Snøskredvarsel for Voss mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte skred og glideskred er spesielt vanskelig å forutse, unngå derfor løsne- og utløpsområder. Hold avstand til fjellsider med skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høye temperaturer fører til fortsatt kraftig snøsmelting og vanninnholdet i snøen øker. Ved fravær av nattefrost og der vannet ikke blir drenert godt vil snødekket gradvis bli ustabilt. Glideskred og spesielt løsnetidspunkt er svært vanskelig å forutse og faren er fortsatt til stede, spesielt der det allerede er synlige glidesprekker. Obs! Det kan ligge svært mye snø i enkelte skredbaner som kan føre til at store skredmasser når helt ned til ellers snøfrie dalbunner, hvis fjellsiden er bratt nok. Det vil være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Det er også mulig med naturlig utløste våte flakskred høyt til fjells, der det fortsatt finnes lagdelt snø. Opphopning av vann i snødekket kan også føre til blå laguner. Dette kan være et faretegn for sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred.
Under skoggrensa (1200 moh) er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt. Over skoggrensa er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det finnes skiføre fra ca. 600-800 moh i skyggesider i indre strøk, mens du må opp til skoggrensen ved kysten og i solsider. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skavler.
I helgen ble det observert mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
6 °C til 16 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
6 °C til 16 °C på 1100 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Aurland

Snø

29.05.2020 kl. 13:22

1410 moh

oormasen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Flakskred i vestvendt heng på Vardafjellet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Nordsiden av Vardafjellet. Flakskred, trolig utløst av skavlbrudd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Fast og fint føre om morgenen kl 10.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Sydvendt heng, 1400m. Øvre 60cm har stort sett grovkornet våt og løs snø, med flere delvis inntakte skarelag. Neste 60cm er fuktig, fast og mer finkornet. Inntakt skarelag på ca 1m dyp. Bunnen av gropa, ca 125cm, har et solid islag. Samlet snødybde her: 200cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Snøprofil i samme heng, men 1000moh. Her er snødekket gjennomgående fuktig, fast, temmelig finkornet, og uten skarelag før på ca 1m dyp.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s Nydelig.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen dagsferske. Trolig fra i går eller onsdag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Våt Skare i morges. Bar godt på 700m kl 10, innover mot Breidalen.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lite aktivitet i dag, stille i fjellet til nå. Men aktiviteten kan nok øke utover ettermiddagen.

Snøprofil

ObsID: 237392

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org