Snøskredvarsel for Voss torsdag 04.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der fokksnø kan ha lagt seg over svakt lag av overflaterim. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hovedproblemet er fortsatt ferske flakdannelser som kan ligge over svakt lag av nysnø eller nedføyket overflaterim. Det ventes å være lett å løse ut middels store skred i noen heng. Mest utsatt er heng mot SV-V-NV. Der fokksnø kan ha lagt seg over overflaterim vil det også være mulig å fjernutløse skred. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at svake lag av kantkorn eller overflaterim kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom rundt skoggrensen eller ut mot tynt snødekke.
I høyden ligger nysnø fra de siste dagene over fokksnøflak av ulik hardhet. I skogen er det mye tørr og løs snø. Det er variasjoner i nysnømengde i regionen, mest ny snø i vest.
Godt utvikla kantkorn under skarelag ble observert på Vikafjellet torsdag. Laget er antakelig dannet i forbindelse med skarelag fra mildvær i forrige uke.
Tirsdag ble det meldt om to lag med godt utviklede overflaterim som var nedføyket/nedsnødd på Kvamskogen. Det er meldt om flere drønn i snødekket de siste dagene, også med oppsprekking. Tirsdag ble det også meldt om 10 cm lett nysnø med mye rim i over store områder, samt mange og tydelige drønn i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-17 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

04.02.2021 kl. 13:00

642 moh

Monica (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Monica
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Monica
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Ingen drønn i snøen. Øverste 30-35cm lett, løs snø. Fargelagte som forrige uke kollapset har stabilisert seg.

Vær

Ikke nedbør -21 °C 2 m/s 50% skyer

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 30 cm 4F DF 1 mm D, 2 cm 1F DF 10 mm, 30 cm 1F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 1F FC 2 mm, 20 cm 1F DF, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 2 mm

ObsID: 253638

Voss / Voss

Snø

04.02.2021 kl. 12:48

341 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kaldt og skyfritt ser ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -23 °C 0 m/s Kaldt og skyfritt ser ikke snøfokk med øye, ved Oppheimsvannet. Trolig inversjon med varmere i høyden, Flåm hadde -9. Så store lokale forskjeller.

ObsID: 253491

Voss / Voss

Snø

03.02.2021 kl. 13:39

1140 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Brudd skjer i begerkrystal lag der blyanten er.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Store krystaler i laget som går i brudd

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ordentlig drønn. Fleire drønn etterkvarande, når ein går bortover på ski. Men ingen skytande sprekker

Tester

ECTPVQ2 Dårlig Test der eg fekk drønn. 7 cm tjukt begerkrystal lag 22 cm nede i snødekke. Løsner i øvredel.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Heilt vindstille på toppane. Utrulig flott vær.

Snøprofil

ObsID: 253347

Voss / Olsskavlen/Tungafjellet

Snø

03.02.2021 kl. 13:36

1065 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Utsikt frå Tungafjellet retning nordover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Generelt tynt snødekke med fleire oppstikkande steinar og lyng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Eit laussnsøkred observert i Trollabotn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Mest framtredende skredprpblem der eg var i dag er nedsnødd kantkorn/beger i snødekket. Etter kvart som overliggjande fokksnø vert hardare vert det vanskelgare å påverke dette laget men det er mulig i overgang tynt til tjukkt snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svake lag med kantkorn og beger i snødekket utgjer skredproblemet i området kring Voll i dag. Det er mest truleg å påverke dette laget i skogen eller ved overgang tynt-tjukkt snødekke over skogen. Generelt er overliggjande fokksnø seig og framstår utan spenningar. Det er meldt kaldt og klart vær frammover. Oppbyggjande omvandling i snødekket vil fortsette. Generelt er snødekket laust samansett og dette gjev eit dårleg fundament om det skulle kome veromslag med store nedbørsmengder. Varslet faregrad er for høy Det vart ikkje observert nedsnødd rim i stratigrafien i dag. Tilnærma heilt vindstille i dag med ingen transport av snø.

Tester

ECTX God ingen utslag på ECT

Vær

Ikke nedbør -22 °C 2 m/s fra N ↓ Kaldt og klart vær siste døgn, -22C på Voll der eg parkerte bilen. På Tungafjellet(1073moh) var det -11C, tydeleg invensjon. Ein byrjar å merke at sole varmer godt, uheldigvis gjekk dagens obstur i nordvendt side utan sol.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Rim på mykt underlag Tørr Kaldt og klart vær siste dagar har gitt 2-3mm store overflaterim(og kant). Dette laget ligg på om lag 20-30cm med 4f fokksnø. Dette gir fantastisk skiføre i fjellet for tida. Generelt er det lite snø i fjellet sammenlikna med det som er vanleg for åstida. Over tregrensa er snødekket er prega av tidlegare periodar med vind, dett har gitt lite snø på ryggar(ein ser heilt ned på lyngen) og meir i innblåste heng. I skogen er snødekket lausare samansett. Det er ikkje observert nedsnødd rim i stratigrafien i snødekket. I dag vart det tilnærma vindstille og ikkje observert transport av snø. Det er forskjellar i snødybde i regionen, t.d. er det meir snø i Jordalen enn i Raundalen.

Skredaktivitet

3. feb. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N. Over 1000 moh Har hatt god sikt i heile dag, kun eit laussnøskred observert i dag, usikker kva tid det gjekk.

Snøprofil

1 cm F SH/FC 2 mm/2 mm D Hovedsakelig overflaterim men også enkelte kantkorn observert , 38 cm 4F DF/RGxf 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 35 cm F FC/DH 2 mm D, 30 cm P MF 3 mm D -9,7 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Det er ikkje observert nedsnødd rim i stratigrafien.

ObsID: 253357

Voss / Voss

Snø

03.02.2021 kl. 11:55

1022 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn både i skogen/skogsgrensa og på fjellet siste dagane. Skytande sprekker eit lite stykke(10 m) der det er litt bunden snø.

Tester

ECTN21@18cmQ2 Middels Gjekk i kantkorn/beger over smelt/frys. Tok ny ect test i samme heng, men tjukkare snødekke. Der fekk eg ECTP31@55,q3 . Kantkotn oppå smelt/frys. Samme lag altså

Vær

Ikke nedbør -12,1 °C 0 m/s Totalt vindstille idag og dei siste dagane. Null snøtransport. Stabilt kaldt. Ned mot -20 her på vikafjellet om natta.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Kantkorn/beger ved bakken. Eit par smelt/frys lag med kantkorn/nedsnødd rim oppå. F hard overflatekant og rim på toppen. Episk skiføre

Snøprofil

8 cm F SH/FC 1 mm/2 mm D, 6 cm 4F-1F RGxf/FC 1 mm/2 mm D, 11 cm 4F FC/SH 1 mm/3 mm D, 4 cm F DH 2 mm/4 mm D, 4 cm K MFcr D, 4 cm 1F FC 2 mm/5 mm D, 5 cm K MFcr D, 2 cm P-K DH/MFcr 2 mm/3 mm D -12 °C @ 0 cm, -10,1 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde der eg fekk skytande sprekk.

ObsID: 253316

Voss / Kvam

Snø

02.02.2021 kl. 12:28

995 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Det er observert 3 rimlag i profilet. Overflaten, 10cm ned og 16 cm ned.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Her vises bruddflatene for begge de nedsnødde rimlagene. Det som står mot rasterplaten er fra 9 til 10cm ned.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Her vises ECTX, som demonstrere flakets egenskaper. Flaket holder ikke sammen og vil liksom ikke.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Rim på snøoverflaten ca 600 m o.h.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det er fortsatt kantkornlag i snødekket. Snøen over kantkornlagene virker ikke til å ha egenskapene som skal til for å gi mye reaksjon. Ikke drønn i snøen i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fortsatt kantkornlag i snødekket som vises ved graving, og stabilitetstester. Jeg fikk Q1-brudd på et kantkornlag nære bakken, og dette kan være representativt for områder der snødekket er tynt. Generelt er min oppfatning at der snødekket er noe tykkere så er det ikke drønning/ mindre drønning og dette skyldes at "fokksnøen" (snø som i større og mindre grad kantes) oppfører seg som et flak uten spenninger. Graving i dag viste to godt bevarte lag av rim-krystaller. Krystallstørrelse 15mm for begge lag, og i tillegg er det rim med krystaller ca 15mm store på overflaten. Profillokalitet ved en rygg som vanligvis er vindutsatt, og været som har vært den siste tiden, tilsier at det vil finnes nedsnødd overflaterim i store deler av regionen, i mange eksposisjoner, og i mange høyder. Dette vil bli det neste skredproblemet dersom vi får vind/ nedbør. Utsatte områder i regionen kan få 8 - 10 ms vind fra ca øst i morgen. Dette vil føre til at den kalde lette snøen som er tilgjengelig , vil flyttes mot vest - nord. Dersom vinden blir kraftig nok, så får vi skred på rimlagene. Ved nok vind går vi opp på FG3 i morgen. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP23@88cmQ1 Middels Tynt snødekke og en stein i bunn har gitt ekstra gode forhold for dannelse av løs kant i bunn.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 80% skyer -10 i dag tidlig etter en klar og kald natt. Tilskyende utover dagen og -4 klokken 14. Ikke nedbør, men ser ut som det kan gå snøbyger ved Øystese.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 10 mm D Veldig utviklet i alle høyder og eksposisjoner. Ligger på mykt underlag. 15 mm krystaller. Ikke mulig å legge inn større krystaller enn 10mm.., 6 cm F PP 2 mm D, 2 cm F- DFdc 2 mm D, 1 cm F SH 10 mm D Hele laget Godt bevart rimlag med store krystaller (15mm) som står fint her ved en vindutsatt rygg. , 5 cm F PP 2 mm D, 1 cm F SH 10 mm D, 9 cm 4F RGxf 1 mm D, 16 cm 1F RGxf 1 mm D, 22 cm 1F-P FC 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 24 cm 1F FC 2 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D -8,3 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,8 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde på tynt snødekke. Traff en stein. Profil ved toppen av en vindutsatt rygg.

ObsID: 253143

Voss / Voss

Snø

02.02.2021 kl. 12:09

885 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen i skogen (i går) og opp til topps her som me er i dag, Kolingseggi. Drønn når me går fleire personar ilag, men og drønn nokon plassar ( tynt snødekke) ved belastning av 1 person.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 90% skyer Flott og kaldt vær. Heilt vindstille

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø og rim over heile fjellet.

ObsID: 253140

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 15:20

1094 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været pent
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lokale skyer men forsvant fort
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  5-10cm løsere snø på hardere dekke gir fint skiføre
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rim på busk i høyfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fin styresnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø dekker steiner som før var fremme i dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke og været
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Det har vært kaldt i flere uker nå, men fortsatt finnes åpen vann i denne bekken. Stor bekk/elv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke nedi i sentrum av Vik i Sogn. Og du må gjerne noen hundre meter opp fra havnivå fåør du får skiføre.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn fra etter nyttår finnes fortsatt i snødekke, har gitt drønn lyder siden det snødde ned. Særlig i skogen og overgang til høyfjell men også i høyfjellet. Det er fortsatt lyder fra det men jeg gikk samme tur som for 8 dager siden og mye mindre lyder nå. Det ligger på ulik dybde fra tynt dekke kan det være mulig å fjernutløse.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pent kaldt vær vindstille men en daltrekk her og der, varmere i høyden enn nedi i kulde groper. 5-10cm lett nysnø ligger over alt oppå et hardere fokksnø , gir fint skiføre. Hardere fokksnø ligger oppå kantkorn fra etter nyttår, noe mindre drønn lyder i dag men fortsatt noe. Så et skred som trolig har blitt fjerntuløst fra flata under. Pent kaldt vær og rolig vindforhold er vel meldt en ukes tid nå. Ingen store endringer. Oppbyggende omvandling i øverste snølag pågår nå og vil pågå også utover i uka. Så ikke noe til ferske flak i overflaten på Vikafjellet har nysnøen kommet uten vind. Tenker generelt nå vanskelig å løse ut på kanten men må få frem i tekst at enkelte steder skal det mindre til, tynt mykt dekke / overgang skog høyfjell. Fjernutløsning kan også være mulig.

Tester

ECTX Test tatt på relativt tynt snødekke

Vær

Ikke nedbør -9,3 °C 0 m/s Noe lokale skyer men for det meste helt skyfritt . Stor sol og kaldt - inversjon , vindstille. Noe dal trekk finnes.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ligger 5-10cm tørr lett snø over alt, med noe rim på toppen og noe blandet med den løse snø. Oppbyggende omvandling i øverste snølag pågår. Under nysnøen er det hardere fokksnø av ulik dybde. Under det igjen har vi kanten dannet i dagene etter nyttår. Generelt vanskelig å løse ut, og lite sansynelig å fjernutløse. Men det kan forekomme fra tynt mykt dekke, da skal det noe mindre til. Skispor fra 8 dager siden synes fortsatt men er så og si nedsnødd nå. Nysnøen ligger som sagt over alt og dekker steiner som før var fremme i dagen. Snødekke er ellers ujevn dybde fra rygger og topper kun 0-10cm snø mens i le som er både mot øst nord og vest ligger det flere meter med snø. I syd minst snø. Snømengdene er ikke voldsomt mye men heller ikke voldsomt lite. S

Snøprofil

0,5 cm F SH 0 mm D, 8 cm F PP/SH 1 mm/3 mm D Rimet er vanskelig å se, blanda seg, 12 cm 1F RGxf 1 mm D, 10 cm 1F- RGxf 1 mm D, 15 cm F/4F FC 1 mm/2 mm D, 25 cm 1F+ RG/MF D, 2 cm 1F FCxr D, 8 cm K MFcr/FC D 1 test knyttet til snøprofilen 980moh relativ tynt snødekke , snødybde var 80cm -9,3 i lufta

ObsID: 253028

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 14:52

987 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm D, 10 cm F PP/SH 1 mm/3 mm D, 25 cm 4F-/1F+ DF/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm 4F+ DF/RGxf 1 mm/1 mm D, 35 cm 1F/P+ RG 0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/1 mm D, 85 cm P/K- RG 0 mm D -15,9 °C @ 0 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -9,7 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,1 °C @ 50 cm, -6,6 °C @ 60 cm, -6,2 °C @ 70 cm, -5,8 °C @ 80 cm, -5,4 °C @ 90 cm, -5,2 °C @ 100 cm, -5 °C @ 110 cm 980moh nord ikke til bakken snødybde ca 270cm. -9,3 i lufta .

ObsID: 253030

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 14:02

1104 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Fortsatt noe drønn på tynt dekke 2 stk opp hit. Får ikke sprekker i forbindelse med drønna men forplanter seg noe. Betydlig færre drønn en søndag for 8 dager siden, gått samme tur. En skiløper mellom tynt og tykt dekke. Har også gått på beina på tynt dekke uten drønn.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels V. Over 1100 moh Et flakskred med tydelig bruddkant usikker på når men mener jeg ikke så det Søndag for 8 dager siden. Usikker på naturlig eller fjernutløst ser et spor på flata under flaket så kan være det som har trigget det. Skredet har ganske høy bruddkant kanskje opp i mot 1 meter vanskelig å si men tydelig på lang avstand, men har ikke forplantet seg så langt. Pilen er ca markert der det har gått, konveks lite heng. For lite til at det kommer frem på varsom sitt bratthetskart.

ObsID: 253018

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 11:42

892 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær kaldt og vindstille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et nysnø lag ligger over alt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe lokale lette skyer

Vær

Ikke nedbør -16 °C 0 m/s 20% skyer Kaldt og klart, lokale temperatur forskjeller målt mellom -19 og -15 her på Vikafjellet. Litt lette skyer her og der men også en stor sol.

Snødekke

Ikke snøfokk Ser veldig stille ut, ingen snøfokk. Ligger jevnt et med nysnø over alt på en hardere dekke. Skispor synes i terrenget.

ObsID: 252979

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 10:27

1012 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  andhol@SHUvoss Kommentar:  Tydelig sprekkdannelser som gikk langt under et tynt nysnølag og rimlag. Drønn i snøen ved belastning av skigåer som dannet sprekker. Gjaldt for stort område på Vikafjellet hvor snødybde er mindre en 1meter
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  andhol@SHUvoss

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 15 °C 3 m/s fra NV ↘

ObsID: 252981

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org