Snøskredvarsel for Voss fredag 05.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der fokksnø kan ha lagt seg over svakt lag av overflaterim. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er i første rekke knyttet til vind og kjennes igjen ved flakdannelser i overflaten av snødekket. Det ventes være lett å løse ut skred i noen heng. Problemet er størst i heng mot SV-V-NV-N, med de ferskeste flakene. Der fokksnø kan ha lagt seg over overflaterim vil det også være mulig å fjernutløse skred. Stabiliseringen går sakte i det kalde været. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at svake lag av kantkorn eller overflaterim kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom rundt skoggrensen eller ut mot tynt snødekke.
I høyden ligger nysnø fra de siste dagene over fokksnøflak av ulik hardhet. I skogen er det mye tørr og løs snø. Snødekket er ujevnt fordelt med lite snø på vindutsatte plasser og mye snø i leheng som følge av kraftig vind tidligere i vinter. Det er variasjoner i nysnømengde i regionen, mest ny snø i vest.
Godt utvikla kantkorn under skarelag er observert på Vikafjellet. Laget er antakelig dannet i forbindelse med skarelag fra mildværet 21.jan.
Tirsdag ble det meldt om to lag med godt utviklet overflaterim som var nedføyket/nedsnødd på Kvamskogen. Det er meldt om flere drønn i snødekket de siste dagene, også med oppsprekking. Tirsdag ble det også meldt om 10 cm lett nysnø med mye rim i over store områder, samt mange og tydelige drønn i snødekket. Det er svært godt skiføre mange plasser.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-17 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Kvam

Snø

05.02.2021 kl. 15:15

884 moh

Hebi (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hebi
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flere små flakskred i terreng både under og over 30grader.

Vær

10 m/s

Notater

I de fleste partiene der det var en del snø kom det store sprekker der vi rann, og i de fleste tilfellene utløste det små/middels flakskred

Snøprofil

40 cm

ObsID: 253685

Voss / Aurland

Snø

05.02.2021 kl. 15:09

1131 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot øst.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot nord. Upsetedalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Skytende sprekker på hver eneste ferske dyne i østsida av Rustedalseggi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Det 'renner' snø ut av profilveggen. NB! Det føyker godt inn i veggen på bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  2 mm grid. 1-2 mm FCsf.

Skredaktivitet

5. feb. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SV, V, NV. Over 1000 moh Samlet antall skredobs fra 35 km strekning i høyfjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Gammel fokksnø er delvis/godt/helt omdanna til kantkorn, avhengig av terrengform og eksposisjon. Mer omdanning i solvendt terreng (mot sørøst og sør) , spesielt der helning overstiger ca 20 gr. . Det er lite "hold" i snødekket og man forstår hvor begrepet rennsnø kommer fra. Vindøkning natt til idag og i dag har lokalt flyttet en god del overflatekant og dannet ferske flak. Det var sterk nok vind til å transportere kant i motbakke med 25 gr helning. Som følge er øvre deler av enkelte østvendte heng eksponert for vind, delvis avblåst (nå noe mindre kantutbredelse). Dagsferske, harde fokksnøflak av fasetter produserte skytende sprekker 5-20 m lange og drønn ved fotferdsel- det var regelen i dag, ikke unntaket.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vindøkning har i dag flytta kantkorn over i lesider i vestlig sektor, og det dannet seg raskt tynne flak 4F til P. Drønn og skytende sprekker var i dag regelen på ferske fokksnøflak. Mao svært lett for en skiløper å løse ut ferske flak av størrelse opp til 2. Fjernutløsning sannsynlig når man går inn på flaket. Observert mange ferske, naturlig utløste flakskred i brattheng nær rygger og konvekser (der vinden har tatt mest). Varslet faregrad er for lav Vurderer at FG er 'betydelig' i høyden.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 7 m/s fra Ø ← -20 i morgentimene stigende til ca - 10 i sola. Sterk nok vind til å flytte på overflatekant (som er tung), men kun rullende på overflaten.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har sett mye terreng og talt omtrent 25 flak skred, alle opp til og med str 2. Vestlig sektor

Tester

Stab. Test ikke nødvendig/mulig. Gikk til brudd i det man nærmet seg til fots.

Snøprofil

5 cm P RGxf 1 mm D Kikka ikke i lupa, men blir vindtransportert kant mekanisk runda og derav pakkes /sintres godt??, 10 cm F FCsf 1 mm/2 mm D Øvre del, 10 cm F+ FCsf 1 mm/2 mm, 10 cm F FCsf 1 mm/2 mm, 30 cm K MF D -13,2 °C @ 0 cm, -13,6 °C @ 10 cm, -11,2 °C @ 20 cm, -7,6 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm 0 kg/m³ (-1 mm) @ 0 cm, 250 kg/m³ (12,5 mm) @ 0 cm, 300 kg/m³ (45 mm) @ 5 cm, 250 kg/m³ (62,5 mm) @ 20 cm, 0 kg/m³ (-1 mm) @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen Like over løsneområdet for Upseteskredet, 1125 moh. HS 70 cm.

ObsID: 253739

Voss / Samnanger

Snø

05.02.2021 kl. 14:00

894 moh

Thomaugil (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomaugil
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomaugil Kommentar:  Personutløst flakskred

Ulykke/hendelse

Ingen Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

5. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 895 moh og sluttet på 838 moh Brattheng

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø

ObsID: 253703

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 13:34

787 moh

oormasen (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Løssnø på rygg, ca 700moh

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SV, V. Over 700 moh Så ett lite flakskred i inngangen til en bekkedal. Trolig den ferske fokksnøen fra siste døgn.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 650 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø over store områder. Trolig en del overflatefasetter iblanda rim og løssnø. Noe mer avblåst over 800-900m, men løssnø i søkk og åpne flanker.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 7 m/s fra NØ ↙ Økende vind etter lunsj. Lett vindtransport over kuler og rabber. Ca 20 kuldegrader på Voss i morges.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Den ferske fokksnøen går lett til brudd. Bare små flak foreløpig.

Tester

LBT@30cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Testen blei gjort på ryggen vi fulgte på vei opp. Ca 50cm snø på stedet. Brudd i tjukt lag med kantkorn nær bakken.

ObsID: 253663

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 13:25

1130 moh

Jon Opsahl (**)

Skredhendelse

5. feb 12:50 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 1158 moh og sluttet på 894 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Brattheng Flere naturlige utløste skred i området Reppaskaret mot Reppabotn som har gått mellom kl 11-13.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra NØ ↙ Kraftig økende vind fra Øvstafjellet og opp til ca 1130 moh

Faretegn

Drønn i snødekket allerede fra Revhaugen og flere steder på ryggen fra Øvstafjellet og opp mot 1100 m.

Ferske sprekker Skytende sprekker. Forplantet seg 50-100 m framover.

ObsID: 253716

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 13:00

879 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det virker som om det stabiliserer seg i fjellet. Det var ikke særlig vindpåvirka i høyden, så egentlig ikke ut som om det ikke har blåst noe særlig i høyden i det hele tatt der vi var. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN19@25cmQ3 God Svakt lag med noe rim og små kant

Snøprofil

1 cm F FC 3 mm D, 5 cm P FC/MF D, 5 cm K MFcr D, 5 cm 1F FC/MF, 2 cm K MFcr, 5 cm F FC/MF, 40 cm 1F D, 15 cm P RG D, 10 cm F PP/SH + Nær Overflate kant -9,5 °C @ 2 cm, -11 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 70 cm, 0 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Og her har visst Ragne tegna litt feil vei gitt...:) Snøprofilen er i alle fall helt opp ned, som dere sikker ser.

ObsID: 253673

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

05.02.2021 kl. 12:48

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt ig stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv13 Nobbi - Vik,

ObsID: 253661

Voss / Voss

Snø

05.02.2021 kl. 11:50

655 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På denne høyden, litt over tregrensa er det ingen tegn til vindpåvirka snø. Men det ser ut som vinden har tatt litt tak oppe i høyden. Kan dermed anta at det finnes ferske fokksnøflak. Hele snødekket er påvirka av minusgradene. Det er kantkorna snø i større/mindre grad hele veien. Blokktest her gav utslag i rimlag på middels belastning.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0,5 m/s fra NV ↘ 1% skyer Ikke mye å klage på☀️

ObsID: 253635

Voss / Aurland

Snø

05.02.2021 kl. 09:13

2 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk

Vær

Ikke nedbør -15 °C fra N ↓ Det bles godt i fjellet i dag. Snøføyk i fjellet i dag.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ Observerte tørt lausnøskred på skredpunktet nautgrovi, Gudvangen.

ObsID: 253603

Voss / Voss

Snø

04.02.2021 kl. 13:00

642 moh

Monica (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Monica
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Monica
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Ingen drønn i snøen. Øverste 30-35cm lett, løs snø. Fargelagte som forrige uke kollapset har stabilisert seg.

Vær

Ikke nedbør -21 °C 2 m/s 50% skyer

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 30 cm 4F DF 1 mm D, 2 cm 1F DF 10 mm, 30 cm 1F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 1F FC 2 mm, 20 cm 1F DF, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 2 mm

ObsID: 253638

Voss / Voss

Snø

04.02.2021 kl. 12:48

341 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kaldt og skyfritt ser ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -23 °C 0 m/s Kaldt og skyfritt ser ikke snøfokk med øye, ved Oppheimsvannet. Trolig inversjon med varmere i høyden, Flåm hadde -9. Så store lokale forskjeller.

ObsID: 253491

Voss / Voss

Snø

03.02.2021 kl. 13:39

1140 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Brudd skjer i begerkrystal lag der blyanten er.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Store krystaler i laget som går i brudd

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Heilt vindstille på toppane. Utrulig flott vær.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ordentlig drønn. Fleire drønn etterkvarande, når ein går bortover på ski. Men ingen skytande sprekker

Tester

ECTPVQ2 Dårlig Test der eg fekk drønn. 7 cm tjukt begerkrystal lag 22 cm nede i snødekke. Løsner i øvredel.

Snøprofil

ObsID: 253347

Voss / Olsskavlen/Tungafjellet

Snø

03.02.2021 kl. 13:36

1065 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Utsikt frå Tungafjellet retning nordover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Generelt tynt snødekke med fleire oppstikkande steinar og lyng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Eit laussnsøkred observert i Trollabotn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk

Skredaktivitet

3. feb. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N. Over 1000 moh Har hatt god sikt i heile dag, kun eit laussnøskred observert i dag, usikker kva tid det gjekk.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Rim på mykt underlag Tørr Kaldt og klart vær siste dagar har gitt 2-3mm store overflaterim(og kant). Dette laget ligg på om lag 20-30cm med 4f fokksnø. Dette gir fantastisk skiføre i fjellet for tida. Generelt er det lite snø i fjellet sammenlikna med det som er vanleg for åstida. Over tregrensa er snødekket er prega av tidlegare periodar med vind, dett har gitt lite snø på ryggar(ein ser heilt ned på lyngen) og meir i innblåste heng. I skogen er snødekket lausare samansett. Det er ikkje observert nedsnødd rim i stratigrafien i snødekket. I dag vart det tilnærma vindstille og ikkje observert transport av snø. Det er forskjellar i snødybde i regionen, t.d. er det meir snø i Jordalen enn i Raundalen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Mest framtredende skredprpblem der eg var i dag er nedsnødd kantkorn/beger i snødekket. Etter kvart som overliggjande fokksnø vert hardare vert det vanskelgare å påverke dette laget men det er mulig i overgang tynt til tjukkt snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svake lag med kantkorn og beger i snødekket utgjer skredproblemet i området kring Voll i dag. Det er mest truleg å påverke dette laget i skogen eller ved overgang tynt-tjukkt snødekke over skogen. Generelt er overliggjande fokksnø seig og framstår utan spenningar. Det er meldt kaldt og klart vær frammover. Oppbyggjande omvandling i snødekket vil fortsette. Generelt er snødekket laust samansett og dette gjev eit dårleg fundament om det skulle kome veromslag med store nedbørsmengder. Varslet faregrad er for høy Det vart ikkje observert nedsnødd rim i stratigrafien i dag. Tilnærma heilt vindstille i dag med ingen transport av snø.

Vær

Ikke nedbør -22 °C 2 m/s fra N ↓ Kaldt og klart vær siste døgn, -22C på Voll der eg parkerte bilen. På Tungafjellet(1073moh) var det -11C, tydeleg invensjon. Ein byrjar å merke at sole varmer godt, uheldigvis gjekk dagens obstur i nordvendt side utan sol.

Tester

ECTX God ingen utslag på ECT

Snøprofil

1 cm F SH/FC 2 mm/2 mm D Hovedsakelig overflaterim men også enkelte kantkorn observert , 38 cm 4F DF/RGxf 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 35 cm F FC/DH 2 mm D, 30 cm P MF 3 mm D -9,7 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Det er ikkje observert nedsnødd rim i stratigrafien.

ObsID: 253357

Voss / Voss

Snø

03.02.2021 kl. 11:55

1022 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Kantkorn/beger ved bakken. Eit par smelt/frys lag med kantkorn/nedsnødd rim oppå. F hard overflatekant og rim på toppen. Episk skiføre

Vær

Ikke nedbør -12,1 °C 0 m/s Totalt vindstille idag og dei siste dagane. Null snøtransport. Stabilt kaldt. Ned mot -20 her på vikafjellet om natta.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn både i skogen/skogsgrensa og på fjellet siste dagane. Skytande sprekker eit lite stykke(10 m) der det er litt bunden snø.

Tester

ECTN21@18cmQ2 Middels Gjekk i kantkorn/beger over smelt/frys. Tok ny ect test i samme heng, men tjukkare snødekke. Der fekk eg ECTP31@55,q3 . Kantkotn oppå smelt/frys. Samme lag altså

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

8 cm F SH/FC 1 mm/2 mm D, 6 cm 4F-1F RGxf/FC 1 mm/2 mm D, 11 cm 4F FC/SH 1 mm/3 mm D, 4 cm F DH 2 mm/4 mm D, 4 cm K MFcr D, 4 cm 1F FC 2 mm/5 mm D, 5 cm K MFcr D, 2 cm P-K DH/MFcr 2 mm/3 mm D -12 °C @ 0 cm, -10,1 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde der eg fekk skytande sprekk.

ObsID: 253316

Voss / Kvam

Snø

02.02.2021 kl. 12:28

995 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Det er observert 3 rimlag i profilet. Overflaten, 10cm ned og 16 cm ned.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Her vises bruddflatene for begge de nedsnødde rimlagene. Det som står mot rasterplaten er fra 9 til 10cm ned.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Her vises ECTX, som demonstrere flakets egenskaper. Flaket holder ikke sammen og vil liksom ikke.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Rim på snøoverflaten ca 600 m o.h.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det er fortsatt kantkornlag i snødekket. Snøen over kantkornlagene virker ikke til å ha egenskapene som skal til for å gi mye reaksjon. Ikke drønn i snøen i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fortsatt kantkornlag i snødekket som vises ved graving, og stabilitetstester. Jeg fikk Q1-brudd på et kantkornlag nære bakken, og dette kan være representativt for områder der snødekket er tynt. Generelt er min oppfatning at der snødekket er noe tykkere så er det ikke drønning/ mindre drønning og dette skyldes at "fokksnøen" (snø som i større og mindre grad kantes) oppfører seg som et flak uten spenninger. Graving i dag viste to godt bevarte lag av rim-krystaller. Krystallstørrelse 15mm for begge lag, og i tillegg er det rim med krystaller ca 15mm store på overflaten. Profillokalitet ved en rygg som vanligvis er vindutsatt, og været som har vært den siste tiden, tilsier at det vil finnes nedsnødd overflaterim i store deler av regionen, i mange eksposisjoner, og i mange høyder. Dette vil bli det neste skredproblemet dersom vi får vind/ nedbør. Utsatte områder i regionen kan få 8 - 10 ms vind fra ca øst i morgen. Dette vil føre til at den kalde lette snøen som er tilgjengelig , vil flyttes mot vest - nord. Dersom vinden blir kraftig nok, så får vi skred på rimlagene. Ved nok vind går vi opp på FG3 i morgen. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 80% skyer -10 i dag tidlig etter en klar og kald natt. Tilskyende utover dagen og -4 klokken 14. Ikke nedbør, men ser ut som det kan gå snøbyger ved Øystese.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP23@88cmQ1 Middels Tynt snødekke og en stein i bunn har gitt ekstra gode forhold for dannelse av løs kant i bunn.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 10 mm D Veldig utviklet i alle høyder og eksposisjoner. Ligger på mykt underlag. 15 mm krystaller. Ikke mulig å legge inn større krystaller enn 10mm.., 6 cm F PP 2 mm D, 2 cm F- DFdc 2 mm D, 1 cm F SH 10 mm D Hele laget Godt bevart rimlag med store krystaller (15mm) som står fint her ved en vindutsatt rygg. , 5 cm F PP 2 mm D, 1 cm F SH 10 mm D, 9 cm 4F RGxf 1 mm D, 16 cm 1F RGxf 1 mm D, 22 cm 1F-P FC 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 24 cm 1F FC 2 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D -8,3 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,8 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde på tynt snødekke. Traff en stein. Profil ved toppen av en vindutsatt rygg.

ObsID: 253143

Voss / Voss

Snø

02.02.2021 kl. 12:09

885 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø og rim over heile fjellet.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 90% skyer Flott og kaldt vær. Heilt vindstille

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen i skogen (i går) og opp til topps her som me er i dag, Kolingseggi. Drønn når me går fleire personar ilag, men og drønn nokon plassar ( tynt snødekke) ved belastning av 1 person.

ObsID: 253140

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org