Snøskredvarsel for Voss lørdag 23.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevande situasjon. I tillegg til mykje nysnø og vind finns det område med vedvarande svake lag under den ferske fokksnøen som gir eit svært ustabilt snødekke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå sørvest og ein god del nysnø dannar nysnøflak som er lette å løyse ut. Skredproblemet vil vere mest utbreidd over skoggrensa. Skredfara er størst i vestleg del av regionen fordi det der kjem mest snø. Aust for Vossafjella er skredfaren mindre fordi det kjem mindre snø der. Vedvarande svake lag i snødekket er generelt vanskeleg å påvirke, men skred som løsnar på vedvarande svake lag kan bli store. Tynt snødekke og oppstikkande stein gjer at sjølv mindre skred kan gjere stor fysisk skade.
Snøoverflata er prega av mildvéret torsdag opp mot 7-800 moh. Høgare oppe er det fokksnøflak av varierande hardheit i leområde. Ryggformasjonar er avblåst. På avblåste kular i terrenget er det eit tynt islag eller skare der det er avblåst. Det kan ha komme 30-50 cm snø lokalt i vestlege delar av regionen dei siste dagane.
På Vikafjellet finst det kantkorn under gamal fokksnø og ved gamle skarelag i snødekket. Lengre vest i regionen ligg det kantkorn ved bakken. Mildvér 21.januar kan ha nøytralisert kantkorn lavt i terrenget. Det er usikkert kor stor utbreiinga av vedvarande svake lag er, og kor mykje som skal til for å påvirke dei.
Fredag gjekk det små naturleg utløyste skred mot Rv13 i Kvassdalen. Torsdag vart våte laussnøskred sett i Brekkhusdalen 500 moh.
Torsdag vart det observert drønn i gamalt tynt snødekke ved Hamlagrøvatnet.
9 mm i døgnet, opp mot 21 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
18 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til lørdag.
Skyet.
Lavere temperatur mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

23.01.2021 kl. 15:55

728 moh

VegardVB (**)

Vær

Dette burde vore skrive inn i igår. Det var ikkje noko snøvær når me var der og det var berre 3 cm på ein bil som hadde stått sidan fredag (parkering på Hildestveitvegen). Me snakka med ei som hadde overnatta på ei hytta og difor viste me at bilen hadde stått over natta. Me såg snøbygene i vest

Snødekke

Tørr 30-40 cm laussnø i skogen som var kram (men fin å køyre på ski i). Over tregrensa var det avblåst og lite snø. Det har vore vind frå vest.

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 251502

Voss / Voss

Snø

23.01.2021 kl. 14:27

704 moh

VegardVB (**)

Faretegn

Drønn i snøen

Notater

Me såg ingen naturleg utløyste skred. Me hadde eit par drønn til i området rundt observasjonspunktet. Me fekk aldri prøvd om ein enkelt person klarte få drønn sidan me gjekk samla, men vil tru det kunne skje.

ObsID: 251501

Voss / Voss

Snø

23.01.2021 kl. 13:31

788 moh

oormasen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Sprekkdannelser i snøoverflaten etter drønn. Snøoverflaten er bundet men myk. Grenser mot løssnø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Ca 40 cm løssnø i skogen.

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Snøbyger. Noe varierende vindstyrke i skogen. Temperaturen er noe lavere enn i går. Det har snødd godt de siste dagene, ved noe variabel temp.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Nysnøen er løs, men har bindinger nok til å danne myke flak, selv i skogen. Skarpe kanter i skispor og blokkdannelser ved kjappester i svinger på vei opp. Vi var ikke over tregrensa i dag.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtegn i snøen i øvre deler av skogbeltet. Pågående vindtransport i fjellet.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hyppige drønn observert fra ca 550 moh og opp til observasjonspunkt, drøye 800 moh. Et lag av kantkorn/begerkrystaller nær bakken kollapser.

Skredfarevurdering

Litt overraska over å få såpass tydelige kollaps i kantkornlaget nær bakken selv i lav høyde. Jeg mistenker at det i overgangen til dypere snødekke(tregrensa?) og mye fersk vindtransportert snø kan være mulig å trigge nokså store skred i enkelte hengretninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kantkornlaget nær bakken er lett å trigge i lavere deler av skogen. Kantkornlaget er påvirka av mildvær og er delvis fuktig, ihvertfall opp til ca 800m, men er fortsatt aktivt. Også under tregrensa.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 251493

Voss / Voss

Snø

23.01.2021 kl. 12:15

721 moh

Siv (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siv

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Skytande sprekk.

ObsID: 251511

Voss / VOSS

Snø

23.01.2021 kl. 11:06

777 moh

LarsM (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsM

Vær

Snø -0,5 °C

Snødekke

130 cm totalt 50 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn for hvert steg. Mye spenninger i snøen med lange sprekke rekker. Ca 1 m løs snø . Både på flatmark og i skogen . Vær forsiktig i vossa fjell i dag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 251408

Voss / Voss

Snø

23.01.2021 kl. 11:00

751 moh

Eltervaag (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eltervaag Kommentar:  10-15 cm kantkorn under en tynn skare og nysnø over det. Det er noe hardhetsforskjell i den nye snøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Varierende nysnødybde. Opptil 40 cm i skogen til 10-20 over tregrensen

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tydelige drønn der snødekket er tynt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTPV@30cmQ3 Dårlig

Snøprofil

25 cm F PP D, 1 cm 1F RG, 15 cm F FC 1 mm, 1 cm K MFcr 1 test knyttet til snøprofilen Det er svake hardhetsforskjeller i nysnøen, men fortsatt F.

ObsID: 251419

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

22.01.2021 kl. 13:48

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje pålagring, samt mildt. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Held fram med mykje vind, nedbør og mildt.

Skredaktivitet

22. jan 13:49 (+01:00) - 21. jan 13:49 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst Ø. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Rv13 Nobbi - Vik, Ved ygnesdal. Ikkje gått i vegen

ObsID: 251303

Voss / Voss

Snø

21.01.2021 kl. 14:08

938 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Markert tynt kantkornlag 129 cm under overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Kantkornlag 129 cm under overflaten.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Sjikt av tydlige nysnøkrystaller i den nylig innblåste fokksnøen. Dårlig bruddforplantning
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Kraftig snøfokk over 900 m o.h., i dag observert klokken 13:00. Vinden sto på i flere timer. Snøen siste døgn har bygget seg opp til store snøansamlinger i le for sørøsten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Bildet er tatt ca 630 m o.h., og viser at kraftig vind har flyttet snø også lavere i terrenget.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Tynt snødekke og tydelige store krystaller av kant og beger observert i forbindelse med et drønn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Tydelig regnskare som fryser til over moist fokksnø litt under 700 m o.h.

Snødekke

230 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Det er lagt mye snø ut i le for kraftig vind fra sørøst siste døgn. Milde temperaturer og rask stabilisering under 1000 m o.h.

Faretegn

Drønn i snøen Tre små og to større drønn

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det var dannet en tydelig regnskare opp til ca 750 m o.h. Snødekket er mindre og mindre mildværspåvirket med høyden, og ved ca 960 m o.h., er det så vidt at det er riktig å betegne snøoverflaten som moist. Fuktigheten i snødekket vil sannsynligvis tørke ut, men regnskaren kan bli et farlig svakt lag ved begraving og kulde. Hurtig utvikling på grunn av fukt. Det kom en god del snø siste døgn som er avsatt i sektor fra vest til nord, på grunn av kraftig vind fra sørøst. Denne snøen begraver tydelige vedvarende svake kantkornlag dypt i snødekket. Der snødekket er tynt i flatere terreng og andre sektorer opplever to personer idag en del drønning. Årsaken er kant og beger i tilknytning til det eldste gjennfryste snødekket. Fokksnøen stabiliserer seg raskt. Faregrad et sted mellom 2 og 3. Mulig kaldere og mer potent fokksnø i høyden. Mildværet idag har ingen påvirkning på vedvarende svake lag. Disse vedvarer. Obs. på omtalt regnskare fremover. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN6@15cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh Se bilde av stabilitetstest.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh I sektor fra vest til nord er det i bratte heng tynne markerte vedvarende svake lag av kant med stor forskjell i hardhet til overliggende og underliggende snølag. Observert i dag er at disse svake lagene ligger dypt i snødekket. I andre himmelretninger er det tynnere snødekke over den gamle smeltepakken som er relatert til lag av kantkorn og beger.

Snøprofil

0,1 cm F DF 1 mm D-M Ved 938 m o.h. er det så vidt det går an å angi litt fukt helt i overflaten. Lufttemperatur var + o,2 grader. Ellers er snødekket i denne høyden tørt og kaldt. , 14,9 cm 1F RG/DFbk 1 mm D, 3 cm 4F PP 3 mm D, 62 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F RGxf 1 mm D, 24 cm P RGsr 1 mm D, 24 cm 1F- FC 1 mm D, 1 cm F FC 2 mm D Veldig markert tynt lag med store løse kantkorn. Det ligger her så dypt at det ikke responderer på stabilitetstester, men når en brekker vekk ECT- blokken så ser en tydelig at dette er prototypen på et tynt vedvarende svakt lag med stor hardhetsforskjell til både overliggende og underliggende snø. , 100 cm K MF D -0,2 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -5,1 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,2 °C @ 100 cm Smeltepakke fra 130 cm til 230 cm. Ikke gravd til buns. Det kan være kant i denne smeltepakken og beger i bunn.

ObsID: 251160

Voss / Vaksdal

Snø

21.01.2021 kl. 14:04

804 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Kjent skredområde ved Trefall. Ingen oppsprekking observert i snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Skredpunkt ved Brakestad. Lite snø i losneområdet, ingen fare for vegen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 10 m/s fra NØ ↙ 90% skyer Det bles svært god i fjellet i dag. 6c ved gullbrå(575moh), 1c på toppen rett under kyrafjellet(925moh). Når eg køyrte heim att over Nesheimsfjellet vart det observert svært kraftig snøfokk på Åburdalshorgi(1140moh). Tydleg at mildværet ikkje har gått så høgt.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Siste døgn har det kome ca 20-30cm med nysnø kombinert med vind frå sør-søraust. Over tregrensa er snøoverflata prega av vindformasjonar med mykje innblåst i nordleg sektor. Ut over dagen har det gradvis vorte mildere og kl 14.00 var det 1c på 900 moh. Og 5c på 600moh. Snøoverflata er på grensa mellom moist og wet og det er liten transport av fokksnø sjølv om det bles svart godt. på 800 moh.(der eg gravde snøsprofil) har mildværet trekkt 20cm ned i snøpakka.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsida. Skildring: Høyrte enkelte drønn frå snødekket

Skredfarevurdering

3 Betydelig Siste døgn har det komme om lag 20-30cm nysnø i Eksigedalen i kombinasjon med til dels kraftig vind frå sør. Dette har lagt ut til dels mykje fokksnø i nordleg sektor. Det er truleg å løyse ut fokksnøflak i nordleg sektor. Utover dagen har stigande temperatur med plussgrader til 1000moh. gitt fleire våte laussnøskredskred. På 800 moh. har mildværet trekkt om lag 20 cm ned i snøpakka. I stratigrafien er det observert lag med kantkorn og beger, desse laga er ikkje påverka av mildværet siste døgn. Dette laget er vanskeleg å påverke men skreda kan truleg verte store. Det er mest sannsyleg å påverke laget med kant/beger i overgangen tynt til tjukkt snødekke. Mildværet med plussgrader høgt til fjells vil relativt raskt stabilisere fokksnøen. Varslet faregrad er riktig våte laussnøskred burde kanskje vore med som eit skredproblem

Notater

Skal ferdigstille observasjonen når eg kjem heim

Tester

ECTP9@42cmQ2 Middels

ECTP11@42cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Skredproblemet er relatert til nedsnødd kantkorn som ein finn under fokksnøen, sjå snøprofil.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 1000 moh Skredproblemet er relatert til siste snøfall i kombinasjon med vind over mildværsgrensa.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V, NV. Under 1000 moh Det vart observert 5-10 våte laussnøskred som har gått etter siste snøfall. Alle skreda eg observerte var i vestleg sektor og under 1000 moh.

Snøprofil

23 cm 4F DF 2 mm M Mildværet har trekkt om lag 20cm ned i snøpakka., 12 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm P MFcr, 6 cm F FC/DH 3 mm D I dette laget er det primært kantkorn men ein kan også sjå enkelte kantkorn, 1 cm P MFcr, 17 cm 1F FC 2 mm D -0,2 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 251165

Voss / Voss

Snø

21.01.2021 kl. 11:29

590 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Sveindalsnuten litt over 1050 m o.h. God kok på toppene.

Vær

5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det er kommet en del nysnø i natt før det ble mildt. Nå er det 5 plussgrader og det blåser kraftig fra SØ i høyden.

ObsID: 251132

Voss / Voss

Snø

21.01.2021 kl. 10:00

509 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 2 m/s fra SV ↗ 80% skyer Lettskya på nesheimsfjellet og tilnærma vindstille. Svært glatt innover Eksingedalen.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 251108

Voss / Voss

Snø

20.01.2021 kl. 14:26

897 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Utsyn sørover mot Slettafjellet.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Relativt glatt brudd, men er i tvil om det er Q2 eller Q1. Bruddflaten består av det jeg antar er kantkorn, ca 1mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  To svake lag med det jeg antar er kantkorn. Det første ligger under en bærende pakke av fokksnø, rett under saga. Fokksnøen er fasthet 1F eller P. Laget under er F. Det andre kantkornlaget ligger over et skarelag, ca 20 cm dypere. Ikke spesielt store krystaller.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Synker ned ca 5-10 cm i fokksnøen uten ski. Dette er gammel fokksnø, ikke den fokksnøen som nå er under oppbygging.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Økende vind. Tiltykning. Det har begynt å snø i sør og øst. Stigende temperatur.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr Stort sett vindherjet snø over ca 750moh. Noe løs snø tilgjengelig for vindtransport før nedbøren setter inn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTP24@60cmQ2 Middels Fokksnøen ligger dyp og hard (1F/P) over det svake laget, som ser ut til å være kantkorn, ca 1mm.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Meget mulig at kantkornlaget finnes over større områder, men jeg vil anta at det varierer mye hvor lett det er å påvirke. Velger derfor å forholde meg til det jeg har sett.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

ObsID: 251028

Voss / Voss

Snø

20.01.2021 kl. 13:48

630 moh

maren@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  maren@vossvgs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  maren@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  maren@vossvgs

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTX God Ingen brudd etter 30 slag.

ObsID: 251015

Voss / Voss

Snø

20.01.2021 kl. 13:31

624 moh

Helene@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Helene@vossvgs

Tester

ECTN22@40cmQ3 God

ObsID: 251041

Voss / Voss

Snø

20.01.2021 kl. 13:27

636 moh

Bjørnar@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm 4F MF 1 mm D, 15 cm 1F M, 1 cm K IF 10 mm M, 35 cm P V

ObsID: 258955

Voss / Voss

Snø

20.01.2021 kl. 12:40

973 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Side mot SØ. Avblåst ned til skare/islag på kular i terrenget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Innføyka nysnø ned til rasterplate. Kantkorn ved blyant samt over og under 5 cm smeltepakka nesten ved bakken.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Grått vær, men god sikt. 10-15m/s her, sikkert meir høgare oppe. Mild vind frå SØ.

Snødekke

Lett snøfokk Annet Snøoverflata varier veldig. På avblåste kular i terrenget er det eit tynt islag/skare der det er avblåst. I le sider mot N-NV-V-SV er det fokksnø. Noko plassar mjukvindpakka snø andre plassar hard vindpakka. I le heng mot V der det ikkje er blåst inn ny fokksnø er det 10cm overflate fasetter oppå hard smeltepakke på ca 5 cm med 5-10 cm kant/beger ned mot bakken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pågåande vindtransport. Medium med snø i henteområde i SØ

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Eit drønn på konveks kul med tynt snødekke

Skredfarevurdering

3 Betydelig Innblåst snø i N-NV-SV er dagens problem. Dei forskjellige laga med kantkorn var det lite futt i, men om dei først løsnar så blir det store skred. Det kan komme mykje snø ilag med sterk vind frå SØ dei neste 3 dagane. Så fortsatt FG 3. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN21@19cmQ2 God

ECTN12@9cmQ2 Middels

ECTPV@4cmQ1 Dårlig Innføyka nysnø

LBT@4cmQ1 Ny innblåst snø løsner lett oppå hard smelteomvandla.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Latent problem. Ser skummelt ut når ein graver vekk understøtte ved snøprofil, men prøvde å finne testheng å få løyst ut noko, men det var ikkje mulig å få løyst ut noko i dette laget.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F PP 2 mm D, 6 cm P MF 1 mm/1 mm D, 4 cm F FCxr/FC 1 mm/2 mm D, 16 cm 1F MF/FC 1 mm/2 mm D, 3 cm F FC 2 mm/3 mm D, 5 cm 1F-P/4F MF/MFcr 1 mm/2 mm D, 3 cm F DH 3 mm/5 mm D, 3 cm K/P MFcr D -4,5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Rett under konveks kul i le heng mot NV.

ObsID: 251019

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

20.01.2021 kl. 07:41

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 250940

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org