Snøskredvarsel for Voss torsdag 31.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø i høyden, ellers stabile forhold. Skred er lettest å løse ut i overgangen der fokksnøflak blir tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stabilisering av fokksnøen fra foregående dager fortsetter og det vil generelt kreves større tilleggsbelastning for å løse ut skred. Vær likevel forsiktig, spesielt i mindre heng med nysnøflak fra mandag. Kantkornlag som ligger over skare dypt i snødekket vurderes ikke som et aktivt skredproblem lengre, men vær forsiktig ved faretegn som drønn og skytende sprekker.
Nysnø og vind i helgen har gitt varierende snøoverflate. Det er mulig å finne alt fra myk ubunden snø til hard fokksnø og skare, avhengig av vindpåvirkning. Stedvis ligger det nå tykke fokksnølag i heng mot nordvest. Det gamle snødekket er påvirket av flere runder mildvær med tynne smeltefryse-sjikt i snøen. Det er generelt smelteomdanna og lite snø i lavlandet.
Det er observert kantkorna snø rundt skarelag over 800-900 meter i regionen. Kantkornlagene ligger i stor grad under bærende snødekke.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til stille/svak vind fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Minkende temperaturer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

31.12.2020 kl. 13:10

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt og kaldt ver held fram.

ObsID: 246810

Voss / Vik

Snø

31.12.2020 kl. 09:11

984 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  15 cm innsynk til fots. Øvre 5-10 cm av dekket er løst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Løs snø og fint skiføre i skråningger mot nord og nordvest, og delvis mot vest.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh Det er gode bindinger i snødekket der jeg har vært i dag. Fokksnøen er seig. Ingen faretegn observert.

Vær

Ikke nedbør -3,6 °C 0 m/s 10% skyer Har vært bortreist siste uka, så kjenner ikke været i detalj. Lett skydekke eller klarvær nå. Utstråling og stor temp gradient i øvre tredjedel av snødekket i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Har dekket lite terreng på turen, men inntrykket er at snødekket har gode bindinger i denne høyden (<1000 moh). Det er påvist løst lag av kantkorn innad i det gamle snødekket bestående av gjenfrosset RG/MF. 5-10 cm løs snø i overflaten gir flott skiføre. Høytrykk fremover gir stabil faregrad. Forventer fasettering i overflaten. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@67cmQ1 Løst lag av fasetter inni tjukk gjenfrosset del av snødekket. Ansees ikke som skredproblem.

ECTN God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøfordeling er fortsatt preget av vind fra sør og øst, som betyr at det er vesentlig mer snø i lesider mot nordlig og vestlig sektor. Har vært mindre vind i siste snøfall og toppene/konvekser er ikke lenger helt avblåst. Ikke ordentlig skiføre under 6-700 moh.

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 15 cm 4F+ RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm P/P+ MF/RG 1 mm/0 mm D Tidligere fuktet, nå gjenfrosset., 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 23 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 2 mm/0 mm M -7,1 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen NNV, 980 MOH, helning 10 gr, HS 100 cm.

ObsID: 246783

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.12.2020 kl. 13:39

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Dtabilt og kaldt ver.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Held fram stabilt og kaldt..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 246699

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.12.2020 kl. 14:07

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt ver, men noko vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Stabilt og ksldt ver, noko vind er meldt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 246581

Voss / Voss

Snø

29.12.2020 kl. 12:42

963 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Denne sida er mot sør/øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Fokksnø oppå smelt. Blyanten står i eit tynt lag med litt lufitgare (1f,4f) lag som mulgiens er noko neddsnødd rim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Fokksnø i NVheng

Vær

Ikke nedbør -2,9 °C 0 m/s 100% skyer Overskya, minus eit par grader. Vindstille

Skredfarevurdering

2 Moderat Innblåst fokksnø i legeng mot v,nv,n og nø er det eventuelle problemet her på ca 950 moh. Men lite spenning i snødekket. Virker som det har stabelisert seg. Blir det kaldt framover må ein følge med på oppbyggende omvandling av kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN28@45cmQ3 Brudd i 2mm delvis nedbrutt nysnø over smeltepakka

LBT God stabilitet, ingen utslag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Lett fin ubunden snø i stort sett alle fordypninger i terrenget og i le sider mot n, nø,nv,v.Avblåst på alle topper og sider mot sør,sø og øst. Mjuke sastrugi nokon plassar. Flott skiføre.

Snøprofil

6 cm 4F DF 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 14 cm P RG 1 mm D, 8 cm 1F RG 2 mm D, 0,5 cm 4F-1F SHxr 1 mm D Nedsnødd overflaterim eller muligens noko FCxr, usikker., 4 cm 1F RG 1 mm D, 12 cm P-K MF 1 mm D -3,7 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Fokksnø over fuktig smelteomvandla. Muligens eit tynt nedsnødd rimlag eller noko oppbyggande kant i fokksnøen. Smeltepakka nederst ved bakken, fuktig. Rester etter kantkorn under skarelag, 5 cm tjukk smelte/kantkornlag.

ObsID: 246572

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

28.12.2020 kl. 12:49

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mykje snø og vind siste døgn.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbøren roar seg, men held fram med vind. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 246468

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org