Snøskredvarsel for Voss søndag 29.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.11.2020 kl. 10:45

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver.

ObsID: 243088

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

28.11.2020 kl. 13:03

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver.

ObsID: 243029

Voss / Ulvik

Snø

28.11.2020 kl. 11:47

806 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Vær

-7 °C 3 m/s Opphold og klart kaldt vær.

Skredfarevurdering

1 Liten 1 pga lite snø. Utfordringen blir når det tydelige rimlag er snør ned senere.

Snødekke

30 cm totalt Rim på mykt underlag Tørr Tynt snødekke, men som ila fredag til lørdag har fått et kraftig rimlag på toppen etter klarvær siste 24 timer.

ObsID: 243084

Voss / Vikafjell

Snø

27.11.2020 kl. 10:12

1131 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Gamle våte løssnøskred på begge sider av Kvassdalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Dårlig bilde.. men det var et str 2 skred løsna helt opp mot toppen på 1300. Må ha vært et vått løssnøskred det og vil jeg tro fra noen dager siden
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot N innover Vikafjellet og Sogn i sikte
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Myrkdalsvatnet på 230 moh. Bilde mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot Ø. Tynt snødekke i V
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N. Noe mer snø i V heng der jeg gikk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N innover Vikafjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ingen snø under ca 400. Denne grensa er vel høyere jo lengre vest du kjem. Høyere i Myrkdalen enn på Vossevangen. På 800 er det ca 30 cm snø, noe mer jo høyere opp du kjem. Det går fra 2-3 cm nysnø ved bilen til opp i 10 cm høyest oppe. Jeg gikk til ca 1150. Hele veien er snøpakka under nysnøen kompakte smelteformer. Det har vært mer fuktighet i snøen nederst, og den er hardere nede etter kuldegradene siste døgn. Det var antyding til kantkorn nederst i snødekket på ca 950 ved tynt snødekke. Der jeg gravde på 1150 var det 60 cm snø og knallhardt nede ved bakken. Det er tydelige vindtegn etter vind fra V. Det ligger mer snø i Ø, og det er ganske gode skavler mot Ø. Det var finfint skiføre, med tørrsnø over bærende snøpakka. Er jo ikke mye snø, så mye Stein og kratt som stikker opp, og ujevn fordeling av snø. Ligger i søkk osv.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Ubunden snø Jeg observerte ingen skredproblem på min tur i dag, med stabilt snødekke, og kun små mengder løs snø på toppen. Mulig det finnes mer snø enkelte steder, og at vinden har tatt enkelte steder som vil kunne gi små fokksnøflak. Det er jo også en mulig fare for små tørre løssnøskred.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra NV ↘ 100% skyer Stille, skydekke på 12-1300. 0 grader i bygda, -2 ved bilen (800) og -5 på 1100.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er mange våte løssnøskred rundt omkring, men ingen skredaktivitet siste døgn,

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm D, 60 cm K MF/RG 2 mm/2 mm Laget består av flere lag som varierer mellom fuktig fokksnø og smelteformer, fra kniv til nesten 1f. I bånn er det 5 cm med knivhard store smelteformer. Lenger nede var dette laget tynnere med begynnende kant og løst. -1,5 °C @ 5 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm Burde sikkert ha tegna inn det nederste laget som eget lag, da det skilte seg tydelig fra resten av pakka, se bilde.

ObsID: 242968

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org