Snøskredvarsel for Voss lørdag 30.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vér forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vér merksam på at det kan vere svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er venta snø og moderat vind som kan flytte laussnøen som ligg i terrenget inn i leformasjonar og danne mjuke nysnøflak. Ein skikøyrar kan lett løyse ut middels store skred. Det er varsla mest snø i Stølsheimen, men både snømengda og kvar det kjem mest snø er usikkert. Det er svake lag av kantkorn i det eldre snødekket som lett kan løysast ut. Vér spesielt merksam rundt skoggrensa der snødekket er mjukt slik at vekta av ein skiløpar lettare påverkar det svake laget. Vér merksam på at nysnø kan gjere det vanskeleg å kjenne att dei gamle fokksnøflaka.
Nysnø ligg over fokksnø av ulik hardheit i høgda, mjuke flak i skoggrensa, og laus, tørr snø i skogen. Det er store variasjonar i nysnømengde i regionen, mest i vest.
Det vart observert rim på mjukt underlag på Vikafjellet fredag. Drønn i snødekket vart observert i skogen rundt Voss og i Jordalen onsdag.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store variasjoner lokalt. Både plassering og mengde nysnø er usikre i værprognosene.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

30.01.2021 kl. 14:09

923 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Assistenten:)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  3mm raster. Finfine krystaller - nydeleg å sjå på:)

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig i tekst på varsom. Opplever fg2. Eneste jeg lurer på er dette med at det er lett å løse ut vedvarende svakt lag. Det kan stemme øverst i skogen, men høyere opp er det ikke lett å løse ut slik jeg opplever det. Nysnø og vind samt løs snø tilgjengelig allerede = danning av nye fokksnøflak Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP19@20cmQ2 God GiKk i lag med nedføyka nysnø. Brudd kun rett under spaden. ECT gikk nok ikke helt ned til kantkorna i bunn, derfor ingen utslag der. Dette fikk vi ut med ekstra belastning. Skikkelig fine krystaller:)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Lagene med kant ligger ofte lenger ned i snødekket enn en halvmeter. Men det er der det er tynnere snødekket faren for å løse det ut vil være tilstede. Jeg ville satt stor tilleggsbelastning, da det stort sett er under forholdsvis godt pakka fokksnø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra N ↓ 90% skyer Det har vært klart og kaldt siste døgn. Det begynte å snø nå i 15-tida her på Vossevangen

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er nydelig skiføre:) Det er lite snø under 4-500 moh, (opp i 50cm) Opp til tregrensa er det ca 30 cm ubunden snø. Dvs opp til ca 550moh er det et tynt skarelag under noen cm nysnø. Over tregrensa er det 5-10 cm ubunden snø over fokksnøen. Det er mindre snø enn normalt for dato, og avblåst på rygger og rabber. I høyden virker det som om fokksnøen har pakka seg og satt seg i stor grad. Det finnes kantkorn i snødekket, men jeg antar at disse svake lagene i stor utstrekning er vanskelig å påvirke. Man må allikevel være varsom, spesielt der snødekket er tynt og snøen myk. Det er altså snø tilgjengelig for transport, og med nytt påfyll i tillegg, vil det med vind dannes nye fokksnøflak. Avhengig av mengde og vindstyrke vil dette kunne øke fg igjen. Det er rimdanning på overflaten. Kun på ubunden snø der jeg var i dag. Det er jo også observert rimlag i snødekket her og der (noe som er sannynlig da januar har kreert mye flotte rimkrystaller. Jeg fant ikke rimlag i snødekket der jeg gravde i dag.

Snøprofil

8 cm F PP D, 20 cm 1F RG D, 70 cm P RG D, 10 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm I IF D, 4 cm F FC 1 mm D, 20 cm K MFcr D -8,7 °C @ 3 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252663

Voss / Voss

Snø

29.01.2021 kl. 21:49

796 moh

Anders L. (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelige drønn i snøen. Ca 30cm ubunden snø på toppen

ObsID: 252528

Voss / Voss

Snø

29.01.2021 kl. 13:06

1036 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Overflaterim
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Meir terreng enn normalt er synleg. Ikkje så store snømengdar her enda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat På servicetur til kamerastasjon. Profil i nærleiken. Rim på snødekket over heile fjellet. Observert berre på mjuk overflate. Fann to nedsnødde rimlag nede i dekket. Det øvre med store krystallar og det som ligg djupare er noko meir nedbrote. Snøpakka over er mjuk, men kan bli eit problem om det bles opp. Rim verker stort sett å ligg på mjukt underlag i snøpakka. Det er positivt. Den eldre snøpakka på denne staden var stabil og hard. Fekk ikkje utslag på lag av kantkorn her. Kaldt og stort sett tynnare snødekke enn normalt i området. Nedbør og vind laurdalg kveld gir aukande skredfare. Særleg med rim i snøpakka. Varslet faregrad er riktig Ikkje observert kantkorn som skredproblem på staden for observasjon, men det stemmer nok bra. Bør ha med noko om rim for morgondagen

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s fra Ø ← Fin og kald dag. Litt trekk i lufta, men stort sett vindstille

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikkje observert fersk skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 9 cm F DF 2 mm D, 2 cm F SH 4 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm F SH 1 mm D, 30 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 100 cm P MF 1 mm D Profil i område vendt mot aust-nordaust

ObsID: 252479

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.01.2021 kl. 05:46

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vedvarende svake lag etter periode med vind og nedbør . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Økende vind og nedbør .

ObsID: 252391

Voss / Samnanger

Snø

28.01.2021 kl. 16:36

455 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Snø -7,5 °C 1 m/s fra N ↓ 100% skyer Minusgrader siste dager, siste snøfall var på tirsdag 26/1, da kom det ca 5cm tørr snø. Stort sett vindstille siden forrige helg. Nå er det lett snøvær, Skydekke ligger ned til 600moh, men foreløpig god sikt. Det er ikke meldt meldt mer snø, men synkende temperatur utover natten og fredag.

ObsID: 252369

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

28.01.2021 kl. 14:06

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt ver. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det stabile veret held fram.

ObsID: 252352

Voss / Voss

Snø

28.01.2021 kl. 13:58

1155 moh

emil@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  emil@svv Kommentar:  Nysnø rett på avblåst gammel skare på vindutsatte formasjoner. Vinden begynte så vidt å ta tak i nysnøen i løpet av turen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  emil@svv
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  emil@svv Kommentar:  Delvis brudd i begynnende kant i nedre del av fokksnøen fra sist helg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  emil@svv Kommentar:  Nedsnødd overflaterim.

Skredfarevurdering

2 Moderat Sammensatt situasjon med ulike varianter av fokksnø over kantkornlag i alle himmelretninger over 400-500 moh. Både sist helgs og eldre fokksnø er preget av oppbyggende omvandling og virket død og lite potent der vi var i dag. Kantkorn dannet under mildværsskare i løpet av den siste uka er trolig lett å påvirke og det mest aktuelle skredproblemet opp til 900 moh. Over dette virker kantkornlag jevnt over å være vanskelige å påvirke, men utbredelsen er stor og skredutløsning er nok mulig i enkelte heng. Nedsnødd overflaterim antas å ha stor utbredelse og vil utgjøre et skredproblem dersom det legger seg ferske fokksnøflak over. Kreves trolig noe mer snø før dette blir et stort problem. Oppbyggende omvandling i øvre del av snødekket gir fortsatt utvikling av svake kantkornlag, samtidig som det svekker eldre fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Tester

ECTN12@15cm God Får brudd i fokksnø fra sist helg. Bruddet går der kantingen har kommet lengst, som samsvarer med der det er høyest temperaturgradient (se snøprofil).

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Basert på tur over skoggrensa. Det finnes ulike kantkornlag både høyt og dypt i snødekket med potensielle flak i alle himmelretninger. Kantkorn dannet under mildværsskare fra forrige uke finnes opp til ca. 900-1000 moh. og kan være lett å påvirke. Fokksnøen over er imidlertid godt omdannet av kulda de siste dagene og virket spenningsløs der vi var i dag. Høyere opp virker det også å være lite futt i eldre kantkornlag og fokksnøpakker, men den store utbredelsen gjør at det nok kan være mulig å utløse store skred i enkelte bratte heng.

Vær

Snø -10 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Lavt, tynt skydekke og lett snøvær mens vi var på tur i dag. Kaldest i indre deler av regionen, men minusgrader til havnivå også lenger ut.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Flatt lys og dårlig sikt mye av dagen, men så inn i en del skredterreng langs vegen.

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fant tynn smelte-/regnskare etter mildværet sist uke opp til ca. 900 moh., med godt utviklet kant (2-3 mm store) under. 10-30 cm mjuk fokksnø fra sist helg i nord- og østvendt terreng, trolig mer avblåst og hardpakket i sør og vest. Øverst 5 cm løs nysnø stort sett overalt i terrenget. Fant overflaterim under nysnøen flere steder, og antar at dette har stor utbredelse. Snødekket så ut til å være smelteomvandlet opp til ca. 400-500 moh. Lite snø og labert skiføre under 200-300 moh.

Snøprofil

0,5 cm F PP 1 mm D, 4,5 cm F DF 1 mm D, 1 cm F SH 4 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F RGxf 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 29,5 cm P FCxr 1 mm D, 0,5 cm 4F FCxr 2 mm D, 5 cm K MFcr D, 1 cm F FCxr 2 mm D, 62,5 cm K MF D -10,7 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,1 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -0,9 °C @ 110 cm

ObsID: 252384

Voss / Voss

Snø

28.01.2021 kl. 13:32

912 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN17@10cmQ3 God

Snøprofil

6 cm F PP/SH 2 mm/3 mm D, 69 cm P RG 0 mm/1 mm, 3 cm K MFcr D, 2 cm 1F FCxr/DHxr 2 mm/5 mm D, 17 cm 1F-P FC/MFcr 2 mm/4 mm D -8,2 °C @ 0 cm, -11,3 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -5,2 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252341

Voss / Voss

Snø

28.01.2021 kl. 12:19

912 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Virkar som fg2 idag. Ingenfaretegn ovservert, men kantkorn er fortsatt eit mulig problem. Kjem det mykje snø og vind i dag/natt kan me kanskje havne på fg3 i morgo formiddag. Men er meldt lite snø ifølge yr. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikkje observert drønn i snøen idag. Siste veka har det vore mykje drønn i skoggrensa (550-700moh) men ikkje her idag. Men kan nok ikkje utelukka det andre plassar

Vær

Snø -9 °C 1 m/s fra V → 100% skyer Kaldt på voss i natt. Ned mot -20 . Klar vær og måneskinn. Klokka 10:00 i formiddag skya det til og det er no overskya og lett snøvær.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Laus snø i skogen. Litt meir pakka, men fortsatt mykje laust og fint skiføre i skoggrensa. Avblåst og hardcindpakka rundt toppar og på ryggar i fjellet. Mykje laussnø i søkk og i lesider. Fokksnøen virkar stabil. Høyrde ikkje noko drønn på veg opp gjennom skoggrensa idag, men vil tru det kan oppstå andre plassar. På ca 750 moh var det mulig å finne noko avrunda kantkorn over og under skarelag der snldekke var tjukt. Der snødekke var tynt var det ikkje noko klart kantkornlag, men smeltepakka under fokksnø. Snøprofil frå ca 900 moh kjem seinare idag.

ObsID: 252328

Voss / Voss

Snø

28.01.2021 kl. 11:34

773 moh

emil@svv (***)

Vær

Snø -8 °C 0 m/s 100% skyer Lavt skydekke og lett snøvær. Varierende skydekke og stort sett oppholdsvær ellers i regionen. Har vært kaldt og lite nedbør de siste dagene.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Observerte ingen fersk skredaktivitet på turen fra Bergen.

ObsID: 252346

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

27.01.2021 kl. 18:16

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldtnog stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt.

ObsID: 252161

Voss / Jordalen/Øyastølsfjellet

Snø

27.01.2021 kl. 14:27

1096 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Nydeleg dag i Berdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Nydeleg skiføre i Berdalen i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Overflaterim
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  2-3m store overflaterim
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Det har gått eit skred i ledevollen ved Langageiti. Tidspunkt for dette skredet er uvisst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Ingen skredaktivitet i vollen ved Nautgrovi/Gudvangen
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Tynt snødekke i utløpsområda til skreda som krysser Fv5623 Bakka. Dette kan redusera utløpslenga til evt. skred
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Det er observert 2 lag med kant/beger i snøpakka. Generelt er det vanskeleg å påverke desse laga med i overgangen tynt til tykkt sndekke fekk eg fleire massive drønn i snødekket frå desse laga.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren er relatert til svake lag med kant/beger i snødekket. Mange stadar er dette laget dypt begravd under fokksnø og det er liten respons. Eg fekk fleire kraftige drønn nær ryggar/ved overgangen frå tykt til tynt snødekke. Det er truleg at skred frå dette laget kan verte store(str. 3). Over tregrensa er det lagt ut fokksnø i austleg sektor men fokknsøen verkar seig og utan spenningar. Det er meldt kaldt og stabilt vær komande dagar, dette vil føre til oppbyggande omvandling i snødekket Varslet faregrad er riktig Ein kunne kanskje tatt med ein kommentar til stabiliteten fokksnøen over tregrensa

Faretegn

Drønn i snøen Fekk eit par kraftige drønn i snøpakka ved overgang frå tynt til tykt snødekke.

Tester

ECTX God Fekk ingen utslag på ECT der eg gravde profil,

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Skredproblemet er relatert til kantkorn/beger i snødekket. Det er mogleg å påverke dette laget i overgangen tynt til tykt snødekke eller der fokksnøflaket ikkje er for hardt.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 2 m/s fra N ↓ 5% skyer Klart og kald vær i Jordalen i dag. -15C ved parkeringa(650moh) og -7C på 1100moh. Tydlege invensjon. Svak dalatrekk i botn av Berdalen med over tregrensa var det til nærma vindstille

Skredaktivitet

27. jan. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SV, V, NV. Over 800 moh Det er observert 1stk tørt laussnøskred samt 1 stk tørt flakskred som losna på vestsida av Nosafjellet. Høgde på losneområdet er om lag 1000moh.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I Jordalen er det om lag 25-30 cm med laus(4F) nysnø i skogen. Over tregrensa har vinden jobba meir med snødekket. Det er vindformasjonar nær ryggar og på dei høgaste toppane men i litt meir skjerma formasjonar er det om lag 15-20cm 4f-1f nysnø. Dette gjev fantastisk skiføre! Det er observert overflaterim/kant etter siste døgn med klarvær. Storleiken på fasettane minkar dess høgre opp ein kjem.

Snøprofil

1 cm F SH/FC 2 mm D, 24 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm P MFcr, 19 cm 4F FC/DH 2 mm D, 2 cm K MFcr, 6 cm 4F FC/DH 3 mm D, 2 cm K MFcr, 65 cm P RG 1 mm D -11 °C @ 0 cm, -7 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252148

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 13:00

731 moh

Åsine (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Tester

CTH26Q2 God

Skredproblem

Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra N ↓ 1% skyer

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

ObsID: 252114

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 12:13

667 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen Flere drønn

ObsID: 252099

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 12:00

768 moh

Håvard Rekve Østlie (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Overflaterim

Tester

CTE6@5cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra N ↓ 1% skyer

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

Snøprofil

ObsID: 252116

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 12:00

768 moh

Eilif (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Overflaterim

Drønn i snøen

Tester

CTH25@97cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra Ø ← 1% skyer Sol

Snødekke

120 cm totalt 0 cm nysnø

Snøprofil

3 cm F SH, 5 cm F DF, 100 cm 4F RG, 15 cm 4F

ObsID: 252115

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 12:00

761 moh

Ann Regine (Ukjent)

Skredhendelse

27. jan 13:02 (+01:00)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overflaterim

Tester

CTM13@90cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. SØ, S, SV

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra N ↓ Sol

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

ObsID: 252117

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 11:39

668 moh

Kari@vgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kari@vgs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kari@vgs

Vær

Ikke nedbør -9 °C 2 m/s fra NØ ↙ 3% skyer

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 252093

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 11:38

670 moh

Kristi@vgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristi@vgs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristi@vgs

Vær

Ikke nedbør -9 °C 2 m/s fra NØ ↙ 3% skyer

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 252094

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 11:38

670 moh

Emmarykke (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Emmarykke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Emmarykke

Vær

Ikke nedbør -9 °C 2 m/s fra NØ ↙ 3% skyer

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 252095

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 11:37

668 moh

Helene@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Helene@vossvgs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Helene@vossvgs

Vær

Ikke nedbør -9 °C 2 m/s fra NØ ↙ 3% skyer

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 252092

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 11:36

670 moh

madelen@vossvgs.no (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  madelen@vossvgs.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  madelen@vossvgs.no

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra Ø ← 5% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr litt rim på overflaten.

ObsID: 252089

Voss / Voss

Snø

27.01.2021 kl. 10:07

337 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk

Vær

Ikke nedbør -22 °C 0 m/s 5% skyer Klart og fint men kaldt vær på oppheim. Overflaterim.

ObsID: 252065

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org