Snøskredvarsel for Voss søndag 20.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Ustabile nysnøflak i høyden. Fortsatt fare for våte skred under mildværsgrensa.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket stabiliserer seg når temperaturen synker og det er mindre fare for naturlig utløste skred. Fortsatt nedbør og vind vil gi enkelte nysnøflak over snøgrensa. Der nedbøren kommer som regn kan løssnøskred løsne av seg selv. Svakt lag av kantkorn kan påvirkes der det ikke allerede er ødelagt av mildværet.
Det har vært fuktig snøoverflate til topps som nå fryser til. Det ligger mest snø i vestvendt terreng. Det er mest sammenhengende snø i konkave formasjoner, ellers mye avblåst og bart.
Det er observert kantkornet snø over skarelag ved Mjølfjell og på Vikafjellet over 800-900 moh. Kantkorn finnes sannsynligvis der mildvær dannet skare tidlig i desember. Et fjernutløst skred ved Uppsete viser at dette laget kan være aktivt.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.
Sørlig stiv kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til søndag.
Skyet.
Sørlig stiv kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

17.12.2020 kl. 15:12

1100 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lavt skydekke sludd og frisk bris. Noe blind føre i fjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Helt avblåste områder finnes , men hard skare også denne er også noe varm. Mens snøen ligger i formasjoner som har samlet den. Mye vind fra vest i slutten av November . Men nå i ja kanskje hele Desmeber mye nø/ø/sø/s med småe mengder med snø jevnt og trutt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Bortsett fra at snøen er våt under ca 950moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur i høydenivå 880-1100moh. Sludd frisk bris og rundt 0 grader. Snøen binder/fester seg bra, føles seig/død/spenningsløst. Kan løsne som våte løsnøskred i lavlandet og høyere til fjells legger det seg opp ferske fokksnøflak. Finnes kant i snødekke men der jeg var anser jeg det ikke som et skredproblem. Vind og nedbør også i morgen Fredag , snøgrense på enn 1100-1200moh noe lavere først på dagen. Vil legge seg opp ferske fokksnø flak, lettest å løse ut høyt til fjells. Lavlandet under enn 1000moh våte løssnøskred naturlige. For Lørdagen mye av det samme bare enda høyere snøgrense enda mer vind og enda mer nedbør. Det skal vel regnet til topps nærmest. Våte skred blir mer gjeldene , evt svake lag i snødekke kan også vekkes til livet. Dette er vanskelig å forutsi om / når skjer. På lengre sikt skal temperaturen gradvis synke utover i neste uke. Snødekke vil fryse til å bli stabilt. Ville tatt med alle himmelretninger og naturlig - mulig. På våte løsnøskred i morgen.

Vær

Sludd -1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Sludd byger som pisker deg litt, deilig å stå på sludden i ryggen. Klistrer seg på biler og hyttevegger også. 0 grense rundt 1000moh. Flere pluss grader ved havnivå, pluss 5 i Vik men målte hele pluss 10 ved Hella fergeleie. Det var nedbør mens jeg var ute i formiddag men ga seg nå seint i ettermiddag. Vinden avtok også noe.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Pga varme på nysnø trolig blir evt skred små. Trolig stopper de raskt men skal ikke utelukke et å anna større skred. Men må nok mer nedbør til for det gjelder.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1300 moh Noe nysnø denne uken ble nå fraktet med vinden. Men pga fuktig snø. Må du trolig høyt til fjells før det blir tørt og gjeldene. Jeg tipper på høydenivå.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Fuktig Det er bart i lavlandet flekker med snø over ca 500-600moh men må nærmest over 800moh før skiføre. Snøen er ujevnt fordelt. Mest i vest og nord og øst. Mindre i syd. Topper og rygger er helt avblåst. Snødybden varier mye men jevnt over tynt snødekke mye rundt 50cm. Mens innblåste områder kan ha opp mot 200cm. Disse innblåste områder er tydelig definert. Snøoverflaten er preget av varme , den er våt i overflaten opp til enn 950moh ca 1cm våt / blank. Gikk til 1100moh fortsatt fuktig der men noe tørrere. Må nok over 1200-1300 moh. Snødekke er varmt på 990moh målte jeg maks minus på 1,5 på 132cm dekke. Skylaget / tåke gjør at snøen holder betydelig bedre på varmen / fuktigheten enn hvis det hadde vært stor utstråling.

Tester

ECTN4@17cmQ2 Kutta bare en 70-80cm ned i dekke, mulig kanten lengre ned hadde fått brudd i hvis jeg hadde kutta lengre ned.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset sikt og begrenset terreng sett. Men skal ikke utelukke at det har gått noen våte løssnøskred under ca høyde 950moh

Snøprofil

5 cm 1F RG M, 12 cm 4F- DF M, 5 cm 1F RG M, 0,5 cm P MFcr, 9,5 cm 4F+ RG M, 20 cm 4F+/1F RGxf M, 3 cm P MFcr, 52 cm P- RG M, 5 cm 1F FCxr M, 20 cm 1F MF M -0,5 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ganske så tykt snødekke 132 cm kunne flytta med 5 meter og fått 200cm med snø. 990moh nord

ObsID: 245250

Voss / Vik

Snø

17.12.2020 kl. 15:10

974 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

7 cm 4F DF/RG M, 5 cm 4F RG M, 25 cm 1F RG M, 10 cm 1F MF/FC 1 mm/2 mm M -0,6 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm Tynt snødekke 980moh vnv

ObsID: 245255

Voss / Voss

Snø

17.12.2020 kl. 13:47

1008 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Tynt snødekke i profilet. De fleste heng over 1000 m o.h. har mer snø. Snøprofilet representerer lagpakken som har bygget seg opp i innblåste leheng over 1000 m o.h. fra NV til NØ. Det er løsere lag av kant som ikke vises godt nok i profilet, men som vises ved brudd synligjort i stabilitetstester.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sikt mot nord og de høyeste toppene øst for Gudvangen lengst bak. I høyden begynner det å bli bra med snø ser det ut som fra avstand.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sjiktovergang i nysnø ca 20 cm ned.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kant 44 cm ned.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kant 56 cm ned. Like over tynt islag ved bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  «Skiføre» ca 700 m o.h.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Svake lag av kantkorn i snødekket

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det regnet opp til ca 1000 m o.h., i formiddag. Før dette de siste døgn er det kommet en del nysnø, og det begynner å bli godt med snø i innblåste leheng fra NV til NØ over 1000 m o.h. I bunnen av snødekket over ca 1000 m o.h. er det en lagpakke med flere lag av velutviklede kantkornlag med krystaller fra 1 til 1,5 mm. Disse er fortsatt reaktive på stabilitetstester, og dette tilsier at der er mulig med skred som både kan fjernutløses og kan ha stor bruddforplantning. Lite snø under 1000 m o.h., og milde temperaturer kan gi et inntrykk av at det ikke er et "vinterproblem" i snødekket. Men det er det altså. Det er meldt mye regn i helgen. Hvor mildt det blir, og hvor høyt eventuelle kantkornlag påvirkes vil si noe om snødekkestabiliteten fremover. Skredfaren vil gå opp mens mildværet står på. Varslet faregrad er for lav Jeg mener at utbredelsen av kantkorn, og reaktiviteten i stabilitetstester tilsier FG3. Et forholdsvis tynt snødekke gjør det også lettere å påvirke kantkorn lagene som skiløper.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 1000 moh Det er flere lag av kantkorn i den nederste delen av snødekket som gir utslag på stabilitetstester og viser ustabilitet. Jeg tror egentlig at skredproblemet finnes i Mange bratte heng over ca 1000 m o.h. Dette er nok mest gjeldende fra nordvest til sørøst, som har vært i le helt fra den snøen som nå danner lagpakken med kantkorn, til de siste døgns fokksnøansamling. Kant er observert her i dag, og tidligere flere ganger på Vikafjellet. Snødekkeomvandling så langt har altså ikke ført til at kantkornlagene er demobilisert.

Snødekke

58 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 570 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig Ved 570 m o.h., er det knapt til ikke skiføre. Mellom denne høyden og 1000 m o.h. bygger snødekket seg opp til å være mellom 50 og 100 cm ved ca 1000 m o.h. I innblåste leheng mot norvest til nordøst kan det være flere meter snø, og snøoverflaten fremstår som slett. I et kort øyeblikk var det sikt til topper som er over 1500 m o.h., lengre nord, og her ser det ut til å være mye mer snø.

Tester

ECTP8@56cmQ2 Dårlig

CTE2@44cmQ1 Dårlig

CTE8@44cmQ1 Dårlig

ECTP13@37cmQ3 Middels Kant

CTV@20cmQ2 Dårlig

CTV@20cmQ3 Dårlig Skikt i fokksnø

Snøprofil

ObsID: 245235

Voss / Voss

Snø

17.12.2020 kl. 12:55

949 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Lite skavlbrudd og noen våte løssnøskred i bratt terreng. Regner med at dette skredproblemet har vært gjeldende fra ca 800 m o.h., og opp til hvor enn høyt det har regnet. Snødekket er moist, nesten wet i de 3 øverste cm på ca 1000 m o.h.

Skredaktivitet

17. des. 0-6 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV. Mellom 1300 moh og 1000 moh

ObsID: 245227

Voss / Vik

Snø

17.12.2020 kl. 11:51

893 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ligger en 5-10cm vår / fuktig snø i alle himmelretninger. Tidligere avblåste områder har også denne snø.

Vær

Sludd 0 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Noe redusert sikt , overskyet . Sludd og frisk bris. Snøen som legger seg opp binder raskt tiø hverandre. Veibanen er slapsete.

Snødekke

Fuktig Snøen er for fuktig på 900moh for at det føyker. Øverste lille cm er blank / vått.

ObsID: 245216

Voss / Voss

Snø

17.12.2020 kl. 11:14

565 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV

Vær

Regn 5 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Meget begredelig ved 570 m o.h., ved Brandset. Regn og ikke skiføre fra vegen. Det har vært en del nedbør siste døgn, så i høyden har det kommet snø. Usikker på høyden for overgangen snø/regn.

ObsID: 245210

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org