Snøskredvarsel for Voss søndag 27.12.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske fokksnøflak. De kan ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I fjellet vil vind og nysnø danne fokksnøflak som kan være svært lette å påvirke. Disse vil være mest fremtredende i heng mot NV som ligger i le for vinden. De siste dagene kan lave temperaturer ha dannet rim/kantkorn i overflaten som nå har snødd ned og kan gjøre ferdsel i fjellet krevende. Vær obs på faretegn som drønn og skytende sprekker.
Nysnø og vind Lille julaften har gitt fokksnøflak i fjellet. Mildværet forrige helg fukta snøoverflata til topps i store deler av regionen og danna tynne smeltefryse-sjikt i snøen. Det er generelt smeteomdanna og lite snø i lavlandet. Det ligger mest snø i vestvendt terreng og i konkave formasjoner. På rygger er det avblåst eller hard snøoverflate.
Det er observert kantkorna snø rundt skarelag i regionen over 8-900 meter. Lagene ligger i stor grad under bærende snødekke. Stedvis kan fortsatt lagene påvirkes i høyden.
Det er observert flere størrelse 2-3 skred i Kvassdalen fredag. Skredtidspunkt er usikkert.
Lørdag har det kommet 10-12 cm nysnø i Myrkdalen med lite vind.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

27.12.2020 kl. 14:44

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje snønog vind, samt stigande temperatur. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Snø og vind held fram. Stigande temperatur..

ObsID: 246347

Voss / Voss

Snø

27.12.2020 kl. 13:03

994 moh

Iden (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Iden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Iden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Iden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Iden

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk

Vær

Snø -1 °C

Snøprofil

ObsID: 246326

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.12.2020 kl. 11:33

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del snø og vind siste 12 timar. Held fram utover dagen. Kaldt. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vind og snø held fram. Held seg kaldt..

ObsID: 246187

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

25.12.2020 kl. 14:17

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt kaldt og stabilt ver..

ObsID: 246080

Voss / Voss

Snø

25.12.2020 kl. 13:52

1072 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Bilde mot sør i østvendt side, opp mot Finnbunuten.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Lbt i leheng mot øst. 5 slag. Nedføyka nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I lesider mot øst kan det ligge tildels mykje snø. Litt rim på toppen, så litt delvis nedbrutt nysnø og tørr rg oppå fuktig grov smeltepakke ved bakken. Mot vest der snødekke er tynt var det ei smeltepakke som er fryst saman. Muligens noko oppbygande FCcr på ca 1 til 1,5 mm inni der. Men ikkje noko som eg fekk til å løsna.

Vær

Ikke nedbør -8,7 °C 1 m/s fra N ↓ 50% skyer Flott vintervær. Klart og fint fram til ca 14:00. Då skya det til. Ca -8 på 1000 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stabilt og kaldt vær. Ingen vind. Fokksnø frå 23.12 i le sider mot sør/øst kan muligens løsne.

Skredfarevurdering

1 Liten Muligens det var FG 1 idag. I le sider er det mulig å løsne skred i nedføyka nysnø lag. Men mest sannsynlig små skred. Kjem inn nedbør i form av snø over 600-700 moh i kveld/natt og i morgo, samt dei neste to dagane. Då blir det fort opp på fg 2 igjen. Muligheit for nedføyka overflaterim kan oppstå. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTN11@12cmQ2 God Fekk brudd i nedføyka nysnø/eg (1mm) på lbt og i skavler som eg gjekk på. Hadde forventa meir action på Ect, men det var lite energi i snøen. Ingen forplantning ved kollaps.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Skredaktivitet

25. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Nokon flakskred i le sider mot lst i Finnbugjuvet på ca 1200 moh alle saman. Mest sannsynlig frå 23.12

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm D, 5 cm F PP 2 mm D, 3 cm P RG/DF 1 mm D, 15 cm 1F DFbk 2 mm D, 25 cm 1F RG/DF D, 80 cm P RG 1 mm D, 85 cm 1F-P MF 3 mm M -11,2 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 90 cm, 0 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 246109

Voss / Kvassdalen

Snø

25.12.2020 kl. 11:24

556 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 1 m/s fra N ↓ Flott og kaldt vær med litt vind frå nord

Skredhendelse

25. des 11:30 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 917 moh og sluttet på 695 moh 100 m bred bruddkant Leområder Gått skred i østvendt side i Kvassdalen. Usikker på kortid det har løsna.

ObsID: 246055

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org