Snøskredvarsel for Voss fredag 15.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og nedbør i starten av uken har gitt store fokksnøflak i mange himmelretninger som fremdeles er lette å løse ut. Forholdene er krevende med vedvarende svake lag i snødekket. Fjernutløsning er mulig. Unngå utløsningsområder og utløpsområder for skred. Skredproblemet finnes der det ligger vindtransportert snø over nedføyket kantkorn eller nysnø. Vær oppmerksom på svakt lag av løssnø under fokksnøflak. Varierende vind har gitt flakdannelse i flere himmelretninger. Tirsdagens vind la opp store fokksnøflak i sør og sørøst. Onsdagens vind dannet flak i vestlig sektor.
Det har kommet mye nysnø den siste uken. Snøoverflaten varier fra løssnø i skogen til mer vindpåvirket snø i høyden. Det har vært stor snøtransport i fjellet. På tirsdagen var det kraftig vind fra nord som dannet fokksnøflak i sørvendte heng. I løpet av onsdag dreide vinden til østlig og dannet nye flak i vestvendte heng. Det ligger fortsatt myk snø i skjermede formasjoner.
Nysnø og vind har dannet ferske flak over vedvarende svake lag med kantkorn og rim, som tidligere lå i overflaten. På Vikafjellet ligger kantkorn nå under snøen som kommet de siste dagene og rundt skarelag dypere i snødekket. Lenger vest i regionen, der det tidligere var tynt med snø, ligger kantkornet ved bakken. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av vedvarende svake lag. Vest i regionen er det observert drønn i skogen og i skoggrensen. På Vikafjellet er det også observert tydelige drønn.
To personer ble tatt av skred vest for Kari Traa trekket i Myrkdalen heisanlegg på onsdag. Sørøstvendt helning på rundt 1050 moh. De ble ført med men ikke begravd. Skred anslått til å være noen plass mellom middels stort til stort. 1-2 m bruddkant. Det er observert et flertall mindre naturlig utløste skred rundt Voss og på Vikafjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

15.01.2021 kl. 16:20

1030 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Skredhendelse

15. jan 16:21 Tørt flakskred 2 - Middels S-vendt Skredet startet på 1026 moh og sluttet på 982 moh Observerte fra bilen et flakskred, middels stort. Mest sannsynlig gått siste 24 timer. Uvisst om det er skiløper utløst, men mest sannsynlig da det var ingen andre skred i dette området.

ObsID: 249341

Voss / Voss

Snø

15.01.2021 kl. 16:16

881 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Skredhendelse

15. jan 16:19 Tørt flakskred Personutløst SV-vendt Skredet startet på 889 moh og sluttet på 787 moh Observerte fra bilen på vei til Myrkdalen et flakskred som var gått under stolheisen i Storhaugen. Mest sannsynlig skiløper utløst.og utløst torsdag eller fredag,men har ingen bekreftelse, bare antagelse.

ObsID: 249338

Voss / Voss

Snø

15.01.2021 kl. 10:24

927 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  str. 1,5 flakskred til høyre. Sprekken over bruddkant går fra spadehåndtak og bortetter forbi sekken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilvegg trunkerer sprekk. Bruddplan i skredet (ned til høyre) er 1-2,5 mm overflatekant/beger @60 cm. Hardhet er vist til høyre for sprekk: flaket er P hardt i øvre 40 cm, deretter 4F med DF og nederst mot svakt lag er hardhet 1F. Profilet er gravd til bakken.

Notater

Mobilen daua i kulda og måtte hjem og lade og legge inn på nytt - derav litt sein innmelding.

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 800 moh Kom ut av tellinga på antall flakskred. Stort sett mellom str. 1,5-2,5, men har også sett et til to str. 3. Antar at flesteparten gikk tirsdag, men noen har mindre tilføyket bruddkant og kan være nyere.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Siste del av snøfallet nyttårshelgen kom ved lite vind, og det lå et fint løst teppe av nysnø også på knauser og konvekser. Dette nysnølaget er nå omdannet til kant- og begerkrystaller. Stort sett ligger det vedvarende svake laget i øvre halvdel av snødekket. Nær konvekser og rygger (der smeltepakka i bunn ikke er tilstede) er det observert godt utviklede begerkrystaller ved bakken, der siste ukes fokksnø ligger på toppen. Det er mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning (en skiløper), særlig i overganger mellom tynt-tykt snødekke og der brattheng mangler understøtte. Enig med Njål om at verste piffen er gått ut av fokksnøen, men den er fortsatt stiv/sintret. Min vurdering er at det er riktig å opprettholde FG 3. Det pågår oppbyggende omvandling i dagens snøoverflate. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Mange drønn ved oppsøkende virksomhet, dvs i overganger tynt til tykt snødekke.

Tester

ECTPV@60cmQ1 Dårlig Testen er fra et kjapt profil 960 moh, SV, 400 m fra lokasjon av denne registeringen. Søyla sklei ut ved frigjøring. Svakt lag var 3 mm begerkrystaller helt nede ved bakken. Laget mellom 5-10 cm tykt - dette veldig løse begerkornlaget ved bakken er altså den omdannede nysnøen som kom nyttårshelgen. Løs beger ved bakken finnes etter min vurdering kun der det var lite eller ingen snø før nyttår.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Har hatt drønn på bærende, tynt flak flere steder i hele sørlig sektor. I små testheng med dårlig understøtte løser det lett ut. Gravde også et annet profil da jeg fikk et drønn. Her var bruddet gått på beger ved bakken.

Vær

-15 °C 1 m/s fra NV ↘ På kjøreturen mellom Voss og Vikafjellet var temperaturen nede i -22.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Stor variasjon i snøoverflatens hardhet. I skjerma lesider mot sør og sørvest er det løs snø. i åpent terreng er det vindpakka hard til vindpakka mjuk overflatesnø. Noen steder er flaket bærende til fots andre steder ikke, og man tråkker nedi til kneet. Snødekket er prega av vind fra nord, men også fra øst. Mangler en del bilder i dag, da telefonen gikk tom for strøm.

Snøprofil

40 cm P/4F-1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F FCsf/DH 1 mm/3 mm Dette var snøoverflaten for ei uke siden, før påfølgende snøfall og vindtransport. Svakt lag har også rimkrystaller. , 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm Gamle bunnlaget, som er smelta og fryst i flere omganger. -14 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -7,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm Profil fra ca. 920 moh, SØ, gravd gjennom medrivingssprekk dannet i forbindelse med et str. 1,5 skred. Bruddkanthøyde opp til ca 60-70 cm.

ObsID: 249325

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 21:02

1176 moh

Maria Hetland (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Maria Hetland

Notater

Ikke ferskt i dag. Trolig gått tirsdag eller onsdag.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Vær

Mye vind natt til tirsdag etter mye nysnø søndag og mandag

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 249196

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.01.2021 kl. 18:21

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lagdeling og oppsamling i sørhelling. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Synkende temperatur og ingen vindstille .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 249183

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 15:00

817 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snøprofil gravd på 850 moh. i tregrensa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Det vart også gravd eit raskt profil ved om lag 625moh. Her var det om lag 25 cm beståande av 10cm nysnø, 10cm med kant/beger og 5cm med smelteformer i botn
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Kald men fin dag i fjellet. -25C når eg køyrte forbi Framnes(Oppheimsvatnet)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  20-30cm laus nysnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Over tregrensa har vinden jobba godt med nysnøen tirsdag 12.01 og onsdag 13.01

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag og ingen ferske skred observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og klart vær siste døgn. I Brandsetedalen(indre delar av Voss varslingsregion) er det observert 1mm overflaterim i skogen. Over tregrensa har vind frå vestleg sektor jobba godt med siste snøfall og danna store fokksnøflak i austleg sektor. Fokksnøen kviler oppå førre vekes overflate som bestod av rim og kantkorn. Utgraving av snødekket der ein fekk drønn kunne bekrefte dette. Der turen gjekk i dag var det vanskeleg å påverke laget med nedsnødd kantkorn. Ingen ferske skred observert i Brandsetedalen. Fg 2 er mest treffande for området kring Brandset men eg tenkjer FG 3 er riktig for regionen. Kaldt og klart vær vil føre til at det tar lengre tid før fokksnøen stabiliserer seg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Høyrte enkelte små drønn i snødekket

Tester

ECTP10@28cmQ2 Middels ECT gjekk på 10 slaget på lang med kantkorn/beger

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Gjeldande skredproblem i Brandset er nedsnødd kant/beger under siste snøfall etterfylgt av til dels kraftig vind over tregrensa. Ut frå tidlegare observasjonar skulle ein tru ein kunne finne begravd overflaterim. Dette vart ikkje funne i dag.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 1 m/s fra N ↓ -18c i Brandsetedalen i dag. Sol frå skyfrihimmel og kun svakt drag i lufta

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I Brandsetedalen er det så vidt skiføre frå bilen. I botn av dalen(550moh) er det 20-30cm med tørr nysnø som kom i siste snøskast, elles snilt underlag med lyng og gras. Over 700 moh. er det i snitt 1 meter med snø i terrenget. Vinden har jobba godt med siste snøfall. Klarvær siste døgn har danna små overflaterim(1mm) oppå nysnøen som kom tidlegare i veka.

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm/0 mm D, 14,5 cm F PP/DF 1 mm/1 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 1F MFcr 2 mm/0 mm D, 15 cm F FC/DH 1 mm/0 mm Skarelag, 35 cm P MF 2 mm/0 mm D -11 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil gravd ved 850 moh. i tregrensa

ObsID: 249066

Voss / Vaksdal

Snø

14.01.2021 kl. 13:41

858 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Det største løsneområdet for Glideskred ved Gullbrå i Eksingadalen er nylig sikret med støtteforbygninger. Til høyre i bildet er det minst to naturlig utløste tørre flakskred størrelse 2, som har gått i under sist snøvær
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Nedføyket nysnø som skredproblem.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Løse Beger/ kant over gammelt gjenfrosset snødekke som skredproblem.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Løse beger/ kant dypt i snødekket som skredproblem.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Fokksnø på nedføyket nysnø. Vanskelig å løse ut akkurat her.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kjent Glideskredområde mot veg ved Trefall. Ingen oppsprekking og lite snø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kjent Glideskredområde mot veg ved Brakestad. Ingen oppsprekking og lite snø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Skredløp ved kysten har nå snø. Mange av disse ligger utenfor varslingsregionen. Lite snø foreløpig, men kan være greit å tenke på ved feks store nye snøfall. Her fra E16 Bogelia ved Vaksdal.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er observert flere eldre naturlig utløste størrelse 1 og 2 skred som har gått samtidig som det var sterk vind fra vest - nordvest. Østavinden fra i går har ikke produsert naturlig utløste skred såvidt jeg har observert i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og klart vær med -20 ved bilen klokken 12 i avsolt terreng ca 600 m o.h. Små (1 mm) rimkrystaller på overflaten. Vind fra øst igår har tatt hardest på toppene, og i skogen er det fortsatt mye tørr løssnø som er ulikt vindpåvirket. Vinden fra øst har bygget fokksnø over nysnø som utgjør et skredproblem. Det var vanskelig å løse ut denne fokksnøen idag. Været som kom med snø fra ca vindretning vest har avlagt fokksnø i østlig sektor. Det er observert flere naturlig utløste tørre flakskred opp til størrelse 2 som gikk under dette uværet. Fokksnøen i østlig sektor forventes å ligge på vedvarende svake lag både høyt og lavt i snødekket. Det finnes også eldre vedvarende svake lag i snødekket i vestlig sektor. To mindre drønn/ setninger i flatt terreng i dag tilsier at det er mulig å påvirke vedvarende svake lag, men det har roet seg litt. Opplevd følelse av FG 2, men med snødekke oppbygging og litt faretegn i mente, så er vi mer på FG 3. Et sted midt i mellom er kanskje best beskrivende. Noe lunde vedvarende situasjon. Litt stabilisering fordi spensten går ut av fokksnøen, men samtidig svekkes hardere fokksnøflak ved oppbyggende omvandling, og lag dypere i snødekket blir enklere å påvirke. Varslet faregrad er riktig Jeg ville også lagt på FG 3 for Regionen.

Faretegn

Drønn i snøen 2 små drønn.

Tester

ECTN29@59cm God Brudd i løse store krystaller av beger og kant i overkant av gammelt gjenfrosset snødekke.

ECTN7@26cmQ2 God Nedføyket nysnø - store tydelige krystaller

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Jeg hadde håpet å finne rim i terreng vendt mot øst idag. Jeg fikk ikke gått i terrengformasjoner som kan ha favorisert nedføyking av rim under været som var fra vest/ sørvest. (Under sist store snøfall). Jeg tror det finnes, men fnat bare kant/ beger som vedvarende svakt lag i dag, og dette var i et enkelt profil vanskelig til Svært vannskelig å løse ut. Regner med at skredproblemet kan være mer reaktivt andre steder, og at det også finnes nedføyket rim.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 700 moh Vanskelig å løse ut i det området jeg var i idag. Det er kaldt så stabilisering av fokksnø tar litt tid.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er stedvis opp til skoggrensen mye tørr løssnø. Det er vindtegn i snøen og ulike vindformer og erosjon alt etter hvor mye vinden har tatt. Det er observert små rimkrystaller på overflaten.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 11,9 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 14 cm F DF 3 mm/0 mm D, 10 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 9 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm F DH/FC 3 mm/0 mm D Rimlag , 20 cm K MFcr 1 mm/0 mm D -14,9 °C @ 0 cm, -12,8 °C @ 10 cm, -11,2 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Temperatur luft var -11

ObsID: 249132

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 13:18

330 moh

Kristi@vgs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Kristi@vgs

Tester

ECTP15@25cmQ2 Middels

ObsID: 249121

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 13:18

784 moh

Helene@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Helene@vossvgs

Tester

ECTP15@25cmQ2 Middels

ObsID: 249120

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 13:18

784 moh

Bjørnar@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@vossvgs

Tester

ECTP15@25cmQ1 Middels

ObsID: 249122

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 13:18

784 moh

maren@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  maren@vossvgs

Tester

ECTP15@25cmQ2 Middels

ObsID: 249119

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

784 moh

Bjørnar@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@vossvgs

Faretegn

Ferske skred Bitte lite flakskred i nord øst

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s fra V → Vind i går. Stabilt kaldt og fint siste 10 timar

ObsID: 249109

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

789 moh

Halfdan@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halfdan@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Halfdan@vossvgs

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et lite flakskred i nord øst hellning

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s fra V →

ObsID: 249104

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

789 moh

madelen@vossvgs.no (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  madelen@vossvgs.no
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  madelen@vossvgs.no

Faretegn

Ferske skred Lite skred i ein nord-øst helling.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s fra V →

ObsID: 249103

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

789 moh

Helene@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Helene@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Helene@vossvgs

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred i nordøst helling.

Vær

-7 °C 1 m/s fra V →

ObsID: 249111

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

789 moh

Kari@vgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kari@vgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kari@vgs

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred i nordaust helling.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s fra V →

ObsID: 249108

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

789 moh

Kristi@vgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kristi@vgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristi@vgs

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred i nordøst helling

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s fra V →

ObsID: 249112

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

784 moh

HåvardF@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåvardF@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  HåvardF@vossvgs

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite skred i nordøst helning

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s fra V →

ObsID: 249107

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

789 moh

maren@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  maren@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  maren@vossvgs

Faretegn

Ferske skred Bittelite flakskred i nordøstlig helling.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 0 m/s fra V →

ObsID: 249105

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

784 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Faretegn

Ingen faretegn observert Str 1 skred i NØ antagelig gått i går

Tester

ECTP15@25cmQ1 Middels

Vær

-5 °C 1 m/s fra V → Fantastisk

ObsID: 249123

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

784 moh

Kariremme@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kariremme@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kariremme@vossvgs

Faretegn

Ferske skred Bittelite flakskred i nordøst hellig

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s fra V →

ObsID: 249106

Voss / Voss

Snø

14.01.2021 kl. 12:50

784 moh

Emmarykke (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emmarykke
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Emmarykke

Faretegn

Ferske skred Bittelite skred nordøsthelling

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s

ObsID: 249110

Voss / Voss

Snø

13.01.2021 kl. 15:50

1106 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Skredet som tok med seg de to personene. Skredet går rett over traversspor fra heis til frikjøringsområde.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Middels stort naturlig utløst skred tett ved løypen.

Skredhendelse

13. jan 15:50 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst SØ-vendt 100 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder Jeg videreformidler: To personer var på vei ned fra Finnbunuten og ble tatt av skred på returen når de kom inn mot frikjøringsområdet. De ble ført med men ikke begravd. Mest sannsynlig løst ut av skikjørerne selv. Bruddkant er anslått til å være opp mot et par meter. Bredde er usikker. Størrelse på skred derfor også usikker.

ObsID: 249096

Voss / Voss

Snø

13.01.2021 kl. 15:05

869 moh

BrittMari@vossvgs (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -7 °C 7 m/s fra NØ ↙ Sol og skyfritt, kald vind.

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket hard Vinden har herja godt med snøen, og alt det fine pudderet som låg der på måndag, er no blitt til hard, vindpakka snø.

ObsID: 248954

Voss / Voss

Snø

13.01.2021 kl. 12:36

777 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Skredhendelse

13. jan 12:37 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø

ObsID: 248890

Voss / Samnanger

Snø

13.01.2021 kl. 12:05

777 moh

OST@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OST@rkh-skredgruppe Kommentar:  Skytande sprekker ut frå ski
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OST@rkh-skredgruppe Kommentar:  Stor vintranaport
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OST@rkh-skredgruppe Kommentar:  Stor vindtransport rundt toppane, vind frå nord øst

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 249056

Voss / Voss

Snø

13.01.2021 kl. 10:19

624 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra Ø ← Kraftig snøfokk på toppane

ObsID: 248852

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org