Snøskredvarsel for Voss tirsdag 02.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnøflak kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes flakdannelser som kan påvirkes av for eksempel skiløper i mange himmelretninger. Litt vind kan på utsatte plasser gi noen ferske flakdannelser og eldre flakdannelser vil stabilisere seg sakte i det kalde været. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at svake lag av kantkorn eller overflaterim kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom rundt skoggrensen eller ut mot tynt snødekke.
I høyden ligger nysnø fra de siste dagene over fokksnøflak av ulik hardhet. I skogen er det mye tørr og løs snø. Det er variasjoner i nysnømengde i regionen, mest ny snø i vest.
Godt utvikla kantkorn under skarelag ble observert på Vikafjellet torsdag. Laget er antakelig dannet i forbindelse med skarelag fra mildvær i forrige uke.
Det vart observert rim på mykt underlag på Vikafjellet fredag og i Bordalen på lørdag. Det er meldt om flere drønn i snødekket de siste dagene, også med oppsprekking i snødekket.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Kvam

Snø

02.02.2021 kl. 12:28

995 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Det er observert 3 rimlag i profilet. Overflaten, 10cm ned og 16 cm ned.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Her vises bruddflatene for begge de nedsnødde rimlagene. Det som står mot rasterplaten er fra 9 til 10cm ned.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Her vises ECTX, som demonstrere flakets egenskaper. Flaket holder ikke sammen og vil liksom ikke.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Rim på snøoverflaten ca 600 m o.h.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 80% skyer -10 i dag tidlig etter en klar og kald natt. Tilskyende utover dagen og -4 klokken 14. Ikke nedbør, men ser ut som det kan gå snøbyger ved Øystese.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fortsatt kantkornlag i snødekket som vises ved graving, og stabilitetstester. Jeg fikk Q1-brudd på et kantkornlag nære bakken, og dette kan være representativt for områder der snødekket er tynt. Generelt er min oppfatning at der snødekket er noe tykkere så er det ikke drønning/ mindre drønning og dette skyldes at "fokksnøen" (snø som i større og mindre grad kantes) oppfører seg som et flak uten spenninger. Graving i dag viste to godt bevarte lag av rim-krystaller. Krystallstørrelse 15mm for begge lag, og i tillegg er det rim med krystaller ca 15mm store på overflaten. Profillokalitet ved en rygg som vanligvis er vindutsatt, og været som har vært den siste tiden, tilsier at det vil finnes nedsnødd overflaterim i store deler av regionen, i mange eksposisjoner, og i mange høyder. Dette vil bli det neste skredproblemet dersom vi får vind/ nedbør. Utsatte områder i regionen kan få 8 - 10 ms vind fra ca øst i morgen. Dette vil føre til at den kalde lette snøen som er tilgjengelig , vil flyttes mot vest - nord. Dersom vinden blir kraftig nok, så får vi skred på rimlagene. Ved nok vind går vi opp på FG3 i morgen. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det er fortsatt kantkornlag i snødekket. Snøen over kantkornlagene virker ikke til å ha egenskapene som skal til for å gi mye reaksjon. Ikke drønn i snøen i dag.

Tester

ECTP23@88cmQ1 Middels Tynt snødekke og en stein i bunn har gitt ekstra gode forhold for dannelse av løs kant i bunn.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 10 mm D Veldig utviklet i alle høyder og eksposisjoner. Ligger på mykt underlag. 15 mm krystaller. Ikke mulig å legge inn større krystaller enn 10mm.., 6 cm F PP 2 mm D, 2 cm F- DFdc 2 mm D, 1 cm F SH 10 mm D Hele laget Godt bevart rimlag med store krystaller (15mm) som står fint her ved en vindutsatt rygg. , 5 cm F PP 2 mm D, 1 cm F SH 10 mm D, 9 cm 4F RGxf 1 mm D, 16 cm 1F RGxf 1 mm D, 22 cm 1F-P FC 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 24 cm 1F FC 2 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D -8,3 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,8 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde på tynt snødekke. Traff en stein. Profil ved toppen av en vindutsatt rygg.

ObsID: 253143

Voss / Voss

Snø

02.02.2021 kl. 12:09

885 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø og rim over heile fjellet.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 90% skyer Flott og kaldt vær. Heilt vindstille

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen i skogen (i går) og opp til topps her som me er i dag, Kolingseggi. Drønn når me går fleire personar ilag, men og drønn nokon plassar ( tynt snødekke) ved belastning av 1 person.

ObsID: 253140

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 15:20

1094 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været pent
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lokale skyer men forsvant fort
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  5-10cm løsere snø på hardere dekke gir fint skiføre
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rim på busk i høyfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fin styresnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø dekker steiner som før var fremme i dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke og været
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Det har vært kaldt i flere uker nå, men fortsatt finnes åpen vann i denne bekken. Stor bekk/elv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke nedi i sentrum av Vik i Sogn. Og du må gjerne noen hundre meter opp fra havnivå fåør du får skiføre.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pent kaldt vær vindstille men en daltrekk her og der, varmere i høyden enn nedi i kulde groper. 5-10cm lett nysnø ligger over alt oppå et hardere fokksnø , gir fint skiføre. Hardere fokksnø ligger oppå kantkorn fra etter nyttår, noe mindre drønn lyder i dag men fortsatt noe. Så et skred som trolig har blitt fjerntuløst fra flata under. Pent kaldt vær og rolig vindforhold er vel meldt en ukes tid nå. Ingen store endringer. Oppbyggende omvandling i øverste snølag pågår nå og vil pågå også utover i uka. Så ikke noe til ferske flak i overflaten på Vikafjellet har nysnøen kommet uten vind. Tenker generelt nå vanskelig å løse ut på kanten men må få frem i tekst at enkelte steder skal det mindre til, tynt mykt dekke / overgang skog høyfjell. Fjernutløsning kan også være mulig.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ligger 5-10cm tørr lett snø over alt, med noe rim på toppen og noe blandet med den løse snø. Oppbyggende omvandling i øverste snølag pågår. Under nysnøen er det hardere fokksnø av ulik dybde. Under det igjen har vi kanten dannet i dagene etter nyttår. Generelt vanskelig å løse ut, og lite sansynelig å fjernutløse. Men det kan forekomme fra tynt mykt dekke, da skal det noe mindre til. Skispor fra 8 dager siden synes fortsatt men er så og si nedsnødd nå. Nysnøen ligger som sagt over alt og dekker steiner som før var fremme i dagen. Snødekke er ellers ujevn dybde fra rygger og topper kun 0-10cm snø mens i le som er både mot øst nord og vest ligger det flere meter med snø. I syd minst snø. Snømengdene er ikke voldsomt mye men heller ikke voldsomt lite. S

Vær

Ikke nedbør -9,3 °C 0 m/s Noe lokale skyer men for det meste helt skyfritt . Stor sol og kaldt - inversjon , vindstille. Noe dal trekk finnes.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn fra etter nyttår finnes fortsatt i snødekke, har gitt drønn lyder siden det snødde ned. Særlig i skogen og overgang til høyfjell men også i høyfjellet. Det er fortsatt lyder fra det men jeg gikk samme tur som for 8 dager siden og mye mindre lyder nå. Det ligger på ulik dybde fra tynt dekke kan det være mulig å fjernutløse.

Tester

ECTX Test tatt på relativt tynt snødekke

Snøprofil

0,5 cm F SH 0 mm D, 8 cm F PP/SH 1 mm/3 mm D Rimet er vanskelig å se, blanda seg, 12 cm 1F RGxf 1 mm D, 10 cm 1F- RGxf 1 mm D, 15 cm F/4F FC 1 mm/2 mm D, 25 cm 1F+ RG/MF D, 2 cm 1F FCxr D, 8 cm K MFcr/FC D 1 test knyttet til snøprofilen 980moh relativ tynt snødekke , snødybde var 80cm -9,3 i lufta

ObsID: 253028

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 14:52

987 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm D, 10 cm F PP/SH 1 mm/3 mm D, 25 cm 4F-/1F+ DF/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm 4F+ DF/RGxf 1 mm/1 mm D, 35 cm 1F/P+ RG 0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/1 mm D, 85 cm P/K- RG 0 mm D -15,9 °C @ 0 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -9,7 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,1 °C @ 50 cm, -6,6 °C @ 60 cm, -6,2 °C @ 70 cm, -5,8 °C @ 80 cm, -5,4 °C @ 90 cm, -5,2 °C @ 100 cm, -5 °C @ 110 cm 980moh nord ikke til bakken snødybde ca 270cm. -9,3 i lufta .

ObsID: 253030

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 14:02

1104 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Fortsatt noe drønn på tynt dekke 2 stk opp hit. Får ikke sprekker i forbindelse med drønna men forplanter seg noe. Betydlig færre drønn en søndag for 8 dager siden, gått samme tur. En skiløper mellom tynt og tykt dekke. Har også gått på beina på tynt dekke uten drønn.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels V. Over 1100 moh Et flakskred med tydelig bruddkant usikker på når men mener jeg ikke så det Søndag for 8 dager siden. Usikker på naturlig eller fjernutløst ser et spor på flata under flaket så kan være det som har trigget det. Skredet har ganske høy bruddkant kanskje opp i mot 1 meter vanskelig å si men tydelig på lang avstand, men har ikke forplantet seg så langt. Pilen er ca markert der det har gått, konveks lite heng. For lite til at det kommer frem på varsom sitt bratthetskart.

ObsID: 253018

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 11:42

892 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær kaldt og vindstille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et nysnø lag ligger over alt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe lokale lette skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Ser veldig stille ut, ingen snøfokk. Ligger jevnt et med nysnø over alt på en hardere dekke. Skispor synes i terrenget.

Vær

Ikke nedbør -16 °C 0 m/s 20% skyer Kaldt og klart, lokale temperatur forskjeller målt mellom -19 og -15 her på Vikafjellet. Litt lette skyer her og der men også en stor sol.

ObsID: 252979

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 10:27

1012 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  andhol@SHUvoss Kommentar:  Tydelig sprekkdannelser som gikk langt under et tynt nysnølag og rimlag. Drønn i snøen ved belastning av skigåer som dannet sprekker. Gjaldt for stort område på Vikafjellet hvor snødybde er mindre en 1meter
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  andhol@SHUvoss

Vær

Ikke nedbør 15 °C 3 m/s fra NV ↘

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

ObsID: 252981

Voss / Voss

Snø

31.01.2021 kl. 12:17

745 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Brudd i kantkorn ved frigjøring. Ca 700 moh, østvendt. 4f/1f nysnø oppå smeltepakke med F/4f kantkorn nederst
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 4f/1f nysnø og delvis nedbrutt nysnø oppå velutvikla tørt kantkorn lag, smeltepakka ved bakken. Eg gravde ned til bakke/stein der eg fekk drønn. Q3 brudd i kantkron ved bakken ved frigjøring på LBT.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 90% skyer Stille vær med små snøbyger.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Eit drønn på veg opp denne fjellsida på ca 700 moh.

ObsID: 252825

Voss / Samnanger

Snø

31.01.2021 kl. 09:30

466 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Snø -4 °C 0 m/s fra NV ↘ 100% skyer Stabilt vær siste dager med minusgrader og lite/ingen vind. Lette snøbyger, siste snøfall natt til i dag, ca 5cm tørr snø.

ObsID: 252778

Voss / Voss

Snø

30.01.2021 kl. 14:09

923 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Assistenten:)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  3mm raster. Finfine krystaller - nydeleg å sjå på:)

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig i tekst på varsom. Opplever fg2. Eneste jeg lurer på er dette med at det er lett å løse ut vedvarende svakt lag. Det kan stemme øverst i skogen, men høyere opp er det ikke lett å løse ut slik jeg opplever det. Nysnø og vind samt løs snø tilgjengelig allerede = danning av nye fokksnøflak Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er nydelig skiføre:) Det er lite snø under 4-500 moh, (opp i 50cm) Opp til tregrensa er det ca 30 cm ubunden snø. Dvs opp til ca 550moh er det et tynt skarelag under noen cm nysnø. Over tregrensa er det 5-10 cm ubunden snø over fokksnøen. Det er mindre snø enn normalt for dato, og avblåst på rygger og rabber. I høyden virker det som om fokksnøen har pakka seg og satt seg i stor grad. Det finnes kantkorn i snødekket, men jeg antar at disse svake lagene i stor utstrekning er vanskelig å påvirke. Man må allikevel være varsom, spesielt der snødekket er tynt og snøen myk. Det er altså snø tilgjengelig for transport, og med nytt påfyll i tillegg, vil det med vind dannes nye fokksnøflak. Avhengig av mengde og vindstyrke vil dette kunne øke fg igjen. Det er rimdanning på overflaten. Kun på ubunden snø der jeg var i dag. Det er jo også observert rimlag i snødekket her og der (noe som er sannynlig da januar har kreert mye flotte rimkrystaller. Jeg fant ikke rimlag i snødekket der jeg gravde i dag.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra N ↓ 90% skyer Det har vært klart og kaldt siste døgn. Det begynte å snø nå i 15-tida her på Vossevangen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Lagene med kant ligger ofte lenger ned i snødekket enn en halvmeter. Men det er der det er tynnere snødekket faren for å løse det ut vil være tilstede. Jeg ville satt stor tilleggsbelastning, da det stort sett er under forholdsvis godt pakka fokksnø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Tester

ECTP19@20cmQ2 God GiKk i lag med nedføyka nysnø. Brudd kun rett under spaden. ECT gikk nok ikke helt ned til kantkorna i bunn, derfor ingen utslag der. Dette fikk vi ut med ekstra belastning. Skikkelig fine krystaller:)

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm F PP D, 20 cm 1F RG D, 70 cm P RG D, 10 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm I IF D, 4 cm F FC 1 mm D, 20 cm K MFcr D -8,7 °C @ 3 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252663

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org