Snøskredvarsel for Voss fredag 08.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stabilt vær gir ingen endring i skredfaren. Skredproblemet er fortsatt knyttet til flakdannelser i leheng. En skiløper vil kunne løse ut middels store skred i noen heng. Spesielt der flak har ligger på overflaterim.
Kaldt og klart vær etter nyttår har gitt løsere snøoverflate bestående av rim og kantkorn. Mange steder gir dette godt og raskt skiføre. Gamle fokksnølag ligger hovedsakelig i nordvestvendt terreng. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller består av skare, nå med rim på toppen. Det er generelt lite snø i lavlandet, høyest snøgrense i kystnære deler av regionen.
Det er observert svakt lag av kantkorn i øvre del av snødekket (tidligere nedfløyket nysnø) i N-NV sektor. Laget kan påvirkes av en skiløper og kan bli et problem når det får ferske flakdannelser over seg. Det finnes også eldre kantkornlag dypere i snødekket, men dette ligger i stor grad under bærende snø. Klarvær og stor utstråling fra snødekket har den siste tiden gitt oppbyggende omvandling med overflaterim og kantkorndannelse.
Onsdag meldes det om mye overflaterim og kantkorn i snøoverflaten stort sett overalt.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Kvam

Snø

08.01.2021 kl. 16:02

453 moh

jkvn@alf (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jkvn@alf

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 10% skyer Kaldt vær siste dager

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Tørr Ca 2-3 cm med stående rim krystaller. Ca 10 cm med hard skare, bærer nesten en voksen person. Ca 20 cm med tørr løs, ubunden snø ned til marken.

ObsID: 248137

Voss / Voss

Snø

07.01.2021 kl. 15:06

1191 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  3mm store overflaterim men også kant og begerkystallar
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Over tregrensa er den gamle snøoverflata tydleg prega av vind. På ryggar i terrenget er det avblåst og rimet kviler på ei hardare overflate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s fra N ↓ Sol frå skyfri himmel og tilnærma vindstille. Kald dalatrekk i botn av Berdalen men tilnærma vindstille når ein kom over tregrensa. Tydleg invensjon i Jordalen i dag. -14C ved parkeringa ved Nosi(650moh) og -6C der eg gravde snøprofil oppunder toppen av Øyastølsfjellet(1191moh).

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Rim på mykt underlag Tørr Generelt lite snø i Jordalen. Det er akkurat skiføre frå parkeringa ved Nosi. I Berdalen er det om lag 30-50 cm med snø i terrenget men med hard såle og 10-15cm med laus tørrsnø gjev dette nydeleg skiføre. Over tregrensa er den gamle snøoverlata tydleg prega av vind(Sastrugi). Dette har gjort at ryggar i terrenget er avblåst og ein ser heilt ned på lyngen. I le-formasjonar er det stedvis mykje innblåst snø(målte på det meste 1,5 meter). Etter ei veke med kaldt og klart vær er det vorte utvikla store rimkrystallar(3mm) på snøoverflata. Det er også observert kantkorn og begynnende begerkrystallar på snøoverflata. Det verkar som kornstørrelsen er mindre dess høgare opp ein kjem. Over tregrensa kviler rimet(beger/kant) på ei hardare vindpåverka overflata.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det finnes lag med kantkorn under hardt lag med smelte-frys. Framstår som utan spennngar og vanskeleg å påverke laget med kantkornet.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er observert overflaterim(samt innslag av kant og beger) i alle himmelretningar i Jordalen i dag. kornstørrelsen minkar med høgda. Rimet kviler under skogen på eit underlag av laus tørr snø. Over tregrensa er det mindre laus tørrsnø/ tørr snøen er vindpåverka og avsett i forsenkningar. Dette utgjer ikkje noko skredproblem i dag men kan vera problematisk med tanke på snøfallet som er melt til helga. Mest framtredande skredproblem i Jordalen i dag er kantkorn under skare/fokksnølag. Vanskeleg å påverke og verkar utan spenningar. Fg. 1 er mest treffande for situasjonen i Jordalen i dag. Fortsett oppbyggande utvikling fram til nedbør i helga. Då vil nysnøen kome oppå rimet/kant og faregraden vert aukande.

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag og ingen skred observert

Snøprofil

1 cm F SH/DH 3 mm/0 mm D, 6 cm F DF/FC 1 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 55 cm K MFcr 0 mm/0 mm -9,5 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -5,2 °C @ 30 cm, -9,5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 70 cm Luft 2m over overflata -6,0C

ObsID: 247951

Voss / Vik

Snø

07.01.2021 kl. 15:00

911 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Snødekke

Is og overhengende skavler nå i Ygnisdalen. De kommer nok ikke ned med vindstille og stabil kulde, men med pålagring og evt temp økning kan de rase ned. Vil være lette å brøyte igjennom og mulig lett å kjøre rundt for personbil.

ObsID: 247943

Voss / Vik

Snø

07.01.2021 kl. 13:08

1044 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F SH/DH D, 9 cm F FCsf/DF D, 4 cm 1F RGxf D, 4 cm 4F- FC D, 6 cm 1F+ RGxf D, 2 cm 1F FCxr D, 24 cm K MFcr D, 35 cm P RG D 1050moh SV ikke til bakken snødybde var 105cm

ObsID: 247914

Voss / Vik

Snø

07.01.2021 kl. 13:01

1255 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Øst side av Urdeggi
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  På toppen på Urdeggi mot NV

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s 60% skyer Vindstille og fint på toppen av Urdeggi. Skyer til no utpå ettermiddagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Supert skiføre. Rim og overflatte fasetter.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små

ObsID: 247958

Voss / Vik

Snø

07.01.2021 kl. 12:34

1085 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Generelt snøoverflaten på Vikafjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ikke all verdens med snø men noen brøytekanter finnes, is og snødekke i veien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tatt mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hyttene under Skjellingahaugen. Siste transport av snø var fra sø men en god del dager siden nå. Vært rolig vindforhold i flere dager. En god del skispor synes tydelig i terrenget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Så ut som både rim og beger helt i snøoverflaten

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 80% skyer Skyet noe over mens jeg var ute. Men kald fin vinterdag helt vindstille og stille.

Faretegn

Ingen faretegn observert Men løs tørr - luftig kald snø vil nok skli i bratt terreng ligger på hard underlag svært dårlig festet. Men finnes ikke så mye løst i overflaten.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Det er lite snø i lavlandet på Vik siden men det finnes 2-3 cm snø ved fjorden. Du må gjerne over 700-800moh nærmest før du kan gå en skitur. På Vikafjellet er snødekke generelt tynt rundt 50cm mest snø i vest og nord men snø også i de andre himmelretninger. I innblåst vest feks kan du nok finne både 1,5 og 2 meter med snø. Rygger og topper er avblåst ned til skare og stedvis lyng. Over alt finner du 5-15cm løs snø i overflaten består nå av rim og overflatekant svært luftig og tørr, finnes også spor av beger på toppen av snødekke. Under et hardt bærende lag som noen steder har velutviklet kant i seg, men flaket over virker ganske så «dødt», ingen drønn lyder fra det. Gått på tynt og tykt men kort tur.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Kantkorn ligger under tynne flak uten særlig spenninger. Men endra nå og tar det med som skredproblem.

Skredfarevurdering

1 Liten Løs snø i alle himmelretninger består nå av rim / overflatekant, 5-15cm. Mest i lune søkk gir fint skiføre. Denne løsner lett som tørre løsnøskred på hardt underlag. Under det hardere fokksnø, som virker vanskelig å løse ut. Det finnes kant under fokksnøen ( evt skaren) særlig der det ikke er så mye av den. Men flaket virker ikke som mye spenninger, tok den først ikke med som skredproblem, men tar den med nå. Ingen store endringer for i morgen Fredag men utover Lørdagen er det meldt nysnø og vind. Dette vil havne på denne overflatekanten og det vil være lett / svært lett å løse ut skred i noen / mange heng, trolig mest str 2 men str 3 skal ikke utelukkes skredfaren er raskt økende Lørdagen ettermiddag, fg 3. For Søndagen og videre utover uken er skredfaren gradvis synkende men trolig stabiliseres ikke snødekke så raskt så fg vil trolig holde seg utover uka, det er vanskelig å si nøyaktig når skredfaren går ned men den er gradvis synkende, er vel meldt ikke så kraftig vind fra Søndagen og utover? Uansett usikker prognoser for de dager nå i dag. Opplever ingen vind i overliggende snø i dag. I tvil om kanten men tenkte litt på det nå og tar den med, men da ville jeg ha tatt med alle himmelretninger.

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ser to flak et str 1 og et str 2 både i øst og vest men trolig er det gammelt. Skispor synes også tydelig i terrenget.

Snøprofil

1 cm F SH/DH 2 mm D, 12 cm F FCsf/DF 1 mm/1 mm D, 92 cm P RGxf 0 mm D, 1 cm 1F+ MF/FCxr 1 mm/1 mm D, 7 cm K MFcr D, 12 cm 1F MF/FCxr M, 10 cm K+ MFcr/IF -9,9 °C @ 0 cm, -13,3 °C @ 10 cm, -12,4 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -8,7 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm, -2,3 °C @ 90 cm 1050moh vest -7,3 i luften. Snødybde var 145cm men hard is i bunn så måtte ha øks for å komme til bakken.

ObsID: 247910

Voss / Vik

Snø

07.01.2021 kl. 11:30

966 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kvassdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ygnisdalen. Isdannelse i skjæring og skavelbygging.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ygnisdalen, ser sørover. Avblåst på rygg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavler i side vendt mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Skjelingavatnet i 10.30 tiden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil i NV vendt side ved ca 950 moh. Profil til bakken, ca 1 m. I dette området var det ikke løs snø i overflaten.

Vær

Ikke nedbør -7,6 °C 1 m/s fra SØ ↖ Pent og kaldt vær tidlig på dagen, -10 grader ved 1000 moh og svak vind fra SØ. Tilskyende og litt mildere utover dagen (ca.-7) og vindstille

Tester

Tok en ECT. Klarte ikke å påvirke lag nede i snødekke, kun flakdannelse i de øvre 5-10 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Relativt tynt snødekke, med lave brøytekanter over fjellet. Snitt 0,5-1m mektighet. Registrerte opp i drøye 2 m i vestvendte sider med innblåst snø. Isdannelse i skjæring og eksponerte hamrer i terrenget. Løs snø i overflaten i alle himmelretninger med overflatekant og rim, mest i leformasjoner (ca.5-10 cm). Avblåst til vegetasjon og skare utsatte steder, og mindre vindformer. Bygget seg opp skavler i flere vestvendt heng. Lite snø i lavlandet, først dekkende ved ca 600-700 moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Rolig vær og stabile forhold i undersøkt område, mellom ca 900-1000 moh Ygnisdalen, Vikafjellet. Registrerte ikke ferske skred. Løs snø i overflaten med kant i alle himmelretninger, og nedføyket lag med løs snø i leheng mot NV. Utgjorde ikke noe stort problem i testområde, men kan være områder der mektigere flak kan påvirkes. Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snødekke, men finnes lag med kantkorn. Fg 1 med dagens forhold. Regner med samme forhold i morgen, men økt faregrad med meldt nedbør i helga

Snøprofil

2 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 8 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 0,5 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F-P FCxr/MF 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FCxr/MF 1 mm/0 mm D, 70 cm P-K MF/FCxr 0 mm/0 mm Fant et tynt lag med små kant (noe avrunda), men klarte ikke å påvirke. Flere lag med hard skare i nedre del av snødekke -7 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -7,7 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -1,4 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 105 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 247925

Voss / VOSS

Snø

07.01.2021 kl. 10:08

336 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk

Vær

Ikke nedbør 15 °C 1 m/s fra N ↓ Kaldt og klart vær på oppheim i dag. -15c

ObsID: 247868

Voss / Voss

Snø

06.01.2021 kl. 13:10

881 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rimvekst ca 600 m o.h. Her ligger rimet på løs snø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rim ca 700 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rim ca 800 m o.h. Her sees skarelaget/ islaget som her er dekket av ca 5 cm løs snø av fazett- typen.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Overflatefazetter også over 900 m o.h. Bildet er tatt på denne høyden mot nord.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Fra overflaten 900 m o.h. Beger sier du?
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Fra overflaten 900 m o.h. Begerkrystaller! (3 mm gridd)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  To streker under svaret på hva som er å finne i overflaten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN23@15cmQ3 God Overgang i hardhet og krystallstørrelse på fokksnø som er under oppbyggende omvandling.

ECTN25@15cmQ3 God

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er dekket av fazetter fra ca 600 m o.h. til ca 900 m o.h. Størst krystallstørrelse lavest, og minkende størrelse med høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det finnes lag av kant i snødekket. Mitt profil fra idag var vend mot ØSØ, og dette er tidligere LO- retning. Jeg velger derfor alle sektorer over 800 hvor det er nok snø. Svært vanskelig å løse ut representerer mitt profil i dag, og dette profilet innet holder ikke alle lag fra i vinter. Utløsbarhet kan derfor være Vanskelig å løse ut i annen eksposisjon og høyde.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er observert overflatefazetter fra 600 til 900 m o.h. Krystallstørrelsen er størst i lavere liggende terreng. Ved ca 900 m o.h., ble det observert minst like mye beger som rim i overflaten. Det ble utført diskusjon med både lupe og kamera, men tilslutt så ble det satt to streker under at det er både rim og beger i overflaten. Ved denne høyden så lå også fazettene på en skare som var opp til 10 mm tykk. Uavhengig av krystalltype, så er det et uheldig underlag for neste snøfall. Stabilitetstester og fravær av faretegn tilsa FG1 i det området ved Hmalgrø i dag. Jeg ville allikevel ikke valgt FG 1 for regionen. Det finnes velutviklede kantlag i snødekket som på riktig sted kan føre til at en skiløper løser et større skred. Naturlig utløste skred er bare sannsynlig for små løssnøskred i bratt terreng. Fortsatt oppbyggende omvandling frem til ny nedbør som snø. Da smeller vi rett på en FG 3 i løpet av få timer dersom det kommer nok nedbør. Varslet faregrad er riktig Enig i at regional FG er 2.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har sett mye terreng

Snøprofil

0,5 cm F SH/DH 4 mm/3 mm D Jeg finner både beger og rim i overflaten. , 1 cm 1F MFcr 1 mm/0 mm D Sprøtt islag/ skarelag som ligger under overflatefazettene. Ca 100 høydemeter lavere (800 m o.h. er det 5 cm løse fazetter over dette is/skarelaget., 13,5 cm F-/F- RGxf/FC 2 mm/2 mm D, 19 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 1 mm/0 mm -9,3 °C @ 10 cm, -11,6 °C @ 0 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 247741

Voss / Voss

Snø

06.01.2021 kl. 11:25

588 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Hamlagrøvatnet og rimdanning i brøytekanten. Naturlig med rimvekst så nære vannet, men rim er observert langs veien i hele regionen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Mykkeltveitveten i Bergsdalen. Et yndet toppturmål i området.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Fra vestenden av Vangsvatnet mot Voss.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Mye is i tunneler og terrenget hvor det ikke er snø. Ny snø vil mange steder legge seg på is.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s Strålende klart og kaldt vintervær. Lite snø og svært utbredt rimdanning med store krystaller.

ObsID: 247700

Voss / Engjaland

Snø

05.01.2021 kl. 20:14

946 moh

VegardVB (**)

Notater

Me kom opp og køyrte ned nordaust frå markeringa. Det var tydeleg kaldare ved bilen som var parkert på 450 moh enn høgare opp Ingen fareteikn i snøen og spor frå gårsdagen var heller ikkje føyka igjen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile snøtilhøve og i det området passar det med faregrad 1 som det var meldt i går. Overflaterim som kan snø ned. Varslet faregrad er for lav Ingen vind i området som eg var i.

ObsID: 247628

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org