Snøskredvarsel for Voss torsdag 24.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg mindre ustabile flak i hovedsakleg sørvestlege lesider som treng tid for å stabilisere seg. Ein lyt òg vere merksam på vedvarande svakt kantkornlag djupare i snødekket i høgda.
Nysnø og vind har gitt fersk fokksnø i alle himmelretningar. Mildvêret førre helg fukta snøoverflata til topps i store deler av regionen og danna tynne smeltefryse sjikt i snøen. Det er generelt lite snø i låglandet og snøen er jamt fuktig. Det ligg mest snø i vestvendt terreng og i konkave formasjonar. Ryggar og toppar er avblesne eller smelta fram.
Det er observert kantkorna snø kring skarelag i regionen over 8-900 meter. Mykje av dette har fått no bærande overdekning, men stadvis kan svakt lag påverkast i høgda.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

22.12.2020 kl. 10:33

985 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bruddflaten ECTP11@40 Q2 på 1-2 mm MF og gammel kant. Svakt lag er fuktig, noe som merkes ved at blokka 'setter seg' ved sudden collapse. Det skjer mye i snødekket og det er vanskeleg å holde tråden, men jeg tror dette er samme kantlaget vi har observert i regionen i desember.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Svakt lag (gammel kant) popper ut og viser seg allerede ved utgraving.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Oversiktlig og avrunda terreng, fotografert mot nord. Akkurat på dette stedet er det pålagret 20-35 cm etter helgens mildvær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Kolonnekjøring på Vikafjellet i formiddag. Nysnømengde i terrenget fra 0 vm der avblåst på skare til 30-40 cm i lesider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bilde tatt mot sør. Lett snøfokk i skrenten der bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Åpne elver her og der. Her pumper elva vann over isen på Vetlavatnet 877 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøpålagring i kombinasjon med vind fra sør/vest er skredproblemet. Det gamle kantlaget over smeltepakka vurderer jeg som ikke aktivt pdd, fordi det nå er isolert under et nytt skarelag (vurdert ved 1000 moh. og det kan være annerledes høyere opp). Temperaturen i nysnøen er ikke kaldere enn -2,5 grader og det kan forventes at nysnøen derfor stabiliserer seg raskt, men det er likefult mulig for en skiløpet å utløse str. 2 flakskred. Skredfaregrad: høy to'er eller svak tre'er, avhengig om utbredelse er "noen" eller "mange".

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra SV ↗ 90% skyer Skydekket lettet betraktelig i 11-tida. Det regnet bra på Vangen i 06-tiden. Generelt dårlig sikt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh Det er mildt og det kan forventes rask stabilisering i nysnøen.

Tester

ECTP11@40cmQ2 Middels Brudd i løst lag av fuktig smelteformer mellom skarelag. Kanting pågår.

Skredaktivitet

22. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke sikt til indikatorheng. Noen eldre våte skred i Kvassdalen.

Snøprofil

15 cm 4F RG D, 20 cm 1F RG, 2 cm K MFcr D, 4 cm F MF/RGxf 2 mm M Oppbyggende omvandling har, eller pågår nå., 5 cm K MFcr D, 20 cm 1F MF 2 mm M -2,1 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 35 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen 990 moh, sørvendt loside. Lokasjon valgt pga dette var leside for østavind for ei uke siden, og ønsket å sjekke status på kantkorn over smeltepakka. Kantlaget er fortsatt kram.

ObsID: 245739

Voss / Voss

Snø

22.12.2020 kl. 10:09

985 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECT forberedt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Skredproblem: nedføyka løs snø. ECTX, men bruddet oppstår ved sidebelastning av blokka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F- DF 1 mm D Nedre del, 25 cm 4F-1F RG 1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 4F/P MFcl 1 mm M Litt varierende hardhet. Også noen myke skarelag. -2,9 °C @ 10 cm, -2 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm 990 moh, nordvendt leheng. Snødybde 215 cm. Valgte bevisst et skikkelig leheng. Ingen kantkornproblematikk her.

ObsID: 245710

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org