske skred i NV lesider i Gråsida.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser 4 eller 5 naturlig utløste flakskred i NV lesider opp mot Gråsida. Str 1, 2 og et vesentlig større/bredere med forplantning over rygg.

ObsID: 254000

Voss / Kvam

Snø

06.02.2021 kl. 16:56

586 moh

jkvn@alf (**)

Skredhendelse

6. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst 150 cm høy bruddkant Leområder Juvik Fikk meldt om skredet fra RKH som var i området på annet oppdrag. To skiløpere utløste skredet, begravd til livet . Kom seg uskadd ut av skredet med egnhjelp. Mulig bruk av airbag.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 253910

Voss / Kvam

Snø

06.02.2021 kl. 15:43

896 moh

Egil (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Egil Kommentar:  Person står oppå rygg midt i bildet. Kjørte opp på rygg og utløste flakskred

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Person kjørte inn i fjellsiden og utløste stort skred.

Skredhendelse

6. feb 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst SV-vendt Skredet startet på 754 moh og sluttet på 678 moh 70 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Dybde på bruddkant fra 20 til 100cm. Person ble ikke tatt i skred

Ulykke/hendelse

Person ikke tatt Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 253896

Voss / Kvam

Snø

06.02.2021 kl. 14:04

784 moh

gasebo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  gasebo

Vær

Ikke nedbør -5 °C 6 m/s fra SØ ↖

Skredhendelse

6. feb 14:06 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 773 moh og sluttet på 773 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 50 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Lite skred utløst på Torefjell vest for Hunden. Bredde ca 30m, høyde ca 5m, bruddkant på ca 50cm Fjernutløst, skisporet mitt er helt til venstre i bildet ca 5 meter fra skredets venstre kant. Skredet ligger på vestsiden av en liten haug og vindtransportert snø har lagt seg i lesiden av denne. Åpenbart ett svært svakt lag under denne vindtransporterte snøen. Dette skredet er ikke så stort att det ville vært kritisk, men det finnes større formasjoner i området det ett skred fort kan bli kritisk. Selv om det er lite snø i området nå har kulden gitt svake lag, og de siste dagers vind har transportert mye snø inn i leheng. Så det er viktig å være obs og ta de nødvendige forhåndsregler.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 253871

Voss / Voss

Snø

06.02.2021 kl. 13:54

175 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kan se snøråk som står ut mot nordvest oppe på Gråsidetoppen. Antar at ferske flak er svært lettutløselige, slik observert i går.

ObsID: 253867

Voss / Voss

Snø

06.02.2021 kl. 13:51

934 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Nordvent, rett over skoggrensa. Tynt fokksnøflak med kantkorn (1mm) under.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 5 m/s fra Ø ←

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Vært på tur i N og V. Generelt lite snø for årstid. Tynn snøpakke og mye kaldt/ klart vær har servert full kantkornfest med innslag av tynne fokksnøflak. Første tur i område på lenge. Mer info utover de neste dagene.

ObsID: 253895

Voss / Voss

Snø

06.02.2021 kl. 13:45

756 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Thomas
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Thomas
ObsID: 253942

Voss / Voss

Snø

06.02.2021 kl. 13:40

975 moh

Havref (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Havref
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Havref Kommentar:  Svært enkle å løse ut. Hard og glatt snø under, med et flak-lag som lett løses ut på toppen

Vær

Ikke nedbør Klart vær og skyfritt. Litt østlig vind i høgda. Gikk i skyggeside. - 17°C på parkeringsplass på Rong ved turstart

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra rundt 1000-1100moh hørtes svake drønn i snøen, flere ganger uten at det ble observert sprekker i nærheten.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakdannelse i vindpåvirkede sider, men kun rundt 1m^2 areal per flak ble observert. 5-15cm bruddkant.

ObsID: 253940

Voss / Voss

Snø

06.02.2021 kl. 12:33

953 moh

Halfdan@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halfdan@vossvgs

Vær

-8 °C 3 m/s fra SØ ↖

Skredfarevurdering

2 Moderat

Tester

CTN God

ObsID: 253835

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

06.02.2021 kl. 12:20

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær.

ObsID: 253826

Voss / Samnanger

Snø

06.02.2021 kl. 12:06

606 moh

jkvn@alf (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jkvn@alf Kommentar:  Vindtransportert snø pålagte i løpet av natten. Snøskred fra i går er dekket over.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jkvn@alf
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jkvn@alf

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra Ø ←

Notater

Stor snøpålagring i lesider mot øst, drønn i snøen og sprekker i underlaget er observert av personer jeg snakket med som var høyere i terrenget.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelige tegn på vindtransportert snø. Ingen snøfokk nå. Overflaten er hard av vi vindpakket snø. Mye snøpålagring i lesider.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 253827

Voss / Voss

Snø

06.02.2021 kl. 11:30

941 moh

REP (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  REP
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  REP Kommentar:  Varierende tykkelse. Snøen var kompakt som gips.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredhendelse

6. feb 11:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 938 moh og sluttet på 938 moh 50 cm høy og 40 m bred bruddkant Brattheng Tørt flakskred i lite heng. Løst ut av skiløper som stoppet i overkant av henget. Med forholdene ikke overraskende at det gikk. Sterkt tankevekkende å se hvordan alt løste ut i ett og samme øyeblikk.

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke eller skade Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 254537

Voss / Samnanger

Snø

06.02.2021 kl. 10:44

455 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra Ø ← Minusgrader og stabilt kaldt vær siste dager. Det begynte å blåse i går kveld, da blåste det hvitt fra fjelltopper rundt Eikedalen. Vinden kom fra øst. Nå er det gjevn vind fra øst, ca 3m/s.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ikke snøfokk ved 500moh, skal opp til ca 800 moh og redigerer dersom jeg observerer snøfokk i høyere terreng.

ObsID: 253809

Voss / Aurland

Snø

06.02.2021 kl. 10:33

1104 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Vær

Ikke nedbør 8 m/s

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekking av relative hard flak (ikke så tjukke). Det svake laget med kantkorn viser fortsatt gode evne til forplanting. Dette ser ut til å være kantkorn (iblanda noen store begerkrystaller) fra siste uke+ som nylig har blitt dekket av vindtransportert snø.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store

ObsID: 253807

Voss / Kvam

Snø

05.02.2021 kl. 15:15

884 moh

Hebi (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hebi
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

10 m/s

Notater

I de fleste partiene der det var en del snø kom det store sprekker der vi rann, og i de fleste tilfellene utløste det små/middels flakskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flere små flakskred i terreng både under og over 30grader.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

40 cm

ObsID: 253685

Voss / Aurland

Snø

05.02.2021 kl. 15:09

1131 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot øst.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot nord. Upsetedalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Skytende sprekker på hver eneste ferske dyne i østsida av Rustedalseggi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Det 'renner' snø ut av profilveggen. NB! Det føyker godt inn i veggen på bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  2 mm grid. 1-2 mm FCsf.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 7 m/s fra Ø ← -20 i morgentimene stigende til ca - 10 i sola. Sterk nok vind til å flytte på overflatekant (som er tung), men kun rullende på overflaten.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har sett mye terreng og talt omtrent 25 flak skred, alle opp til og med str 2. Vestlig sektor

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vindøkning har i dag flytta kantkorn over i lesider i vestlig sektor, og det dannet seg raskt tynne flak 4F til P. Drønn og skytende sprekker var i dag regelen på ferske fokksnøflak. Mao svært lett for en skiløper å løse ut ferske flak av størrelse opp til 2. Fjernutløsning sannsynlig når man går inn på flaket. Observert mange ferske, naturlig utløste flakskred i brattheng nær rygger og konvekser (der vinden har tatt mest). Varslet faregrad er for lav Vurderer at FG er 'betydelig' i høyden.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Gammel fokksnø er delvis/godt/helt omdanna til kantkorn, avhengig av terrengform og eksposisjon. Mer omdanning i solvendt terreng (mot sørøst og sør) , spesielt der helning overstiger ca 20 gr. . Det er lite "hold" i snødekket og man forstår hvor begrepet rennsnø kommer fra. Vindøkning natt til idag og i dag har lokalt flyttet en god del overflatekant og dannet ferske flak. Det var sterk nok vind til å transportere kant i motbakke med 25 gr helning. Som følge er øvre deler av enkelte østvendte heng eksponert for vind, delvis avblåst (nå noe mindre kantutbredelse). Dagsferske, harde fokksnøflak av fasetter produserte skytende sprekker 5-20 m lange og drønn ved fotferdsel- det var regelen i dag, ikke unntaket.

Tester

Stab. Test ikke nødvendig/mulig. Gikk til brudd i det man nærmet seg til fots.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

5. feb. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SV, V, NV. Over 1000 moh Samlet antall skredobs fra 35 km strekning i høyfjellet.

Snøprofil

5 cm P RGxf 1 mm D Kikka ikke i lupa, men blir vindtransportert kant mekanisk runda og derav pakkes /sintres godt??, 10 cm F FCsf 1 mm/2 mm D Øvre del, 10 cm F+ FCsf 1 mm/2 mm, 10 cm F FCsf 1 mm/2 mm, 30 cm K MF D -13,2 °C @ 0 cm, -13,6 °C @ 10 cm, -11,2 °C @ 20 cm, -7,6 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm 0 kg/m³ (-1 mm) @ 0 cm, 250 kg/m³ (12,5 mm) @ 0 cm, 300 kg/m³ (45 mm) @ 5 cm, 250 kg/m³ (62,5 mm) @ 20 cm, 0 kg/m³ (-1 mm) @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen Like over løsneområdet for Upseteskredet, 1125 moh. HS 70 cm.

ObsID: 253739

Voss / Samnanger

Snø

05.02.2021 kl. 14:00

894 moh

Thomaugil (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomaugil
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomaugil Kommentar:  Personutløst flakskred

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø

Skredhendelse

5. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 895 moh og sluttet på 838 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Ingen Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 253703

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 13:34

787 moh

oormasen (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Løssnø på rygg, ca 700moh

Vær

Ikke nedbør -12 °C 7 m/s fra NØ ↙ Økende vind etter lunsj. Lett vindtransport over kuler og rabber. Ca 20 kuldegrader på Voss i morges.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Den ferske fokksnøen går lett til brudd. Bare små flak foreløpig.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 650 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø over store områder. Trolig en del overflatefasetter iblanda rim og løssnø. Noe mer avblåst over 800-900m, men løssnø i søkk og åpne flanker.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Testen blei gjort på ryggen vi fulgte på vei opp. Ca 50cm snø på stedet. Brudd i tjukt lag med kantkorn nær bakken.

Tester

LBT@30cmQ3

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SV, V. Over 700 moh Så ett lite flakskred i inngangen til en bekkedal. Trolig den ferske fokksnøen fra siste døgn.

ObsID: 253663

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 13:25

1130 moh

Jon Opsahl (**)

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra NØ ↙ Kraftig økende vind fra Øvstafjellet og opp til ca 1130 moh

Faretegn

Drønn i snødekket allerede fra Revhaugen og flere steder på ryggen fra Øvstafjellet og opp mot 1100 m.

Ferske sprekker Skytende sprekker. Forplantet seg 50-100 m framover.

Skredhendelse

5. feb 12:50 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 1158 moh og sluttet på 894 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Brattheng Flere naturlige utløste skred i området Reppaskaret mot Reppabotn som har gått mellom kl 11-13.

ObsID: 253716

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 13:00

879 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det virker som om det stabiliserer seg i fjellet. Det var ikke særlig vindpåvirka i høyden, så egentlig ikke ut som om det ikke har blåst noe særlig i høyden i det hele tatt der vi var. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh

Tester

ECTN19@25cmQ3 God Svakt lag med noe rim og små kant

Snøprofil

1 cm F FC 3 mm D, 5 cm P FC/MF D, 5 cm K MFcr D, 5 cm 1F FC/MF, 2 cm K MFcr, 5 cm F FC/MF, 40 cm 1F D, 15 cm P RG D, 10 cm F PP/SH + Nær Overflate kant -9,5 °C @ 2 cm, -11 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 70 cm, 0 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Og her har visst Ragne tegna litt feil vei gitt...:) Snøprofilen er i alle fall helt opp ned, som dere sikker ser.

ObsID: 253673

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

05.02.2021 kl. 12:48

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt ig stabilt vær.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv13 Nobbi - Vik,

ObsID: 253661

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 11:50

655 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0,5 m/s fra NV ↘ 1% skyer Ikke mye å klage på☀️

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På denne høyden, litt over tregrensa er det ingen tegn til vindpåvirka snø. Men det ser ut som vinden har tatt litt tak oppe i høyden. Kan dermed anta at det finnes ferske fokksnøflak. Hele snødekket er påvirka av minusgradene. Det er kantkorna snø i større/mindre grad hele veien. Blokktest her gav utslag i rimlag på middels belastning.

ObsID: 253635

Voss / Aurland

Snø

05.02.2021 kl. 09:13

2 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk

Vær

Ikke nedbør -15 °C fra N ↓ Det bles godt i fjellet i dag. Snøføyk i fjellet i dag.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ Observerte tørt lausnøskred på skredpunktet nautgrovi, Gudvangen.

ObsID: 253603

Voss / Voss

Snø

04.02.2021 kl. 13:00

642 moh

Monica (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Monica
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Monica
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -21 °C 2 m/s 50% skyer

Skredfarevurdering

Ingen drønn i snøen. Øverste 30-35cm lett, løs snø. Fargelagte som forrige uke kollapset har stabilisert seg.

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 30 cm 4F DF 1 mm D, 2 cm 1F DF 10 mm, 30 cm 1F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 1F FC 2 mm, 20 cm 1F DF, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 2 mm

ObsID: 253638

Voss / Voss

Snø

04.02.2021 kl. 12:48

341 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kaldt og skyfritt ser ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -23 °C 0 m/s Kaldt og skyfritt ser ikke snøfokk med øye, ved Oppheimsvannet. Trolig inversjon med varmere i høyden, Flåm hadde -9. Så store lokale forskjeller.

ObsID: 253491

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org